Xúc tác nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất Luận văn, Đồ án

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất

Nghiên cứu thực nghiệm quá trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải bằng xúc tác FCC của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất
... Hình 2.2 Dầu thực vật thải trước xử lý Hình 2.3 .Dầu thực vật thải sau xử lý 2.1.2 Xúc tác FCC Xúc tác sử dụng cho trình cracking dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất 44 ... xúc tác dầu thực vật thải ( chi phí thấp không sử dụng hiđrô, áp dụng trực tiếp nhà máy lọc hóa dầu ) em định lựa chọn trình để sản xuất điêzen sinh học từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy ... ôxi hóa, nhiệt trị thấp, ảnh hưởng đến động cơ… Chính lí em định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm trình sản xuất phân đoạn điêzen từ dầu thực vật thải xúc tác FCC nhà máy lọc hóa dầu Dung...
 • 102
 • 160
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆPTẬP:TÌM HIỂU VỀ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC CỦA NHÀ MÁY LỌC HÓA DẦU DUNG QUẤT
... NGHỆ REFORMING CỦA CÁC HÃNG KHÁC NHAU SƠ ĐỒ XÚC TÁC CỐ ĐỊNH CỦA MAGNAFORMING SƠ ĐỒ REFORMING XÚC TÁC CHUYỂN ĐỘNG TÁI SINH LIÊN TỤC SƠ ĐỔ REFORMING XÚC TÁC CỦA FIN Chương reforming xúc tác nhà máy ... hydro hóa dehydro hóa  Áp suất thấp thuận lợi cho tâm axit hoạt động  Áp suất cao thuận lợi cho tâm kim loại Chương tính toán trình reforming xúc tác nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất • Ở Dung Quất ... thiếu nhà máy lọc hóa dầu • Vì nghiên cứu phát triển reforming vấn đề cấp thiết quan trọng cho công nghiệp lọc hóa dầu nói riêng công nghiệp nước nhà nói chung Chương Tổng quan reforming xúc tác( ...
 • 22
 • 563
 • 0

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu

Tổng quan về quá trình reforming xúc tác trong nhà máy lọc hóa dầu
... xúc tác phát triển từ xúc tác Pt 1960 Phát triển xúc tác đa kim loại (ngoài Pt có kim loại khác) 1970 Quá trình reforming tái sinh xúc tác liên tục đời 1980 Quá trình reforming tái sinh xúc tác ... Đây trình chế biến quan trọng nhà máy Lọc Dầu đại -Reforming xúc tác trình biến đổi thành phần HC nguyên liệu mà chứa chủ yếu naphten paraffin thành HC thơm có số ON cao  Mục đích trình Reforming: ... hydrocracking Là xúc tác lưỡng chức : Axit Oxy hóa khử Xúc tác tốt cho pư dehydro- hydrohoa trình reforming  Làm tăng tốc độ pư dehydro hóa, dehydro hóa vòng hóa tạo aromatic  Thúc đẩy trình no hóa olefin,...
 • 57
 • 214
 • 0

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng nhà máy lọc hoá dầu nghi sơn tỉnh thanh hóa
... ñặt Từ thực tế ñó, tiến hành lựa chọn ñề tài: “ðánh giá việc thực sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá Mục ... ñích - Tìm hiểu ñánh giá việc thực sách bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi ñất thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn ñịa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hoá - ðề xuất ... vi nghi n cứu 3.1 ðối tượng nghi n cứu - Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh Nhà nước thu hồi thực dự án xây dựng Nhà máy liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn - tỉnh Thanh Hóa - Các tổ chức, hộ...
 • 127
 • 64
 • 1

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... 22:2009/BTNMT cho khí thải nhà máy nhiệt điện tiêu chuẩn WB SƠ ĐỒ MẶT BẰNG LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN CÁC PHÂN XƯỞNG CÔNG NGHỆ LHD NGHI SƠN Cụm công nghệ lọc dầu Phân...
 • 24
 • 883
 • 5

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt

Đề tài: TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI TỪ NHÀ MÁY LỌC-HÓA DẦU. MỘT VÍ DỤ: LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN ppt
... MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ NM LỌC – HÓA DẦU GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP LHD NGHI SƠN  Liên doanh: PVN (21,1% vốn), Công ty Dầu ... lý khí đuôi (TGT) CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG 10 CÁC NGUỒN THẢI KHÍ THẢI RA MÔI TRƯỜNG Khí thải từ hệ thống ống khói: Có tổng cộng 19 ống khói từ ... nhiệt, lò đốt rác, tuabin khí, hệ thống xử lý khí thải từ nồi hơi) Khí thải từ hệ thống đuốc đốt Trong trường hợp điện toàn Liên hợp, khí thải từ tất van xả áp (ngoại trừ khí axít) dẫn đến hệ thống...
 • 24
 • 549
 • 0

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu

Thiết bị trong nhà máy lọc hóa dầu
... đổ vào thiết bị ngưng tụ khí áp tăng đôi chút phải trang bị thêm phụ kiện cho hệ cấp nước Trong sơ đồ tạo chân không hệ thiết bị ngưng tụ khí áp - bơm phun Sản phẩm dầu ngưng tụ thiết bị ngưng ... H-40 bơm vào cửa nạp máy bơm nguyên liệu Từ mâm 15 tháp chân không K-10 dòng hồi lưu máy bơm H-24 hút bơm qua thiết bị trao đổi nhiệt T-25, thiết bị ngưng tụ không khí T-25a, máy lạnh T-28 với nhiệt ... thành thoát khỏi thiết bị chưng cất lập tức, ngưng tụ thiết bị làm lạnh - ngưng tụ thu hồi dạng distillat Ngược lại, sôi lần tạo thành trình nung nóng không thoát khỏi thiết bị cất đạt đến nhiệt...
 • 31
 • 599
 • 0

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Đề tài:Thiết kế quá trình chưng cất khí quyển của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn.
... Với đề tài thiết kế trình chưng cất phân xưởng chưng cất khí nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, dựa vào tổng quan công nghệ chưng cất giới ta chọn công nghệ chưng cất với hệ thống tháp chưng cất [5] ... kinh nghi m xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất đúc rút nhiều học việc thiết kế xây dựng nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn Từ điều phân tích trên, em định chọn đề tài: “Thiết kế trình chưng cất khí nhà ... dựng nhà máy lọc dầu dầu tiên nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất tập trung sản xuất nhiên liệu, quy mô công suất 6.5 triệu dầu thô/năm đáp ứng 30% nhu cầu nước Nhà máy Lọc dầu Dung...
 • 36
 • 303
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: câu 4 phụ gia cho xăng động cơ phụ gia oxygenate phụ gia chứa kim loại phụ gia họ amine mỗi họ phụ gia cho một vài ví dụ ở nhà máy lọc hóa dầu dung quất người ta sử dụng phụ gia nàonhà máy lọc hóa dầu nghi sơn tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu vũng rô tuyển dụngnhà máy lọc hóa dầu bình sơn tuyển dụngnguyên liệu dùng cho nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnnhà máy lọc hóa dầu nam việtnhà máy lọc hóa dầu vũng rôdự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơnphân xưởng xử lý nước thải nhiễm dầu trong nhà máy lọc hóa dầudự án nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn thanh hóale khoi cong nha may loc hoa dau nghi sonkhoi cong nha may loc hoa dau nghi sonnhà máy lọc hóa dầu bình địnhnước thải trong nhà máy lọc hóa dầutổng quan về khí thải từ nhà máy lọc hóa dầu một ví dụ liên hợp lọc hóa dầu nghi sơnCẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HÓA KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ VIỆT NAM (LẤY HÀ NỘI LÀM VÍ DỤ NGHIÊN CỨU)GIAO AN TUAN 22Vận dụng phương thức quy hoạch chiến lược vào quy trình quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam áp dụng cho thành phố Biên HòaQuản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện tân uyên, tỉnh lai châuBS EN 1269725 Bituminous mixtures. Test methods. Cyclic compression testlove and friendship bài luận tiếng anhĐề thi thử THPT 2017 môn toán trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội lần 1 có lời giải và định dạng mcmixBảo dưỡng kiểm tra sửa chữa hệ thống phanh absA Simple Method for Simultaneous Determination of Basic Dyes  Encountered in Food Preparations by ReversedPhase HPLCKiến thức về ngôn ngữ đất nước học, ngôn ngữ văn hóa trong giáo dục ngoại ngữLỄ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CỦA NÓ TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ - Xà HỘI THĂNG - HÀ NỘINghiên cứu chế tạo vật liệu cao su compozit trên cơ sở cao su thiên nhiên, cao su butadien với than và nanosilicaNghiên cứu chế tạo và tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở blend cao su thiên nhiên và cao su nitril butadien với nanoclayĐồ án thiết kế quy trình công nghệ gia công dạng càngĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường cẩm phú, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2013 2015Ổn định hữu hạn hệ phương trình vi phân tuyến tínhTiểu luận đường ống bể chứaTàu ngầm trang bị cảm biến như cáĐO LƯỜNG và điều KHIỂNCÔNG NGHỆ VẬT LIỆU ( GT)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập