de hóa 10 lan 1 l soạn

đề KT 1tiết Hóa 10 lần 1 2010-2011

đề KT 1tiết Hóa 10 lần 1 2010-2011
... Hidro có 29,4 gam H3PO4 là: C 17 6,988 .10 2 3 A 58,996 .10 2 3 B 1, 806 .10 2 3 D 5, 418 .10 2 3 Phát biểu sai nói tia âm cực? Câu 16 A Tia âm cực tạo cho phóng điện với hiệu 15 000V qua hai điện cực gắn vào ... lượng gọi electron Câu 17 Trong tự nhiên Oxi có đồng vị: 16 O, tạo thành từ đồng vị : A 16 B C 14 17 O, 18 O Hiđrơ có đồng vị: H , H , H Số loại phân tử nước D 18 Câu 18 Hạt nhân ngun tử R luôn ... 25 Cho cấu hình electron ngun tử ngun tố: X: 1s2 2s2 2p1; Z: 1s1 ; Y:1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 ; T: 1s2 ; M: 1s22s22p63s2 Số ngun tố kim loại : A .1 B.2 C.3 D.4 Câu 26 Phát biểu nói ngun tử oxi?...
 • 2
 • 323
 • 3

de ktra hoa 10 lan 1

de ktra hoa 10 lan 1
... nguyên tử nguyên tố 13 a, Xác định nguyên tử khối b, viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố ( Cho biết: Các nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ đến 82 bảng tuần hoàn thì: 1 N Z ≤ 1, 5 ) ……………………………………………………………………………………………… ... II PHẦN TỰ LUẬN ( điểm ) Câu 1: Viết cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau: Br ( Z = 35 ); K ( Z = 19 ) Và cho biết : a, Có lớp electron, lớp có electron b, Số...
 • 2
 • 74
 • 0

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1

dề kt 1 tiết hoá 10 lần 1
... Cho dd chứa 1g AgNO3 tác dụng với dd chứa 1g NaCl kết tủa có khối lượng bao nhiêu? A 2g B Kết khác C 0,5g D 1g BÀI LÀM: B D D B 16 C B 10 A 17 C 24 D 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 ... 31 D B A 18 A 25 D 32 A 39 B 11 A 26 C 33 A 40 B Đáp án : C 12 C 19 D 27 C 34 A D A 13 D 20 C 21 A 28 D 35 B D 14 B 22 B 29 C 36 A 15 C 23 30 C 37 A 38 ... dụng với HCl đậm đặc thu chất khí Dẫn toàn lượng khí qua 10 0ml dung dịch NaOH Nồng độ dung dịch NaOH cần dùng là: A 2M B 0,02 M C 0,01M D 1M Câu 37: Chứng khó tiêu bao tử nhiều axit HCl Để làm...
 • 3
 • 119
 • 3

De HSG 10- Lan 1

De HSG 10- Lan 1
... Hình 1: Các khu áp cao, áp thấp tháng Hình 2: Các khu áp cao, áp thấp tháng ...
 • 2
 • 164
 • 0

de kt 10 lan 1 so 2

de kt 10 lan 1 so 2
... film ended at 10 . 30 p.m (Make question for the underlined part) Đặt câu hỏi cho từ gạch chân ……………………………………………………………………………… III Choose a suitable word from the box to fill in the blank (1, 5points) ... chọn met on take a her an Finally in 18 91, Marie, with very little money to live ………. (1) ………., went to Paris to realise her dream at the Sorbone, in spite of ……… (2) ….…… difficult living condition, ... hard She earned ………(3)…… degree in physics with flying colours, and went on to ………(4)…… another degree in mathematics She ………(5)……… Pierre Curie in the school of physics in 18 94 and a year later...
 • 2
 • 206
 • 0

kiem tra hoa 10 lan 1 hk1

kiem tra hoa 10 lan 1 hk1
... Đáp án : B D B A B A 10 D C C D ...
 • 2
 • 174
 • 2

KT hóa 10 lần 1 (09-10) trường THPT Phạm Văn Đồng

KT hóa 10 lần 1 (09-10) trường THPT Phạm Văn Đồng
... số khối đồng vị thứ hai 42 11 Câu 4: (2 điểm) A = 10 , 81 10A , A a% (10 0 -a)% Ta có 10 a + 11 (10 0 − a) = 10 , 81 ⇒ a = 19 10 0 Trong 1mol H2AO3 c ó mol nguyên tử A Số mol nguyên tử 10 A =0 ,19 mol ⇒ ... 10 A , A a% (10 0 -a)% 10 a + 11 (10 0 − a) = 10 , 81 ⇒ a = 19 10 0 Trong mol H2AO3 c ó mol nguyên tử A Số mol nguyên tử 10 A =0,38 mol ⇒ Số nguyên tủ 10 A = 0,38 6,02 .10 2 3 = 2,2876 .10 2 3 Ta có (1 đ) (0,5 ... 40 10 0 (1 đ) b 16 22,4 =8,96 lit 40 (1 đ) A = 40,08 X1 , X2 4% A +2 96 A + ( A + 2)4 = 40,08 10 0 ⇒ A = 40 Vậy số khối đồng vị thứ 40 số khối đồng vị thứ hai 42 11 Câu 4: (2 điểm) A = 10 , 81 10A...
 • 3
 • 156
 • 0

Đề kiểm tra lần 1- tiết 10- hóa học 9

Đề kiểm tra lần 1- tiết 10- hóa học 9
... SƠN TRƯỜNG THCS QUẾ TRUNG ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT – NĂM HỌC: 2008 - 20 09 MÔN : HÓA HỌC ( Lần ) Thời gian làm : 45 phút Điểm Lời phê Thầy, Cô giáo: Họ tên :……………………… Lớp : 9/ … Ngày KT : ……………………… ... NaOH Cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng trao đổi ? Câu 10: (3,5 điểm) Hòa tan 6,2g Na2O vào nước , thu 2lít dung dịch A a) Viết phương trình hóa học tính nồng độ mol dung dịch A ? b) Tính ... (NH4)2SO4 , Ca3(PO4)2 C CO(NH2)2 , KCl , (NH4)2HPO4 D NH4NO3 , Ca(H2PO4)2 , KNO3 Câu 5: Phân bón hóa học cung cấp cho trồng đồng thời đạm , lân kali : A CO(NH2)2 B NPK C KNO3 D (NH4)2HPO4 .Câu...
 • 3
 • 334
 • 1

Bài soạn Đề KT thường xuyên Hoá 12NC lần 1 HK1

Bài soạn Đề KT thường xuyên Hoá 12NC lần 1 HK1
... CH3NH2 + HNO2 CH3OH + N2 + H2O Cho C =12 , O =16 , H =1, N =14 , Br=80 KIM TRA THNG XUYấN -LN 2- HKI-2 010 -2 011 MễN HO HC- LP 12 NNG CAO H v tờn HSLp12T Mó :12 6 Cõu 1: Khi thy phõn n cựng protein ta thu ... Cho 0,1mol A ( -aminoaxit dng H2NRCOOH) phn ng ht vi HCl to 11 ,15 gam mui A l cht no sau õy: A Glyxin B Alanin C Valin D Phenylalanin Cho C =12 , O =16 , H =1, N =14 , Br=80 Ngy son: 22/9/2 010 KIM ... D Ala-gly-ala Cõu 30: Cho 0,1mol A ( -aminoaxit dng H2NRCOOH) phn ng ht vi HCl to 11 ,15 gam mui A l cht no sau õy: A Glyxin B Alanin C Valin Cho C =12 , O =16 , H =1, N =14 , Br=80 D Phenylalanin ...
 • 7
 • 220
 • 1

Bài soạn DE THI HOA HOC LAN 1

Bài soạn DE THI HOA HOC LAN 1
... Saccarozơ C mantozơ D Xenlulozơ - –mã đề 214 Câu 30: Amin có đồng phân cấu tạo? A C2H7N B C3H9N C C4H11N D C5H13N Câu 31: Nếu để dầu mỡ không khí thời gian bị ôi thiu A chất béo bị oxi hoá chậm oxi ... cường độ dòng điện 3A Sau 19 30 giây, thấy khối lượng catot tăng 1, 92 gam Kim loại muối clorua là: A Ni B Zn C Cu D Fe Câu 47: Nếu 500ml dung dịch CH3COOH 0, 01 M có 3 ,13 .10 21 hạt(ptử ion) độ điện ... A thời gian 19 30 giây khối lượng đồng thể tích khí O2 sinh là: A 0,32 gvà 0 ,11 2 lít B 0,32g 0,056 lít C 0,64g 0,056 lít D 1, 28g 0,224 lít B THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN: (10 câu) Câu 41: Cho hỗn hợp...
 • 5
 • 187
 • 1

Bài soạn De thi thu lan 1 Quynh luu 1 ngay 23-01-2011- Hoa hoc

Bài soạn De thi thu lan 1 Quynh luu 1 ngay 23-01-2011- Hoa hoc
... Quỳnh Lưu Thi thử Đại học đợt năm 2 011 - môn Hoá học - - DĐDDDaaps - Đáp án mã đề - Môn Hoá đợt -Đ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 2 /1 D VA/VB = 1/ 1 Câu 15 : Cho dung dịch NaOH dư vào 10 0 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(HCO 3)2 0,5M BaCl2 0,4M thu m gam kết tủa Giá trị m là? A 9,85 B 19 ,7 C 14 ,775 D 17 ,73 Câu 16 : Hỗn hợp X ... Câu 14 : Cần trộn dung dịch X chứa HCl 0,1M H2SO4 0,1M với dung dịch Y chứa NaOH 0,3M Ba(OH) 0,1M theo tỷ lệ thể tích để thu dung dịch có pH = 13 A VA/VB = 1/ 3 B VA/VB = 1/ 2 C VA/VB = 2 /1 D VA/VB...
 • 6
 • 145
 • 1

Bài soạn De thi thu lan 1 Quynh luu 1 ngay 23-01-2011- Hoa hoc

Bài soạn De thi thu lan 1 Quynh luu 1 ngay 23-01-2011- Hoa hoc
... Quỳnh Lưu Thi thử Đại học đợt năm 2 011 - môn Hoá học - - DĐDDDaaps - Đáp án mã đề - Môn Hoá đợt -Đ Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 2 /1 D VA/VB = 1/ 1 Câu 15 : Cho dung dịch NaOH dư vào 10 0 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(HCO 3)2 0,5M BaCl2 0,4M thu m gam kết tủa Giá trị m là? A 9,85 B 19 ,7 C 14 ,775 D 17 ,73 Câu 16 : Hỗn hợp X ... Câu 14 : Cần trộn dung dịch X chứa HCl 0,1M H2SO4 0,1M với dung dịch Y chứa NaOH 0,3M Ba(OH) 0,1M theo tỷ lệ thể tích để thu dung dịch có pH = 13 A VA/VB = 1/ 3 B VA/VB = 1/ 2 C VA/VB = 2 /1 D VA/VB...
 • 6
 • 144
 • 0

Bài soạn Đề KT Tin 10 lần 1 hk1

Bài soạn Đề KT Tin 10 lần 1 hk1
... D.8 Số 8 010 biểu diễn hệ nhị phân là: A 0 01 11 00 0 B .10 1 0000 C. 11 00 0 011 D.00 011 111 Dãy biểu diễn liệu hệ nhị phân: A 1 11 00 10 1 B 11 02 011 1 C 000CD 11 D 0000A1 Thiết bị vừa thiết bị ra, vừa thiết bị ... kí hiệu: A 10 chữ số: 0 ,1, 2 ,9 A, B, C, D, E, F B chữ số: C chữ số: 0, 1, 2, ,7 D 10 chữ số: 0 ,1, 2 ,9 Số 8 010 biểu diễn hệ nhị phân là: A 0 01 11 00 0 B .10 1 0000 C. 11 00 0 011 D.00 011 111 Số 4 510 biểu diễn ... 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10 : Câu 11 : Câu 12 : Câu 13 : Câu 14 : MĐ 11 4 Dãy biểu diễn liệu hệ nhị phân: A 1 11 00 10 1 B 11 02 011 1 C 000CD 11 D 0000A1 Trong mệnh đề...
 • 9
 • 823
 • 13

Tuyển chọn các đề kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa 10 Chương 1 Nguyên tử (có đáp án)

Tuyển chọn các đề kiểm tra 1 tiết lần 1 hóa 10 Chương 1 Nguyên tử (có đáp án)
... A 1 x1  x  x 0,5đ 24.78,99  25 .10  26 .11 , 01 100 Dùng máy tính ta có kết quả=24,3202 Phân tử CO2 có 1C 2O 12 16 17 C O O ; 12 C 16 O18O ; 12 C 17 O18O ; 13 16 17 C O O ; 13 C 16 O18O ; 13 C 17 O18O ... LỚP 10 NĂM HỌC 2 015 – 2 016 Mơn kiểm tra: Hố học chương Ngày kiểm tra: 22/ 10 / 2 016 Thời gian làm bài: 45 phút- Đề Câu (2 điểm) Ngun tử ngun tử sau chứa đồng thời 20n, 19 p 19 e 40 40 39 A 19 K B 18 ... I Phần trắc nghiệm Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐA Câu 1: Ngun tố hóa học A ngun tử có số proton B ngun tử có số electron C ngun tử có số khối D Những ngun tử có số electron, proton,...
 • 25
 • 423
 • 0

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)

Đề kiểm tra lần 1 (Đại số 10)
... ứng với phơng án trả lời Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đại số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; = Ta cú (0,5 ... H v tờn: Lp: Phiếu trả lời câu hỏi Môn Đại số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đối với câu trắc nghiệm, ... 5; + )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im...
 • 3
 • 409
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 lần 2đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh 10 lần 1đề kiểm tra hóa 10 chương 1đề kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 10 lần 1đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 cơ bảnđề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1đề kiểm tra môn hóa 10 chương 1đề kiểm tra hóa 10 chương 1 tự luậnđề kiểm tra 1 tiết tin học lớp 10 lần 1đề trắc nghiệm hóa 10 chương 1đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 10 lần 1đề kiểm tra 1 tiết địa lí 10 lần 1đề kiểm tra 1 tiết anh văn lớp 10 lần 1đề kiểm tra hóa 12 lần 1đề kiểm tra tiếng anh lớp 10 lần 1“Nâng cao năng lực quản lý ngành Trồng trọt nhằm cải thiện sản lượng và chất lượng sản phẩm cây trồng”6 1 mach tuan tu part 1ThS.Nguyễn Trọng Hiếu ThS.Phan Anh Thế: PHƯƠNG PHÁP ủ PHÂN và sử DỤNG CHẾ PHẨM BIMAĐề KS HK I KHTN 7 2016- 2017- chuẩnGiáo án KHTN 7 HK II Vnen đầy đủ, hayGiao an KHTN 6 (Sinh)SÁCH bài tập Làm CHỦ kỹ NĂNG mềmCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP TOÁN HỌC KÌ 2 11Giáo án KHTN 7 Vnen môn Sinh họcBÀI GIẢNG KINH tế CHÍNH TRỊ CHUYÊN đề KINH tế VI mô, NHỮNG vấn đề CHUNG về KINH tế VI mô và lý THUYẾT CUNG cầuGiải pháp duy trì nguồn nhân lực tại công ty TNHH dược mỹ phẩm innophaGiải pháp phát triển thương hiệu mủ cao su tại tập đoàn công nghiệp cao su việt nam đến năm 2020Tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán việt namHÓA HỮU CƠ Chuong 3: CƠ CHẾ PHẢN ỨNGSÁCH SCAN Công trình đường thủy (TS. Đào Văn Tuấn)TÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế NGUỒN NHÂN lực, SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ đề CƯƠNG ôn THI môn KINH tế VI mô SAU đại họcTÀI LIỆU THAM KHẢO KINH tế CHÍNH TRỊ TÔNG hợp bài tập KINH tế VI mô, SAU đại họcCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....đề thi thử đại học chuyên vinh lần 3