Giáo án tiếng anh 3 các CT khác trái tim băng

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới

Giáo án tiếng anh 3 cả năm chuẩn in dùng luôn theo chương trình mới
... that they are going to sing - Sing a song - Play the tape - sing the song again - Ask sts to sing in group, pairs, individual - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation ... Ask sts to sing in group, pairs, individual - sing the song again - Have the whole class sing the song again to reinforce their pronunciation IV Homelink: - Asks Sts to practise singing ‘How are ... pronunciation III Reinforcement - Call Ss to work in pairs greeting - - respond to introduction - Comment IV Homelink: - Practice asking & answering with “How are - greeting you?” - Do exs in A, B in WB Tuesday,...
 • 84
 • 742
 • 8

Giáo án Tiếng Anh 3

Giáo án Tiếng Anh 3
... a Mapped dialogue  Homelink: Recite the chant on page 20 of the Student Book at home Nui Thanh, September 26th 2011 Teacher: Tran Thi Yen Dung ...
 • 10
 • 185
 • 1

giáo án tiếng anh 3 unit 2 , 3

giáo án tiếng anh 3 unit 2 , 3
... This is Tony Lesson 3/ 2 Unit This is Tony Lesson 3/ 3 Unit This is Tony Lesson 2 3/ 4 Unit This is Tony Lesson Sáng 23 / 09 /20 14 Tiết (CT) Sáng Lớp Thứ ba Buổi Tiết Th , ngày 3/ 4 Unit This is Tony ... Hưng, ngày … Tháng … năm 20 14 Tổ trưởng TCM PHIẾU BÁO GIẢNG TUẦN Thứ năm 25 /09 /20 14 Thứ sáu Sáng 3/ 2 Unit This is Tony Lesson 3/ 3 Unit This is Tony Lesson 3/ 1 Unit This is Tony Lesson 3/ 1 Unit ... correct Keys: a 3, b 2, c 1, d4 Transcript: 1.Is that Linda? Yes, it is Is that Peter? No, it isn’t It’s Tony 3. Is that Peter? Yes, it is 4.Is that Linda? No, it isn’t.It’s Mai Part 5: Look, read and...
 • 17
 • 580
 • 5

giáo án tiếng anh 3 unit 5

giáo án tiếng anh 3 unit 5
... ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… Vĩnh Hưng, ngày … tháng … năm 2014 TỔ TRƯỞNG TCM English Period 15: Unit 5: Are they your friends? – Lesson I Objectives Knowledge: By the end ... notebooks, workbooks III Activities for teaching and learning Settlements: (3 ) Sing a song: “How are you?” Oral test: (3 ) Teacher asks students write the old structure and apply on the dialogue ... then individual - Check vocabulary Practice ( 30 ms) Part Look, listen and repeat Teacher: Ask Ss to identify the characters in the picture on page 32 and what they are saying *Set the scence “you...
 • 10
 • 440
 • 2

giáo án tiếng anh 3 mới review i

giáo án tiếng anh 3 mới review i
... I Objectives Knowledge: By the end of this lesson, pupils will be able tolisten and identify specific information, read and identify specific information and read and identify general ideas ... all skills Language focus: a Sentences patterns : review b Vocabulary: review II Teaching aids: Teacher’s: student’s and teacher’s book, periodical test Student’s: paper, pen III Activities for ... write (2m.s) This is ………… My name is ………… II Circle the odd one out: (2 m.s) Hello Hi what you fine I are you am this that Tony thanks good bye bye III Complete the dialogue (2m.s) Linda: Hi,...
 • 9
 • 450
 • 4

GIAO AN TIENG ANH 3 MOI

GIAO AN TIENG ANH 3 MOI
... 18/10/2012- 3 20/10/2012- 3D I Objectives : Mid-first-term test Testing students’ result after the theme “Me and my friends” (Unit  3) II Test: 37 English Plan Teacher: Nguyen Tam Thanh 1.Khoanh tròn ... fine, thank you And you?fine, thanks -I'm how, thank, hello thanks, fine, and thanks • Bye (Goodbye), Unit My Name Is … Competences • Making and responding to introductions • Greeting and saying ... to learn and write new words and structure English Plan Teacher: Nguyen Tam Thanh ******************************* Week : Period : Pre.date: Tea.date: 1/9/20 13 3/9/20 13- 4B,4C 6/9/20 13- 4A UNIT...
 • 127
 • 292
 • 2

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016

Giáo án tiếng anh 3 chuẩn kiến thức, kỹ năng năm học 2015 2016
... the pictures in the book Read and complete - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23 that they are going to read the text and use the gap to complete the dialogue ... comments pronunciation Look, read and write - Ask Ss look at the book page 23. Tell them - Ss look at the book page 23. T that they are going to read the sentences and complete them - Ask Ss read ... their pronunciation Circle the correct words - Ask Ss look at the book page 35 .Tell them - Ss look at the book page 35 that they are going to read the sentences and - Read the sentences and choose...
 • 103
 • 202
 • 3

Giáo án tiếng anh 3 trọn bộ

Giáo án tiếng anh 3 trọn bộ
... Period / PERIOD: Objective Language focus UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3: 1– – Ss will be able to chant, pronounce well: /t/ ; /y/ - Phonics: Tony Yes 30 / 201 / / / / 201 / 201 / 201 Resources PROCEDURE ... Resources PROCEDURE Steps 1.Warm-up (5’) 2.Listen and repeat (10’) 3. Listen and write (10’) UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: – – Ss will be able to practice sounds / m/ and / p / Mai / Peter ... Resources PROCEDURE Steps 1.Warm-up (5’) 2.Read and match (10’) 3. Read and complete (10’) 4.Project (10’) UNIT 2: WHAT’S YOUR NAME? Lesson 3: – – Ss will be able to review asking, answering and spelling...
 • 280
 • 81
 • 0

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TIẾNG ANH 3

TRỌN BỘ GIÁO ÁN TIẾNG ANH 3
... learn by heart the new words WEEK Date of preparing: 31 / 9/ 2014 Date of teaching: ………………/9/ 2014 Period 5: UNIT 1: HELLO Lesson 3: Part 1-2 -3 I Objectives: Read in pairs Write the suitable words ... WEEK Date of preparing: 19/ 9/ 2014 Date of teaching: ………………/9/2014 Period 13: UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 1: Part 1-2 -3 I Objectives: Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: introduce ... Date of preparing: 26/9/2014 Date of teaching: …………… /10/2014 Period 17: UNIT 3: THIS IS TONY Lesson 3: Part 1-2 -3 I Objectives: Knowledge: By the end of the lesson Ps will be able to: ask and...
 • 216
 • 98
 • 0

giao an tieng anh 5 unit 3

giao an tieng anh 5 unit 3
... read and write on the hand board (hold up the board) - listen and correct - pair work Content dverir sicmuan cerdan anwt answer: • driver • musician dancer want Unit three: Jobs Section B -7 p .32 -33 ... Section B1, 2, 3, 4, 5, and - pages: 30 33 • Procedure Lesson plan, books, chalk, cassettes, tape Section B 1, and P 30 31 Period 1: Teacher’s activities • Warm up give some words and some sentences ... p .32 -33 Read and answer P – 32 : Ss’ book * New words - piano - in the future Answer: His name is Nam He is a student Music is his favourite subject He wants to be a musician - others listen and...
 • 7
 • 349
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ĐO LƯỜNG và điều KHIỂNquản trị chiến lượckinh tế vận tải và logisticsCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)CƠ sở điều KHIỂN tự ĐỘNG và cảm BIẾNÁp dụng thẻ điểm cân bằng tại các doanh nghiệp dịch vụ Việt NamKHÍ TƯỢNG THỦY văn HÀNG hảiCẤP VÙNG TRONG HỆ THỐNG CÁC ĐƠN VỊ TỔ CHỨC LÃNH THỔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở VIỆT NAMGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUHÀN TÀU ( GIÁO TRÌNH )Characteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agricultureĐa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐA DẠNG VỀ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAMĐặc điểm hình sự của tội phạm trong lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng và giải pháp phòng ngừaDevelopment of Laser Beam Diffraction Technique for Determination of Thermal Expansion Coefficient of Polymeric Thin FilmsDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcĐÔI ĐIỀU VỀ VĂN HÓA HÀ NỘI THỜI HỘI NHẬP QUỐC TẾĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTOEffect of Heat Treatment Conditions on the Properties of FePt Nanoparticles Produced by SonochemistryEffect of Secondary Structure on Biological Activities of Antimicrobial Peptides
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập