giao an chi tiết học ki 2 vật lý 6

giáo án tăng tiết học 1 vật lớp 11

giáo án tăng tiết học kì 1 vật lý lớp 11
... Đèn1( 1) : 220V2 220 R1 = = 484 Ω ; R2 = 19 36 Ω 10 0W 10 0 Đèn 2(Đ2): 220V-25W U 220 a/ 1/ /Đ2 ; U = 220V I1 = R = 484 ≈ 0,455A = Iđm1 R1 , R2 ? I1 , I2? U b/ 1 nt Đ2 ; U = 220V.so I2 = =0 ,11 4A ... r1 = r1 = r, ξ = ξ 1= ξ R = 11 Ω TH1: I1 = 0,4A;TH2: I2=0,25A ξ ;r? Với sơ đồ mạch điện hình 10 .3a: hai nguồn mắc nối tiếp nên ta có: U1 = I1R = ξ b – I1rb = ξ - 2I1r Hay: 2,2 = ξ - 0,4 r (1) ξ ... đọc tóm tắt ρ = ρo [1 + α( t - t0 )] án −3 đề = 10 ,6 .10 -8 [1 + 3,9 .10 (11 20 − 20) ] +Cho: mCu= 64 .10 ρ = 56,074 .10 -8Ω.m → Chọn đáp án C kg/mol 3 DCu= 8,9 .10 kg/m a/Mật độ electron tự 3/ Bài 8/78...
 • 30
 • 180
 • 0

đề cương chi tiết - giáo án chi tiết học phần những nguyên cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin (học phần 2)

đề cương chi tiết - giáo án chi tiết học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác - lênin (học phần 2)
... Tự học: báo cáo viết tiểu luận B Thi kết thúc học phần: 15% 50% Tổng 100% 12.Thang điểm: 10/10 13 Nội dung chi tiết học phần: Đề cương chi tiết môn NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN/ ... dẫn ôn tập Những nguyên chủ nghĩa Mác - LêNin - Học phần 2, Khoa luận Chính trị, Bộ môn Nguyên chủ nghĩa Mác - LêNin, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Năm 2010 2011 - Tài liệu ... Nguyên CNTB độc chủ nghĩa Mác - quyền, mâu LêNin( Bộ GD&ĐT, NXB thuẫn Chính trị quốc gia, 2011), tr.316 - 357 CNTB, ý Tài liệu hướng dẫn ôn nghĩa tập Môn Nguyên việc nghiên chủ nghĩa Mác - LêNin...
 • 21
 • 2,711
 • 2

TRƯỜNG THCS LIÊN BẢO- VĨNH YÊN bài kiểm tra 1 tiết học 2 vật 6

TRƯỜNG THCS LIÊN BẢO- VĨNH YÊN bài kiểm tra 1 tiết học kì 2 vật lý 6
... ĐỀ KIỂM TRA TIẾT (HKII) MÔN: VẬT LÝ NĂM HỌC: 2 014 -2 015 A Trắc nghiệm(5 điểm): Mỗi đáp án 0,5 điểm Câu Đ.án A B A B D A D C A Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Đáp án B Tự luận: Câu 11 (1 iểm) ... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Đáp án B Tự luận: Câu 11 (1 iểm) a) 360 C = 96, 80F b) 920 C = 19 7 ,60 F c) 770F = 25 0C d) 13 10F = 550C Câu 12 (1, 5điểm) - Khi áp tay vào bình thuỷ tinh (hoặc hơ nóng), ta thấy ... Câu 11 Đổi nhiệt độ: a) 360 C = 0F b) 920 C = .0F c) 770F = 0C d) 13 10F = 0C Câu 12 Một bình cầu thuỷ tinh chứa không khí đậy kín nút cao su, xuyên qua nút thuỷ tinh hình...
 • 3
 • 175
 • 1

giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học 2

giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học kì 2
... vững lí thuyết học, xem lại tập - Soạn “Tổng kết văn nhật dụng” + Đọc lại văn nhật dụng học + Những vấn đề cần nắm văn nhật dụng Ngày soạn : 12/ 3 /20 08 Tuần 27 Tiết 131,1 32 TỔNG KẾT VĂN BẢN NHẬT ... thức học Làm BT - Chuẩn bò kiểm tra văn ( thơ ) : xem thật kó nội dung ôn tập Ngày soạn : 10/3 /20 08 Tuần 26 Tiết 1 29 KIỂM TRA VĂN ( VỀ THƠ ) I./ MỤC TIÊU BÀI HỌC : giúp HS - Kiểm tra đánh ... kê ( xem trang bên ) H 2/ a/ Sắp xếp thơ học theo giai đoạn lòch sử ( HS làm nhóm ) 1/ 194 5- 195 4 : Đồng chí 2/ 195 4- 196 4 : Đoàn thuyền đánh cá, Bếp lửa, Con cò 3/ 196 4- 197 5 : Bài thơ tiểu đội...
 • 104
 • 885
 • 2

Giáo án anh 6 Học 2(unit 13)

Giáo án anh 6 Học kì 2(unit 13)
... the S to make up the sentences - SS= SS(GW) - S = S(PW) -Feedback 3- Practice -Ex on the page 1 36: Read aloud -Ask the s to repeat in chorus - S, S ,S -Ask the S to read one by one -Correct their...
 • 10
 • 407
 • 1

Giáo án Tiếng anh9 Học 2(unit 10)

Giáo án Tiếng anh9 Học kì 2(unit 10)
... gemstone (n): đá quý (relia) - sparkling (adj): lấp lánh (realia) - creature (n): sinh vật (translation) - trace (n): dấu vết (visual) - mineral (n): khoáng sản (example) * Checking vocabulary: Rub out...
 • 18
 • 482
 • 3

Tài liệu giáo án địa lí học 2 năm 2010-2011

Tài liệu giáo án địa lí học kì 2 năm 2010-2011
... bắc: 23 o23’B–105o20’Đ - Điểm cực nam: 8o34’B–104o40’Đ - Điểm cực tây: 22 o 22 B-102o10’Đ - Điểm cực đông:12o40B–109o24’Đ Lập bảng thống kê tỉnh: Hoạt động 2: hoạt động cá nhân Yêu cầu dựa vào 26 .1 ... theo tháng năm phóng to (H 35.1):Lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây) lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm) - Lưu vực sông Hồng (trạm Sơn Tây): Tháng 10 11 12 Lượng 19,5 25 ,6 34,5 104 ,2 222 ,0 26 2,8 315,7 ... 335 ,2 271,9 170,1 59,9 17,8 mưa (mm) Lưu 1318 1100 914 1071 1893 46 92 7986 924 6 6690 4 122 28 13 1746 lượng (m3/s) Lưu vực sông Gianh (trạm Đồng Tâm): Tháng Lượng 50.7 34.9 47.3 66.0 mưa (mm) Lưu 27 .7...
 • 69
 • 298
 • 0

GIAO AN TIN 6 (Hoc Ki 2)

GIAO AN TIN 6 (Hoc Ki 2)
... HS quan sát cho nhận xét xem có phải cách nhận biết thông tin không? - Thông tin tất đem lại - Các nhóm rút KL thông tin gì? hiểu biết giới xung quanh (sự vật, - GV giới thiệu ki n ) ngời * Tin ... thông tin T2 vào Xử lí T2 - Thông tin vào: thông tin trớc xử lí - Thông tin ra: thông tin nhận đợc sau xử lí b Có cách tiếp nhận thông tin: + vô thức + có ý thức c Lu trữ, trao đổi thông tin: ... làm cho thông tin hiểu biết đợc tích luỹ nhân rộng ? Các giác quan giúp cho ta hđ Hoạt động t .tin tin học thông tin? Ví dụ? - Hoạt động thông tin đợc tiến hành - Giúp tiếp nhận thông tin VD: Mũi...
 • 75
 • 475
 • 0

giao an hinh 12 hoc ki 2

giao an hinh 12 hoc ki 2
... AI = BI AI2 = BI2 42 +(y+3 )2 + 12= HS3 giải câu c Tâm I thuộc Oy suy 02 + (y-1 )2 + 32 I(0;y;0)? 8y + 16 = Mặt cầu qua A;B suy y = -2 AI = BI AI2 = BI2 Tâm I (0; -2; 0) Giải pt ... -3, 7); B (2, 1, 3) là: A (x+3 )2 + (y-1 )2 + (z+5 )2 = B (x+3 )2 + (y-1 )2 + (z+5 )2 = 35 2 C (x- 3) + (y+1) + (z-5) = D (x- 3 )2 + (y+1 )2 + (z-5 )2 = 35 2/ Phương trình mặt phẳng qua A(1, 2, 3) song ... Mỹ Kim Trang 21 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN- GIÁO ÁN HÌNH HỌC 12 r ur u r r r Câu 1: (NB) Cho u = 32 + 4k + j Toạ độ u là: a (3; 4; 2) b (4; 3; 2) c (2; 3; 4) d (3; 2; 4) a 10 b c d 14 r r r r Câu 2: ...
 • 35
 • 158
 • 0

giao an hoa 11 hoc ki 2

giao an hoa 11 hoc ki 2
... dựng nhn bit ankin cú ni ba u mch Phn ng oxi hoỏ a) Phn ng chỏy hon ton: 4CO2 + 2H2O 2C2H2 + 5O2 TQ: 2CnH2n -2+ (3n - 1)O2 2nCO2 + (2n - 2) H2O b) Phn oxi hoỏ khụng hon ton ankin lm mt mu dung ... an ehit axetic: trỡnh iu ch ú xt 2CH3COOH CH3CHO + O2 Oxi hoá ankan: 2CH3CH2CH2CH3 + 5O2 2RCH2CH2R' +5O2 xt xt 180oC, 50 atm 4CH3COOH + H2O 2RCOOH + 2R'COOH + 2H2O Từ Metanol: CH3OH + CO to, xt CH3COOH ... keli pemanganat loóng 3C2H4 +2KMnO4 + 2H2) 3C2H4(OH )2 + 2KOH + 2MnO2 Hot ng 12: IV iu ch: H/s da vo kin thc ó bit nờu phng phỏp iu Trong phũng thớ nghim ch anken C2H5OH H SO4 ,170 C2H4 + H2O ...
 • 33
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 2 vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 vật lý 6đề thi học kì 2 vật lý 6đề cương ôn tập học kì 2 vật lý 6ôn tập học kì 2 vật lý 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 6giáo án ngữ văn lớp 9 chi tiết học kì 2giao an anh 8 hoc ki 2giáo án sinh 7 học kì 2giáo án toán 8 học kì 2giáo án hóa 8 học kì 2giao an on tap hoc ki 2 tieng anh 8giáo án anh 8 học kì 2giáo án văn 12 học kì 2giáo án hình 9 học kì 2Giáo án vật lí 12 chương trình chuẩnHoàn thiện quản lý chi Ngân sách Nhà Nước tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Lào (LA tiến sĩ)Giải pháp tài chính để phát triển làng nghề ở tỉnh Nghệ An (LA tiến sĩ)ThS.Phan Anh Thế Phân biệt một số triệu chứng trên lá cây có múibài tập nâng cao sinh học 9 hayTiểu luận Thu hút dòng vốn ODA vào khu vực Tây Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải phápTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tìm hiểu phần mềm kế toán Fast AccountingTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caotiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010TÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình sản xuất giống tôm He chân trắng (Penaeus vannamei Bone,1931) tại Trung tâm sản xuất giống Huy Thuận, huyện Bình Đại, tỉnhBến TreTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcBảo Quản Rau Quả Bằng Phương Pháp MàngDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)
Đăng ký
Đăng nhập