giáo án an toàn giao thông lớp 3

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008
... ä‘BçƯpø+'bzªĨïTD²áW×ÏÂu[_/oÅm¿õßE_Ý­h–¹ÿ&óÛ×ØœP„"ÜX™#8_žš U @;ÞơÝÌÂrȘSỵ g ²„ỵЬŠ> g ë•ž\…ÿÇ g& ²¿Õ²m|º«!ðÉ$w³ÝÛë¶[L4ܬüƠ»wP}×äư/Hº¹üä]CÈ߉ơßÿwá%×cỉÿ¿ÿ@Ä= Page Sheet1 }@œvŒ5È–L;&‚†Ù*ònvò An 7¡7§ü†4᪠Page Sheet1 j PwÅỴZá® (g QÚàUthèĨQJ!”hèéUQFâ`6eHßĐçÏn¹©ùéVỊóMg®óS2³³sĨyGyY¹¬?”¨òõ9S3®5˜ž ... PwÅỴZá® (g QÚàUthèĨQJ!”hèéUQFâ`6eHßĐçÏn¹©ùéVỊóMg®óS2³³sĨyGyY¹¬?”¨òõ9S3®5˜ž ÍNešƠ  3G ëŠ7w •¨ò¯ =G *µVaúˆùÄQë~•%¢’sD¨ldœÅ|ýÙ%Ù3Ã&PË@8œ'2`çù͘~QÏ–å~µø_ú`Ýi·+2Ỵ§q§è’·ÇÌơỈ:nvi®7"´¯—’ƯÐS¯ Page Sheet1 Page Sheet1 cË1s)ºõRH²¦e/!{ ... ÃHê·€õ£(•ØÉ¡K™œµơºÊ¤«3ßSç]4Šð2:®¨ŒÄ¦Ã÷\ åxª ỊWÊ/?®pŒÙþ'íx—gUđSˆQ¤~fó”ÏÞŠ&Z g^ ϶ï->‚85Èû›VêíЇþ4è­Ã˃/rqÕœŠ÷ðf3fỴš¾qWH”ú·°ßhZc‘f®ì´MQóIỴỊ  ¼÷ỉ3a­ m(õeª~a©ú´FƒỈðùïì×å G6 Žëù g= •vfè7è|2p-“Ú’å|%'?Y/°ŸõƠsâDTžzCSÉmq+Šzvx¼\‘x5Hõ—VFk7-fK9—ìqå–]†...
 • 10
 • 1,315
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm an toàn giao thông lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm an toàn giao thông lớp 4
... phương tiện giao thông đường thuỷ • TUẦN 26: Bài - An toàn phương tiện giao thông công cộng 1.2.Mục đích giáo dục an toàn giao thông: Muốn dạy tốt an toàn giao thông cho em học sinh lớp 4, người ... đích việc dạy an toàn giao thông cho học sinh tiểu học Hiện tất phương tiện nghe nhìn vấn đề an toàn giao thông người quan tâm ý Mỗi phương tiện nghe nhìn có mục để nói an toàn giao thông Vậy lí ... giáo dục an toàn giao thông là: • Làm cho học sinh có hiểu biết, có ý thức tuân theo quy đònh luật giao thông đường bộ, cụ thể xe đạp an toàn để phòng, tránh tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn tính...
 • 12
 • 4,745
 • 16

AN TOAN GIAO THONG LOP 5

AN TOAN GIAO THONG LOP 5
... ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN , Giáo viên Lê Văn Tính Bài soạn An toàn giao thông PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG Tuần 27 Lớp Ngày dạy : 17 /3/2008 I MỤC TIÊU : - HS biết nững điều kiện an toàn chưa an toàn ... tiêu : HS phân biệt điều kiện an toàn an toàn - Biết chọn đường an toàn cho thân học Cách tiến hành : GV giao bảng đánh giá đường an toàn - HS thảo luận nhóm an toàn cho người xe đạp cho - ... soạn An toàn giao thông Lớp BÀI : NGUYÊN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG Tuần 28 Ngày dạy : 24/03/2008 I MỤC TIÊU : - HS hiểu nguyên nhân khác gây tai nạn - Nhận xét , đánh giá hành vi an toàn không an...
 • 9
 • 2,144
 • 7

G/A An toàn giao thông lớp 5

G/A An toàn giao thông lớp 5
... kiện đường xá, phương tiện giao thông, hành vi, hành động không an toàn người) Nhận xét, đánh giá hành vi an toàn không an toàn người tham gia giao thông An toàn giao thông Kỹ năng:Học sinh biết ... hiểu quy đònh an toàn giao thông đường thuỷ, dùng thuyền nhỏ chở nhiều người qua sông lớn vào ban đêm - Chuẩn bò số tranhvẽ tình sang đường (sang đường an toàn, sang đường không an toàn) người ... 12/2006 Ngày dạy: 15/ 12/2006 CHỌN ĐƯỜNG AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết điều kiện an toàn chưa an toàn đường đường phố để lựa chọn đường an toàn (đến trường,...
 • 17
 • 2,185
 • 15

giáo án an toàn giao thông lớp 5

giáo án an toàn giao thông lớp 5
... sánh điều kiện đường an toàn không an toàn, biết mức độ an toàn đường để lập đường an toàn tới trường -Các em có có kó lựa chọn đường an toàn để đến trường, phân tích lí an toàn hay không an toàn ... hiểu giao thông đường thuỷ; biết phương tiện giao thông đường thuỷ biển báo hiệu giao thông đường thuỷ nội đòa 1 .Giao thông đường thuỷ : -Yêu cầu hs thực : +Kể tên loại đường giao thông (Giao thông ... thông Bài : Em làm để giữ an toàn giao thông? I.Mục tiêu : -Học sinh biết tầm quan trọng giao thông đường thuỷ, tên gọi phương tiện giao thông đường thuỷ biển báo hiệu giao thông đường thuỷ -Rèn...
 • 7
 • 4,526
 • 69

an toan giao thong lop 3

an toan giao thong lop 3
... đờng phải quan sát kỹ, cẩn thận * HĐ 3: Tìm hiểu đờng sắt an toàn cha an toàn a, Mục tiêu: HS phân biệt đợc đặc điểm an toàn hay cha an toàn đờng sắt b, Cách tiến hành: HS quan sát tranh thảo ... đờng an toàn Ban giám hiệu kí duyệt Ng ời soạn: Phạm Thị Nhung- GV THYên Đồng A Giáo án an toàn giao thông Bài 3: Biển báo hiệu giao thông đờng I Mục tiêu: Kiến thức: - HS biết số biển báo giao ... b, Cách tiến hành: HS quan sát tranh SGK c Kết luận: Nghiêm chỉnh chấp hành theo hiệu lệnh biển báo giao thông để đảm bảo an toàn đờng * HĐ 3: Tìm hiểu biển báo hiệu giao thông a, Mục tiêu: -...
 • 9
 • 2,954
 • 18

G.ÁN: AN TOÀN GIAO THÔNG Lớp 2

G.ÁN: AN TOÀN GIAO THÔNG Lớp 2
... hè Quan sát cẩn thận đường Hoạt động 3: -Tìm hiểu đường an toàn chưa an toàn : -Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm quan sát tranh tranh chụp đường an toàn ,tranh chụp đường không an toàn ? ... học tham gia giao thông đường -Yêu cầu nêu lại hành vi an toàn nguy hiểm -Dặn nhà học áp dụng thực tế An toàn giao thông : hiệu lệnh cảnh sát giao thông Biển báo hiệu giao thông đường A/ ... Em nói với bạn ? ? dung tranh -Tranh I : - Qua đường người lớn , vạch qua đường an toàn -Tranh : - Đi vỉa hè an toàn -Tranh : - Đội mũ bảo hiểm ngồi xe máy an toàn -Tranh :-Chạy xuống lòng đường...
 • 12
 • 6,424
 • 41

An toàn giao thông lớp 5 năm học 2010-2011

An toàn giao thông lớp 5 năm học 2010-2011
... I Mục tiêu - HS nắm đặc điểm giao thông đường sắt Những quy đònh bảo đảm an toàn giao thông - Biết thực quy đònh đường gặp đường sắt cắt ngang đường (có raò chăn rào chắn) - Có ý thức ... II Đồ dùng dạy học - Biển báo hiệu nơi có đường sắt qua có rào chắn rào chắn III Các hoạt động dạy học Hoạt động 1: Đặc điểm giao thông đường sắt a.mục tiêu: HS biết đặc điểm giao thông đường sắt ... rào chắn không? - Khi đường gặp tau hỏa chạy cắt ngang đường em cần phải tránh nào? Hoạt động 4: Luyện tập IV Củng cố dặn dò An toàn giao thông BÀI BIỂN BÁO HIỆU GT ĐƯỜNG BỘ I/ Mục tiêu - Nhận...
 • 4
 • 950
 • 4

Giáo án An toàn Giao thông lớp 1

Giáo án An toàn Giao thông lớp 1
... dung biển báo 10 1, 10 2, 10 3 GV gắn liền biển báo lên bảng Y/c học sinh mô tả nêu ý nghĩa, nội dung biển báo GV nhận xét đánh giá ĐI BỘ AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG 10 An toàn giao thông - Lớp A Mục tiêu ... cấm 10 1, 10 2, 10 3 Có ý thức tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu giao thông B Đồ dùng dạy học Biển báo cấm 10 1, 10 2, 10 3 C Các hoạt động dạy – học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh  Hình dáng, ... Cô giáo khuyên điều gì? An toàn giao thông - Lớp BÀI 3: ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG A Mục tiêu • Giúp học sinh biết tác dụng, ý nghĩa hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông Biết nơi có tín hiệu đèn giao...
 • 13
 • 4,445
 • 23

6 bài soạn an toàn giao thông lớp 4

6 bài soạn an toàn giao thông lớp 4
... biết xe đạp an toàn ? - Về thực hành An toàn giao thông Bài : Lựa chọn đờng an toàn I/ Mục tiêu : - HS biết giải thích điều kiện đờng an toàn không an toàn - Biết lựa chọn đờng an toàn để - HS ... : - Hệ thống - Thực tốt an toàn giao thông HĐTT- An toàn giao thông Bài : Đi xe đạp an toàn I/ Mục tiêu : - HS biết xe đạp phơng tiện thô sơ, dễ nhng phải đảm bảo an toàn - HS biết quy định ... - An toàn giao thông Bài : Giao thông đờng thuỷ phơng tiện giao thông đờng thuỷ I/ Mục tiêu : - HS biết mặt nớc loại đờng giao thông Nớc ta có bờ biển dài, có nhiều sông, hồ, kênh, rạch nên giao...
 • 6
 • 7,633
 • 89

AN TOAN GIAO THONG LOP 1

AN TOAN GIAO THONG LOP 1
... thảo luận nhóm -Các nhóm trình bày -Tranh 1: -Tranh 2: -Tranh 3: - GV nhận xét kết luận : Không chọn cách -Tranh 4: vui chơi trèo qua dải phân cách đường giao thông * HĐ 2: Thực hành - GV nêu ... phân cách đường giao thông Chuẩn bò : GV : giáo án HS : Sách pokémon Các hoạt động dạy học : n đònh : Bài cũ : Bài : * GTB : * HĐ 1: -GV chia nhóm giao nhiệm vụ : QS tranh nêu ND tranh -Y/C nhóm ... dành cho - HS tự trả lời người sang đường chưa ? GV bổ sung: GV yêu cầu HS mở sách quan sát - HS mở sách quan sát trang ; + Em có nhín thấy vạch trắng - Có … tranh không ? nằm đâu ? GVKL chỗ kẻ...
 • 8
 • 1,402
 • 26

An toàn giao thông lớp 5

An toàn giao thông lớp 5
... nm 2010 An ton giao thụng Bin bỏo giao thụng no l Bin bỏo cm A B C Th ba ngy 19 thỏng 10 nm 2010 An ton giao thụng Bi 2: K nng i xe p an ton Hot ng 1:Nhng iu cn bit i xe p Quan sỏt tranh v tho ... 2010 An ton giao thụng: Bi 2: K nng i xe p an ton i theo chiu vũng xuyn Th ba ngy 19 thỏng 10 nm 2010 An ton giao thụng: Bi 2: K nng i xe p an ton i ng ph sang ng chớnh xe p phi i chm, quan sỏt ... sai lut giao thụng cỏc hỡnh di õy THO LUN NHểM Quan sỏt tranh v cho bit ngi no i ỳng, ngi no i sai lut? Nhúm 1: tranh Nhúm 2: tranh Nhúm 3: tranh 3 Đượ c Đượ c Ngi i xe mỏy, cỏc bn nh sang ng...
 • 20
 • 1,236
 • 2

BÀI SOẠN AN TOÀN GIAO THÔNG LOP 4

BÀI SOẠN AN TOÀN GIAO THÔNG LOP 4
... ngày 14/ 10/2007 Bài : an toàn giao thông lựa chọn đờng đI an toàn ( Tiết ) I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết giải thích, so sánh điều kiện đờng an toàn không an toàn Kỹ năng: - Lựa chọn đờng an toàn ... Con kênh xanh xanh Về ôn lại HS nêu - HS quan sát lắng nghe Nhắc lại Nhắc lại Ngày soạn : 4/ 12/2007 Ngày dạy : Thứ t ngày /12/2007 Bài : an toàn giao thông an toàn đI phơng tiện giao thông công ... Lựa chọn đờng an toàn để đến trờng - Phân tích đợc lý an toàn hay không an toàn Thái độ: - Có ý thức thói quen đờng an toàn II Nội dung an toàn GT - Những điêù kiện đặc điểm đờng an toàn III Chuẩn...
 • 26
 • 3,837
 • 31

BÀI SOẠN AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 5

BÀI SOẠN AN TOÀN GIAO THÔNG LỚP 5
... TIẾT 2: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN, PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG (T5) I Mục tiêu Kiến thức: HS biết điều kiện an toàn chưa an toàn đường đường phố để lựa đường an toàn (đến ... dung TIẾT 3: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài KỸ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN.(T3) I Mục tiêu Kiến thức: HS nắm quy định người xe đạp đường phố theo luật giao thông đường Nắm lên xe, đỗ xe dừng xe an toàn đường ... thức chấp hành Luật GTĐB + Chất lượng phương tiện giao thông + Điều kiện đường xá TIẾT 3: AN TOÀN GIAO THÔNG Bài EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG (T9) I Mục tiêu Kiến thức: HS hiểu nội dung,...
 • 14
 • 8,553
 • 113

An toan giao thong lop 4

An toan giao thong lop 4
... cầu đờng an toàn An toàn giao thông: Tiết Bài 5: Giao thông đờng thuỷ phơng tiện giao thông đờng thuỷ I Mục tiêu: - HS biết mặt nớc loại đờng giao thông - HS nhận biết loại phơng tiện giao thông ... 4: Lựa chọn đờng an toàn I Mục tiêu: - HS nhận biết so sánh điều kiện đờng an toàn không an toàn - Lựa chọn đờng an toàn để đến trờng - Phân tích đợc lí đờng an toàn hay không an toàn - Có ý thức ... khiển giao thông nằm đảm bảo an toàn khả thông xe + Vạch kẻ đờng dùng độc lập kết hợp với loại biển báo hiệu giao thông đèn tín hiệu huy giao thông - Khi đờng biết quan sát đến tín hiệu giao thông...
 • 12
 • 1,220
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: đề thi an toàn giao thông lớp 3vẽ tranh đề tài an toàn giao thông lớp 3câu hỏi về an toàn giao thông lớp 3an toan giao thong lop 3cau hoi an toan giao thong lop 3bai viet ve an toan giao thong lop 3day an toan giao thong lop 3mon an toan giao thong lop 3bai van an toan giao thong lop 3sach an toan giao thong lop 3thi an toan giao thong lop 3an toan giao thong lop 3 bai 1an toan giao thong lop 3 bai 2an toan giao thong lop 3 bai 5tiet day an toan giao thong lop 34 14 sound and light (physical science)4 16 simple machines (physical science)4 19 effects of technology (space and technology)Below listMẫu đề thi kinh tế lượngMáy dán keo thùng cartonSKKN: Một số biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ ở trường Tiểu họcCHẾ TẠO MÁY CHIẾT NHỚT500 tính từ thường gặp nhất được sắp xếp theo độ phổ biến thường gặp trong tiếng anhVật lý thực phẩmBÁO cáo THỰC HÀNH mô PHỎNG lập TRÌNHMàu Vàng Trong Thực PhẩmNghiên cứu là khảo sát phương pháp thu hồi puree quả bần và nghiên cứu sản xuất sản phẩm thực phẩm đi từ puree thu nhậnBÁO cáo CHUYÊN đề bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN 2015 2016Sống an vui,chết tự tạiTHƯ XIN LỖI english NGOCNghiên cứu ứng dụng phần mềm thiết kế 3D mã nguồn mở Freecad trong quá trình thiết kế một số chi tiết đầu máy, toa xe12 THÌ cơ bản TRONG TIẾNG ANHdanh gia sinh truong va hieu qua kinh te cua rung trong keode thi vao lop 10 mon ngu van phong gd dt anh son
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập