Bai 31 van de phat trien thuong mai va du lich

Bài giảng Bai 31:Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Bài giảng Bai 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
... dẫn du lịch Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch Quan sát đồ du lịch Việt nam sơ đồ SGK Trình bày tài nguyên du lịch nước ta? H Giang có tài nguyên du lịch không? - Các loại tài nguyên du ... 2005 Bài 31 Vấn đề phát triển thư ơng mại, du lịch Du lịch Quan sát hình a Tài nguyên du lịch ảnh sau: - Qua hìnhlịch cảnh quan Tài nguyên du ảnh thiên nhiên, di tíchem chotích cách số điểm du lịch ... hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch Thương mại a Nội thương - Phát triển mạnh sau thời kì đổi - Thu hút tham gia nhiều thành...
 • 20
 • 519
 • 5

bài 31. vấn đề phát triển thương mại du lịch

bài 31. vấn đề phát triển thương mại và du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch 2 Du lịch Tài nguyên du lịch nước ta Tài nguyên du lịch nước ta tương đối đa dạng phong phú Du lịch a ... nghệ dân gian, ẩm thực Du lịch b Tình hình phát triển Dựa vào hình 31.6 nhận xét tình hình phát triển ngành du lịch nước ta? Du lịch b Tình hình phát triển - Ngành du lịch nước ta hình thành ... (năm 2005)  37,9 lần 2 Du lịch c Các vùng trung tâm du lịch chủ yếu Dựa vào hình 31.5 xác định vùng trung tâm du lịch chủ yếu nước ta? Du lịch c Các vùng trung tâm du lịch chủ yếu Hà nội Bắc...
 • 24
 • 521
 • 2

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại và du lịch
... để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch 2 Du lịch: Dựa vào hình 31.4 , trình bày loại tài nguyên du lịch nước ta a TÀI NGUYÊN DU LỊCH -Tài nguyên du lịch gồm nhóm: NHÂN ... TN du lịch nhân văn Liên hệ Lạng Sơn) Lưu ý: Mỗi loại kể điểm du lịch b Tình hình phát triển trung tâm du lịch chủ yếu: Dựa vào hình 31.6 Atlat, phân tích giải thích tình hình phát triển du lịch ... Dựa vào hình 31.6 Atlat, phân tích giải thích tình hình phát triển du lịch nước ta b Tình hình phát triển trung tâm du lịch chủ yếu: - Nhờ sách đổi nhà nước, ngành du lịch nước ta phát triển...
 • 28
 • 250
 • 3

Slide Địa lí 12 BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNg MẠI DU LỊCH _Quang Việt

Slide Địa lí 12 BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNg MẠI VÀ DU LỊCH _Quang Việt
... Thơm… b Tình hình phát triển du lịch b Tình hình phát triển du lịch - Du lịch ngày phát triển mạnh, thể hiện: + Khánh nội địa quốc tế không ngừng tăng lên + Doanh thu từ du lịch ngày tăng - Nguyên ... điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch Nguyên nhân dẫn đến phát triển đó? c Các trung tâm du lịch Xác định trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia vùng c Các trung tâm du lịch : - Các trung tâm du lịch ... biến tích cực ngành nội thương ngoại thương VN - Biết tình hình phát triển ngành du lịch nước ta - Nắm số điểm du lịch tiếng, số trung tâm du lịch lớn - Liên hệ với du lịch Điện Biên - Biết cách...
 • 33
 • 259
 • 0

Bài giảng vấn đề phát triển thương mại du lịch địa lý 12

Bài giảng vấn đề phát triển thương mại và du lịch địa lý 12
... BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH Thương mại a Nội thương b Ngoại thương Du lịch a Tài nguyên du lịch b Tình hình phát triển c Các trung tâm du lịch chủ yếu BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ... lịch sử (Hoàng thành Thăng Long) Đội Đội               BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH Du lịch b Tình hình phát triển: BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ... 1/2007 * Hạn chế: BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH Du lịch * Khái niệm tài nguyên du lịch a Tài nguyên du lịch Du lịch a TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN Địa hình 125 bãi biển •2 di...
 • 48
 • 129
 • 1

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_1 pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_1 pptx
... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch 3.8 Thơng mại a Nội thơng Nhận xét cấu bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân ... Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) Bài 31 Vấn đề phát triển thơng mại, du lịch Thơng mại a Nội thơng - Phát triển mạnh sau thời kì đổi ... Bài 31 Vấn đề phát triển th ơng mại, du lịch Du lịch a Quan sát hình ảnh sau: Tài nguyên du lịch - Qua nguyênhìnhlịch cảnh quan Tài du ảnh thiên nhiên, di tíchem chotích cách số điểm du lịch ,...
 • 21
 • 267
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại du lịch_2 pot

Giáo án điện tử môn Địa Lý:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch_2 pot
... V DU LCH Thng mi a Ni thng b Ngoi thng Du lch a Ti nguyờn du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin c Cỏc trung tõm du lch ch yu VN PHT TRIN THNG MI V DU LCH Thng mi a Ni thng Hình 31.1 Cơ cấu tổng mức bán ... 1,5 0,8 1,4 1,7 0,3 Khách nội địa Khách quốc tế 1,5 2,1 Doanh thu từ du lịch Hình 36.1 Số lượt khách doanh thu từ du lịch nước ta Du lch b Tỡnh hỡnh phỏt trin: -Ngnh du lch nc ta ó hỡnh thnh t nhng ... khỏch v doanh thu t du lch ca nc ta tng nhanh 2 Du lch c Cỏc trung tõm du lch ch yu: -Cỏc trung tõm du lch ln nht nc ta: H Ni, H Chớ Minh, Hu Nng - Ngoi ra, cũn mt s trung tõm du lch quan trng...
 • 16
 • 157
 • 0

van de phát triển thuong mại du lich

van de phát triển thuong mại và du lich
... vực giới Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, du lịch Thương mại a, Nội thương b, Ngoại thương Du lịch a, Tài ngun du lịch b, Tình hình phát triển trung tâm du lịch chủ yếu Bài 31: Vấn đề phát ... ph¸t triĨn th­ ¬ng m¹i, du lÞch Th­¬ng m¹i Du lÞch: a, Tµi nguyªn du lÞch: Dựa vào Át lát địa lý VN, đồ Du lịch VN sơ đồ SGK trình bày tài ngun du lịch nước ta? - Tµi nguyªn du lÞch lµ c¶nh quan ... Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế Đối Ngoạ( KTĐN) Bµi 31VÊn ®Ị ph¸t triĨn th­ ¬ng m¹i, du lÞch Th­¬ng m¹i Du lÞch: a, Tµi nguyªn du lÞch: Quan s¸t nh÷ng h×nh ¶nh sau, h·y cho biÕt tµi nguyªn du lÞch...
 • 45
 • 162
 • 0

Bài 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

Bài 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
... động ngành thương mại Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển Q trình phát triển : xuất từ lâu  thị trường thống Nêu tình hình phát triển ... Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển - Cơ cấu theo thành phần kinh tế - Phân bố b Ngọai thương - Tình hình chung - Xuất - Nhập DU LỊCH ... lẻ hàng hóa ngành thương doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hộinước ta ? mại tăng mạnh Bài 31 : VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH THƯƠNG MẠI a Nội thương - Tình hình phát triển - Cơ cấu theo...
 • 12
 • 1,043
 • 9

Bai 31 : Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Bai 31 : Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch b Phân loại : * Tài ngun du lịch tự nhiên : - Địa hình : Địa hình caxtơ với 200 hang động đẹp : Vịnh Hạ ... truyền thống… Tình hình phát triển phân bố du lịch theo lãnh thổ : a Tình hình phát triển : - Ngành du lịch nước ta đời năm 1960 Cty ? Năm du lịch 2008 đựơc diễn đâu ? du lịch Việt Nam thành lập ... đặc biệt phát triển du lịch - Sinh vật : Nước ta có 28 VQG, 44 khu bảo tồn thiên nhiên, 34 khu rừng văn hố, lịch sử, mơi trường sở phát triển du lịch sinh thái * Tài ngun du lịch nhân văn : - Nước...
 • 4
 • 5,037
 • 32

Tiết 34 - bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Địa lí 12 CB)

Tiết 34 - bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Địa lí 12 CB)
... nguyờn liu nhp Du lch a Ti nguyờn du lch So vi nhiu nc khu vc, ti nguyờn du lch ca nc ta tng i a dng v phong phỳ: - V ti nguyờn du lch t nhiờn: + a hỡnh: nc ta cú 200 hang ng, 125 bói bin, h ... án Địa 12 (Ban bản) Năm học 2007 - 2008 Hot ng 3: Tỡm hiu v ti nguyờn du lch Hỡnh thc: Cỏ nhõn GV: Yờu cu HS da vo thụng tin mc 2.a, hỡnh 31.4 v hỡnh 31.5,hóy: + Cho bit ti nguyờn du lch ... ng ngh dõn gian, m thc b Tỡnh hỡnh phỏt trin v cỏc trung tõm du lch ch yu Tỡnh hỡnh phỏt trin: - Ngnh du lch chớnh thc i nm 9-7 -1 960 Tuy nhiờn tht s phỏt trin mnh v tr thnh ngnh quan trng ch...
 • 4
 • 3,739
 • 19

Giáo án địa lý 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc
... sáng tạo người sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, yéu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhamừ tạo hấp dẫn du lịch b) Vai trò tài nguyên du lịch phát triển du lịch: - Tài nguyên du ... lịch - Tài nguyên du lịch ảnh hưởng đến chi tiêu du khách - Tài nguyên du lịch có tác động đến đối tượng du lịch Thông thường, tài nguyên du lịch nhân văn thu hút nhiều du khách có trình độ học vấn ... thích tình hình phát triển du lịch nước ta + Chỉ trung tâm du văn hóa, lễ hội, làng nghề, phong tục tập quán, giá trị văn hóa dân gian, ) b) Tình hình phát triển: - Ngành du lich phát triển nhanh...
 • 13
 • 2,711
 • 11

bài giảng địa lý 12 bài 31 vấn đề phát triển thương mại, du lịch

bài giảng địa lý 12 bài 31 vấn đề phát triển thương mại, du lịch
... nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo hấp dẫn du lịch 2 Du lịch Tài nguyên du lịch nước ta Tài nguyên du lịch nước ta tương đối đa dạng phong phú Du lịch Dựa ... nghệ dân gian, ẩm thực Du lịch b Tình hình phát triển Dựa vào hình 31. 6 nhận xét tình hình phát triển ngành du lịch nước ta? Du lịch b Tình hình phát triển - Ngành du lịch nước ta hình thành ... Hình 31. 4 Các loại tài nguyên du lịch nước ta Du lịch Các loại tài nguyên du lịch nước ta Về tài nguyên du lịch tự nhiên Về tài nguyên du lịch tự nhiên + Địa hình: nước ta có 200 hang động, 125 ...
 • 23
 • 1,045
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 31 vấn đề phát triển thương mại du lịchbài 31 vấn đề phát triển thương mại du lịch violetđịa lí 12 bài 31 – vấn đề phát triển thương mại du lịchbài giảng vấn đề phát triển thương mại du lịchbài 43 vấn đề phát triển thương mạithực trạng huy động vốn tại công ty cổ phần phát triển thương mại và du lịch quốc tế ngôi saođánh giá tình hình huy động vốn của công ty cổ phần phát triển thương mại và du lich quốc tế ngôi saomột số giải pháp tăng cường huy động vốn tại công ty của công ty cổ phần phát triển thương mại và du lich quốc tế ngôi saovấn đề phát triển thương mại du lịchvấn đề phát triển thương mạivấn đề phát triển thương mại du lịch violetnhững cơ hội và thách thức đối với vấn đề phát triển thương mại điện tử ở các nước đang phát triển trong đó có việt nam pdfthực trạng vấn đề phát triển thương mại mặt hàng điện tử điện lạnh hàng gia dụng trên thị trường thanh hóa của công ty tnhh dịch vụ thương mại lam sơnbài giảng vấn đề phát triển nông nghiệplàm gì để phát triển thương mại quốc tếĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhCác nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh thái nguyênMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterKhủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Quản lý hoạt động giáo dục cho thanh thiếu niên thông qua khóa học hè tại các cơ sở phật giáo thành phố hải dươngCông tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồng (tt)Công tác xã hội nhóm đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn trung tâm tư vấn và điều trị nghiện ma tuý tỉnh lâm đồngCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt namPhát triển kinh tế huyện thuận thành, tỉnh bắc ninhĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2010 2015 trên địa bàn huyện vân đồn tỉnh quảng ninhChính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú thọASEFSU20 mông cổ kỳ truyệnTranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh nghệ an ttYêu cầu điều tra của viện kiểm sát từ thực tiễn tỉnh thái nguyênCổ máy in tiền onlineGIẢI SÁCH BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ ĐH KINH TẾ QDTreasures grammar practice book grade 5
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập