Nghiên cứu cơ chế biến động đới bờ và giải pháp công trình ổn định bãi biển,áp dụng cho bãi biển xương huân, vịnh nha trang (TT)

nghiên cứu chế hoạt động của giao thức trao đổi khóa ike(internet key exchange) ứng dụng trong bảo mật thông tin mạng

nghiên cứu cơ chế hoạt động của giao thức trao đổi khóa ike(internet key exchange) và ứng dụng trong bảo mật thông tin mạng
... Internet Key IKE sử dụng nhiều ứng dụng bảo mật công nghệ VPN Vì em chọn đề tài Nghiên cứu chế hoạt động giao thức trao đổi khóa IKE(Internet Key Exchange) ứng dụng bảo mật thông tin mạng làm ... khóa -key thông tin cần giữ bí mật Chốt tính bảo mật khóa mật mã(tham số khóa) thuật toán Vì nên an toàn trao đổi khóa vô quan trọng Một giao thức sử dụng nhiều ứng dụng bảo mật giao thức trao ... Giao thức trao đổi khóa IKE Chương giới thiệu IKE, lịch sử, chế hoạt động, hàm, phương pháp xác thức giao thức cách cụ thể Chương : Ứng dụng IKE bảo mật thông tin mạng Chương nêu lên ứng dụng...
 • 117
 • 621
 • 3

Nghiên cứu chế hoạt động của mô hình bảo hiểm cho chăn nuôi sữa của công ty cổ phần giống sữa mộc châu

Nghiên cứu cơ chế hoạt động của mô hình bảo hiểm cho chăn nuôi bò sữa của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
... m chăn nuôi 11 2.1.5 hình b o hi m chăn nuôi s a 13 2.1.6 ch ho t ñ ng c a hình b o hi m cho chăn nuôi s a 14 2.1.7 Các y u t nh hư ng ñ n ho t ñ ng c a hình b o hi m chăn nuôi ... hình BH cho chăn nuôi s a c a Công ty c ph n Gi ng s a M c Châu 108 4.5.1 ð nh hư ng 108 4.5.2 Gi i pháp hoàn thi n ch ho t ñ ng c a hình b o hi m cho chăn nuôi s a c a Công ty c ph ... t ñ ng c a hình BH cho chăn nuôi s a c a CTCP Gi ng s a M c Châu t ñó ñ xu t gi i pháp hoàn thi n ch ho t ñ ng c a hình BH cho chăn nuôi s a c a CTCP Gi ng s a M c Châu 1.2.2...
 • 142
 • 137
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ LẮNG ĐỌNG PARAFIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHỤ GIA HIỆU QUẢ CHỐNG LẮNG ĐỌNG PARAFIN CHO DẦU THÔ

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẮNG ĐỌNG PARAFIN VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHỤ GIA CÓ HIỆU QUẢ CHỐNG LẮNG ĐỌNG PARAFIN CHO DẦU THÔ
... tinh parafin Hình 3: Sự kết tinh parafin dầu thô phụ gia Trang 17/22 Hình 4: Sự kết tinh parafin dầu thô phụ gia V Tính chất số phụ gia ức chế lắng đọng parafin Hiện phụ gia nói chung dùng cho ... lợi cho việc di chuyển dòng dầu Hiệu tác động phụ gia phụ thuộc nhiều vào yếu tố gia nhiệt dầu thô tốc độ khuấy trộn pha phụ gia, phụ gia tác dụng khác tùy thuộc chất dầu thô, phụ gia hiệu ... độ ngón lạnh IV Tác động phụ gia chống lắng đọng parafin Các phụ gia chống lắng đọng parafin sử dụng khai thác vận chuyển dầu thô thường phụ gia giảm điểm đông, phụ gia giảm độ nhớt chất hoạt...
 • 23
 • 471
 • 2

nghiên cứu chế làm việc của bộ não mô hình mạng nơron nhân tạo

nghiên cứu cơ chế làm việc của bộ não mô hình mạng nơron nhân tạo
... Chư ngư4 Nghiên cứu chế làm việc não, Hình mạng nơron Nhân tạo 4.1 Những khái niệm 4.2 hình nơron sinh học 4.3 hình nơron nhân tạo 4.4 Các luật học Back Nội dung...
 • 132
 • 328
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lí rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lí rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH HẢI “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN- KỲ THƢỢNG, HOÀNH BỒ, ... câu hỏi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” Ý nghĩa khoa học Số hóa Trung tâm Học ... thuẫn quản lý tài nguyên rừng tại Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng Đây là yêu cầu, đòi hỏi cần giải Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng,...
 • 125
 • 221
 • 1

Nghiên cứu sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐA GIAO DỊCH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC ... MỞ ĐẦU .1 Chƣơng GIẢI PHÁP THỜI GIAN THỰC CHO GIAO DỊCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 Xu hƣớng giao dịch sở liệu thời gian thực 1.2 Khái quát giao dịch sở liệu .4 1.2.1 Khái niệm ... thái giao dịch 1.3 Bài toán đa giao dịch ứng dụng trực tuyến 1.4 Giải pháp sử dụng sở liệu nhớ .8 1.5 Lợi sử dụng sở liệu nhớ 12 1.6 Kết luận chƣơng 14 Chƣơng CƠ...
 • 78
 • 212
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lý rừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh
... Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc đồng quản tài nguyên rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.5 Phương pháp nghiên ... Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tiềm đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.2 Đối tượng nghiên cứu ... tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản rừng Trên sở đánh...
 • 131
 • 25
 • 0

Tìm hiểu được chế hoạt động của Socket Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan

 Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan
... trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 3.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan sử dụng Socket Multithreading đòi hỏi chức nghiệp vụ sau: • Chat hai người với ... liệu từ máy A gửi đến máy B liệu gửi cho ứng dụng máy B? • Giải quyết: Mỗi ứng dụng máy B gán số hiệu (mà ta quen gọi cổng : Port), số hiệu cổng từ 65535 Khi ứng dụng máy A muốn gửi cho ứng dụng ... sử dụng Chương 5:KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt • Đề tài “Chương trình Chat thực nội dung sau: 41  Tìm hiểu cách thức lập trình Socket lập trình đa luồng môi trường NET  Tìm hiểu cách thức hoạt động...
 • 43
 • 891
 • 8

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... qun ch chớnh sỏch ng qun Ban qun khu bo Qun bo v lõm Ch o, giỏm sỏt, Cha cú c ch c th tn thiờn nhiờn Thn phn c giao tt kim tra thc hin qun KBT, kinh phớ Sa - Phng Hong nht qun ... chớnh tr vic ng qun l nhm tỡm kim s cụng bng qun ti nguyờn thiờn nhiờn Qua cỏc khỏi nim ca cỏc tỏc gi núi trờn, ng qun rng Khu bo tn c hiu nh sau: ng qun rng Khu bo tn l s tham gia ... tiờu chung qun ti nguyờn rng Khu bo tn tt hn, va tha mc tiờu riờng ca tng i tỏc 1.2 C s lun 1.2.1 Tớnh phỏp v qun rng c dng Lut t sa i nm 2003 [18], quy nh t chc qun rng c dng giao...
 • 84
 • 245
 • 0

luận văn tìm hiểu chế hoạt động của socket thread trong .net framwork từ đó viết ứng dụng chat trong mạng lan

luận văn tìm hiểu cơ chế hoạt động của socket và thread trong .net framwork từ đó viết ứng dụng chat trong mạng lan
... nhắn, tạo nhóm Chat lưu thông tin bạn bè 2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu chế hoạt động Socket Thread NET Framwork từ viết ứng dụng Chat mạng Lan 2.3.2 Phạm ... tin thông qua mạng Lan ngày lớn Chính vậy, chương trình Chat mạng Lan xây dựng để đáp ứng phần nhu cầu cấp thiết 2.2 Mục đích đề tài: Xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan với chức như: ... trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 4.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan sử dụng Socket Multithreading đòi hỏi chức nghiệp vụ sau: Chat hai người với...
 • 77
 • 322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu trồng chế biến bảo quản và sử dụng cỏ stylosanthes guianensit ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượngphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họcnghiên cứu cơ chế lây nhiễmnghien cuu ve che bien mut bi donghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu cơ chế kiểm tra giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt namnghien cuu co che an toanphương pháp nghiên cứu cơ chế phản ứngcơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệpkhái niệm cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệpcơ chế hoạt động của bộ máykiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao độnghoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ máy tổ chức thựchiện đấu thầuđảm bảo quyền con người bằng cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nướcphát triển rộng ứng dụng trong nghiên cứu các chế phẩm vi sinh bổ sung vào thức ăn chăn nuôiCác yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namlesson plan grade 3Phát triển đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ trong các trường đại học ở việt namPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiQuản lý nguồn nhân lực tại công ty cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp bắc giangQuản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện nam sách, tỉnh hải dươngBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông nguyễn thái học, thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện naycác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toánThuyết minh cầu thang (đồ án tốt nghiệp KSXD)bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school levelCác hình thức kiếm tiền trên 123docTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề PHÂN TÍCH CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựTìm hiểu chi tiết nghệ thuật qua các truyện ngắn việt nam hiện đại trong chương trình THPTTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựTÊN CÁC QUỐC GIA BẰNG TIẾNG ANHNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaBáo cáo Thí nghiệm Sức bền vật liệu Trần Song Ánh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập