Lỗi về câu trong bài tập làm văn của học sinh lớp 10

Thực trạng lỗi về lập luận trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4, 5 và biện pháp khắc phục

Thực trạng lỗi về lập luận trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4, 5 và biện pháp khắc phục
... B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH TRN TH HNG THựC TRạNG LỗI Về LậP LUậN TRONG BàI TậP LàM VĂN CủA HọC SINH LớP 4, BIệN PHáP KHắC PHụC Chuyờn ngnh: Giỏo dc hc (bc tiu hc) Mó s: 60.14.01 ... nng lp lun lm cho hc sinh lp 4 ,5 4.2 i tng nghiờn cu - Thc trng li v lp lun bi lm ca hc sinh lp 4 ,5 - Cỏc bin phỏp khc phc li v lp lun lm cho hc sinh lp 4 ,5 Phm vi nghiờn cu Trong khuụn kh ca mt ... hc sinh lp 4 ,5 Nhim v nghiờn cu - Tỡm hiu cỏc lớ thuyt v lp lun, k nng lp lun, ni dung dy hc Tp lm lp 4 ,5 , c im tõm lớ ca hc sinh lp 4 ,5 - Nghiờn cu thc trng li v lp lun cỏc bi Tp lm ca hc sinh...
 • 124
 • 279
 • 4

Thực trang lỗi sử dụng từ trong bài tập làm văn của học sinh lớp 2, 3 và biện pháp khắc phục

Thực trang lỗi sử dụng từ trong bài tập làm văn của học sinh lớp 2, 3 và biện pháp khắc phục
... trạng lỗi sử dụng từ Tập làm văn HS lớp 2, thực trạng sử dụng biện pháp khắc phục lỗi GV - Đề xuất biện pháp khắc phục lỗi sử dụng từ Tập làm văn cho học sinh lớp 2, - Tổ chức dạy học thử nghiệm ... lỗi sử dụng từ Tập làm văn cho học sinh lớp 2, 3. 3 Phạm vi nghiên cứu - Chúng nghiên cứu thực trạng lỗi sử dụng từ biện pháp khắc phục lỗi sử dụng từ Tập làm văn viết lớp 2, - Đề tài khảo sát thực ... 3. 1 Khách thể nghiên cứu Vấn đề rèn luyện kĩ sử dụng từ dạy học Tập làm văn lớp 2, 3. 2 Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng lỗi sử dụng từ Tập làm văn học sinh lớp 2, - Các biện pháp khắc phục lỗi...
 • 107
 • 143
 • 2

Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm phát triển kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4

Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ sư phạm phát triển kĩ năng viết đoạn mở bài trong bài tập làm văn của học sinh lớp 4
... Phát triển viết đoạn mở bài tập làm văn học sinh lớp 4 Cơ sở việc dạy tập làm văn tiểu học 2.1 Cơ sở tâm lí học Tập làm văn phân môn mang tính tổng hợp việc dạy tập làm Bài tập nghiên cứu ... khác Vì nghiên cứu rèn luyện kó viết đoạn mở thể văn thời gian Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ phạm Trang có hạn Ở sâu nghiên cứu viết đoạn văn mở văn miêu tả học sinh lớp Ngữ liệu dùng nghiên ... họ viết đoạn mở học sinh tiểu học - Phương pháp nghiên cứu hoạt động đối tượng: Nghiên cứu phân tích mở văn miêu tả học sinh để tìm biện pháp khắc phục PH Bài tập nghiên cứu nghiệp vụ phạm...
 • 23
 • 391
 • 3

Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH

Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4_Khóa luận tốt nghiệp khoa GDTH
... làm văn học sinh lớp yếu tố ảnh hởng 2.1 Thực trạng viết tập làm văn học sinh lớp lớp 4, học sinh đợc học làm tập thể loại văn văn kể chuyện, văn miêu tả số loại văn thông thờng khác (nh viết ... đến thực trạng học tập môn học học sinh Nhiều sinh viên lựa chọn tìm hiểu thực trạng học tập phân môn Tập làm văn học sinh tiểu học cho khoá luận tốt nghiệp Nhng họ dừng lại tìm hiểu ... thống tập tập làm văn Tiểu học: Bài tập tập làm văn lệnh đa yêu cầu học sinh thực hành động nói, viết để tạo lập ngôn Bài tập tập làm văn đợc chia thành tập luyện nói tập luyện viết Trong đó: - Bài...
 • 48
 • 448
 • 4

Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4

Thực trạng kĩ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4
... cầu viết 27 2.1.2 Thực trạng lập dàn ý viết 30 2.1.3 Thực trạng viết đoạn 33 2.1 .4 Thực trạng viết tập làm văn 37 2.2 Các yếu tố ảnh hởng đến viết tập làm văn học sinh ... mình, chọn đề tài "Thực trạng viết tập làm văn học sinh lớp 4" Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm phát thực trạng viết tập làm văn học sinh lớp rõ nguyên nhân thực trạng Trên sở đề ... thống tập tập làm văn Tiểu học: Bài tập tập làm văn lệnh đa yêu cầu học sinh thực hành động nói, viết để tạo lập ngôn Bài tập tập làm văn đợc chia thành tập luyện nói tập luyện viết Trong đó: - Bài...
 • 57
 • 756
 • 2

Kỹ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4 trường tiểu học phủ lỗ a sóc sơn hà nội

Kỹ năng viết bài tập làm văn của học sinh lớp 4  trường tiểu học phủ lỗ a  sóc sơn  hà nội
... dục Tiểu học Trường ĐHSP Nội Kh a luận tốt nghiệp Chương 2: thực trạng kỹ viết tập làm văn học sinh lớp 4trường tiểu học phủ lỗ a yếu tố ảnh hưởng 1.Thực trạng kỹ viết tập làm văn học sinh lớp ... dốt văn 24 Vì môn văn nhà trường không hấp dẫn 25 Chương 2: Thực trang kỹ viết Tập làm văn học sinh lớp Trường Tiểu học Phủ Lỗ A yếu tố ảnh hưởng 27 Thực trạng kỹ viết Tập làm văn học sinh lớp ... tới kỹ viết Tập làm văn học sinh lớp - Trường Tiểu học Phủ Lỗ A - Sóc Sơn - Nội Trên sở đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp - Trường...
 • 67
 • 135
 • 0

linguistic errors in writing a paragraph of 10th form students at nguyen trai high school in hai phong and some solutions = những lỗi về ngôn ngữ khi viết đoạn văn của học sinh lớp 10 trường thpt nguyễn trãi

linguistic errors in writing a paragraph of 10th form students at nguyen trai high school in hai phong and some solutions = những lỗi về ngôn ngữ khi viết đoạn văn của học sinh lớp 10 trường thpt nguyễn trãi
... persuasive An informative paragraph is a paragraph that informs information A narrative paragraph is a paragraph that tells about something that happened “Persuasive writing convinces the reader ... questionnaire III.1 Students perception of their linguistics errors in writing a paragraph It is the fact that students at N.T.H.S are very weak at paragraph writing and making errors in writing is inevitable ... in writing a paragraph iv LIST OF CHARTS Pie chart 1: Causes of students linguistic errors in writing a paragraph Chart : Students frequency of using linking words in a paragraph v PART I: INTRODUCTION...
 • 58
 • 373
 • 0

SKKN một số biện pháp rèn kỹ năng tập viết đoạn đối thoại trong môn tập làm văn cho học sinh lớp 5

SKKN một số biện pháp rèn kỹ năng tập viết đoạn đối thoại trong môn tập làm văn cho học sinh lớp 5
... chất kiểu tập viết đoạn đối thoại Học sinh chưa nắm tính chất lời thoại kịch SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG “TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI” TRONG MÔN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP Chưa biết khai ... ngợi, thưởng vàng lụa cho người quân hiệu Có câu thoại mở đầu cho đoạn đối thoại SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG “TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI” TRONG MÔN TẬP LÀM VĂN CHO HỌC SINH LỚP Phân tích hiểu ... phân môn tập làm văn, thấy kiểu khó với đối tượng học sinh địa bàn II Mục đích nghiên cứu … III Kết cần đạt … SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG “TẬP VIẾT ĐOẠN ĐỐI THOẠI” TRONG MÔN TẬP LÀM VĂN CHO...
 • 23
 • 898
 • 3

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng viết bài tập làm văn cho học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm Rèn luyện kỹ năng viết bài tập làm văn cho học sinh lớp 5
... Đầu năm học 2008-2009, phân công dạy lớp 5. Qua tìm hiểu thực tế lớp, nhận thấy kết tập làm văn em đạt kết không cao.Vì thế, chọn đề tài Rèn luyện kỹ viết tập làm văn cho học sinh lớp 5 để thực ... người đọc.Do tiết luyện từ câu hướng dẫn kĩ em luyện tập qua tập rèn viết đoạn văn, gợi ý em lập ý trước cho học sinh viết thành lời văn cụ thể Ví dụ: *Bài tập 3- trang 88 (TV 5- tập 1) Giáo viên ... nâng cao chất lượng học tập. Để đạt điều đó, thân cần phải thực nội dung sau: - Làm giàu vốn từ cho học sinh - Hướng dẫn học sinh kỹ sử dụng từ -Tập cho học sinh diễn đạt câu văn có hình ảnh.có...
 • 13
 • 303
 • 0

SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm

SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm
... học sinh tự thay đổi thư trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng Trong qua trình thư các nhóm viết giáo viên lưu ý các em lỗi tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo ... học sinh tự thay đổi thư trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng Trong qua trình thư các nhóm viết giáo viên lưu ý các em lỗi tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo ... cho học sinh thay đổi thư trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng Trong qua trình thư các nhóm viết giáo viên lưu ý các em lỗi tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo...
 • 69
 • 190
 • 0

SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm tại Trường THCS Sơn Bình

SKKN Hạn chế lỗi chính tả trong bộ môn Ngữ văn của học sinh lớp 7A qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm tại Trường THCS Sơn Bình
... hành sửa lỗi tả cho học sinh + Sau hoàn tất trình thảo luận nhóm học sinh treo bảng phụ nhóm lên bảng lớn + Tôi cho học sinh nhóm nhận xét lẫn nội dung thảo luận đặc biệt lỗi tả + Sau học sinh nhóm ... trung bình lớp thực nghiệm lớp đối chứng Điều chứng minh việc hướng dẫn cho học sinh thay đổi thư trình thảo luận nhóm môn Ngữ văn làm hạn chế lỗi tả cho học sinh Trường THCS Sơn Bình ... viên cho học sinh tự thay đổi thư trình bày lên bảng phụ nhóm sau treo lên bảng Trong trình thư nhóm viết giáo viên lưu ý em lỗi tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm thời...
 • 98
 • 340
 • 0

Các biện pháp sửa lỗi dùng từ, đặt câu trong bài tập làm văn viết của học sinh lớp 4 - 5

Các biện pháp sửa lỗi dùng từ, đặt câu trong bài tập làm văn viết của học sinh lớp 4 - 5
... từ câu 1.2 Tập làm văn viết tiểu học 13 1.3 Phân loại lỗi dùng từ, đặt câu Tập làm văn viết học sinh tiểu học 21 26 1 .4 Kết luận Chương Thực trạng lỗi dùng từ, đặt câu Tập làm văn viết học sinh ... tiến hành Các biện pháp sửa lỗi dùng từ, đặt câu Tập làm văn viết học sinh lớp - để có nhìn cụ thể vấn đề Tôi không thống kê loại lỗi dùng từ, lỗi câu, tìm cách sửa chữa mà đề xuất số biện pháp để ... cứu 4. 1 Đối tượng nghiên cứu Các lỗi dùng từ, đặt câu Tập làm văn viết học sinh lớp - Nguyên nhân cách chữa lỗi 4. 2 Phạm vi nghiên cứu Khóa luận sâu vào nghiên cứu lỗi dùng từ, đặt câu Tập làm văn...
 • 67
 • 828
 • 6

SKKN: Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11A4 trường THPT số 1 Bảo Yên

SKKN: Một số biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11A4 trường THPT số 1 Bảo Yên
... sinh có thêm tư liệu lỗi làm văn học sinh Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 11 A4 trường THPT số Bảo Yên Những làm văn học sinh lớp 11 A4 trường THPT số Bảo Yên Phương pháp nghiên cứu: Kĩ làm ... đọc qua xem hay dở Các lỗi thường gặp viết văn học sinh lớp 11 A4 trường THPT số Bảo Yên: 2 .1 Lỗi tả: Cũng giống nhiều học sinh nước, học sinh lớp 11 A4 trường THPT số Bảo Yên viết sai tả nhiều ... dựa viết số học sinh lớp 11 A4 số lớp thời điểm 33 học sinh, có 24 học sinh người dân tộc thiểu số: Lỗi học sinh mắc phải Lỗi viết hoa Số học sinh mắc lỗi Viết hoa sai quy định 20/33 tả Lỗi tả...
 • 24
 • 970
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhung bai tap lam van cua hoc sinh lop 2nhung bai tap lam van cua hoc sinh lop 2 baithuc trang ki nang viet bai tap lam van cua hoc sinh lop 4thực trng ki nang viet bai tap lam van cua hoc sinh lop 4một vài biện pháp khai thác kiến thức trong tiết tập đọc nhằm nâng cao chất lượng bài tập làm văn cho học sinh lớp 5các bai tap làm văn cho hoc sinh lop 8 kì 1một vài biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bài tập làm văn cho học sinh lớp 5nâng cao hiệu quả thực hành về văn kể chuyện trong phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 4 5một ố biện pháp nhằm hạn chế lỗi trong bài làm văn của học sinh lớp 11a4 trường thpt số 1 bảo yêntổ chức dạy học các bài hình thành kiến thức tập làm văn cho học sinh lớp 4 5sang kien kinh nghiem ve ren tap lam van cho hoc sinh lop 2thưc trang ki nang viet bai tap lam van cua ho sih lop 4một số biện pháp rèn luyện kĩ năng kể chuyện trong phân môn tập làm văn cho học sinh lớp 4nhung bai lam van cua hoc sinh lop 2bài tập anh văn cho học sinh lớp 5Quản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpTìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ AnQuản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty T.N.H.H các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSU1000 cụm từ vựng part 1 toeicBÀI TẬP KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Việt ThànhXây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn ToánEbook Phòng, chống HIVAIDS (Tài liệu dùng cho đào tạo sinh viên hệ bác sỹ y học dự phòng) Phần 2Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 2Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạoBài giảng Suy thận cấp ở người lớn tuổithuyết trình tài nguyên đấtNghiên cứu phát triển hệ thống chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens cho nấm sợi aspergillus oryzaeXác định hàm lượng một số kim loại nặng trong rau xanh ở thành phố hà nội bằng phương pháp PIXEđồ án xử lí khí CO2 và bụi
Đăng ký
Đăng nhập