Đề thi viên chức bảo hiểm xã hội các năm

40 đáp án câu hỏi thi viên chức bảo hiểm hội 2013 quản lý nhà nước, chính sách BHXH, chính sách BHYT

40 đáp án câu hỏi thi viên chức bảo hiểm xã hội 2013  quản lý nhà nước, chính sách BHXH, chính sách BHYT
... nào? Câu 38 Giám định BHYT gì? Hãy nêu nội dung công tác giám định BHYT theo quy định Luật BHYT? Câu 39 Quỹ khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm hội tỉnh quản sử dụng nào? Câu 40 Hãy nêu tranh chấp ... BHYT quy định nào? Câu 33 Hãy nêu phương thức toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế? Câu 34 Theo Luật BHYT, toán chi phí KCB BHYT có hình thức nào? Câu 35 Thế toán trực tiếp chi phí ... 100% mức đóng BHYT Câu 19 Nêu nhóm đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ phần mức đóng BHYT? Câu 20 Trường hợp giảm trừ mức đóng BHYT giảm trừ nào? Câu 21 Luật BHYT quy định việc cấp thẻ BHYT thời...
 • 3
 • 644
 • 22

Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm hội Việt Nam

Đáp án câu hỏi ôn thi công chức bảo hiểm xã hội Việt Nam
... sách, pháp luật bảo hiểm hội Thực công tác thống kê, thông tin bảo hiểm hội Tổ chức máy thực bảo hiểm hội; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bảo hiểm hội Thanh tra, kiểm ... Mức hưởng bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội Câu 24: Luật ... hưởng bảo hiểm hội lần Mức hưởng bảo hiểm hội lần tính theo số năm đóng bảo hiểm hội, năm tính 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm hội Điều 75 Bảo lưu thời gian đóng bảo...
 • 34
 • 666
 • 0

Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm hội

Tài liệu ôn thi công chức bảo hiểm xã hội
... hà việc giải công việc công dân tổ chức d) Không tiếp nhận giải công việc công dân, tổ chức nhà riêng đ) Bảo vệ bí mật NN, bí mật công tác bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân e) ... a) Công chức lãnh đạo, huy b )Công chức chuyên môn nghiệp vụ C Tuyển dụng, sử dụng công chức: Điều kiện tuyển dụng: a) Đối với quan tuyển dụng: Phải vào nhu cầu công việc, vò trí công tác chức ... pháp luật d) Công dân bình đẳng trước HĐCV đ) CC, VC NN đặc quyền, đặc lợi so với NLĐ khác II KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC A Khái Niệm Công Chức: CB, CC theo pháp lệnh công chức công dân VN...
 • 60
 • 349
 • 0

đề cương hướng dẫn ôn thi kiến thức chung quản lý nhà nước dùng cho thí sinh thi tuyển ngành bảo hiểm hội việt nam

đề cương hướng dẫn ôn thi kiến thức chung quản lý nhà nước dùng cho thí sinh thi tuyển ngành bảo hiểm xã hội việt nam
... luật Nhà nước hoạt động cho quản ngành hoàn thành nhiệm vụ + Bộ quản ngành (Bộ chuyên ngành kinh tế - kĩ thuật, nghiệp): quan quản Nhà nước Trung ương Chính phủ có trách nhiệm quản ngành ... bóc lột Như chất Nhà nước nói chung (tính giai cấp tính hội) , chất Nhà nước XHCN sở kinh tế - hội đặc điểm việc tổ chức quyền lực trị hội hội chủ nghĩa qui định Đó Nhà nước của nhân ... trí vai trò nhà nước ngày đắn rõ ràng hơn; phân định rõ chức quản Nhà nước chức lãnh đạo Đảng Đảng hu c không bao biện, làm thay Nhà nước; Nhà nước thực chức nhiệm vụ quản hội; vị trí...
 • 111
 • 297
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 8 doc

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 8 doc
... y tế từ nâng cao uy tín cho sở Điều có lợi cho hai phía cho toàn hội 3.Đối với Bộ Y tế Là quan trực tiếp cung cấp dịch vụ y tế cho học sinh - sinh viên, Bộ Y tế cần phối hợp với quan Bảo hiểm ... hợp với quan Bảo hiểm hội Việt Nam để giải khó khăn tồn Bộ Y tế nên tham mưu cho Bảo hiểm hội Việt Nam Bộ Tài mức đóng BHYT HS - SV Chỉ có Bộ Y tế nắm rõ chi phí y tế người bệnh vào KCB ... tịch Y tế - Giáo dục Đào tạo số 03/2000/ TTLT - BYT - BDGĐT hướng dẫn thực công tác y tế trường học Bảo hiểm hội Việt Nam nên kiến nghị với Nhà nước việc biên chế chức danh cán YTHĐ giúp họ y n...
 • 10
 • 162
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 7 pot

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 7 pot
... sinh - sinh viên tham gia năm vừa qua từ đến 2010 Bảo hiểm hội Việt Nam dự báo mức tăng 0,5 triệu học sinh năm đến năm 2010 có triệu học sinh - sinh viên chiếm khoảng 40% học sinh - sinh viên ... - Tuyên truyền qua trường học Có thể nói môi trường thuận lợi để tuyên truyền BHYT HS - SV tới học sinh - sinh viên Bảo hiểm hội Việt Nam nên có quan hệ tốt với trường học để họ thường xuyên ... nói chung BHYT HS - SV nói riêng Bảo hiểm hội Việt Nam cần nghiên cứu để x y dựng đề án triển khai BHYT HS - SV, hợp tác quốc tế để học hỏi kinh nghiệm nước Bảo hiểm hội Việt Nam cần nghiên...
 • 12
 • 168
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 6 pdf

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 6 pdf
... hội Việt Nam Năm học 2002 – 2003 số thu bảo hiểm học sinh công ty bảo hiểm thương mại cao gấp 2,00 lần so với BHYT HS – SVtại quan Bảo hiểm hội Việt Nam Năm học 2003 – 2004 số thu bảo hiểm ... hiểm học sinh công ty bảo hiểm thương mại cao gấp 1,58 lần so với BHYT HS – SVtại quan Bảo hiểm hội Việt Nam Sở dĩ số thu bảo hiểm học sinh công ty bảo hiểm thương mại cao BHYT HS - SV quan Bảo ... quan Bảo hiểm hội Việt Namlà số học sinh tham gia bảo hiểm công ty bảo hiểm thương mại cao BHYT HS - SV quan Bảo hiểm hội Việt Nam mức phí công ty BHTM cao so với mức đóng BHYT HS - SV mà...
 • 12
 • 174
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 5 pps

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 5 pps
... Bảng 7: Số lượng học sinh - sinh viên tham gia BHYT quan Bảo hiểm hội Việt Nam BHTM 1999 – 2000 2. 955 .160 -4 41.240 -1 2,99 8.000.000 440.000 5, 82 2000 – 2001 3.101.123 -5 05. 380 -1 4,60 8.800.000 ... Y tế, BHXN Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố, cấp uỷ Đảng quyền địa phương 64 tỉnh thành nước triển khai BHYT HS-SV Nhìn chung, số lượng học sinh - sinh viên tham gia BHYT Bảo hiểm hội Việt Nam ... 18,8% năm 1997 - 1998 lên 22,9% năm 2003 - 2004 Tuy nhiên năm học 1998 - 1999 1999 - 2000 số học sinh - sinh viên tham gia BHYT Bảo hiểm hội Việt Nam giảm hai nguyên nhân chủ y u sau: Một là,...
 • 12
 • 165
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 4 pptx

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 4 pptx
... trọng 2 .4 Các sản phẩm thay Không có Bảo hiểm hội Việt Nam cung cấp sản phẩm bảo hiểm cho học sinh - sinh viên mà công ty bảo hiểm thương mại có sản phẩm bảo hiểm để học sinh - sinh viên lựa ... học sinh ví dụ như: bảo hiểm nhân thọ, BHHS, bảo hiểm toàn diện học sinh, an sinh giáo dục … Đ y sản phẩm thay cho BHYT HS - SV Bảo hiểm hội Việt Nam III Thực tế thực BHYT HS-SV bảo hiểm ... g y thương tích người bảo hiểm nguyên tắc chung bảo hiểm nhận bảo hiểm cho rủi ro bất ngờ không lường trước Khác Có thể nói khác BHYT HS - SV Bảo hiểm hội Việt Nam bảo hiểm học sinh Công ty...
 • 12
 • 164
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 3 doc

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 3 doc
... giáo dục - đào tạo, quan y tế cấp quan bảo hiểm hội phối hợp để x y dựng, trì phát triển y tế trường học, triển khai tốt nội dung hoạt động công tác y tế trường học Cơ quan bảo hiểm hội tỉnh, ... viện học sinh - sinh viên KCB có trình thẻ tại: sở y tế Nhà nước trường hợp cấp cứu bệnh viện đăng ký phiếu KCB BHYT học sinh - sinh viên bệnh viện theo gi y chuyển viện phù hợp với tuyến chuyên ... thu BHYT nhà trường Đối với học sinh sinh viên trường phổ thông trung học, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp d y nghề học sinh, sinh viên tự nộp cho tổ chức thu BHYT nhà trường 3. 2 Quỹ...
 • 12
 • 124
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 2 pptx

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 2 pptx
... thường xuyên quan BHYT Bảo hiểm y tế Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý thống quỹ BHYT tự nguyện Liên Bộ Y tế - Tài qui định chi tiết hướng dẫn sử dụng quỹ BHYT tự nguyện Liên Bộ Y tế - Tài ban ... thông báo cho Bảo hiểm y tế Việt Nam trường hợp vi phạm lạm dụng chế độ BHYT 2. 7 Tổ chức, quản lý BHYT Trước năm 20 02, Bảo hiểm y tế Việt Nam thành lập sở thống hệ thống quan BHYT từ Trung ương ... Quyết định số 20 /20 02/ Q - TTg chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang hệ thống Bảo hiểm hội Việt Nam Vì v y, Bảo hiểm hội Việt Nam quan tổ chức quản lý BHYT Mọi Điều lệ thực theo Nghị định 58 có...
 • 12
 • 154
 • 0

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm hội Việt Nam - 1 docx

Phát triển Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên tại Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - 1 docx
... nhằm phát triển BHYT HS-SV Bảo hiểm hội Việt Nam Em xin chân thành cảm ơn th y cô giáo Bộ môn đặc biệt cô giáo Nguyễn Thị Hải Đường trực tiếp hướng dẫn em cán Ban Tự nguyện - Bảo hiểm hội Việt ... triển khai BHYT HS - SV quan Bảo hiểm hội Việt Nam Em chọn đề tài với mục đích nghiên cứu từ kết thực tế thực trạng triển khai để đưa giải pháp nhằm thúc đ y phát triển BHYT HS-SV góp phần ... phương thức BHYT quan BHYT chịu trách nhiệm chi phí y tế thuộc phạm vi BHYT cho người BHYT , trừ chi phí y tế cho đại phẫu ( theo quy định quan y tế) - BHYT thông thường phương thức BHYT trách nhiệm...
 • 12
 • 119
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi viên chức bảo hiểm xã hội 2011đề thi viên chức bảo hiểm xã hội năm 2013đề thi viên chức bảo hiểm xã hội cụm 1đề thi viên chức bảo hiểm xã hộiđề thi công chức bảo hiểm xã hội việt namđề cương thi viên chức bảo hiểm xã hộiđề cương thi viên chức bảo hiểm xã hội 2013đề cương ôn thi viên chức bảo hiểm xã hộicâu hỏi thi viên chức bảo hiểm xã hội 2013đáp án đề thi công chức bảo hiểm xã hộiđề thi công chức bảo hiểm xã hội 2012đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2012đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2010đề thi công chức bảo hiểm xã hội năm 2013đề thi công chức bảo hiểm xã hội 2011ĐẨY MẠNH NHẬP KHẨU THIẾT bị nội THẤT từ ITALIA của CÔNG TY TNHH SMART GROUP GIAI đoạn 2010 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH tại CÔNG TY cổ PHẦN DU LỊCH HOÀNG NGUYÊNNâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại xí nghiệp tổng kho xăng dầu đình vũNăng lực cạnh tranh tại công ty XNK vật tư mỏ quảng ninhGiải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần công nghệ nam phú tháiGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty ONSOFTNghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển thương hiệu cho công ty HATCH PROGRAM – doanh nghiệp tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp việt nam“ một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNoPTNT việt nam – chi nhánh huyện đoan hùng“ một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại an thái“Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận tại công ty nghiên cứu và tư vấnGiải pháp mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tại NHTMCP công thương việt nam – chi nhánh ba đìnhGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng bắc á chi nhánh thái hàtMỘT số THUẬT TOÁN GIẢI QUI HOẠCH PHÂN TUYẾN TÍNH dựa TRÊN PHÉP BIẾN đổi CHARNES COOPERĐề Luyện Thi Quốc Gia THPT 2017Đề cương chi tiết học phần Công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Nghiên cứu phát triển sản phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm Công nghệ chế biến lương thực (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)30 đề luyện thi THPT 2017Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngGiải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần vật tư tổng hợp hà tây
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập