ETS TEST 6 READING EXPLANATION

MOVERS READING AND WRITING TEST 6

MOVERS READING AND WRITING TEST 6
... Nick: Great ! Can I go with you to see Kim and Ben one day? Jane: OK B A So I CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST C Yes, I can CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST PART (7 QUESTIONS) Read the story ... CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST Questions: People go to this place to drink or eat, and talk to their friends You can read books here or take them home to read You can buy food and clothes ... the class, Sally (6) home on Cloud (7) Now choose the best name for the story Tick ( ) one box Cloud goes to school Cloud has a lesson 6 CAMBRIDGE READING AND WRITING TEST The teacher...
 • 9
 • 9,452
 • 318

E test 6

E test 6
... you not need to use An example is given A Decide on a dream B Be ambitious C Get informed D Sell yourself E Get experience F Be realistic G Use your contacts H Be positive HOW TO GET THE JOB OF ... will be happy to tell you Leaving the plane All passengers leaving the plane should make sure that they take everything with them If you have checked in any luggage, you should remember to collect ... unnecessary word A few of the lines are correct Read the text carefully, find the extra words and write them down in your answer sheet Tick any lines that are correct Two examples are given Having...
 • 9
 • 388
 • 37

unit 6 reading FUTURE JOBS

unit 6 reading FUTURE JOBS
... Trung, Địa chỉ: Katie Kingston Dong Da,Nội Noi Re: 20 Nguyễn Cơng Hoan, Hà Ha Tel: 090- 260 448 Di động: 0908 123 4 56 Dear Ms Jones: E A I letter of application atđơn xin việc maiam writing this reference ... Bách :at St Francis Hospital this Kỹ sư Quản trị Cơng nghiệp, Trường Đại học(CV)Khoa Hà Nội (20 06) Attn: summer Human Resources Manager Certificate : văn post Bằng: Khá (Điểm trung bình:bằng 7.8) ... this dựng nhà interested C.V ăn position worked on in class + Nghiên cứu khảo sát nhu cầuHCMC.communityvề bữa ăn dinh Katie year when weof your officeour người tiêu dùng service project, dưỡng Interview...
 • 15
 • 470
 • 3

12CB Test 6 -Multiple choice

12CB Test 6 -Multiple choice
... C Read the passage and make the correct choice: Conservation is the protection and wise management of the environment People practise conservation ... people can (35) living in it It means keeping it comfortable and safe to live in A healthy ( 36) includes clean streets and highways (37) open spaces in cities for parks and playgrounds ... b would c can d ought to 34.a involves b is c makes d keeps 35.a want b manage c enjoy d wish 36. a body b work c wildlife d environment 37.a of b with c to d for 38.a full b fond c free d empty...
 • 2
 • 196
 • 0

Unit 6: Reading

Unit 6: Reading
... stay the night away from home A .READING I.PRE -READING *New words: *Vocabulary II WHILEREADING Task 1: 1 C D A Task 2: III.POSTREADING Unit 6: AN EXCURSION III POST -READING *Fill each blank in the ... now Give my love to your parents and sister Yours , A READING I/ PREREADING *Matching *Vocabulary UNIT 6: AN EXCURSION A .READING I/ PRE -READING *VOCABULARY -come to an end (v) = finish (v), stop ... answer A, B, C or D to complete each of the sentences A .READING I/ PRE -READING *Matching *New words: II WHILEREADING Task 1: C D A Task UNIT 6: AN EXCURSION Task 2: Answer the questions When are...
 • 22
 • 316
 • 4

Unit 6 - reading

Unit 6 - reading
... romantic pine-tree forest is at the end of More info - Halong Bay Trong Mai Bai Tho mountain • Ha Long Bay is made up of 1, 969 islands of various sizes More info - Motcot • One-Pillar Pagoda ... pagoda - Hue more info d On the left bank of the Huong River, kilometres from Hue City Ha Long Bay – Quang Ninh b Picturesque site, wonder of the world, 165 kilometres from Hanoi more info One-Pillar ... recently and relax after their hard work, as well They have planned (5) carefully For Lan,the (6) is getting her parents’permission She will try (7) so that she will be able to join (8) on...
 • 34
 • 248
 • 2

Unit 6: Reading

Unit 6: Reading
... X C U R s e x c u r S c d e f g b k l m n o p t u v w h j a r z i x y q s I i O N o n Lesson 1: Reading • Before you read: Activity 1: Matching 1d 2b a On the left bank of the Huong River, km...
 • 17
 • 266
 • 3

test 6 45 lan 1 de 1

test 6 45 lan 1 de 1
... years old My mother is a nurse She is forty-three years old My sister is a student She is sixteen years old I am a student, too I am twelve * True/False (T/F): (chọn câu sai T-F dựa theo nội dung ... HẾT/THE END Vinh Thanh Town Secondary School, Can Tho City Answer key I/ listening test 1/ Fifteen 2/ Door 3/ Chair 4/ my sister sixty-six pen table her mother fifty-nine classroom ... people in Minh’s family b His father is a nurse c His mother is a nurse d His sister is 15 years old * Answer ther questions: (trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đọc) a How many people...
 • 3
 • 153
 • 0

test 6 45 lan 1 de 2

test 6 45 lan 1 de 2
... years old My mother is a nurse She is forty-three years old My sister is a student She is sixteen years old I am a student, too I am twelve * True/False (T/F): (chọn câu sai T-F dựa theo nội dung ... in Minh’s family b His father is a teacher c His mother is a teacher d His sister is 14 years old * Answer ther questions: (trả lời câu hỏi dựa theo nội dung đọc) a How many people...
 • 2
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ielts 6 test 3 readingielts 6 test 2 reading answerscambridge ielts 6 reading test 2 answerscambridge ielts 6 test 2 reading answersielts reading test 6 answersielts reading test 6Nghiên cứu nội dung và tiêu chuẩn đánh giá kết quả học tập theo chương trình môn học giáo dục thể chất các trường đại họcTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHCông tác xã hội với nhóm trẻ em khuyết tật, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp can thiệp ở tỉnh quảng trịCác phương thức giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng với thương nhânHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp luật về bảo vệ trẻ em trong lĩnh vực lao độngPháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTIỂU LUẬN - CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoli37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toánThi công chức Kiến thức chung 2016Khóa luận tốt nghiệp Phát triển hoạt động quảng cáo Google cho công ty VMMSGiáo trình chính trị họcĐảng bộ quận hoàng mai (hà nội) lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2004 đến năm 2014Bài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếMột số vấn đề vể con người trong triết học phật giáoĐạo tin lành ở hà nộiLý thuyết phân quyền giá trị tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước pháp quyền việt nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập