Công nghệ phần mềm .CHƯƠNG 2: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 2 quản dự án phần mềm

slike bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm - vũ thị hương giang chương 2 quản lý dự án phần mềm
... Giải toán quản dự án Sàng lọc dự án Nhiệm vụ người quản dự án Các pha quản dự án III Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án IV Các yếu tổ định thành công dự án 9/6 /20 11 Giải toán quản dự án ... 41 PHẦN II: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM I II III IV Khái niệm Nguyên quy trình quản dự án Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án Các yếu tổ định thành công dự án 42 20 9/6 /20 11 Bài tập: Tỉ lệ thành công ... thực dự án Phân bổ lợi ích Định nghĩa thiết kế dự án 18 9/6 /20 11 PHẦN II: QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM I Khái niệm II Nguyên tiến trình quản dự án III Kỹ năng, kỹ thuật quản dự án Quản rủi...
 • 25
 • 258
 • 0

slike bài giảng kỹ thuật phần mềm - bộ môn cnpm (hust) chương 2 quản dự án công nghê thông tin

slike bài giảng kỹ thuật phần mềm - bộ môn cnpm (hust) chương 2 quản lý dự án công nghê thông tin
... quản cán dự án quản ng-ời thực hợp đồng phụ quản thay đối tổ chức Quản Định nghĩa Lập Kế hoạch kiểm soát dự án dự án dự án Kết thúc dự án Quản l ý chất l-ợng quản rủi ro quản ... lý, nhúm Quản trị viên dự án B/c tr-ởng nhóm Tr-ởng nhóm Dept of SE, 20 01 Replan/ Rebaseline thay i Chu k kim soỏt d ỏn Công việc kiểm soát Nhóm ti chớnh phiờn bn tham gia văn phòng dự án SE-II.81 ... bờn ngoi Dept of SE, 20 01 SE-II .20 Cỏc tiờu thc ca Xỏc nh tt ớch li ca vic xỏc nh phm vi HUT, Falt of IT Dept of SE, 20 01 SE-II .21 HUT, Falt of IT Dept of SE, 20 01 SE-II .22 m bo quy trỡnh kim...
 • 19
 • 78
 • 0

Chương 2: Quản dự án phần mềm tính chính thể của dự án

Chương 2: Quản lý dự án phần mềm tính chính thể của dự án
... c Ngư i qu n d án ph i phân b tài nguyên cho t ng nhi m v đ hoàn thành chúng Tính chi phí: Ngư i qu n d án c n ph i tính toán chi phí đ th c hi n t ng nhi m v cho toàn b d án Chi phí đư ... ng, nh m tránh v n đ r c r i, r i ro L p k ho ch d án m t trình l p di n b t c có nh ng thay đ i quan tr ng d án K HO CH D ÁN CNTT K ho ch d án CNTT m t tài li u d án th c giám đ c d án, nhà tài ... d án Nh ng ngư i tham gia xây d ng WBS: ngư i qu n d án, khách hàng, thành viên t , ngư i tài tr d án qu n c p cao CÁC Đ C TRƯNG C A WBS WBS có khuynh hư ng t xu ng Ngư i qu n d án...
 • 67
 • 143
 • 0

bài giảng công nghệ phần mềm chương 6 quản dự án phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc

bài giảng công nghệ phần mềm chương 6 quản lý dự án phần mềm - ths. nguyễn khắc quốc
... 6. 1 Đại cương - Quản dự án tầng phát triển phần mềm - Mục tiêu việc quản dự án phát triển phần mềm đảm bảo cho dự án: • Đúng thời hạn • Không vượt dự toán • Đầy đủ chức ... nhóm 6. 2 Độ đo phần mềm Để quản cần định lượng đối tượng quản cần quản lý: + Phần mềm + Qui trình phát triển Chúng ta cần đo kích cỡ phần mềm, chất lượng phần mềm, suất phần mềm 6. 2.1 ... phần mềm - Một người đồng thời làm việc cho nhiều nhóm (dự án) phần mềm khác - Điều làm cho việc tính toán giá thành phần mềm phức tạp 6. 4 Quản nhân (tt) Cần ghi nhớ, sản xuất phần mềm: -...
 • 28
 • 248
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 9 quản dự án

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 9 quản lý dự án
... bảo dự án xây dựng hệ thống phần mềm thành công, hoạt động thiếu quản dự án Mục tiêu - Hiểu quản dự án phần mềm, - Sự khác biệt so với việc quản loại dự án khác - Nhiệm vụ người quản ... dự án phần mềm gì? - Phải biết cách lập kế hoạch xây dựng lịch biểu cho dự án - Phải biết loại rủi ro xảy trình thực dự án cách khắc phục chúng Giới thiêu quản dự án Quản dự án phần mềm ... phần quan trọng công nghệ phần mềm Nếu quản tồi dự án thất bại  Dự án thất bại phần mềm chuyển giao chậm so với kế hoạch, chi phí lớn dự tính, không thoả mãn yêu cầu đề Giới thiệu quản lý...
 • 23
 • 65
 • 0

Công nghệ phần mềm chương 3 quản dự án

Công nghệ phần mềm  chương 3 quản lý dự án
... nghĩa quản dự án  Lập kế hoạch dự án Quản dự án  Tổ chức đội dự án  Định nghĩa quản dự án   Quản dự án phần mềm có liên quan tới hoạt động nhằm đảm bảo chuyển giao phần mềm thời ... nguyên dự án Rủi ro sản phẩm ảnh hưởng tới chất lượng hiệu phần mềm xây dựng Rủi ro thương mại ảnh hưởng tới tổ chức xây dựng phần mềm 4 Tổ chức đội dự án  Xây dựng đội dự án dựa  Các yêu cầu dự ... cho kế hoạch dự án phần mềm Có nhiều kỹ thuật công cụ sử dụng để hỗ trợ cho việc quản dự án phần mềm Quy trình lập kế hoạch  Đầu vào     Yêu cầu người sử dụng Các mục tiêu dự án Các điều...
 • 17
 • 61
 • 0

Bài giảng công nghệ phần mềm chương 4 quản dự án CNTT

Bài giảng công nghệ phần mềm  chương 4 quản lý dự án CNTT
... u trách nhi m v nhi m v d án h$ tr ng i qu n d án l p su t th i gian k ho ch qu n Cán b d án None su t th i gian ho t ng d án c d án Qu n d án qu n ho t d án ng hoàn thành nhi m v ... soát thay án i 4. 1 T ng quan M c tiêu Khái ni m v d án qu n d án T i d Các d án l i th t b i ? án CNTT có Nhuongld Software Engineering, 2007 c bi t ? Các nh ngh a v qu n d án M t d án: riêng ... Qu n tr d Nh ng yêu c u c a ng án! ! án i qu n Qu n D án yêu c u Ngu n Các u vào khác Các ho t ng d án Các k t qu bàn Giao c a d án Các khác .và qu n d án không ph i th c hi n d IV.9...
 • 19
 • 40
 • 0

kỹ nghệ phần mềm chương 4 quản dự án phần mềm.pdf

kỹ nghệ phần mềm chương 4 quản lý dự án phần mềm.pdf
... 20 04 ID Task Name Start End Feb 29 20 04 23 24 25 26 27 28 29 10 11 - k g, i b Mar 20 04 Duration - m i c - l i - n k Gặp gỡ khách hàng 2/23/20 04 2/ 24/ 20 04 2d Phân tích yêu cầu 2/25/20 04 2/26/20 04 ... 2d d 2/27/20 04 2/27/20 04 1d e a o l, n f b p g, i, h g c q g, i, h h d r o, p i e, f s r, q Đặc tả yêu cầu Phân tích hệ thống 3/1/20 04 Thiết kế tổng thể 3/3/20 04 3d 3 /4/ 20 04 3/10/20 04 5d B mụn ... gng, ng gng 1 /4 e (4 ) 8/8 /5 4) d( 10/10 /3 1) i(2) 5/5 3) a( l(3) f( ) 0/0 b(5 2 0 c(6) 6/7 12/12 n(2) g(3) 10/10 k(2) 4/ 9 h (4) m(6) )/3 /3 8/8 13 m(6) 10/10 s(1)/0 15/15 14/ 14 r(2) 17/17 0(1)...
 • 17
 • 183
 • 1

Chương 1: Quản dự án phần mềm một số kiến thức cơ sở

Chương 1: Quản lý dự án phần mềm một số kiến thức cơ sở
... án, d án Công ngh thông tin, qu n d án Vòng đ i d án, ti n trình qu n d án Các bên tham gia m t d án Các lĩnh v c qu n d án Ki n th c, k c n thi t qu n d án GI I THI U Qu n d án ... ph n m m m t lĩnh v c qu n d án ⇒ Môn h c s cung c p ki n th c t p trung vào qu n d án ph n m m Qu n Qu n d án Qu n d án ph n m m KHÁI NI M: D ÁN D án: m t nhi m v t m th i đư ... c tiêu có th khác gi a d án, hay gi a th i kỳ t ng d án M C TIÊU C A QU N LÝ D ÁN Trong trình qu n d án thư ng di n ho t đ ng đánh đ i m c tiêu Đánh đ i m c tiêu d án vi c hy sinh m t m c...
 • 49
 • 138
 • 0

Chương 3: Quản dự án phần mềm phạm vi hoạt động của dự án

Chương 3: Quản lý dự án phần mềm phạm vi hoạt động của dự án
... d án K HO CH D ÁN TÍCH H P Là tài li u ki m soát d án dùng cho d án vi mô k t h p Quy đ nh ph m vi y u t m t k ho ch d án l n K ho ch d án tích h p g m y u t sau: Quy đ nh ph m vi Tôn ch d án ... ph m vi; Ki m soát thay đ i; Thay đ i k ho ch; Gi m thi u m r ng ph m vi GI I THI U Qu n ph m vi gì? Ph m vi (Scope): m t danh sách t t c nh ng d án ph i làm Ph m vi d án ph i đư c vi t rõ ... c hóa vi c ch p nh n ph m vi c a d án Đi u n thay đ i ph m vi: u n nh ng thay đ i c a ph m vi d án KH I TH O Quy đ nh ph m vi công c quan tr ng nh t trình l p khung d án Quy đ nh ph m vi ch...
 • 55
 • 351
 • 2

Chương 4: Quản dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án

Chương 4: Quản lý dự án phần mềm thời gian thực hiện dự án
... c qu n th i gian; quy trình qu n th i gian; phương pháp dùng đ qu n th i gian, CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique) Xác đ nh hành đ ng d án Ư c ... I THI U Các quy trình qu n th i gian: Qu n th i gian d án g m nh ng quy trình b o đ m hoàn t t d án h n Nh ng quy trình g m: Xác đ nh hành đ ng Ư c lư ng th i gian cho m i hành đ ng Tri ... c đánh d u, đư c xác đ nh b i giám đ c d án và/ho c khách hàng Các m c quan tr ng có ích vi c ch s ti n tri n t i m d án XÁC L P CÁC M C QUAN TR NG Tháng Hoàn t t hành đ ng A Tháng Tháng Tháng...
 • 55
 • 296
 • 1

Chương 5 : Quản dự án phần mềm chi phí của dự án

Chương 5 : Quản lý dự án phần mềm chi phí của dự án
... đích: Hi u đư c t m quan tr ng c a vi c qu n chi phí d án qui trình qu n chi phí N i dung: L p k ho ch v ngu n tài nguyên Ư c lư ng chi phí D toán ngân sách cho chi phí Ki m soát chi phí ... l n 1: chi phí d án chưa đư c s d ng tri t đ Ngư c l i, n u CPI nh 1: chi phí th c hi n d án vư t chi phí d toán THEO DÕI KINH PHÍ QUA CÁC CH TIÊU => Nh phương pháp tính Hi u su t chi phí (CPI) ... dương (+ ): d án chưa s d ng h t kinh phí; Ngư c l i, n u CV s âm (- ): d án s d ng vư t kinh phí d toán THEO DÕI KINH PHÍ QUA CÁC CH TIÊU CPI (Hi u su t chi phí) t s gi a chi phí d toán đ th c...
 • 48
 • 187
 • 1

Chương 6: Quản dự án phần mềm chất lượng dự án

Chương 6: Quản lý dự án phần mềm chất lượng dự án
... n d án XÁC Đ NH CH T LƯ NG D ÁN: K HO CH QU N LÝ CH T LƯ NG K ho ch qu n ch t lư ng: tài li u d án đ nh nh ng tiêu chu n ch t lư ng áp d ng cho d án cách th c đ t đư c K ho ch qu n ... đ n hoàn t t QU N LÝ C U HÌNH Tr ng thái đo lư ng liên quan đ n c u trúc u n d án Giúp cung c p thông tin cho ban qu n d án t phương ti n h tr qu n c u hình ch c qu n yêu c u thay đ ... t m quan tr ng c a vi c qu n ch t lư ng d án; qui trình qu n ch t lư ng; m t s k thu t ki m soát ch t lư ng N i dung: Xác đ nh ch t lư ng d án: K ho ch qu n ch t lư ng B o đ m ch t lư...
 • 45
 • 207
 • 0

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin chương trình quản bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện tâm phúc

đồ án tốt nghiệp công nghệ thông tin chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện tâm phúc
... – Ngành: Công nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản bệnh nhân khám bệnh bệnh viện Tâm Phúc b Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ :Chữa bệnh Tiếp đón Bệnh nhân Kế toán bệnh nhân HSDL ... Ngành: Công nghệ thông tin 16 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản bệnh nhân khám bệnh bệnh viện Tâm Phúc 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức : a Sơ đồ phân rã chức : Hệ thống quản bệnh nhân bệnh viện Tâm ... Ngành: Công nghệ thông tin HSDL HSDL 13 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản bệnh nhân khám bệnh bệnh viện Tâm Phúc 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh a Biểu đồ ngữ cảnh Thông tin khám bệnh Thông tin gói...
 • 79
 • 231
 • 0

luận văn công nghệ thông tin chương trình quản điểm thi tốt nghiệp trung học cơ sở phòng giáo dục và đào tạo huyện đầm dơi

luận văn công nghệ thông tin chương trình quản lý điểm thi tốt nghiệp trung học cơ sở phòng giáo dục và đào tạo huyện đầm dơi
... phần tích cực vào việc quản giáo dục đào tạo Trong Luận văn tốt nghiệp này, chúng em chọn đề tài Chương trình quản điểm thi tốt nghiệp trung học sở Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đầm Dơi – tỉnh ... đưa tin học vào quản điểm thi tốt nghiệp trung học sở điều cần thi t II NGHIỆP VỤ VÀ HIỆN TRẠNG CƠNG VIỆC : Về nghiệp vụ : Căn vào quy chế thi tốt nghiệp trung học sở trung học phổ thơng (ban ... Chương trình quản điểm thi tốt nghiệp trung học sở GVHD : Lê Trung Hiếu SVTH : Trang Thanh Đạm Mai Lâm Xanh ============================= LVTN : Chương trình quản điểm thi tốt nghiệp trung...
 • 82
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá tình hình phân tích dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp từ liêm tại ban quản lý dự án cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện từ liêmnhững kết quả đạt được của công tác phân tích dự ánxây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp từ liêm tại ban quản lý dự án cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ huyện từ liêmphần ii phương pháp quản lý dự án cntt chương 4 quản lý dự án cnttchương trình quản lý dự áncông bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trìnhngành nghề kinh doanh tư vấn quản lý dự ánhoàn thiện công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án và xây dựng công trình ngành y tếcác hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quy định về quản lý dự ánmột số giải pháp quản lý chi phí đtxd công trình thủy lợi thuộc ban quản lý dự án sông tíchđịnh hướng đtxd các công trình thủy lợi thuộc ban quản lý dự án sông tích trong thời gian tớiquản lý dự án phần mềm công nghệ thông tinquản lý dự án công nghệ phần mềmquản lý dự án trong công nghệ phần mềmphần mềm quản lý dự án công nghệ thông tinphần ii cơ sở lí luận thực trạng về công tác quản lý dự án tại công ty cổ phần công nghệ viking và ứng dụng phần mềm microsoft project 2007Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân Đội chi nhánh Đắk LắkNghiên cứu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Quảng NgãiĐặc điểm tiền lương singapore và malaysiavệ sinh an toàn thực phẩm kẹo dẻovai trò bảo vệ quyền con người của Viện kiểm sát nhân dân trong luật tố tụng hình sựChuyên đề 1 BẢN CHẤT CỦA NHÀ NƯỚC XHCNChuyên đề 4 bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩasinh thai canh quanSổ Liên Đội năm học 2016- 2017ôn thi tốt nghiệp môn Lý: tóm tắt lý thuyết, dạng bài tậpPhát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăHành vi lãnh đạo có đáng bàn tới hay không ý kiến của bạn như thế nàoMô tả sự khác biệt chính giữa lãnh đạo uy tín và lãnh đạo chiến lược cho ví dụ minh họaTTQT tư vấn PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC tế PHÙ hợp CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP dựa TRÊN một hợp ĐỒNG GIAO DỊCH MUA bán HÀNG hóa QUỐC tếNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ xe buýt của Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng NgãiPhát triển chăn nuôi bò thịt tại huyện Bố TrạchSử Dụng Al3+ Để Biến Tính Benonite Di Linh – Lâm ĐồngPhật Giáo Việt Nam Và Hướng Ði Nhân Bản Ðích ThựcTriển Vọng Kinh Tế Và Chi Tiêu Nghiên Cứu Và Phát Triển Toàn Cầu Trong Năm 2011Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Quốc Gia Bằng Chỉ Số Hiệu Suất Công Nghiệp Cạnh Tranh Của Unido
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập