KĨ THUẬT XỬ LÝ KHOẢNG CÁCH TRONG HÌNH KHÔNG GIAN

chọn lọc về khoảng cách trong hình không gian

chọn lọc về khoảng cách trong hình không gian
... Câu 1: [ĐVH] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi cạnh 2a , tam giác ABC đều, hai mặt phẳng ( SAB ) ( SAC ) vuông góc với đáy mặt phẳng ( SBC ) tạo với đáy góc 600 Tính khoảng cách đường thẳng ... [ĐVH] Cho khối chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật ABCD có AB = 2a; AD = a , hình chiếu vuông góc S mặt đáy trung điểm H AB Biết SC tạo với đáy góc 600 , tính khoảng cách đường thẳng SD HC Lời giải: ... học LUYỆN THI THPTQG 2016 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG Facebook: Lyhung95 a) Khoảng cách hai đường thẳng BC SA , AD SB b) Khoảng cách hai đường thẳng BD SC Lời giải:  ( SAB ) ∩ ( SAD ) = SA a) Ta...
 • 7
 • 149
 • 0

Hình giải tích thuật xử hình vuông

Hình giải tích kĩ thuật xử lý hình vuông
... tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có đỉnh A ( −3;5) , tâm I thuộc đường thẳng d : y = − x + diện tích 25 Tìm tọa độ đỉnh hình vuông ABCD, biết tâm I có hoành độ dương Bài Cho hình vuông ABCD có tâm ... −3) , P ( −2; −2 ) , Q(2; −4) nằm cạnh AB, BC, CD, DA hình vuông ABCD Tính diện tích hình vuông Bài Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD biết M(2; 1), N(4; −2); P(2; 0), Q(1; 2) ... Tìm tọa độ đỉnh hình vuông biết C thuộc d: 2x – y + = Đ/s: B(3; 3), C(1; 5); D(–1; 3) Bài Cho hình vuông ABCD có A(1; 2), điểm M (–2; 3) trung điểm cạnh CD Tìm tọa độ đỉnh lại hình vuông Đ/s: B(3;...
 • 2
 • 1,072
 • 24

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian
... Nh̵n xét: Vͣi cách tính khâu tính di͏n tích ta dùng máy tính h̯u h͇t ÿ͉u ÿ́p So vͣi cách tính b̹ng t͕a ÿ͡ hóa cách tình ÿ˯n gi̫n h˯n r̭t nhi͉u v͉ tính toán trình bày ch͑ khó ͧ khâu tính di͏n tích ... tích khӕi chóp cҫn tính VS ABCD = a a a3 a = Ta cҫn tính khoҧng cách tӯ A ÿӃn ( SCD) , ta quan sát khӕi chóp S ACD có thӇ tích VS ACD a a3 = a = vұy ÿӇ tính ÿѭӧc khoҧng cách ta cҫn có diӋn ... Cho hình chóp S ABCD có ÿáy ABCD hình vuông c̩nh a SD = 3a , hình chi͇u vuông góc cͯa S lên m̿t ph̻ng ( ABCD) trùng vͣi trung ÿi͋m cͯa c̩nh AB Tính theo a th͋ tích kh͙i chóp S ABCD kho̫ng cách...
 • 14
 • 456
 • 0

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian Nguyễn Tuấn Anh

Kỹ thuật tính khoảng cách trong hình học không gian Nguyễn Tuấn Anh
... cách tính khâu tính diện tích ta dùng máy tính hầu hết đẹp So với cách tính tọa độ hóa cách tình đơn giản nhiều tính toán trình bày khó khâu tính diện tích (nhưng máy tính đảm nhận), so với cách ... liệu Toán ? Chuyện nhỏ - www.toanmath.com Nguyễn Tuấn Anh 1110004 3a a a a = khối chóp là: VS ABC = 2 2 16 Để tính khoảng cách từ C đến ( SAB) ta cần tính diện tích ∆SAB  a   a 2 a 2 Ta ... Tính theo a thể tích khối chóp S ABCD khoảng cách từ A đến ( SCD) Lời giải Gọi E trung điểm AB SE ⊥ ( ABC ) , SE = Vì thể tích khối chóp cần tính VS ABCD = a a a3 a = Ta cần tính khoảng cách...
 • 14
 • 37
 • 1

kỹ thuật xử tín hiệu trong Wimax 2

kỹ thuật xử lý tín hiệu trong Wimax 2
... vệ khỏi luồng tín hiệu u(t), luồng tín hiệu nhận là: u’(kTS+t)=u(kT+t) (2. 12) 2. 3 .2. 2 Thực giải điều chế thuật toán FFT Giả thiết mẫu tin OFDM Ts chia thành NFFT mẫu tín hiệu, tín hiệu lấy mẫu ... Xang -Lớp 03DT3 (2. 9) ĐATN OFDM Chương 2: Kỹ thuật điều chế 2. 2.5 Phép nhân với xung Trong đa số hệ thống vô tuyến, tín hiệu trước truyền nhân với xung Mục đích để giới hạn phổ tín hiệu phát cho ... mẫu tín hiệu có độ dài TS, chuỗi bảo vệ tương ứng chuỗi tín hiệu có độ dài TG phía sau chép lên phần phía trước mẫu tín hiệu hình vẽ sau: GI Phần tín hiệutín hiệu có ích Phần có ích Hình 2. 5...
 • 19
 • 428
 • 1

kỹ thuật xử tín hiệu trong Wimax 3

kỹ thuật xử lý tín hiệu trong Wimax 3
... : Trong chương trình bày kỹ thuật OFDMA, tính chất, mã sửa lỗi sử dụng kỹ thuật Qua đó, tìm hiểu sâu kỹ thuật cách xây dựng chương trình mô đơn gian để thấy rõ trình xử truyền nhận tín hiệu ... : Hình 3. 7 OFDMA downlink SVTH :Trần Văn Xang – Lớp 03DT3 Trang 23 ĐATN Chương 3: Kỹ thuật OFDMA WiMAX Hình 3. 8 Cấu trúc cụm OFDMA downlink Cấu trúc cụm bao gồm kênh miền tần số n kí hiệu OFDM ... n10 = n3 + n4 + n5 n11 = n6 + n7 + n8 n12 = n0 + n3 + n6 n 13 = n1 + n4 + n7 n14 = n2 + n5 + n8 n15 = n12 + n 13 + n14 SVTH :Trần Văn Xang – Lớp 03DT3 Trang 29 ĐATN Chương 3: Kỹ thuật OFDMA WiMAX...
 • 15
 • 378
 • 1

kỹ thuật xử tín hiệu trong Wimax 4

kỹ thuật xử lý tín hiệu trong Wimax 4
... ảnh hưởng kênh truyền đến tín hiệu. Cuối cùng, tín hiệu giải điều chế giải mã RS Hình 4. 2 Phổ tín hiệu OFDM truyền Hình 4. 4 Dạng sóng tín hiệu OFDM truyền Hình 4. 3 Phổ tín hiệu OFDM nhận SVTH : Trần ... Kết thúc Hình 4. 13 Lưu đồ mô thuật toán tính BER SVTH : Trần Văn Xang –Lớp 03DT3 Trang 63 ĐATN Chương 4: Chương trình mô hệ thống OFDM 4. 3 So sánh tín hiệu QAM OFDM Hình 4. 14 Tín hiệu QAM OFDM ... số khác chịu tác động khác Hình 4. 4 4. 5 cho thấy biên độ tín hiệu OFDM nhận nhỏ biên độ tín hiệu OFDM truyền Hình 4. 6 4. 7 cho thấy tác dụng ước lượng bù kênh.Hình 4. 6 chòm QPSK trước ước lượng...
 • 11
 • 233
 • 2

Nghiên cứu thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... loại hàng đợi Router Hàng đợi cân FQ Queue Queue Queue Lựa chọn gói hàng đợi thuật quản hàng đợi : Droptail P Loại bỏ hoàn toàn gói đến qmax 100% Max Chiều dài hàng đợi thuật ... : sâu tìm hiểu hoạt động thuật quản hàng đợi toàn mạng, bỗ sung thêm phần mềm mô để so sánh ưu nhược điểm thuật toán Các thuật quản hàng đợi áp dụng nhiều mạng để điều khiển tắc nghẽn ... hàng đợi Router Xử gói đưa giao diện đầu 1 .Hàng đợi đơn giản gói Đợi trước xử Server Thời gian đợi Thời gian xử Thời gian xếp hàng Các loại hàng đợi Router(tiếp) lịch Lập Phân Hàng đợi...
 • 27
 • 392
 • 0

Nghiên cứu các thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... TỬ TRỰC n hàng i ĐIỆ thu t tốn ih c CHƯƠNG 3: QU N LÝ HÀNG 3.1 Các thu t hàng 3.1.1 Gi i thi u hàng I VÀ CÁC THU T TỐN i i Router thuy t hàng i n y sinh m t cách t nhiên vi c nghiên c ... n i u ta s d ng qu n hàng i tích c c, l p l ch Qu n hàng i m t thu t mà router lo i b gói m t cách tích c c t hàng i tránh tràn hàng i,và gi m t c Trong qu n hàng i ta s d ng thu ... thu t tốn qu n hàng i l p l ch Nói ơn gi n thu t tốn qu n hàng i c s d ng hàng i gói b ng cách lo i b gói c n thi t Qu n hàng i bao g m ho t • Thêm gói vào hàng qu n chi u dài c a...
 • 98
 • 263
 • 1

Nghiên cứu các thuật quản hàng đợi trong mạng IP

Nghiên cứu các kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP
... 3: Quản hàng đợi thuật toán CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ HÀNG ĐỢI VÀ CÁC THUẬT TOÁN 3.1 Các thuật hàng đợi 3.1.1 Giới thiệu hàng đợi Router thuyết hàng đợi nảy sinh cách tự nhiên việc nghiên cứu ... vấn đề ta sử dụng thuật toán quản hàng đợi lập lịch Nói đơn giản thuật toán quản hàng đợi sử dụng để quản chiều dài hàng đợi gói cách loại bỏ gói cần thiết Quản hàng đợi bao gồm hoạt ... dụng hàng đợi Các đệm thiết bị mạng quản nhiều kỹ thuật hàng đợi Nói quản hàng đợi tối thiểu hoá việc gói mạng tắc nghẽn xảy làcải thiện hiệu mạng Một kỹ thuật hàng đợi FIFO, gói xử theo...
 • 98
 • 663
 • 6

Một số thuật xử lỗi phần cứng máy tính tại Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học 3A

Một số kĩ thuật xử lý lỗi phần cứng máy tính tại Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học 3A
... đầu tư - Công ty DAEWOO Bus 7 .Công việc phân công Sau nhận định thực tập Khoa Công Nghệ Thông Tin. Em giới thiệu vào công ty TNHH Công Nghệ Tin Học 3A phân công vào phòng thuật công ty. Trong ... Tin Học 3A 2.Địa Số 141 Mê Linh - P.Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc 3.Loại hình hoạt động Công ty TNHH Công Nghệ Tin Học 3A công ty máy tính chuyên cung cấp sản phẩm thiết bị văn phòng ,tin học, các ... CHỮA…………………………………………………………………………10 I Một số hỏng hóc liên quan đến phần cứng ………………………………10 Một số lỗi liên quan đến CPU…………………………………………… 11 Một số lỗi liên quan đến MAINBOARD………………………………… 11 Một số lỗi liên quan...
 • 48
 • 984
 • 5

Cách xử các phần trong website không được google index ppt

Cách xử lý các phần trong website không được google index ppt
... tra website bạn, sau vào google search xác cụm từ khóa Và có kết quả: 1/ Không thấy website bạn đâu dù tìm đến trang thứ 10 2/ Thấy page hay chí page >>> index Cách xử lý: Đối với số website google ... làm thể để xác định phân vùng không google crawl xử chúng Cách phát hiện: Theo chuyên gia tư vấn SEO giời có nhiều cách để phát phân vùng này, ví dụ theo dõi Google webmaster tab sitemap, ... tính mà ko crawl index phần website bạn Điều thật thiệt thòi cho webmaster việc làm SEO, vấn đề cần phát phần bắt google crawl lại index phần mục Với viết sẻ cô gắng hướng dẫn bạn cách làm thể để...
 • 5
 • 193
 • 0

Luận văn: KỸ THUẬT XỬ TÍN HIỆU TRONG WiMAX pot

Luận văn: KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG WiMAX pot
... dụng kỹ thuật Chương 3: Kỹ thuật OFDMA WiMAX Trong chương trình bày khái niệm bản, đặc điểm tính chất bật kỹ thuật đa truy nhập phân tần trực giao OFDMA Qua thấy ưu điểm kỹ thuật việc xử truyền ... Tất đặc tính đầy hứa hẹn WiMAX mang lại thị trường lớn tương lai Xuất phát từ vấn đề nêu trên, em lựa chọn đề tài “KỸ THUẬT XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG WiMAX Mục tiêu đồ án nghiên cứu đặc tính WiMAX ... tần trực giao) sử dụng WiMAX Mục tiêu thứ ba thực việc mô trình xử tín hiệu WiMAX dựa kỹ thuật OFDM Nội dung đồ án gồm chương sau : Chương 1: Tổng quan công nghệ WiMAX Trong chương trình bày...
 • 69
 • 226
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: EST toeic 1200 RC + LC (có link tải audio ở trang cuối)Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Tin học cannyGiải pháp công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sinh học phù hợp với điều kiện Việt NamĐề cương: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAMKiểm toán khoản mục lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Tài chính Châu Á thực hiệnNghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết việt nam từ 1986 đến 2012So sánh chẩn mực kế toán Việt Nam VAS với chuẩn mực ké toán quốc tế ISAĐỀ KHẢO sát học SINH GIỎI lớp 9 (5)Phân tích và định lượng thành phần hóa học của tinh dầu thân rễ nghệ vàng ở Thanh HóaGiải đề cuối kỳ môn cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNĐánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Thương mại xi măngQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện kinh môn, tỉnh hải dương theo chuẩn nghề nghiệpĐề cương ôn tập cấu kiện điện tử ĐTVT BKHNQuản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiểu học ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương theo Chuẩn nghề nghiệp (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy phân hoá vào dạy học môn toán lớp 4 ở trường Tiểu học nước CHDCND Lào (LV thạc sĩ)Dạy học kịch bản văn học Bắc Sơn ở lớp 9 theo đặc trưng thể loại (LV thạc sĩ)The role of people training and development in delivering service quality in UK based Thai restaurants (LV thạc sĩ)Thực trạng và 1 số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ở huyện Quỳnh Phụ Tỉnh Thái BìnhThiết kế và cài đặt lớp tập mờ và ứng dụng trong các hệ thống mờ (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập nhận thức FPT software
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập