Sử dụng năng lượng tiết tiệm và hiệu quả trong ngành công nghiệp

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ KẾT QUẢ TỪ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Dự án “Hỗ trợ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả ; Dự án Nghiên cứu tổng sơ đồ tiết kiệm lượng Việt Nam”; Dự án Chương trình thí điểm tiêu chuẩn dán ... dụng lượng hiệu Hướng dẫn sử dụng lượng hiệu ngành công nghiệp khu vực châu Á - Phần 2: Làm để trở nên hiệu sử dụng lượng 4 Báo cáo thực theo Chương trình mục tiêu Quốc gia sử dụng lượng tiết ... riêng cấp chứng nhận lượng tòa nhà Trên số ví dụ điển hình công tác quản lý nghiệp vụ thuộc chương trình tiết kiệm sử dụng lượng hiệu công trình xây dựng Thực tế xây dựng loạt tiêu chuẩn, quy định,...
 • 7
 • 316
 • 0

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn Địa lý ở trường THPT

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý ở trường THPT
... nguồn lượng: A Thuỷ B Than C Sức gió D Dầu khí Câu Tại cần ý việc khai thác hợp lí tài nguyên dầu khí Đông Nam Bộ MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ VIỆC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ Câu 1: (Bài 16 Địa ... Dựa vào: Biểu đồ Cơ cấu sử dụng lượng giới (SGK) Yêu cầu HS nhận xét thay đổi cấu sử dụng lượng giới thời kì 1940 – 2000 Giải thích Câu 2: Tại giai đoạn tương lai, việc tìm sử dụng nguồn lượng ... sông Liên hệ - Dùng lượng địa nhiệt thay lượng truyền thống - Biết tiềm khổng lồ nguồn lượng lòng đất - Sử dụng lượng Mặt Trời thay lượng truyền thống - Hiện nay, việc sử dụng sức gió để tạo...
 • 24
 • 1,220
 • 10

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn Địa lý THPT

Tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lý THPT
... HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu giáo án Địa lí thực tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu  Mục đích: o Học viên biết xác định nội dung tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu địa cụ thể o Học ... thực tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu  Mục đích: 34 o Học viên thực hành soạn giảng một trích đoạn biết xác định nội dung vào địa cần tích hợp giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... HOẠT ĐỘNG Tìm hiểu mục tiêu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Địa lí  Mục đích: o Học viên nắm vững mục tiêu giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Địa THPT o Thành thạo kĩ thuật...
 • 38
 • 1,035
 • 5

TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

TÍCH HỢP, LỒNG GHÉP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
... 1: Tích hợp không làm thay đổi đặc trưng môn học, không biến học môn thành học giáo dục môi trường học riêng tiết kiệm sử dụng hiệu lượng - Nguyên tắc 2: Khai thác nội dung giáo dục sử dụng lượng ... ni dung ca giỏo dc s dng nng lng tit kim v hiu qu IV Cách thức đưA NộI DUNG Sử DụNG NĂNG Lượng tiết kiệm hiệu quảvào môn học trường tiểu học Mc b phn: Khi ch cú mt b phn bi hc cú mc tiờu v ni ... phự hp vi giỏo dc s dng nng lng tit kim v hiu qu IV Cách thức đưA NộI DUNG Sử DụNG NĂNG Lượng tiết kiệm hiệu quảvào môn học trường tiểu học Mc liờn h: mc tiờu, ni dung ca bi hc cú iu kin liờn...
 • 16
 • 2,322
 • 59

tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn sinh học khối 11

tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn sinh học khối 11
... III.Nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn sinh học khối 11 B.HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 I ... DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 Ở MỘT SỐ BÀI CỤ THỂ Tiết: Ngày soạn: Tiết :Bài 3: THOÁT HƠI NƯỚC I Mục tiờu: Sau học xong học sinh ... tuyên truyền sử dụng lượng tiết kiệm hiệu gia đình người xung quanh III.Nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn sinh học khối 11 Chương trình Sinh học 11 THPT có thuận lợi giáo dục chủ...
 • 27
 • 569
 • 1

Đề tài: TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 pps

Đề tài: TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 pps
... tên: “TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 III TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ TÀI: Kết hợp với nội dung học mục thông tin bổ sung có liên quan đến học, giáo ... truyền sử dụng lượng tiết kiệm hiệu gia đình người xung quanh III.Nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn sinh học khối 11 Chương trình Sinh học 11 THPT có thuận lợi giáo dục chủ đề sau: ... với điều Tích hợp kiện ánh sáng để tiết kiệm phận diện tích, tăng suất liên hệ trồng B.HƯỚNG DẪN DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN SINH HỌC KHỐI 11 Ở MỘT...
 • 23
 • 459
 • 1

GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG MÔN TNXH - KHOA HỌC

GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN TNXH - KHOA HỌC
... chúng đời sống sản xuất + Một số biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu để phát triển bền vững - Hình thành phát triển số kĩ sử dụng lượng tiết kiệm hiệu đời sống hàng ngày Phương thức tích hợp ... dục SDNLTK&HQ qua mơn Tự nhiên Xã hội, mơn Khoa học cấp Tiểu học nhằm giúp học sinh: - Một số kiến thức ban đầu về: + Năng lượng, lượng + Các nguồn lượng : mặt trời, gió, nước, điện, than đá, ... (1 -> 2) Căn vào mục tiêu, nội dung chương trình mơn Tự nhiên Xã hội, mơn Khoa học cấp Tiểu học, anh/chị : Xác đònh mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua mơn Tự nhiên Xã hội, mơn Khoa học Nhóm:( 3-> 5)...
 • 15
 • 441
 • 0

GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC

GD SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG MÔN ĐẠO ĐỨC
... hợpưgiáoưdục sử dụng NLTKHQưvào môn học Hoạtưđộng 1 Xác địnhư mụcư tiêuư giáoư dụcư sử dụng NLTKHQ trong môn Đạo đức Nêuưhìnhưthức,ưphư ngưphápưdạyưhọc mứcư độư tíchư hợpư giáoư dụcư sử dụng ... NLTKHQư trong môn Đạo đức PH H HO NG N I T Mụcưtiêu Giáoư dụcư sử dụng NLTKHQư trong môn Đạo đức nhằmưgiúpưchoưHSư: -ư Bư cưđầuư nhậnưthứcư đư cư vaiưtrò,ưýư nghĩaưcủa năng lư ợ ợngư sử ... trờng, tiết kiệm đợc nguồn lợng cho sản xuất - Gọn gàng ăn mặc, sinh hoạt góp phần giữ gìn sức khoẻ, giảm thiểu chi phí Sử dụng lợng tiết kiệm, hiệu 10 GD S ưD NGưNLTKHQ trong môn đạo đức lớpư1...
 • 28
 • 155
 • 0

skkn một vài biện pháp giúp giáo dục học sinh sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong môn khoa học lớp 5

skkn một vài biện pháp giúp giáo dục học sinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn khoa học lớp 5
... học sinh sử dụng lượng tiết kiệm hiệu tiết Khoa học _ 31 Đề tài: Một vài biện pháp giúp giáo dục học sinh sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Khoa học lớp 5 ... Một vài biện pháp giúp giáo dục học sinh sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Khoa học lớp 5 Sáng kiến kinh nghiệm – Năm học 2012 - 2013 Quốc gia "Đưa nội dung giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... _ Đề tài: Một vài biện pháp giúp giáo dục học sinh sử dụng lượng tiết kiệm hiệu môn Khoa học lớp 5 Sáng kiến kinh nghiệm – Năm học 2012 - 2013 - Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu trình...
 • 34
 • 475
 • 1

Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong dạy học vật lí cấp THPT

Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy học vật lí cấp THPT
... ' 'Tích hợp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả' ' dạy học vật cấp THPT B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Vai trò giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu nhà trường 1.1.1 Về sở luận Nhà ... khả năng, điều kiện thực yêu cầu sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, thực việc giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Nhà trường đóng vai trò quan giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu đối tượng học ... dùng sử dụng lượng tiết kiệm hiệu Từ thực trạng với đặc thù môn kết đợt tập huấn ' 'Tích hợp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào dạy học' ' mạnh dạn tìm tòi nêu giải pháp biện pháp để tổ chức ' 'Tích hợp...
 • 15
 • 406
 • 0

SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT

SKKN Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy - học môn địa lí THPT
... vào việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bảo vệ môi trường Chính đặc thù học sinh trường, mạnh dạn lồng ghép Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu vào dạy - học môn Địa trường THPT chuyên Lam ... tiết kiệm lượng hiệu năm học 2011 – 2012 thu kết sau: - 25 học sinh có ý thức cao việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả - 07 học sinh chưa có ý thức việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... hiệu quả với nội dung giải pháp sau: Các giải pháp thực 3.1 Xác định địa lồng ghép giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn Địa trường THPT Địa coi môn học có nhiều hội giáo dục sử dụng...
 • 28
 • 849
 • 5

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ TRONG SINH HOẠT

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRONG SINH HOẠT
... lượng sử dụng sinh hoạt .10 3.2 Các biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu 10 3.2.1 Sự cần thiết sử dụng nguồn lượng tiết kiệm hiệu sinh hoạt 10 3.2.2 Các biện pháp sử ... Nam “Các công trình sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả − Ban hành văn pháp luật liên quan đến sử dụng lượng tiết kiệm hiệu − Tổ chức mạng lưới quản lý sử dụng lượng tiết kiệm hiệu đến tỉnh, thành ... bách tình hình 3.2.2 Các biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu a Tăng cường quản lý nhà nước sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, tổ chức hệ thống quản lý tiết kiệm lượng thông qua việc: − Ban hành...
 • 20
 • 209
 • 1

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong dạy học môn địa lí

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy  học môn địa lí
... pháp thực 3.1 Xác định địa lồng ghép giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn Địa trường THPT Địa coi môn học có nhiều hội giáo dục sử dụng NLTK&HQ Vì nội dung môn học có nhiều vấn đề ... tiết kiệm lượng hiệu năm học 2011 – 2012 thu kết sau: - 25 học sinh có ý thức cao việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả - 07 học sinh chưa có ý thức việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... cho thân giáo viên giảng dạy môn Địa trường Là giáo viên say mê giảng dạy môn Địa lí, mạnh dạn đưa giải pháp dạy học tích hợp Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả với nội dung giải pháp...
 • 23
 • 39
 • 0

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong dạy học môn địa lí

Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy  học môn địa lí
... pháp thực 3.1 Xác định địa lồng ghép giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu qua môn Địa trường THPT Địa coi môn học có nhiều hội giáo dục sử dụng NLTK&HQ Vì nội dung môn học có nhiều vấn đề ... tiết kiệm lượng hiệu năm học 2011 – 2012 thu kết sau: - 25 học sinh có ý thức cao việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả - 07 học sinh chưa có ý thức việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu ... cho thân giáo viên giảng dạy môn Địa trường Là giáo viên say mê giảng dạy môn Địa lí, mạnh dạn đưa giải pháp dạy học tích hợp Giáo dục sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả với nội dung giải pháp...
 • 23
 • 29
 • 0

Tập huấn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả môn sinh học

Tập huấn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả môn sinh học
... triển chất lượng sống người Sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Sử dụng lượng tiết kiệm việc sử dụng lượng hợp lý, không gây lãng phí lượng trình sử dụng Ví dụ? - Sử dụng lượng hiệu việc sử dụng lượng ... hướng sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Sử dụng sản phẩm tiết kiệm lượng - Tăng cường sử dụng nguồn lượng Một số biện pháp sử dụng lượng tiết kiệm hiệu - Biện pháp quản lý - Biện pháp khoa học công nghệ ... +) Năng lượng không tái tạo +) Năng lượng tái tạo b Căn vào mức độ gây ô nhiễm môi trường sử dụng, người ta chia lượng làm loại +) Năng lượng +) Năng lượng gây ô nhiễm môi trường Vai trò lượng...
 • 70
 • 1,707
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: tích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn sinh học khối 11tích hợp lồng ghép sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các môn học ở trường tiểu họctích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn sinh học khối 11 ppstích hợp giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn địa lý thptgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dạy học môn địa líhội sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảluật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảsử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảchương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảgiáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảmôn giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảcách sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảkiểm toán năng lượng trong các cơ sở sản xuất công nghiệp đề xuất giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm vầ hiệu quảluận văncác giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho máy gỗ hoàng anh quy nhơn docxvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho hoc sinh trung học sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quảĐiểm mạnh của nguồn nhân lực nước ta hiện nayNhận dạng và phân loại các thực thể có tên cho văn bản tiếng việtĐánh giá quá trình trong dạy học kỹ thuật ở đại học (tt)Sổ tay bôi trơn tribologyNguồn gốc của công giáoQUẢN lí HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄNQuản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáoquản lý nhà nước về tôn giáo phật giáo ở việt namTác động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến nhóm khuyết tật tại việt namtôn giáo hòa hảo ở việt namChuyên đề đại cương vi sinhTổ chức dạy học tích hợp chủ đề “Dòng điện trong các môi trường” vật lí 11kinh tế lượng Các nhân tố ảnh hưởng chi phí sử dụng điệnĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT Cẩm Giàng – Hải Dương (LV tốt nghiệp)ôn tập giữa kỳ môn luật ngân sách nhà nước (kiểm tra 3 câu)Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá trên lớp học trong dạy học chươngdao động cơ vật lý lớp 12 nâng caoĐô thị tiên yên (quảng ninh) quá trình hình thành và biến đổiNâng cao hiệu quả tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh lưu xáThiết kế nhà máy bia năng suất 44,5 triệu lít sản phẩmnămPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Dũng (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập