ETS TEST 6 READING EXPLANATION

MOVERS READING AND WRITING TEST 6

MOVERS READING AND WRITING TEST 6
... Nick: Great ! Can I go with you to see Kim and Ben one day? Jane: OK B A So I CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST C Yes, I can CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST PART (7 QUESTIONS) Read the story ... CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST Questions: People go to this place to drink or eat, and talk to their friends You can read books here or take them home to read You can buy food and clothes ... the class, Sally (6) home on Cloud (7) Now choose the best name for the story Tick ( ) one box Cloud goes to school Cloud has a lesson 6 CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST The teacher...
 • 9
 • 10,919
 • 363

E test 6

E test 6
... you not need to use An example is given A Decide on a dream B Be ambitious C Get informed D Sell yourself E Get experience F Be realistic G Use your contacts H Be positive HOW TO GET THE JOB OF ... will be happy to tell you Leaving the plane All passengers leaving the plane should make sure that they take everything with them If you have checked in any luggage, you should remember to collect ... unnecessary word A few of the lines are correct Read the text carefully, find the extra words and write them down in your answer sheet Tick any lines that are correct Two examples are given Having...
 • 9
 • 463
 • 37

unit 6 reading FUTURE JOBS

unit 6 reading FUTURE JOBS
... Trung, Địa chỉ: Katie Kingston Dong Da,Nội Noi Re: 20 Nguyễn Cơng Hoan, Hà Ha Tel: 090- 260 448 Di động: 0908 123 4 56 Dear Ms Jones: E A I letter of application atđơn xin việc maiam writing this reference ... Bách :at St Francis Hospital this Kỹ sư Quản trị Cơng nghiệp, Trường Đại học(CV)Khoa Hà Nội (20 06) Attn: summer Human Resources Manager Certificate : văn post Bằng: Khá (Điểm trung bình:bằng 7.8) ... this dựng nhà interested C.V ăn position worked on in class + Nghiên cứu khảo sát nhu cầuHCMC.communityvề bữa ăn dinh Katie year when weof your officeour người tiêu dùng service project, dưỡng Interview...
 • 15
 • 543
 • 3

12CB Test 6 -Multiple choice

12CB Test 6 -Multiple choice
... C Read the passage and make the correct choice: Conservation is the protection and wise management of the environment People practise conservation ... people can (35) living in it It means keeping it comfortable and safe to live in A healthy ( 36) includes clean streets and highways (37) open spaces in cities for parks and playgrounds ... b would c can d ought to 34.a involves b is c makes d keeps 35.a want b manage c enjoy d wish 36. a body b work c wildlife d environment 37.a of b with c to d for 38.a full b fond c free d empty...
 • 2
 • 236
 • 0

Unit 6: Reading

Unit 6: Reading
... stay the night away from home A .READING I.PRE -READING *New words: *Vocabulary II WHILEREADING Task 1: 1 C D A Task 2: III.POSTREADING Unit 6: AN EXCURSION III POST -READING *Fill each blank in the ... now Give my love to your parents and sister Yours , A READING I/ PREREADING *Matching *Vocabulary UNIT 6: AN EXCURSION A .READING I/ PRE -READING *VOCABULARY -come to an end (v) = finish (v), stop ... answer A, B, C or D to complete each of the sentences A .READING I/ PRE -READING *Matching *New words: II WHILEREADING Task 1: C D A Task UNIT 6: AN EXCURSION Task 2: Answer the questions When are...
 • 22
 • 338
 • 4

Unit 6 - reading

Unit 6 - reading
... romantic pine-tree forest is at the end of More info - Halong Bay Trong Mai Bai Tho mountain • Ha Long Bay is made up of 1, 969 islands of various sizes More info - Motcot • One-Pillar Pagoda ... pagoda - Hue more info d On the left bank of the Huong River, kilometres from Hue City Ha Long Bay – Quang Ninh b Picturesque site, wonder of the world, 165 kilometres from Hanoi more info One-Pillar ... recently and relax after their hard work, as well They have planned (5) carefully For Lan,the (6) is getting her parents’permission She will try (7) so that she will be able to join (8) on...
 • 34
 • 271
 • 2

Unit 6: Reading

Unit 6: Reading
... X C U R s e x c u r S c d e f g b k l m n o p t u v w h j a r z i x y q s I i O N o n Lesson 1: Reading • Before you read: Activity 1: Matching 1d 2b a On the left bank of the Huong River, km...
 • 17
 • 297
 • 3

test 6 45 lan 1 de 1

test 6 45 lan 1 de 1
... years old My mother is a nurse She is forty-three years old My sister is a student She is sixteen years old I am a student, too I am twelve * True/False (T/F): (chọn câu sai T-F dựa theo nội dung ... HẾT/THE END Vinh Thanh Town Secondary School, Can Tho City Answer key I/ listening test 1/ Fifteen 2/ Door 3/ Chair 4/ my sister sixty-six pen table her mother fifty-nine classroom ... people in Minh’s family b His father is a nurse c His mother is a nurse d His sister is 15 years old * Answer ther questions: (trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đọc) a How many people...
 • 3
 • 184
 • 0

test 6 45 lan 1 de 2

test 6 45 lan 1 de 2
... years old My mother is a nurse She is forty-three years old My sister is a student She is sixteen years old I am a student, too I am twelve * True/False (T/F): (chọn câu sai T-F dựa theo nội dung ... in Minh’s family b His father is a teacher c His mother is a teacher d His sister is 14 years old * Answer ther questions: (trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đọc) a How many people...
 • 2
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ielts 6 test 3 readingielts 6 test 2 reading answerscambridge ielts 6 reading test 2 answerscambridge ielts 6 test 2 reading answersielts reading test 6 answersielts reading test 6ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHọc thuyết vô vi của Lão Tử và vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước ta hiện nayKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty TNHH Vân Long, quận Liên Chiểu, thành phố Đà NẵngLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay kinh tế trang trại tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu ảnh hưởng của tính cách thương hiệu đến lòng trung thành của khách hàng Trường hợp thị trường điện thoại di động tại Đà NẵngNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu dao động của nhà cao tầng dưới tác động của tải trọng động đấtNghiên cứu điều khiển cánh tay Robot thiếu dẫn động hai bậc tự do - PendubotNghiên cứu giải pháp gia cường dầm liên hợp thép bê tông bằng thanh căng ứng suất trướNghiên cứu kích thích sự nảy mầm hạt bắp bằng ChitosanNghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Cù Lao Chàm, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.PDFNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu ứng dụng quy trình thi công bê tông cốt thép ứng suất trước cho công trình dân dụng và công nghiệNghiên cứu vấn đề an ninh mạng máy tính không dâyNghiên cứu xây dựng ứng dụng cho máy tính bảng UD SmartbookNghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh Methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Alumin Tân Rai - Lâm Đồng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập