BÀI TẬP ÔN THI VẬT LÝ HK1

Bài tập ôn thi Vật pot

Bài tập ôn thi Vật lý pot
... biểu sau không ? A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên C Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân D Gia tốc vật đạt ... đạt giá trị cực tiểu vật qua vị trí cân Câu 4: Gia tốc vật dao động điều hòa không A vật vị trí có li độ cực đại B vận tốc vật đạt cực tiểu C vật vị trí có li độ không D vật vị trí có pha dao ... biểu sau không ? A Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật qua vị trí cân D Gia tốc vật đạt...
 • 8
 • 220
 • 0

Kiến thức và bài tập luyện thi Vật 12 năm học 2010 - 2011

Kiến thức và bài tập luyện thi Vật lý 12 năm học 2010 - 2011
... X Thi t bị tạo tia X ống Rơnghen c/ Bản chất - Bản chất sóng điện từ - Bản chất sóng điện từ - Bản chất sóng điện từ Trang 14 Hệ thống kiết thức tập luyện thi Vật 12 Năm học 2010 - 2010 ... phổ vật 59/ Tìm nguồn gốc phát ánh sáng nhìn thấy: A Các vật nóng 500oC B Ống Rơnghen Trang 13 Hệ thống kiết thức tập luyện thi Vật 12 Năm học 2010 - 2010 C Sự phân rã hạt nhân D Các vật ... phía ánh sáng có bước sóng ngắn Trang 12 Hệ thống kiết thức tập luyện thi Vật 12 Năm học 2010 - 2010 D QPLT dùng để xác định thành phần cấu tạo hóa học vật phát sáng 50/ Tìm phát biểu sai...
 • 17
 • 325
 • 1

Đề cương ôn tập - ôn thi vật 12 kì 2

Đề cương ôn tập - ôn thi vật lý 12 kì 2
... μm Câu 27 : Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 20 0 pF cuộn cảm có độ tự cảm 0, 02 H Chu dao động riêng mạch bao nhiêu? A 12, 5.1 0-6 s B 12, 5.1 0-1 0s C 12, 5.1 0-8 s D 1 ,25 .1 0-6 s Câu 28 : Một ... B.16.1 0-1 6J C.16 1 0-1 5J D.16.1 0-1 5J Câu 27 Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 20 0pF cuộn cảm có độ tự cảm 0,02H Chu kỳ dao động riêng mạch là: A . 12, 5.1 0-6 s B.1 ,25 .1 0-6 s C 125 .1 0-6 s D 0 , 125 .1 0-6 s ... nơtron nhanh -Sự phân hạch thường sinh số ( 2- 3 nơtron) tỏa lượng lớn vào khoảng 20 0MeV hạt nhân 922 35U -Phương trình phân hạch 23 5 23 6 * → Z A X + Z ' A 'Y + k 1n + 20 0MeV 92 U + n → 92 U  Phân...
 • 18
 • 387
 • 0

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppt

Đề 1 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppt
... bán Nguyên tắc B Quá khứ Yêu cầu C Đếm Phương pháp kế toán D Tính giá Nguồn vốn E Tiền Kế toán tài F Trung thực Kế toán quản trị G Chuẩn mực Kiểm kê H Xem xét, cân nhắc Hệ thống pháp luật kế toán ... toán I Tương lai 10 Thận trọng J Thận trọng BÀI TẬP Hãy phân loại đối tượng thành tài sản Phân loại đối tượng kế toán nguồn vốn, sau cộng kiểm tra tính cân theo tài liệu (đvt: 10 .000đ) Đối tượng ... Số tiền 10 .000 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 50.000 Phải thu khách hàng 250.000 Phải trả cho người bán 10 0.000 Phải thu khác 50.000 Nguyên vật liệu tồn kho 15 0.000 Công cụ, dụng cụ kho 10 .000 Thuế...
 • 6
 • 432
 • 6

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên kế toán ppsx

Đề 2 - Bài tập ôn thi nguyên lý kế toán ppsx
... - 52) 18 Li cổ phiếu (*) M số Đơn vị tính: Thuyết Năm Năm minh trước 01 02 10 VI .25 11 20 VI .27 21 22 23 24 25 30 VI .26 VI .28 31 32 40 50 51 52 60 VI.30 VI.30 70 Lập, ngày tháng năm BÀI TẬP ... Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22 ) - (24 + 25 )} 11 Thu nhập khc 12 Chi phí khc 13 Lợi nhuận khc (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí ... kinh doanh không năm 20 05, tình hình cửa hàng sau: 20 06 Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Chi phí bán hàng quản Lãi 20 05 325 .000 22 5.000 100.000 75.000 25 .000 350.000 22 5.000 125 .000 50.000...
 • 8
 • 409
 • 0

BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LỚP 10 pot

BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10 pot
... thẳng Cứ đợc 10m ngời lại nhìn đồng hồ đo khoảng thời gian Kết đo đợc ghi bảng sau: TT 10 10 10 10 10 10 10 10 x(m) 10 8 10 10 12 12 12 14 14 t(s) A Vận tốc trung bình đoạn đờng 10m lần thứ 1,25m/s ... tự vật chuyển động hoàn toàn nh b Vật rơi tự không chịu sức cản không khí c Chuyển động ngời nhảy dù rơi tự d Mọi vật chuyển động gần mặt đất chịu gia tốc rơi tự Câu 38: Một vật rơi tự không ... aht = 2,72 .10- 3m/s2 b aht = 0,20 10- 3m/s2 c aht = 1,85 .10- 4m/s2 d aht = 1,72 .10- 3m/s2 Câu 57: Chọn câu sai a Quỹ đạo vật tơng đối Đối với hệ quy chiếu khác quỹ đạo vật khác b Vận tốc vật tơng đối...
 • 11
 • 169
 • 0

Bài tập ôn thi môn pptx

Bài tập ôn thi môn lý pptx
... B M A Hình - Hết - - Thí sinh không sử dụng tài liệu  Giám thị không giải thích thêm ... kính dày phẳng- lồi (mặt lồi có bán kính R) làm thủy tinh có chiết suất n  1,5 Vật sáng AB đặt vuông góc trục thấu kính cách mặt phẳng thấu kính đoạn 14 cm (hình 4), phía bên thấu kính đối diện ... thời gian ngắn để hạt lại tới trục x / Ox Tìm vị trí vectơ vận tốc hạt lúc Áp dụng số cho toàn bài: q  2.103 C ; m  0,5 g ; E  5.103V / m;V0  10 m / s; g  10 m / s Câu (4 điểm) Một thấu...
 • 2
 • 159
 • 0

tuyển tập đề thi vật hk1 lớp 12

tuyển tập đề thi vật lý hk1 lớp 12
... t in bin thi n iu ho vi chu k T Nng lng in trng t in A bin thi n iu ho vi chu k T C bin thi n iu ho vi chu k 2T B bin thi n iu ho vi chu k T D khụng bin thi n iu ho theo thi gian 12 Cõu 25: ... TP HCM *** CHNH THC ( thi cú 04 trang ) KIM TRA HC Kè I LP 12 THPT Nm hc : 2010 2011 Mụn : Vt Chng trỡnh c bn Thi gian : 60 phỳt ( Khụng k thi gian phỏt ) Mó thi 469 H, tờn thớ sinh ... TP HCM *** CHNH THC ( thi cú 04 trang ) KIM TRA HC Kè I LP 12 THPT Nm hc : 2010 2011 Mụn : Vt Chng trỡnh c bn Thi gian : 60 phỳt ( Khụng k thi gian phỏt ) Mó thi 559 H, tờn thớ sinh...
 • 17
 • 166
 • 0

thuyết và bài tập ôn ĐH vật HN

Lý thuyết và bài tập ôn ĐH vật lý HN
... có nơtron B.2nuclôn, có prôtôn C.2 prôtôn,1 nơtron D.1 prôtôn, nơtron 2.Hạt nhân triti (T) có A.3nuclôn, có nơtron B.3nuclôn, có prôtôn C.3 prôtôn,1 nơtron D.1 prôtôn, nơtron 3.Phát biểu sau sai ... prôtôn, nơtron B.6 prôtôn, nơtron C.7 prôtôn, nơtron D.7 prôtôn, nơtron α , hạt nhân thay đổi so với hạt nhân mẹ? 18.Khi phóng xạ A.Số khối giảm 4, số prôtôn tăng B.Số khối giảm 2, số prôtôn giảm ... theo công thức W = (∆ms − ∆mt )c ∆mt :Là tổng độ hụt khối hạt tương tác ∆ms :Là tổng độ hụt khối hạt sản phẩm II.CÁC DẠNG CÂU HỎI LÝ THUYẾT 1.Hạt nhân đơteri (D) có A.3nuclôn, có nơtron B.2nuclôn,...
 • 9
 • 91
 • 0

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP ÔN THI VẬT LÍ CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI

TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP ÔN THI VẬT LÍ CỰC HAY CÓ LỜI GIẢI
... khoảng cách vật Khi đoạn A1 A2 song song với x’0x thi lúc khoảng cách hai vật chiếu xuống trục x’ox lớn 4cm Chọn A Câu 15 Một vật khối lượng không đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa ... chu kì T=  (s) vật qua VTCB vận tốc vật 60 cm/s Tính tỉ số 5 lực k o cực đại lực n n cực đại Giải Tính tỉ số lực k o cực đại lực n n cực đại tỉ số giữ độ giãn cực đại độ n n cực đại lò xo trình ... chiều dài dây treo l vật nặng khối lượng m, khối lượng riêng D Đặt lắc chân không chu kỳ dao động T Nếu đặt không khí khối lượng riêng D o chu kỳ dao động lắc Giải l - Trong chân không:...
 • 171
 • 151
 • 0

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP ĐỀ THI VẬT ĐẠI CƯƠNG 1

LUYỆN GIẢI BÀI TẬP ĐỀ THI VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1
... học 2 011 – 2 012 11 9 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 011 – 2 012 (đề riêng cho K56 CLC KHMT) 12 3 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 012 – 2 013 12 8 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 013 – 2 014 ... 2 013 – 2 014 11 6 Nội dung ôn tập trọng tâm kỳ I năm học 2 014 – 2 015 11 7 Nội dung ôn tập trọng tâm kỳ II năm học 2 014 – 2 015 11 8 MỘT SỐ ĐỀ THI CUỐI KỲ 11 9 Đề thi ... 13 1 Đề thi cuối kỳ II năm học 2 013 – 2 014 13 5 Đề thi cuối kỳ I năm học 2 014 – 2 015 13 9 Đề thi cuối kỳ II năm học 2 014 – 2 015 14 3 Đề thi cuối kỳ phụ – hè năm 2 015 ...
 • 174
 • 181
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn thi vật lý 8bâì tập ôn thi vật lýbài tập ôn thi vật lý 6bài tập ôn thi vật lý học kỳ ibài tập ôn thi môn lýbài tập ôn thi nguyên lý kế toánbài tập luyện thi vật lýbài tập đồ thị vật lý 10bài tập đồ thị vật lýbài tập đồ thị vật lý 12bài tập ôn thi hóa lýbài tập đồ thị vật lý 8giai bai tap de thi vat ly 1bài tập ôn thi môn vật lý lớp 6bài tập ôn thi đại học môn vật lýĐảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm noncác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toán25 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈThuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)Kiếm tiền không giới hạnTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sự50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàĐồ án Tổ chức điều hành sản xuấtĐồ án mạng điện CÂN BẰNG CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG ĐIỆNĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập