đề kiểm tra sinh học 9 tiết 53

Một số đề kiểm tra sinh học 8

Một số đề kiểm tra sinh học 8
... chất hoóc môn: + Có tính đặc hiệu hoóc môn gây ảnh hởng quan sinh lý định Phòng gd & ĐT VĩNH Bảo Trờng THCS Nhân hòa đề kiểm tra Môn sinh Thời gian làm 45 phút Đề - Đề lẻ Bài1 Điền từ thích hợp ... ngời Câu Nêu vai trò gan trình tiêu hoá thể ngời Phòng gd & ĐT VĩNH Bảo đề kiểm tra học kì i Trờng THCS Nhân hòa Môn sinh Thời gian làm 45 phút đề số I Phần trắc nghiệm Câu Tìm cụm từ thích hợp ... B để có đợc câu đúng: Cột A Sự trao đổi khí tế bào Ghép + Cột B A Enzim Amilaza giúp tiêu hoá Gluxit 2.Trong dịch vị có + B Gồm khuếch tán O2 từ máu vào tế Sự trao đổi khí phổi + bào CO2 từ...
 • 11
 • 126
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 18 ( theo 3 mức độ: Biết-hiểu và vận dụng)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIẾT 18 ( theo 3 mức độ: Biết-hiểu và vận dụng)
... b) c) 1 27 Bài (2 đ): Rút gọn biểu thức (không dung máy tính cầm tay) a) (3 − 10) Bài 3: (2 đ) Tìm x biết: a) x − = Bài (3 đ): Cho biểu thức: A= −1 b) y xy (với y< 0) b) ( x − 3) 2 = x + x +1 x ... Bµi kiÓm tra mét tiÕt (tuÇn 18 ) TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: Toán-tin §iÓm M«n: §¹i Thêi gian:45 Hä vµ tªn HS:…………………………….Líp…… Líi phª cña thÇy c« gi¸o §Ò Đề Bài (3 đ): Tính: a) 196 625 b) c)...
 • 2
 • 241
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (3)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (3)
... lồi sinh vật 3.a  h b Mất nơi sinh vật c Xói mòn thối hóa đất 4.a,b,c,d,g,h d Ơ nhiễm mơi trường 5.a,b,c,d,g,h e Cháy rừng g Hạn hán 6.a,b,c,d,h 7.a  h h Mất cân sinh thái Tiết 60 Bài 53 TÁC ... Tiết 60 Bài 53 TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I/ Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội: - Thời ngun thủy: Con người lệ thuộc hồn tồn vào thiên ... sinh thái Tiết 60 Bài 53 TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG II/ Tác động người làm suy thối mơi trường tự nhiên: - Mất nhiều lồi sinh vật - Mất nơi sinh vật - Xói mòn thối hóa đất - Ơ nhiễm...
 • 15
 • 83
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (4)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (4)
... động tiêu cực - Mất nhiều lồi sinh vật - Làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã - Mất cân sinh thái ChươngIII: CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Tiết 56: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I/ ... nhiều lồi sinh vật - Tạo nhiều giống trồng, vật ni, hình thành hệ sinh thái trồng trọt - Chặt phá, đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc - Làm suy giảm hệ sinh thái hoang dã H 53. 3 Nhà máy ... Chiến tranh b Mất nơi sinh vật d Ơ nhiễm mơi trường e Cháy rừng g Hạn hán h Mất cân sinh thái 7+ a, b,c,d,e,g,h ChươngIII: CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Tiết 56: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI...
 • 32
 • 138
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (5)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (5)
... Chương : CON NGƯỜI , DÂN SỐ VÀ MƠI TRƯỜNG Bài 53: Tác động người mơi trường I Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội Thời kỳ ngun thủy Xem hình 53. 1 Câu hỏi: Cách ... Bài 53 : Tác động người môi trường I Tác động người tới mơi trường qua thời kì phát triển xã hội  Thời kỳ ngun thủy – Đốt rừng, săn bắn Giảm diện tích rừng Thời kỳ nơng nghiệp Xem hình 53. 2 ... nước mặt Thời kỳ cơng nghiệp  Xem hình 53. 3 Câu hỏi: Trong thời kì xã hội cơng nghiệp, người tác động vào mơi trường tự nhiên nào? Bài 53 : Tác động người môi trường I Tác động người tới mơi trường...
 • 21
 • 164
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... Chương III: Con người, dân số môi trường Tiết 56 - Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG T56 - Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi trường qua ... sát hình 53. 1; 53. 2; 53. 3 mô tả hoạt động sống người qua thời kì phát triển xã hội? Nó có ảnh hưởng môi trường? Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi trường ... => Môi trường ô nhiễm - Tuy nhiên hoạt động người góp phần cải tạo môi trường, hạn chế dịch bệnh, bảo tồn sinh vật quý Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I Tác động người tới môi...
 • 21
 • 190
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... Chương III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên ... ô nhiễm môi trường loại khí thải Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên qua thời kỳ nguyên thuỷ II/ Tác động người làm suy thoái môi trường ... Hạn hán h Mất cân sinh thái Bài 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG I/ Tác động người tới môi trường tự nhiên qua thời kỳ nguyên thuỷ II/ Tác động người làm suy thoái môi trường tự nhiên...
 • 36
 • 121
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (1)
... hoá đất +Ô nhiễm môi trường +Hạn hán, lũ lụt, lũ quét … - Mất cân sinh thái - Nhiều loài sinh vật bò mất, suy giảm hệ sinh thái hoang dã III/Vai trò người việc bảo vệ cải tạo môi trường tự nhiên ... thoái môi trường tự nhiên Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi gây cháy rừng dẫn đến hậu nghiêm trọng.Theo em, hậu gì? BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG Xói mòn đất Lũ lụt Hạn hán BÀI 53: ... Ch­¬ng iii Con ng­êi, d©n sè vµ m«i tr­êng BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MƠI TRƯỜNG I.Tác động người tới mơi trường qua thời kì xã hội 1/Thời kì ngun thủy I/ Tác động người tới môi trường...
 • 25
 • 115
 • 0

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (2)

Giáo án thao giảng sinh học 9 Tiết 53 Tác động của con người đối với môi trường (2)
... Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng II Tác động ngời làm suy thoái môi trờng tự nhiên Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng II Tác động ngời làm suy thoái môi trờng ... tạo môi trờng tự nhiên Học sinh cần làm để góp phần bảo vệ cải tạo môi trờng? Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng III Vai trò ngời việc bảo vệ cải tạo môi trờng tự nhiên Học sinh ... Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư iưđốiư với môI trư ng III Vai trò ời cần làm ời việcđể tình trạng môi môi trờng Con ng ng để không bảo vệ cải tạo trờng tựnh quan sát, sang phần III nhiên Bài 53. ưtácưđộngưcủa con ngư...
 • 22
 • 84
 • 0

Đề kiểm tra văn học trung đại lớp 9

Đề kiểm tra văn học trung đại lớp 9
... cầu đề (đoạn văn câu ghép – 0,5điểm) Câu3 (3 điểm) * Về nội dung: HS nói được: 2điểm (mỗi ý 0,25điểm) - Câu văn câu kết thúc đoạn văn miêu tả thói ăn chơi Trịnh Sâm - Câu văn miêu tả khung ... chép câu thơ nói nỗi nhớ Kiều dành cho Kim Trọng: (1điểm) Câu2: (4điểm) * Hình thức:Viết đoạn văn có câu chủ đề theo lối quy nạp, có độ dài khoảng 10-12 câu, liên kết chặt chẽ, có dẫn chứng ... độc thoại nội tâm sâu sắc từ ngữ giàu giá trị biểu cảm, thể ngòi bút tinh tế, giàu giá trị nhân văn cao cả:(1điểm) Cho điểm: - Điểm 4:Hoàn thành tốt yêu cầu - Điểm 3:Đạt phần lớn yêu cầu trên,...
 • 3
 • 237
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 CẢ NĂM

ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC 6 CẢ NĂM
... các câu tra lời a, b, c, d Em hãy chọn câu tra lời đúng ghi vào bài làm Tin ho ̣c là môn ho ̣c để : a) nghiên cứu cấ u trúc và tinh chấ t của thông tin c) Cả hai ý a, b đề u ... đường bô ̣ e) Tấ t cả a, b, c d đề u đúng Thông tin máy tinh thường đươ ̣c lưu trữ ở đâu để tắ t máy tinh không bi mấ t? ̣ ́ ́ a) Trên các thiế t bi lưu trữ thông tin đia cứng, đia ... đúng 1,0đ Đổ i tên đúng 1,0đ Di chuyể n đúng 1,0đ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn : TIN HỌC ( HKII) (Tiế t 52) I PHẦN 1: Cho ̣n phương án tra lời đúng, bằ ng cách khoanh tròn vào chữ cái...
 • 11
 • 169
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIÊT 18 (THEO CHUẨN)

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 TIÊT 18 (THEO CHUẨN)
... Bµi kiÓm tra mét tiÕt (tuÇn 18 ) TRƯỜNG THCS HẢI CHÁNH TỔ: Toán-tin M«n: §¹i Thêi gian:45 Hä vµ tªn HS:…………………………….Líp…… §iÓm (Ghi bằng số và chử) Líi phª cña thÇy c« ... §iÓm (Ghi bằng số và chử) Líi phª cña thÇy c« gi¸o §Ò Đề Bài (3đ): Tính: a) 196 625 b) c) 1 27 d) 16 + 25 − 49 Bài (2đ): Rút gọn biểu thức (không dùng máy tính cầm tay) −1 b) y xy (với y...
 • 2
 • 141
 • 0

Kiểm tra văn học trung đại

Kiểm tra văn học trung đại
... KIỂM TRA TIẾT PHẦN VĂN HỌC TRUNG ĐẠI I.TRẮC NGHIỆM: 3điể m ( Mỗi câu 0,25điểm) Về nghệ thuật tác phẩm “ Chuyện ... ng chí” là: A Lời ban bố mênh lênh củ vua chúa xuố ng thầ n dân ̣ ̣ B Thể văn vừa có tính chấ t văn ho ̣c ,vừa có tính chấ t lich sử ̣ C Là lời công bố những chủ trương ... nghia há chờ tra ơn.” ̃ A Lu ̣c Vân Tiên B Ông Ngư C Ông Tiề u D Kiề u Nguyê ̣t Nga 11 Nguyễn Đinh Chiể u tu ̣c go ̣i là: ̀ A Ông già mù B Thầ y Chiể u C Đồ Chiể u D Hố i Trai 12 Nhâ...
 • 3
 • 123
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thành phố nam địnhNâng cao chất lượng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại BIDV bắc giangGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam , chi nhánh hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHTMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quang trung hà nộiGiải pháp nâng cao hiệu quả cho vay đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh vĩnh phúcNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh đống đaNâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ trung hảiNGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM (PVCOMBANK) và NGÂN HÀNG TMCP đại CHÚNG VIỆT NAM CHI NHÁNH bắc NINH)Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh thành phố hà nộiGiải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình chi nhánh quảng ninhTHỰC TRẠNG CHO VAY hộ sản XUẤT tại NHNOPTNT CAO THẮNG, TP hạ LONG, TỈNH QUẢNG NINHThực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh nam địnhTính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc công suất 5 tấn mẻĐỀ CƯƠNG ôn tập học kì môn SINH học lớp 7Đề cương ôn tập hóa 9 (15 160daithaoduongy4420141 150407224630 conversion gate01Thực hành Học vẽ hình với phần mềm geogebra (Tiết 1)BÁO cáo THỰC tập CHUYÊN NGÀNH k132016Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kiên GiangTINH CHAT CO BAN CUA PT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập