Xúc tác nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất Luận văn, Đồ án

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất
... Hình 2.2 Dầu thực vật thải trước xử lý Hình 2.3 .Dầu thực vật thải sau xử lý 2.1.2 Xúc tác FCC Xúc tác sử dụng cho trình cracking dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất 44 ... xúc tác dầu thực vật thải ( chi phí thấp không sử dụng hiđrô, áp dụng trực tiếp nhà máy lọc hóa dầu ) em định lựa chọn trình để sản xuất điêzen sinh học từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy ... ôxi hóa, nhiệt trị thấp, ảnh hưởng đến động cơ… Chính lí em định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung...
 • 102
 • 180
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT
... NGHỆ REFORMING CỦA CÁC HÃNG KHÁC NHAU SƠ ĐỒ XÚC TÁC CỐ ĐỊNH CỦA MAGNAFORMING SƠ ĐỒ REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG TÁI SINH LIÊN TỤC SƠ ĐỔ REFORMING XÚC TÁC CỦA FIN Chương reforming xúc tác nhà máy ... hydro hóa dehydro hóa  Áp suất thấp thuận lợi cho tâm axit hoạt động  Áp suất cao thuận lợi cho tâm kim loại Chương tính toán trình reforming xúc tác nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất • Ở Dung Quất ... thiếu nhà máy lọc hóa dầu • Vì nghiên cứu phát triển reforming vấn đề cấp thiết quan trọng cho công nghiệp lọc hóa dầu nói riêng công nghiệp nước nhà nói chung Chương Tổng quan reforming xúc tác( ...
 • 22
 • 587
 • 0

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu
... xúc tác phát triển từ xúc tác Pt 1960 Phát triển xúc tác đa kim loại (ngoài Pt có kim loại khác) 1970 Quá trình reforming tái sinh xúc tác liên tục đời 1980 Quá trình reforming tái sinh xúc tác ... Đây trình chế biến quan trọng nhà máy Lọc Dầu đại -Reforming xúc tác trình biến đổi thành phần HC nguyên liệu mà chứa chủ yếu naphten paraffin thành HC thơm có số ON cao  Mục đích trình Reforming: ... hydrocracking Là xúc tác lưỡng chức : Axit Oxy hóa khử Xúc tác tốt cho pư dehydro- hydrohoa trình reforming  Làm tăng tốc độ pư dehydro hóa, dehydro hóa vòng hóa tạo aromatic  Thúc đẩy trình no hóa olefin,...
 • 57
 • 224
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa
... ñặt Từ thực tế ñó, tiến hành lựa chọn ñề tài: “ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá Mục ... ñích - Tìm hiểu ñánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn ñịa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá - ðề xuất ... vi nghi n cứu 3.1 ðối tượng nghi n cứu - Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa - Các tổ chức, hộ...
 • 127
 • 71
 • 1

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... 22:2009/BTNMT cho khí thải nhà máy nhiệt điện tiêu chuẩn WB SƠ ĐỒ MẶT BẰNG LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN Cụm công nghệ lọc dầu Phân...
 • 24
 • 908
 • 5

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... nhiệt, lò đốt rác, tuabin khí, hệ thống xử lý khí thải từ nồi hơi) Khí thải từ hệ thống đuốc đốt Trong trường hợp điện toàn Liên hợp, khí thải từ tất van xả áp (ngoại trừ khí axít) dẫn đến hệ thống...
 • 24
 • 592
 • 0

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu
... đổ vào thiết bị ngưng tụ khí áp tăng đôi chút phải trang bị thêm phụ kiện cho hệ cấp nước Trong sơ đồ tạo chân không hệ thiết bị ngưng tụ khí áp - bơm phun Sản phẩm dầu ngưng tụ thiết bị ngưng ... H-40 bơm vào cửa nạp máy bơm nguyên liệu Từ mâm 15 tháp chân không K-10 dòng hồi lưu máy bơm H-24 hút bơm qua thiết bị trao đổi nhiệt T-25, thiết bị ngưng tụ không khí T-25a, máy lạnh T-28 với nhiệt ... thành thoát khỏi thiết bị chưng cất lập tức, ngưng tụ thiết bị làm lạnh - ngưng tụ thu hồi dạng distillat Ngược lại, sôi lần tạo thành trình nung nóng không thoát khỏi thiết bị cất đạt đến nhiệt...
 • 31
 • 661
 • 0

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
... Với đề tài thiết kế trình chưng cất phân xưởng chưng cất khí nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dựa vào tổng quan công nghệ chưng cất giới ta chọn công nghệ chưng cất với hệ thống tháp chưng cất [5] ... kinh nghi m xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất đúc rút nhiều học việc thiết kế xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Từ điều phân tích trên, em định chọn đề tài: “Thiết kế trình chưng cất khí nhà ... dựng nhà máy lọc dầu dầu tiên nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất tập trung sản xuất nhiên liệu, quy mô công suất 6.5 triệu dầu thô/năm đáp ứng 30% nhu cầu nước Nhà máy Lọc dầu Dung...
 • 36
 • 331
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu 4 phụ gia cho xăng động cơ phụ gia oxygenate phụ gia chứa kim loại phụ gia họ amine mỗi họ phụ gia cho một vài ví dụ ở nhà máy lọc hóa dầu dung quất người ta sử dụng phụ gia nàonhà máy lọc hóa dầu nghi sơn tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu vũng rô tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu bình sơn tuyển dụngnguyên liệu dùng cho nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnnhà máy lọc hóa dầu nam việtnhà máy lọc hóa dầu vũng rôdự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnphân xưởng xử lý nước thải nhiễm dầu trong nhà máy lọc hóa dầudự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn thanh hóale khoi cong nha may loc hoa dau nghi sonkhoi cong nha may loc hoa dau nghi sonnhà máy lọc hóa dầu bình địnhnước thải trong nhà máy lọc hóa dầutổng quan về khí thải từ nhà máy lọc hóa dầu một ví dụ liên hợp lọc hóa dầu nghi sơnCHIẾN lược MARKETING TOÀN cầuPHÂN TÍCH môi TRƯỜNG bên NGOÀI AirASIATIEU LUAN THUC TRANG VAN DUNG HOC THUYET QUAN TRI NHAN LUC VAO TRONG DOANH NGHIEPLUAN VAN TOT NGHIEP TKKT NHA HANG TAN LONG TP HO CHI MINHLUAN VAN THIET KE NHA MAY CHE BIEN HAI SAN KHO NANG SUAT 1 TAN SAN PHAM CADO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘIXÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC MAKETING TRỰC TUYẾN CHO CÔNG TY TNHH PHƯƠNG TUYẾNCHUẨN NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆPCÁCH TRÌNH BÀY VĂN BẢNHỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ DỊCH VỤ CẢNG BIỂN ĐỐI VỚI HÀNG CONTAINER TẠI CTCP CẢNG HẢI PHÒNGPHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ XÃ HỘI CHỦ NGHĨALiên minh công nông trong thời kì quá độ lên CNXHvà thực tế Việt Nam về liên minh công nôngtrong thời kì CNH-HĐHde tai thu phat vo tuyen d13cqvt02bai tap on tap hinh hoc lop 7 93550Phân tích nội dung quy luật lượng đổi dẫn đến chất đổi. Ý nghĩa phương pháp luận của quy luật này trong hoạt động thực tiễn.Gốm tiên tiến sản xuất gốm xốp mulitLuyen sieu tu duy casio chuyen de phuong trinh bat PT he PT doan tri dung
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập