Một số vấn đề về văn bia VN

Luận văn: Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông pot

Luận văn: Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông pot
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... ĐạI HọC THáI NGUYÊN Tr-ờng Đại học KHOA học -*** - nguyễn THị NGọC áNH Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Chuyên ngành: Ph-ơng pháp toán ... Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong chương...
 • 70
 • 238
 • 0

Luận văn thạc sỹ toán học một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc thpt

Luận văn thạc sỹ toán học một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc thpt
... ĐạI HọC THáI NGUYÊN Tr-ờng Đại học KHOA học -*** - nguyễn THị NGọC áNH Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Chuyên ngành: Ph-ơng pháp toán ... tổ hợp tổng quát 11 1.5 Công thức bao hàm loại trừ Chương 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề ... ta, tài liệu viết tổ hợp chưa nhiều Do đó, luận văn cung cấp thêm tài liệu tổ hợp cho học sinh phổ thông; đặc biệt dành cho em học sinh khiếu môn toán Chúng hi vọng luận văn đáp ứng phần lòng...
 • 70
 • 126
 • 0

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... ĐạI HọC THáI NGUYÊN Tr-ờng Đại học KHOA học -*** - nguyễn THị NGọC áNH Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Chuyên ngành: Ph-ơng pháp toán ... Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong chương...
 • 70
 • 666
 • 0

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông .pdf

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông .pdf
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... ĐạI HọC THáI NGUYÊN Tr-ờng Đại học KHOA học -*** - nguyễn THị NGọC áNH Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Chuyên ngành: Ph-ơng pháp toán ... Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong chương...
 • 70
 • 407
 • 5

một số chuyên đề về bất đẳng thức

một số chuyên đề về bất đẳng thức
... ab, bất đẳng thức viết lại dạng t2 (27 − 9t) ≤ 36 ⇔ t3 + ≥ 3t2 Nhưng lại BĐT Cauchy ba số t3/2, t3 /2, Đẳng thức xảy c = a + b = 3, ab = hay a = 2, b = 1, c = (và hoán vò) 22 *Nhận xét: Một ... nhiều bạn ngạc nhiên biết có bất đẳng thức mà dấu "=" xảy biến khác Ví dụ sau chứng minh phần sau Ví dụ 3: (Jackgarfukel) Cho a, b, c số thực không âm có tối đa số Thì ta có: 5√ b c a √ a+b+c ... ≤ +√ +√ c+a a+b b+c Ở đây, dấu đẳng thức xảy a = 3b > 0, c = (và dạng hoán vò) Các bạn tự hỏi giá trò chẳng hạn (3, 1, 0) có đặc biệt mà làm cho đẳng thức xảy Một cách trực giác, ta thấy dường...
 • 205
 • 791
 • 3

Một số thông tin về kinh tế VN 2009 và 4 tháng đầu năm 2010

Một số thông tin về kinh tế VN 2009 và 4 tháng đầu năm 2010
... 2 12 /2009 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tháng đầu năm tăng 8,69% so với kỳ năm 2009, tăng trung bình 1,07% tháng Như để đạt mục tiêu số giá tiêu dung năm 2010 tăng không 7%, tháng lại, số giá ... tổng sản phẩm nước năm 2009 tổng dân số VN vào thời điểm 0h ngày 01 /4 /2009 tỷ giá bình quân năm 2009 18.1 04 VND/USD Nguồn: Tổng cục Thống kê Theo Báo Pháp luật TP HCM, Năm 2009, bán gần 120.000 ... với kỳ năm 2009. 15 Theo thông tin từ Bộ Công thương, tính đến tháng 10 năm 2009, tổng số vốn doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước đạt 6,6 tỷ USD, với 41 0 dự án, chủ yếu Lào (161 dự án với số vốn...
 • 4
 • 78
 • 0

Gián án Một số chuyên đề về công tác Giáo viên chủ nhiệm các trường THPT

Gián án Một số chuyên đề về công tác Giáo viên chủ nhiệm các trường THPT
... phục cao giáo viên chủ nhiệm, phương pháp giống dao hai lưỡi, giáo viên chủ nhiệm để học Trang 16 Một số chuyên đề công tác Giáo viên chủ nhiệm trường THPT sinh biết ý đồ không tác dụng giáo dục ... đề tài khoa học công tác GVCN, đãi ngộ hợp lý với giáo viên làm công tác chủ nhiệm công việc vất vả Do đó, giáo viên chưa toàn tâm toàn ý với công tác chủ nhiệm , giáo viên làm công tác chủ nhiệm ... cho giáo viên chủ nhiệm, trách nhiệm giáo dục đạo đức học sinh ngày khó khăn, đòi hỏi đầu tư thời gian công sức Trang 26 Một số chuyên đề công tác Giáo viên chủ nhiệm trường THPT Chuyên đề 4:...
 • 83
 • 496
 • 7

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông potx

Một số chuyên đề về tổ hợp dành cho sinh viên có năng khiếu toán bậc trung học phổ thông potx
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong chương ... này, học sinh tìm hiểu mười chuyên đề: Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp Chuyên đề 3: Nguyên lý chuồng chim bồ câu Chuyên đề 4: Các số Ramsey Chuyên đề 5: Các số...
 • 67
 • 583
 • 11

Một số chuyên đề về đường thẳng và đường tròn trong hình học phẳng

Một số chuyên đề về đường thẳng và đường tròn trong hình học phẳng
... lựa chọn cho luận văn : “ Một số chuyên đề đƣờng thẳng đƣờng tròn hình học phẳng Hình học phẳng toán THPT với chủ yếu toán đƣờng thẳng đƣờng tròn, với đối tƣợng học sinh giỏi, đƣợc bổ sung thêm ... mở đầu Hình học phẳng dạng toán quen thuộc học sinh trung học sở nhƣ học sinh trung học phổ thông Nó không xuất đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh khối học sinh lớp 9của trƣờng THCS, đề thi vào THPT ... có đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế học sinh trƣờng THPT, đồng thời có đề thi vào trƣờng đại học với phần trăm điểm không nhỏ Chính đề tài em lựa chọn cho luận văn : “ Một số...
 • 82
 • 140
 • 0

Tài Liệu Các Chuyên Đề Toán Học ( Cực chất) tổ hợp hay - MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ TỔ HỢP DÀNH CHO HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU TOÁN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tài Liệu Các Chuyên Đề Toán Học ( Cực chất) tổ hợp hay - MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ TỔ HỢP DÀNH CHO HỌC SINH CÓ NĂNG KHIẾU TOÁN BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... 14 Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông 17 2.1 Chuyên đề 1: Quy tắc cộng quy tắc nhân 18 2.2 Chuyên đề 2: Hoán vị tổ hợp 2.3 Chuyên đề 3: ... S2 + + (1 )m1 Sm Chứng minh: Ta n(A1 A2 Am ) = n(X) n(A1 A2 Am ) suy điều phải chứng minh 16 Chương Một số chuyên đề tổ hợp dành cho học sinh khiếu toán bậc trung học phổ thông Trong ... thi toán quốc gia quốc tế Tuy nhiên, nước ta, tài liệu viết tổ hợp chưa nhiều Do đó, luận văn cung cấp thêm tài liệu tổ hợp cho học sinh phổ thông; đặc biệt dành cho em học sinh khiếu môn toán...
 • 67
 • 81
 • 0

một số chuyên đề về bất đẳng thức ( Luyen thi dai hoc 2016)

một số chuyên đề về bất đẳng thức ( Luyen thi dai hoc 2016)
... F1 (4 ) Thật vậy: (4 ) ⇔ (1 − a + a2 )(1 − b + b2 )(1 − c + c2 )(1 − d + d2 ) ≥ (2 a − 1)2 (2 b − 1)2 (2 c − 1)2 (2 d − 1)2 )( + )( + )( + )≥1 ( + 4 4 4 4 (2 a − 1)2 (2 b − 1)2 (2 c − 1)2 (2 d − 1)2 ⇔ (1 ... Chứng minh rằng: (i) 8 1(1 + a2 )(1 + b2 )(1 + c2 ) ≤ 8(a + b + c)4 (ii) 6 4(1 + a3 )(1 + b3 )(1 + c3 ) ≤ (a + b + c)6 Lời giải: (i) Đặt f (a, b, c) = 8(a + b + c)4 − 8 1(1 + a2 )(1 + b2 )(1 + c2 ) Ta giả ... ) − (1 + a1 )(1 + a2 )(1 + a23) (1 + a2n ) ≥ (2 ) Thì f (a1 , a2, , an) ≥ f (1 , a1 a2, a3 , , an) ∗ k(s2n−3 + +v 2n−3) (1 +a2 )(1 +a3 )(1 +a21 )(1 +a24) (1 +a2n ) ≤ (3 ) Thì f (a1 , a2, , an) ≥ f (1 ,...
 • 204
 • 18
 • 0

Một số chuyên đề về đường thẳng và đường tròn trong hình học phẳng

Một số chuyên đề về đường thẳng và đường tròn trong hình học phẳng
... Các Bài Toán đường thẳng , đường tròn 1.1 Bài toán ba đường thẳng hàng, ba đường thẳng đồng quy Bài toán Định lí Mê-nê-la-uýt Cho tam giác ABC Ba điểm Q, R, P theo thứ tự thuộc đường thẳng BC, CA, ... Suy bốn điểm I, N, N J , O C B nằm đường tròn đường kính I Hình 29 Tương tự điểm lại thuộc đường tròn đường kính I Cách Gọi điểm hình vẽ (h.29) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính ... giác, bán kính đường tròn chín điểm Bài toán 27 Chứng minh tam giác đường tròn Euler tiếp xúc với đường tròn nội tiếp Bài giải Gọi điểm hình vẽ (h.30) Gọi SQ đường kính đường tròn (O) ngoại...
 • 77
 • 175
 • 0

Một số vấn đề thực tiễn về công nghiệp hóa hiện đại hóa ở VN

Một số vấn đề thực tiễn về công nghiệp hóa hiện đại hóa ở VN
... giàu nớc mạnh, xã hội công văn minh Để góp phần nghiên cứu công nghiệp hoá - đại hoá khôn khổ viết em xin đề cập đến "Một số vấn để thực tiễn lý luận nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá Việt Nam" Do ... II Một số vấn đề thực tiễn lý luận trình thực công nghiệp hoá Lý luận chung Thực tiễn .8 III ý kiến cá nhân Để CNH - HĐH thành công Thực tiễn ... trình kinh tế nông nghiệp Sách thực trạng CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam "NXB thống kê Hà Nội - 1998" CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn Một số vấn đề lý luận thực tiễn "NXB trị quốc...
 • 16
 • 410
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: một số văn bia ở đình đền hà nộimột số chuyên đề về tư tưởng hồ chí minhmột số chuyên đề về hình học tổ hợpmột số chuyên đề về tổ hợp dành cho học sinh có năng khiếu toán bậc trung học phổ thôngmột số mệnh đề về điểm bất độngmột số vấn đề về nghiờn cu vit v trỡnh by lun vn lun ỏn bc sau i hc ngnh ngụn ng hc ng dng2 một số vấn đề lí luận về hoàn thiện tính năng quảng cáo sản phẩm trên website www longthanh vnmot so van de chung ve nang suat va thuc te tinh toan cac chi tieu nang suat o vnmột số vấn đề về kế hoạch giáo dục ở các lớp 2 thử nghiệm tài liệu hướng dẫn học tập vận dụng mô hình trường tiểu học mới vnenmột số vấn đề cần biết về marketing bất động sảnmột số vấn đề về phá sản ở việt nammột số vấn đề về quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp công nghiệpmot so van de ve hoa hocmột số vấn đề về vốnmột số vấn đề về nãoTai lieu on thi vao lop 10 mon toan có đáp án chi tiếtThiết kế và thực hiện ứng dụng chia sẻ video trong mạng 3g sử dụngkiến trúc IMSĐồ thị hàm số y = ax+bCÁC DẠNG ĐỀ HAY GẶP TRONG CÂU NGHỊ LUẬN VĂN HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12TÀI LIỆU tập HUẤN CNDBRJournal of ethnopharmacology 117 (2008) 199–214Hướng dẫn em tự ôn luyện Toán lớp 1 theo định hướng phát triển nãng lực.2007 câu trắc nghiệm tiếng anh 10Bộ đề trắc nghiệm tự luận địa lý 10 (NXB đại học quốc gia 2006) huỳnh trà, 159 tranghướng dẫn tự học phần mềm sap2000 từ A => Zhướng dẫn thực hiện chuan kien thuc ky nang các môn học ở tiểu học lop 240 de on luyen Tieng Viet cuối cap tieu hocTóm tắt luận án TS kĩ thuật phân tích tương tác động lực học bể chứa chất lỏng chịu tác dụng của sóng nổIelts Speaking TipsBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2009Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2010Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q1 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q3 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q4 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 q2 hopnhat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập