Giáo án tiếng anh 3 các CT khác trái tim băng

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... that they are going to sing - Sing a song - Play the tape - sing the song again - Ask sts to sing in group, pairs, individual - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation ... Ask sts to sing in group, pairs, individual - sing the song again - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation IV Homelink: - Asks Sts to practise singing ‘How are ... pronunciation III Reinforcement - Call Ss to work in pairs greeting - - respond to introduction - Comment IV Homelink: - Practice asking & answering with “How are - greeting you?” - Do exs in A, B in WB Tuesday,...
 • 84
 • 782
 • 8

Giáo án Tiếng Anh 3

Giáo án Tiếng Anh 3
... a Mapped dialogue  Homelink: Recite the chant on page 20 of the Student Book at home Nui Thanh, September 26th 2011 Teacher: Tran Thi Yen Dung ...
 • 10
 • 196
 • 1

giáo án tiếng anh 3 unit 2 , 3

giáo án tiếng anh 3 unit 2 , 3
... This is Tony Lesson 3/ 2 Unit This is Tony Lesson 3/ 3 Unit This is Tony Lesson 2 3/ 4 Unit This is Tony Lesson Sáng 23 / 09 /20 14 Tiết (CT) Sáng Lớp Thứ ba Buổi Tiết Th , ngày 3/ 4 Unit This is Tony ... Hưng, ngày … Tháng … năm 20 14 Tổ trưởng TCM PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN Thứ năm 25 /09 /20 14 Thứ sáu Sáng 3/ 2 Unit This is Tony Lesson 3/ 3 Unit This is Tony Lesson 3/ 1 Unit This is Tony Lesson 3/ 1 Unit ... correct Keys: a 3, b 2, c 1, d4 Transcript: 1.Is that Linda? Yes, it is Is that Peter? No, it isn’t It’s Tony 3. Is that Peter? Yes, it is 4.Is that Linda? No, it isn’t.It’s Mai Part 5: Look, read and...
 • 17
 • 685
 • 5

giáo án tiếng anh 3 unit 5

giáo án tiếng anh 3 unit 5
... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2014 TỔ TRƯỞNG TCM English Period 15: Unit 5: Are they your friends? – Lesson I Objectives Knowledge: By the end ... notebooks, workbooks III Activities for teaching and learning Settlements: (3 ) Sing a song: “How are you?” Oral test: (3 ) Teacher asks students write the old structure and apply on the dialogue ... then individual - Check vocabulary Practice ( 30 ms) Part Look, listen and repeat Teacher: Ask Ss to identify the characters in the picture on page 32 and what they are saying *Set the scence “you...
 • 10
 • 509
 • 2

giáo án tiếng anh 3 mới review i

giáo án tiếng anh 3 mới review i
... I Objectives Knowledge: By the end of this lesson, pupils will be able tolisten and identify specific information, read and identify specific information and read and identify general ideas ... all skills Language focus: a Sentences patterns : review b Vocabulary: review II Teaching aids: Teacher’s: student’s and teacher’s book, periodical test Student’s: paper, pen III Activities for ... write (2m.s) This is ………… My name is ………… II Circle the odd one out: (2 m.s) Hello Hi what you fine I are you am this that Tony thanks good bye bye III Complete the dialogue (2m.s) Linda: Hi,...
 • 9
 • 533
 • 5

GIAO AN TIENG ANH 3 MOI

GIAO AN TIENG ANH 3 MOI
... 18/10/2012- 3 20/10/2012- 3D I Objectives : Mid-first-term test Testing students’ result after the theme “Me and my friends” (Unit  3) II Test: 37 English Plan Teacher: Nguyen Tam Thanh 1.Khoanh tròn ... fine, thank you And you?fine, thanks -I'm how, thank, hello thanks, fine, and thanks • Bye (Goodbye), Unit My Name Is … Competences • Making and responding to introductions • Greeting and saying ... to learn and write new words and structure English Plan Teacher: Nguyen Tam Thanh ******************************* Week : Period : Pre.date: Tea.date: 1/9/20 13 3/9/20 13- 4B,4C 6/9/20 13- 4A UNIT...
 • 127
 • 320
 • 2

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016
... the pictures in the book Read and complete - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23 that they are going to read the text and use the gap to complete the dialogue ... comments pronunciation Look, read and write - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23. T that they are going to read the sentences and complete them - Ask Ss read ... their pronunciation Circle the correct words - Ask Ss look at the book page 35 .Tell them - Ss look at the book page 35 that they are going to read the sentences and - Read the sentences and choose...
 • 103
 • 243
 • 3

Giáo án tiếng anh 3 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 3 trọn bộ
... Period / PERIOD: Objective Language focus UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3: 1– – Ss will be able to chant, pronounce well: /t/ ; /y/ - Phonics: Tony Yes 30 / 201 / / / / 201 / 201 / 201 Resources PROCEDURE ... Resources PROCEDURE Steps 1.Warm-up (5’) 2.Listen and repeat (10’) 3. Listen and write (10’) UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: – – Ss will be able to practice sounds / m/ and / p / Mai / Peter ... Resources PROCEDURE Steps 1.Warm-up (5’) 2.Read and match (10’) 3. Read and complete (10’) 4.Project (10’) UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: – – Ss will be able to review asking, answering and spelling...
 • 280
 • 137
 • 0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TIẾNG ANH 3

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TIẾNG ANH 3
... learn by heart the new words WEEK Date of preparing: 31 / 9/ 2014 Date of teaching: ………………/9/ 2014 Period 5: UNIT 1: HELLO Lesson 3: Part 1-2 -3 I Objectives: Read in pairs Write the suitable words ... WEEK Date of preparing: 19/ 9/ 2014 Date of teaching: ………………/9/2014 Period 13: UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 1: Part 1-2 -3 I Objectives: Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: introduce ... Date of preparing: 26/9/2014 Date of teaching: …………… /10/2014 Period 17: UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3: Part 1-2 -3 I Objectives: Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: ask and...
 • 216
 • 151
 • 0

giao an tieng anh 5 unit 3

giao an tieng anh 5 unit 3
... read and write on the hand board (hold up the board) - listen and correct - pair work Content dverir sicmuan cerdan anwt answer: • driver • musician dancer want Unit three: Jobs Section B -7 p .32 -33 ... Section B1, 2, 3, 4, 5, and - pages: 30 33 • Procedure Lesson plan, books, chalk, cassettes, tape Section B 1, and P 30 31 Period 1: Teacher’s activities • Warm up give some words and some sentences ... p .32 -33 Read and answer P – 32 : Ss’ book * New words - piano - in the future Answer: His name is Nam He is a student Music is his favourite subject He wants to be a musician - others listen and...
 • 7
 • 389
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập vẽ kỹ thuật (nguyễn thị mỵ)Kỹ thuật đúc (phạm quang lộc)NGÂN HÀNG câu hỏi ôn THI môn học công nghệ chế tạo máyGiải gần đúng một hệ phương trình cặp tích phân fourier (LV thạc sĩ)Vành chính, vành euclide và ứng dụng (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu phân tích hàm lượng 2,4,6 Trinitrotoluen trong nước thải nhà máy sản xuất quốc phòng bằng phương pháp Von ampe (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng quốc lộ 3 mới đoạn xã vô tranh tức tranh, huyện phú lương tỉnh thái nguyênPhát triển hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam (LA tiến sĩ)Rèn luyện kỹ năng giải toán về phép dời hình cho học sinh lớp 11 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh thái nguyênEnglish vocabulary organiser with answer keyNâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênQuản lý nhà nước về kinh tế đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh phú thọQuản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng ttNghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện trang web giả mạo và ứng dụngNghiên cứu phương pháp khôi phục tiếng nói truyền trong xươngTHUYẾT MINH ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊNNghiên cứu sinh trưởng, phát triển và biện pháp kỹ thuật chính cho giống sắn mới tại một số tỉnh miền núi phía bắc việt namTăng cường công tác quản trị nhân lực tại chi cục quản lý thị trường tỉnh hà giangTăng cường quản lý vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp ở tỉnh thái nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập