Nghiên cứu cơ chế biến động đới bờ và giải pháp công trình ổn định bãi biển,áp dụng cho bãi biển xương huân, vịnh nha trang

nghiên cứu chế hoạt động của giao thức trao đổi khóa ike(internet key exchange) ứng dụng trong bảo mật thông tin mạng

nghiên cứu cơ chế hoạt động của giao thức trao đổi khóa ike(internet key exchange) và ứng dụng trong bảo mật thông tin mạng
... Internet Key IKE sử dụng nhiều ứng dụng bảo mật công nghệ VPN Vì em chọn đề tài Nghiên cứu chế hoạt động giao thức trao đổi khóa IKE(Internet Key Exchange) ứng dụng bảo mật thông tin mạng làm ... khóa -key thông tin cần giữ bí mật Chốt tính bảo mật khóa mật mã(tham số khóa) thuật toán Vì nên an toàn trao đổi khóa vô quan trọng Một giao thức sử dụng nhiều ứng dụng bảo mật giao thức trao ... Giao thức trao đổi khóa IKE Chương giới thiệu IKE, lịch sử, chế hoạt động, hàm, phương pháp xác thức giao thức cách cụ thể Chương : Ứng dụng IKE bảo mật thông tin mạng Chương nêu lên ứng dụng...
 • 117
 • 541
 • 2

Nghiên cứu chế hoạt động của mô hình bảo hiểm cho chăn nuôi sữa của công ty cổ phần giống sữa mộc châu

Nghiên cứu cơ chế hoạt động của mô hình bảo hiểm cho chăn nuôi bò sữa của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu
... m chăn nuôi 11 2.1.5 hình b o hi m chăn nuôi s a 13 2.1.6 ch ho t ñ ng c a hình b o hi m cho chăn nuôi s a 14 2.1.7 Các y u t nh hư ng ñ n ho t ñ ng c a hình b o hi m chăn nuôi ... hình BH cho chăn nuôi s a c a Công ty c ph n Gi ng s a M c Châu 108 4.5.1 ð nh hư ng 108 4.5.2 Gi i pháp hoàn thi n ch ho t ñ ng c a hình b o hi m cho chăn nuôi s a c a Công ty c ph ... t ñ ng c a hình BH cho chăn nuôi s a c a CTCP Gi ng s a M c Châu t ñó ñ xu t gi i pháp hoàn thi n ch ho t ñ ng c a hình BH cho chăn nuôi s a c a CTCP Gi ng s a M c Châu 1.2.2...
 • 142
 • 111
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẾ LẮNG ĐỌNG PARAFIN GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHỤ GIA HIỆU QUẢ CHỐNG LẮNG ĐỌNG PARAFIN CHO DẦU THÔ

NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ LẮNG ĐỌNG PARAFIN VÀ GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHỤ GIA CÓ HIỆU QUẢ CHỐNG LẮNG ĐỌNG PARAFIN CHO DẦU THÔ
... tinh parafin Hình 3: Sự kết tinh parafin dầu thô phụ gia Trang 17/22 Hình 4: Sự kết tinh parafin dầu thô phụ gia V Tính chất số phụ gia ức chế lắng đọng parafin Hiện phụ gia nói chung dùng cho ... lợi cho việc di chuyển dòng dầu Hiệu tác động phụ gia phụ thuộc nhiều vào yếu tố gia nhiệt dầu thô tốc độ khuấy trộn pha phụ gia, phụ gia tác dụng khác tùy thuộc chất dầu thô, phụ gia hiệu ... độ ngón lạnh IV Tác động phụ gia chống lắng đọng parafin Các phụ gia chống lắng đọng parafin sử dụng khai thác vận chuyển dầu thô thường phụ gia giảm điểm đông, phụ gia giảm độ nhớt chất hoạt...
 • 23
 • 414
 • 1

nghiên cứu chế làm việc của bộ não mô hình mạng nơron nhân tạo

nghiên cứu cơ chế làm việc của bộ não mô hình mạng nơron nhân tạo
... Chư ngư4 Nghiên cứu chế làm việc não, Hình mạng nơron Nhân tạo 4.1 Những khái niệm 4.2 hình nơron sinh học 4.3 hình nơron nhân tạo 4.4 Các luật học Back Nội dung...
 • 132
 • 172
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lí rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lí rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh
... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM THANH HẢI “NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ NGUYÊN TẮC VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG QUẢN LÝ RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG SƠN- KỲ THƢỢNG, HOÀNH BỒ, ... câu hỏi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” Ý nghĩa khoa học Số hóa Trung tâm Học ... thuẫn quản lý tài nguyên rừng tại Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng Đây là yêu cầu, đòi hỏi cần giải Đề tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng,...
 • 125
 • 189
 • 1

Nghiên cứu sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch

Nghiên cứu cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ giải quyết bài toán đa giao dịch
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGUYỄN VĂN TÙNG NGHIÊN CỨU CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG BỘ NHỚ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN ĐA GIAO DỊCH Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC ... MỞ ĐẦU .1 Chƣơng GIẢI PHÁP THỜI GIAN THỰC CHO GIAO DỊCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 1.1 Xu hƣớng giao dịch sở liệu thời gian thực 1.2 Khái quát giao dịch sở liệu .4 1.2.1 Khái niệm ... thái giao dịch 1.3 Bài toán đa giao dịch ứng dụng trực tuyến 1.4 Giải pháp sử dụng sở liệu nhớ .8 1.5 Lợi sử dụng sở liệu nhớ 12 1.6 Kết luận chƣơng 14 Chƣơng CƠ...
 • 78
 • 188
 • 0

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lý rừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh

Nghiên cứu, đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý rừng tại khu BTTN đồng sơn kỳ thượng, hoành bồ, quảng ninh
... Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc đồng quản tài nguyên rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.5 Phương pháp nghiên ... Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tiềm đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng - Đề xuất số nguyên tắc giải pháp thực đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng 2.2 Đối tượng nghiên cứu ... tài: Nghiên cứu, đề xuất số nguyên tắc giải pháp đồng quản rừng Khu BTTN Đồng Sơn- Kỳ Thượng, Hoành Bồ, Quảng Ninh. ” thực nhằm góp phần cung cấp thêm thông tin đồng quản rừng Trên sở đánh...
 • 131
 • 10
 • 0

Tìm hiểu được chế hoạt động của Socket Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan

 Tìm hiểu được cơ chế hoạt động của Socket và Thread trong .NET Framwork từ đó viết ứng dụng Chat trong mạng Lan
... trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 3.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan sử dụng Socket Multithreading đòi hỏi chức nghiệp vụ sau: • Chat hai người với ... liệu từ máy A gửi đến máy B liệu gửi cho ứng dụng máy B? • Giải quyết: Mỗi ứng dụng máy B gán số hiệu (mà ta quen gọi cổng : Port), số hiệu cổng từ 65535 Khi ứng dụng máy A muốn gửi cho ứng dụng ... sử dụng Chương 5:KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt • Đề tài “Chương trình Chat thực nội dung sau: 41  Tìm hiểu cách thức lập trình Socket lập trình đa luồng môi trường NET  Tìm hiểu cách thức hoạt động...
 • 43
 • 826
 • 8

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu đề xuất một số nguyên tắc và giải pháp đồng quản lý tại khu bảo tồn thần sa  phượng hoàng, huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... qun ch chớnh sỏch ng qun Ban qun khu bo Qun bo v lõm Ch o, giỏm sỏt, Cha cú c ch c th tn thiờn nhiờn Thn phn c giao tt kim tra thc hin qun KBT, kinh phớ Sa - Phng Hong nht qun ... chớnh tr vic ng qun l nhm tỡm kim s cụng bng qun ti nguyờn thiờn nhiờn Qua cỏc khỏi nim ca cỏc tỏc gi núi trờn, ng qun rng Khu bo tn c hiu nh sau: ng qun rng Khu bo tn l s tham gia ... tiờu chung qun ti nguyờn rng Khu bo tn tt hn, va tha mc tiờu riờng ca tng i tỏc 1.2 C s lun 1.2.1 Tớnh phỏp v qun rng c dng Lut t sa i nm 2003 [18], quy nh t chc qun rng c dng giao...
 • 84
 • 223
 • 0

luận văn tìm hiểu chế hoạt động của socket thread trong .net framwork từ đó viết ứng dụng chat trong mạng lan

luận văn tìm hiểu cơ chế hoạt động của socket và thread trong .net framwork từ đó viết ứng dụng chat trong mạng lan
... nhắn, tạo nhóm Chat lưu thông tin bạn bè 2.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.3.1 Đối tượng nghiên cứu Tìm hiểu chế hoạt động Socket Thread NET Framwork từ viết ứng dụng Chat mạng Lan 2.3.2 Phạm ... tin thông qua mạng Lan ngày lớn Chính vậy, chương trình Chat mạng Lan xây dựng để đáp ứng phần nhu cầu cấp thiết 2.2 Mục đích đề tài: Xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan với chức như: ... trao đổi thông tin mạng Lan cần thiết 4.1.2 Yêu cầu đề ra: Yêu cầu đặt xây dựng chương trình Chat hoạt động mạng Lan sử dụng Socket Multithreading đòi hỏi chức nghiệp vụ sau: Chat hai người với...
 • 77
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu trồng chế biến bảo quản và sử dụng cỏ stylosanthes guianensit ciat 184 cho gà thịt và gà bố mẹ lương phượngphương pháp nghiên cứu cơ chế và biến trình lũ thông qua các mô hình dự báo lũ dưới góc nhìn của thuỷ văn họcnghiên cứu cơ chế lây nhiễmnghien cuu ve che bien mut bi donghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu cơ chế kiểm tra giám sát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước ở việt namnghien cuu co che an toanphương pháp nghiên cứu cơ chế phản ứngcơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệpkhái niệm cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý doanh nghiệpcơ chế hoạt động của bộ máykiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế hoạt động của bộ máy quản lý tại công ty tạp phẩm và bảo hộ lao độnghoàn thiện tổ chức và cơ chế hoạt động của bộ máy tổ chức thựchiện đấu thầuđảm bảo quyền con người bằng cơ chế hoạt động của bộ máy nhà nướcphát triển rộng ứng dụng trong nghiên cứu các chế phẩm vi sinh bổ sung vào thức ăn chăn nuôi1000 câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẫu học có đáp án chi tiết xGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNĐánh giá mối quan hệ đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tếBiện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn LongQuy hoạch xây dựng NTM xã Tân Phú huyện Quốc Oai giai đoạn 2011-2015 định hướng năm 2020TỔNG HỢP QUI TẮC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM TIẾNG ANHkế hoạch cá nhân năm 2017 theo chỉ thị số 05 (ngắn gọn, xúc tích)Tổ chức bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp liên môn cho giáo viên trung học cơ sở huyện cẩm khê, tỉnh phú thọQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS ngoài công lập thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhCách dùng các thì trong tiếng anh (NXB giáo dục 2004) lê dũngSử dụng chỉ thị SSR để phân tích tính đa dạng di truyền của một số giống đậu tương có khả năng kháng bệnh gỉ sắt khác nhauNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnTrình chiếu chương trình rung chuông vàng tiếng anh tiểu học fullĐánh giá kết quả học tập theo năng lực trong đào tạo nghềĐề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánBAI TAP CAU DIEU KIEN CONDITIONAL SENTENCESQUAN HỆ HÀN QUỐC HOA KỲ (1993 2012) (LA tiến sĩ)De thi tin hoc tre tp ha tinh 2016Gioi thieu ban than bang tieng nhat khi phong van xin viecPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội theo tiếp cận năng lực
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập