Giáo Trình Đất Trồng Trọt

Tài liệu Giáo trình Đất trồng trọt ppt

Tài liệu Giáo trình Đất trồng trọt ppt
... LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Đất trồng trọt biên soạn sở kế hoạch đào tạo hệ đại học ngành trồng trọt số ngành gần với ngành trồng trọt Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giáo trình cung cấp cho ... cho trồng, dẫn đến trình tích luỹ mùn ít, làm cho đất nghèo mùn đạm 2.3.3.2 Quá trình mùn hoá Song song với trình phân giải, khoáng hoá diễn đất trình bầy trình mùn hoá Quá trình mùn hoá lả trình ... thiện quy trình sử dụng cải tạo loại đất với phương châm nâng cao độ phì đất đảm bao ổn đinh nâng cao suất trồng Chương NGUỒN GỐC VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH ĐẤT 1.1 KHOÁNG VẬT VÀ ĐÁ HÌNH THÀNH ĐẤT Khoáng...
 • 114
 • 251
 • 4

Giáo trình đất trồng trọt phần 1 pot

Giáo trình đất trồng trọt phần 1 pot
... niệm trình phá hủy đá khoáng? 10 Trình bày dạng phong hóa đá khoáng? 11 Vỏ phong hóa gì? Nêu vỏ phong hóa Việt Nam? 12 Khái niệm trình hình thành đất? 13 Trình bày yếu tố hình thành đất? 14 Trình ... LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình Đất trồng trọt biên soạn sở kế hoạch đào tạo hệ đại học ngành trồng trọt số ngành gần với ngành trồng trọt Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Giáo trình cung cấp cho ... vỏ trái đất tạo thành bao gồm nhiều loại khoáng đá khác với tỷ lệ khác (Bảng 1. 1) Bảng 1. 1: Thành phần đá khoáng vỏ trái đất (Trọng lượng: 2, 85 10 19 tấn) Về thành phầi hoá học, vỏ trái đất bao...
 • 34
 • 192
 • 0

Giáo trình đất trồng trọt phần 2 ppt

Giáo trình đất trồng trọt phần 2 ppt
... cho trồng, dẫn đến trình tích luỹ mùn ít, làm cho đất nghèo mùn đạm 2. 3.3 .2 Quá trình mùn hoá Song song với trình phân giải, khoáng hoá diễn đất trình bầy trình mùn hoá Quá trình mùn hoá lả trình ... phẩm trung gian phân huỷ chất chất rắn, khí Những đồng vị quan trọng nhóm là: 23 8 U; 23 5 U; 23 2 Th; 22 6 Rd; 22 2 Rn; 22 0 Ra 40 48 96 87 Những đồng vị chất hoá học thông thường, ví dụ: K; Rb; Ca; ... hình, kết tinh: 2Al2O3.3H2O 2Al2O3.3H2O khoáng vật điển hình tích luỹở vùng đất đồi núi vùng nhiệt đới ẩm nhưở Việt Nam Tỷ lệ Al2O3 đất chiếm khoáng 10 - 20 %, phụ thuộc thành phần khoáng vật...
 • 21
 • 167
 • 0

Giáo trình đất trồng trọt phần 3 docx

Giáo trình đất trồng trọt phần 3 docx
... trôi đất đạm Nhóm thứ ba: gồm có anion hấp phụ trung gian hai nhóm trên, -là SO4 , HCO3 , CO3 , SiO3 3. 3 VAI TRÒ CỦA KEO, HẤP PHỤ CỦA ĐẤT BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG CHÚNG 3. 3.1 Vai trò keo đất Keo đất ... đất Vì keo đất tiếu đánh giá đất quan trọng Keo đất có ảnh hưởng tới trình hình thành đất tính chất đất thể điểm sau: Quan hệ keo đất với trình hình thành đất: Số lượng thành phần keo đất phụ thuộc ... dưỡng đất cung cấp cho Ngoài ra, dung địch đất tăng cường trình phong hoá đá, hình thành đất Như CO2 hoà tan dung dịch đất tăng cường trình hoà tan đá vôi: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca (HCO3)2 3. 4.1.3...
 • 37
 • 196
 • 1

Giáo trình đất trồng trọt phần 4 pps

Giáo trình đất trồng trọt phần 4 pps
... loại đất áp dụng rộng rãi toàn quốc 4. 1 .4 Tính chất đất theo thành phần giới Thành phần giới đất ảnh hưởng lớn đến tính chất đất, tác động đến độ phì nhiêu đất trồng Người ta ví thành phần giới đất ... loại đất theo thành phần giới quốc tế ứng dụng chung cho tất loại đất thể phối hợp tỉ mỉ thành phần cấp hạt chủ yếu cát, bụi (thịt) sét (Bảng 4. 4) Bảng 4. 4: Bảng phân loại đất theo thành phần ... thành phần cho ta loại đất (Bảng 4. 3) Bảng 4. 3: Phân loại đất theo thành phần giới Mỹ Từ bảng phân loại ta dễ dàng tìm tên loại đất theo thành phần giới Ví dụ: Khi phân tích loại đất có chứa 45 %...
 • 22
 • 205
 • 0

Tài liệu Giáo trình Đặt Stent Đường Mật điều trị tắc nghẽn xảy ra trong các ống mật pptx

Tài liệu Giáo trình Đặt Stent Đường Mật điều trị tắc nghẽn xảy ra trong các ống mật pptx
... H2- Các dạng stent dùng cho ống mật chủ B- Mục Đích - Đặt stent đường mật kỹ thuật cao sử dụng thường xuyên bệnh viện để điều trị tắc nghẽn xảy ống mật Mật chất dịch gan sản ... ống mật chủ giải áp cas sỏi lớn ông mật chủ H19- ERCP phát u đường mật (cholangiocarcinoma) H20- Vị trí tắc nghẽn ống mật chủ H21- Vị trí chít hẹp ống mật chủ H22- Đặt stent ống mật chủ ống tụy ... dẫn hướng đến vị trí tắc nghẽn; stent đẩy phía trước theo dây dẫn đặt vào vị trí tắc nghẽn đường mật H27- Thực PTC cas tắc nghẽn đường mật u Klatskin H28- Hình ảnh chụp đường mật PTC: Dây dẫn (mũi...
 • 26
 • 740
 • 0

nghiên cứu qui trình xác định đồng thời các kim loại nặng trong đất trồng trọt bằng thiết bị icp-oes

nghiên cứu qui trình xác định đồng thời các kim loại nặng trong đất trồng trọt bằng thiết bị icp-oes
... văn này: “NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TRỒNG TRỌT BẰNG THIẾT BỊ ICP-OES Mục tiêu đề tài khảo sát đồng thời nguyên tố As, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn mẫu đất Ngoài ... MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN HỮU TÍN NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT TRỒNG TRỌT BẰNG THIẾT BỊ ICP-OES CHUYÊN NGÀNH: HÓA PHÂN TÍCH MÃ SỐ: 60 44 ... việc nghiên cứu kim loại nặng đất, bùn, trầm tích Việt Nam có kết định Công cụ để xác định hàm lƣợng kim loại mẫu thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử, thiết bị cực phổ để xác định lần lƣợt kim loại...
 • 112
 • 298
 • 3

Giáo trình MD3 trồng rau trong môi trường đất

Giáo trình MD3 trồng rau trong môi trường đất
... cõy rau Vin cõy lng thc, thc phm, Trung tõm nghiờn cu thc nghim rau, hoa qu - Vin rau ng thi chỳng tụi cng nhn c cỏc ý kin úng gúp ca cỏc nh khoa hc, cỏn b k thut ca cỏc Vin, Trng, c s sn xut rau ... chm súc rau mụi trng t l mt mụ un quan trng chng trỡnh dy ngh trỡnh s cp trng rau cụng ngh cao; c ging dy sau mụ un sn xut cõy ging v trc mụ un trng rau khụng dựng t, Mụ un trng v chm súc rau mụi ... trng rau cụng ngh cao Chng trỡnh o to ngh Trng rau cụng ngh cao cựng vi b giỏo trỡnh c biờn son ó tớch hp nhng kin thc, k nng cn cú ca ngh, ó cp nht nhng tin b ca khoa hc k thut v thc t sn xut rau...
 • 64
 • 94
 • 1

Giáo trình MD4 trồng rau không dùng đất

Giáo trình MD4  trồng rau không dùng đất
... đất 4) Giáo trình mô đun Trồng chăm sóc rau không dùng đất 5) Giáo trình mô đun Thu hoạch, bảo quản tiêu thụ sản phẩm rau Giáo trình Trồng rau không dùng đất ” giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm ... trồng rau công nghệ cao Bộ giáo trình gồm quyển: 1) Giáo trình mô đun Chuẩn bị trước gieo trồng 2) Giáo trình mô đun Sản xuất giống 3) Giáo trình mô đun Trồng chăm sóc rau môi trường đất 4) Giáo ... Bài 1: Trồng rau môi trường giá thể hệ thống tưới nhỏ giọt 61 5.2 Bài 2: Trồng rau thủy canh 66 MÔ ĐUN: TRỒNG RAU KHÔNG DÙNG ĐẤT Mã mô đun: MĐ 04 Giới thiệu mô đun Mô đun 04 trồng rau...
 • 75
 • 99
 • 2

Tài liệu Giáo trình nuôi trồng thủy sản.pdf

Tài liệu Giáo trình nuôi trồng thủy sản.pdf
... ĐỊNH NGHĨA VÀ NGUYÊN LÝ TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2.1 Các định nghĩa khái niệm nuôi trồng thủy sản The FAO (2008) nuôi trồng thủy sản (tiếng anh: aquaculture) nuôi thủy sinh vật môi trường nước ... chấp nhận Bè nuôi cá tra/basa sông Ao nuôi cá tra Nuôi lồng biển (lồng nuôi cá giò) Nuôi bè lƣới Nuôi hầu treo giàng Nuôi hầu túi lƣới Nuôi tôm xanh đăng quầng Nuôi quầng lƣới đầm phá Nuôi cá bể ... xuất, trạm thủy điện,…) Nuôi cá hồ chứa nước thủy điện,… g) Nuôi kết hợp thủy sản với nông nghiệp Nuôi thủy sản bán thâm canh kết hợp với nông nghiệp (bao gồm chăn nuôi) hình thức thức nuôi phối...
 • 23
 • 6,390
 • 33

Hiệu quả của việc chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi bò ở huyện An Nhơn tỉnh Bình Định

Hiệu quả của việc chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi bò ở huyện An Nhơn tỉnh Bình Định
... sang trồng cỏ nuôi 73 3.4.1 Tình hình chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi huyện An Nhơn 73 3.4.2 Tình hình chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi ... 3.5.2 Hiệu xã hội việc trồng cỏ nuôi .94 3.5.3 Hiệu môi trường việc trồng cỏ nuôi 96 3.6 Một số khó khăn chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi huyện An Nhơn ... chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi đảm bảo có hiệu ổn định, bền vững tránh rủi ro sản xuất Chính lẽ đó, thực tiễn đặt vấn đề xúc trình chuyển đổi đất trồng trọt sang trồng cỏ nuôi An...
 • 141
 • 429
 • 2

giáo trình matlab trong điều khiển tự động

giáo trình matlab trong điều khiển tự động
... ký tự Trang 34 MATLAB điều khiển tự động d) Ví dụ: a = MaTlab WORks’ b = upper(a) b = MATLAB b = upper( MaTlab WORks’) b= MATLAB WORKS Trang 35 MATLAB điều khiển tự động Trang 36 MATLAB điều khiển ... i= 2 j= 1 MATLAB điều khiển tự động Trang 22 k= IV NHÓM LỆNH LẬP TRÌNH TRONG MATLAB Lệnh EVAL a) Công dụng: Chuyển đổi chuỗi ký tự thành biểu thức b) Cú pháp: MATLAB điều khiển tự động Trang ... thích: S1, S2, …Sn: chuỗi ký tự b1, b2: số khoảng trắng d) Ví dụ: MATLAB điều khiển tự động Trang 30 In chuỗi ‘Khao sat’,‘ứng dụng’, MATLAB , trong điều khiển tự động hình với khoảng cách chuỗi...
 • 96
 • 1,131
 • 72

Giáo án phần trồng trọt

Giáo án phần trồng trọt
... tráng? (?) Tại sơ đồ hình 3.3 có nhánh song song? TN so sánh nhân giống sơ bộ? - Để tiết kiệm thời gian Do VLKĐ ko rõ nguồn gốc nên phải phục tráng Nếu sơ KQ tốt, đem SX ( nhánh 1) đem so sánh ... tốt, đem SX ( nhánh 1) đem so sánh với VLKĐ mà KQ nhánh nhánh huỷ nhánh tạo SNC (?) Dựa vào sơ đồ so sánh quy trình SX giống theo sơ đồ trì phục tráng ? (?) Phân tích hình 3.4 3.5 III/ Củng cố: (?) ... ============================================================== Trờng THPT Trn Phỳ Giáo án môn công nghệ lớp 10 ============================================================== HS: t0, độ ẩm, cờng độ ánh sáng, thời NP gian chiếu sáng Hợp tử -> Tb phôi...
 • 57
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn trồng trọt đại cươnggiáo trình môn trồng trọtgiáo trình đất và dinh dưỡng cây trồngđất trồng trọtgiáo trình nghề trồng nấm mùa hègiáo trình gieo trồng ngôgiáo trình nuôi trồng thủy sảnchuyển đổi đất trồng trọtgiáo trình đất đaiđất trồng trọt là gìgiáo trình đất nước học anhgiáo trình nuôi trồng thủy sản nước ngọtgiáo trình đất xây dựnggiáo trình đất đá xây dựnggiáo trình nuôi trồng tảo spirulinaCác phương tiện ngôn ngữ biểu thị quyền lực trong giao tiếp hành chính tiếng ViệtNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường đại học quốc tếGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH MTV dịch vụ công ích quận 2Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh trường đại học văn langNghiên cứu và đề xuất giải pháp giảm tổn thất điện năng của các trạm công cộng tại công ty điện lực gia địnhCác yếu tố ảnh hưởng đến giá nhà phố tại thành phố hồ chí minh dự báo xu hướng và giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các công trình của ngành điện tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tham nhũng kinh tế trong các cơ quan hành chính nhà nước khu vực miền nam việt namPhát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáNghiên cứu tua bin gió cỡ nhỏ kết hợp tấm solar cho hộ gia đìnhNghiên cứu đề xuất các giải pháp xanh hóa khu công nghiệp đô thị áp dụng thử nghiệm tại KCN phúc long, huyện bến lức, tỉnh long anThiết kế tối ưu trọng lượng dầm composite có xét biến thiết kế phần trăm thể tích vật liệu nền và sợiTái cơ cấu tổ chức công ty TNHH SX TM cơ khí hồng kýCác nhân tố bên trong công ty kiểm toán độc lập tắc động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính tại việt namNghiên cứu và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở cơ quan nhà nước sử dụng vốn ngân sách thành phố trên địa bàn thành phố hồ chí minhNghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công trình xây dựng dân dụng sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh long angiáo án đạo đức lớp 5 VNENNâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tàu biển tại Nha Trang, Khánh HòaNhân vật trẻ thơ trong sáng tác văn xuôi của Trần Hoài DươngĐường lối kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mĩ xâm lược
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập