đề kiểm tra sinh học 9. tiết 21

Một số đề kiểm tra sinh học 8

Một số đề kiểm tra sinh học 8
... chất hoóc môn: + Có tính đặc hiệu hoóc môn gây ảnh hởng quan sinh lý định Phòng gd & ĐT VĩNH Bảo Trờng THCS Nhân hòa đề kiểm tra Môn sinh Thời gian làm 45 phút Đề - Đề lẻ Bài1 Điền từ thích hợp ... ngời Câu Nêu vai trò gan trình tiêu hoá thể ngời Phòng gd & ĐT VĩNH Bảo đề kiểm tra học kì i Trờng THCS Nhân hòa Môn sinh Thời gian làm 45 phút đề số I Phần trắc nghiệm Câu Tìm cụm từ thích hợp ... B để có đợc câu đúng: Cột A Sự trao đổi khí tế bào Ghép + Cột B A Enzim Amilaza giúp tiêu hoá Gluxit 2.Trong dịch vị có + B Gồm khuếch tán O2 từ máu vào tế Sự trao đổi khí phổi + bào CO2 từ...
 • 11
 • 149
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 18 ( theo 3 mức độ: Biết-hiểu và vận dụng)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 18 ( theo 3 mức độ: Biết-hiểu và vận dụng)
... b) c) 1 27 Bài (2 đ): Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay) a) (3 − 10) Bài 3: (2 đ) Tìm x biết: a) x − = Bài (3 đ): Cho biểu thức: A= −1 b) y xy (với y< 0) b) ( x − 3) 2 = x + x +1 x ... Bµi kiÓm tra mét tiÕt (tuÇn 18 ) TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: Toán-tin §iÓm M«n: §¹i Thêi gian:45 Hä vµ tªn HS:…………………………….Líp…… Líi phª cña thÇy c« gi¸o §Ò Đề Bài (3 đ): Tính: a) 196 625 b) c)...
 • 2
 • 267
 • 0

Đề kiểm tra văn học trung đại lớp 9

Đề kiểm tra văn học trung đại lớp 9
... cầu đề (đoạn văn câu ghép – 0,5điểm) Câu3 (3 điểm) * Về nội dung: HS nói được: 2điểm (mỗi ý 0,25điểm) - Câu văn câu kết thúc đoạn văn miêu tả thói ăn chơi Trịnh Sâm - Câu văn miêu tả khung ... chép câu thơ nói nỗi nhớ Kiều dành cho Kim Trọng: (1điểm) Câu2: (4điểm) * Hình thức:Viết đoạn văn có câu chủ đề theo lối quy nạp, có độ dài khoảng 10-12 câu, liên kết chặt chẽ, có dẫn chứng ... độc thoại nội tâm sâu sắc từ ngữ giàu giá trị biểu cảm, thể ngòi bút tinh tế, giàu giá trị nhân văn cao cả:(1điểm) Cho điểm: - Điểm 4:Hoàn thành tốt yêu cầu - Điểm 3:Đạt phần lớn yêu cầu trên,...
 • 3
 • 256
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 CẢ NĂM

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 CẢ NĂM
... các câu tra lời a, b, c, d Em hãy chọn câu tra lời đúng ghi vào bài làm Tin ho ̣c là môn ho ̣c để : a) nghiên cứu cấ u trúc và tinh chấ t của thông tin c) Cả hai ý a, b đề u ... đường bô ̣ e) Tấ t cả a, b, c d đề u đúng Thông tin máy tinh thường đươ ̣c lưu trữ ở đâu để tắ t máy tinh không bi mấ t? ̣ ́ ́ a) Trên các thiế t bi lưu trữ thông tin đia cứng, đia ... đúng 1,0đ Đổ i tên đúng 1,0đ Di chuyể n đúng 1,0đ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn : TIN HỌC ( HKII) (Tiế t 52) I PHẦN 1: Cho ̣n phương án tra lời đúng, bằ ng cách khoanh tròn vào chữ cái...
 • 11
 • 187
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (3)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (3)
... lồi sinh vật 3.a  h b Mất nơi sinh vật c Xói mòn thối hóa đất 4.a,b,c,d,g,h d Ơ nhiễm mơi trường 5.a,b,c,d,g,h e Cháy rừng g Hạn hán 6.a,b,c,d,h 7.a  h h Mất cân sinh thái Tiết 60 Bài 53 TÁC ... Tiết 60 Bài 53 TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I/ Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội: - Thời ngun thủy: Con người lệ thuộc hồn tồn vào thiên ... sinh thái Tiết 60 Bài 53 TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG II/ Tác động người làm suy thối mơi trường tự nhiên: - Mất nhiều lồi sinh vật - Mất nơi sinh vật - Xói mòn thối hóa đất - Ơ nhiễm...
 • 15
 • 125
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (4)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (4)
... động tiêu cực - Mất nhiều lồi sinh vật - Làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã - Mất cân sinh thái ChươngIII: CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Tiết 56: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I/ ... nhiều lồi sinh vật - Tạo nhiều giống trồng, vật ni, hình thành hệ sinh thái trồng trọt - Chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc - Làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã H 53. 3 Nhà máy ... Chiến tranh b Mất nơi sinh vật d Ơ nhiễm mơi trường e Cháy rừng g Hạn hán h Mất cân sinh thái 7+ a, b,c,d,e,g,h ChươngIII: CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Tiết 56: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI...
 • 32
 • 161
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (5)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (5)
... Chương : CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Bài 53: Tác động người mơi trường I Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội Thời kỳ ngun thủy Xem hình 53. 1 Câu hỏi: Cách ... Bài 53 : Tác động người môi trường I Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội  Thời kỳ ngun thủy – Đốt rừng, săn bắn Giảm diện tích rừng Thời kỳ nơng nghiệp Xem hình 53. 2 ... nước mặt Thời kỳ cơng nghiệp  Xem hình 53. 3 Câu hỏi: Trong thời kì xã hội cơng nghiệp, người tác động vào mơi trường tự nhiên nào? Bài 53 : Tác động người môi trường I Tác động người tới mơi trường...
 • 21
 • 193
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... Chương III: Con người, dân số môi trường Tiết 56 - Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG T56 - Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi trường qua ... sát hình 53. 1; 53. 2; 53. 3 mô tả hoạt động sống người qua thời kì phát triển xã hội? Nó có ảnh hưởng môi trường? Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi trường ... => Môi trường ô nhiễm - Tuy nhiên hoạt động người góp phần cải tạo môi trường, hạn chế dịch bệnh, bảo tồn sinh vật quý Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi...
 • 21
 • 229
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... Chương III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên ... ô nhiễm môi trường loại khí thải Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên qua thời kỳ nguyên thuỷ II/ Tác động người làm suy thoái môi trường ... Hạn hán h Mất cân sinh thái Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên qua thời kỳ nguyên thuỷ II/ Tác động người làm suy thoái môi trường tự nhiên...
 • 36
 • 156
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... hoá đất +Ô nhiễm môi trường +Hạn hán, lũ lụt, lũ quét … - Mất cân sinh thái - Nhiều loài sinh vật bò mất, suy giảm hệ sinh thái hoang dã III/Vai trò người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên ... thoái môi trường tự nhiên Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng dẫn đến hậu nghiêm trọng.Theo em, hậu gì? BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG Xói mòn đất Lũ lụt Hạn hán BÀI 53: ... Ch­¬ng iii Con ng­êi, d©n sè vµ m«i tr­êng BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I.Tác động người tới mơi trường qua thời kì xã hội 1/Thời kì ngun thủy I/ Tác động người tới môi trường...
 • 25
 • 153
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (2)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (2)
... Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng II Tác động ngời làm suy thoái môi trờng tự nhiên Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng II Tác động ngời làm suy thoái môi trờng ... tạo môi trờng tự nhiên Học sinh cần làm để góp phần bảo vệ cải tạo môi trờng? Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng III Vai trò ngời việc bảo vệ cải tạo môi trờng tự nhiên Học sinh ... Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng III Vai trò ời cần làm ời việcđể tình trạng môi môi trờng Con ng ng để không bảo vệ cải tạo trờng tựnh quan sát, sang phần III nhiên Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư...
 • 22
 • 113
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIÊT 18 (THEO CHUẨN)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIÊT 18 (THEO CHUẨN)
... Bµi kiÓm tra mét tiÕt (tuÇn 18 ) TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: Toán-tin M«n: §¹i Thêi gian:45 Hä vµ tªn HS:…………………………….Líp…… §iÓm (Ghi bằng số và chử) Líi phª cña thÇy c« ... §iÓm (Ghi bằng số và chử) Líi phª cña thÇy c« gi¸o §Ò Đề Bài (3đ): Tính: a) 196 625 b) c) 1 27 d) 16 + 25 − 49 Bài (2đ): Rút gọn biểu thức (không dùng máy tính cầm tay) −1 b) y xy (với y...
 • 2
 • 158
 • 0

Kiểm tra văn học trung đại

Kiểm tra văn học trung đại
... KIỂM TRA TIẾT PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI I.TRẮC NGHIỆM: 3điể m ( Mỗi câu 0,25điểm) Về nghệ thuật tác phẩm “ Chuyện ... ng chí” là: A Lời ban bố mênh lênh củ vua chúa xuố ng thầ n dân ̣ ̣ B Thể văn vừa có tính chấ t văn ho ̣c ,vừa có tính chấ t lich sử ̣ C Là lời công bố những chủ trương ... nghia há chờ tra ơn.” ̃ A Lu ̣c Vân Tiên B Ông Ngư C Ông Tiề u D Kiề u Nguyê ̣t Nga 11 Nguyễn Đinh Chiể u tu ̣c go ̣i là: ̀ A Ông già mù B Thầ y Chiể u C Đồ Chiể u D Hố i Trai 12 Nhâ...
 • 3
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ra đề kiểm tra chất lượng học tập học sinhđề kiểm tra một tiết học kì 2 lớp 6đề kiểm tra học kìlựa chọn mô hình quản trị rủi ro tín dụng an toàn khoa học dễ vận hành dễ kiểm trađề kiểm tra học kỳ 2đề kiểm tra hóa lớp 8đề kiểm tra 1 tiết hóa lần 2 lớp 12đề kiểm tra 1 tiết hóa lần 2đề kiểm tra đại số lớp 9 chương iiinhững vi sinh vật cần kiểm tra trong thực phẩmsự phối hợp giữa kiểm tra sàn lọc và kiểm tra sâu sắckỹ tḥt biên soạn đề kiểm tra theo từng mức đợmức đợ đề kiểm tra đới với hs đại tràđề kiểm tra sóng cơ 12kiểm tra 45 hóa lớp 8Phân tích các nhân tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng TMCP việt namPhân tích các nhân tố tác động đến nợ xấu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng naiĐánh giá sinh kế của hộ gia đình sau tái định cư thuộc dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên, quận bình tân, TPHCMThực hành phân tích thực phẩm nguyễn thuần anh và các tác giả khác (bản cập nhật 2016)Các yếu tố tác động đến xu hướng mua hàng thời trang cao cấp giảCác yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tínGiáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức từ thực tiễn tỉnh Lai ChâuTái phạm, tái phạm nguy hiểm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NinhTổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhQuản lý nhà nước về nhân lực y tế từ thực tiễn thành phố Hà NộiTổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện từ thực tiễn tỉnh Nam ĐịnhXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT từ thực tiễn tỉnh bến treTrình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo luật đầu tư 2014 qua thực tiễn tỉnh bình địnhĐo lường các yếu tố tác động đến thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại việt namHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty schneider elelectric việt namPhân tích và đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy tới sức khỏe người dân tỉnh hà namQuản lý công chức từ thực tiễn quận 11, thành phố hồ chí minhĐánh giá cán bộ, công chức cấp xã từ thực tiễn tỉnh bắc giangQuyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất theo luật đất đai 2013 từ thực tiễn huyện chương mỹ, thành phố hà nộiTheo dõi thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh tiền giang
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập