Bài tập KINH TẾ LƯỢNG TỔNG HỢP

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

TỔNG HỢP BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
... Nhóm KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP (Phương sai thay đổi) Bài 6: Bài tập 11.15, Gujarati (2003), trang 432-433, Table 11.7 Sử dụng Table 11.7 Với MPG: average miles per gallon (trung bình lượng ... (tỷ) -7- KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP Bài 2: Bài tập 10.19, Gujarati (2003), trang 379-380 Mô hình: GNPt = 1+2Mt + 3Mt-1 + 4 (Mt - Mt-1) + ui GNPt : GNP thời điểm t Mt : tiền cung ứng thời ... cho bậc tổng chi tiêu Nhóm 6: KINH TẾ LƯNG ỨNG DỤNG BÀI TẬP Bài (BT2-Fullright) Câu 1: (Dữ liệu AM06-PS2-sheet 1) EXPHLTH: Tổng chi tiêu dành cho chăm sóc sức khỏe (tỷ USD) INCOME: Tổng thu...
 • 44
 • 3,287
 • 17

Tổng hợp bài tập kinh tế lượng

Tổng hợp bài tập kinh tế lượng
... hình chệch d (Se) không phù hợp a (ii) (iv) b (i) (iii) c (i) (ii) (iii) d Tất 22 Nếu xảy tự tương quan âm, giá trị sau phù hợp với d Durbin watson? Người dịch tổng hợp: Tuan-Anh Tran Page https://www.facebook.com/ChiakhoadatdiemcaotaiFTU?fref=ts ... thuộc trễ, điều xảy ra? (a) Ước lượng hệ số chệch không đổi (consistent) (b) Ước lượng hệ số chệch đổi (inconsistent) (c ) Ước lượng hệ số không chệch thay đổi (d) Ước lượng hệ số không chệch, không ... xóa kết hồi quy thay đổi lớn (c ) Khoảng tin cậy ước lượng hệ số hẹp (d)Các ước lượng hệ số ý nghĩa 25 Nếu mô hình có biến không thích hợp, ước lượng hệ số (a) không đổi, không chệch không hiệu...
 • 9
 • 302
 • 0

Tổng hợp bài tập kinh tế lượng

Tổng hợp bài tập kinh tế lượng
... HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 18 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh tế sau: GDP: tổng ... HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 19 I Lý thuyết Có số liệu từ quý năm 1993 đến quý năm 2005 số biến kinh tế sau: GDP: tổng ... (n=17, k’=3) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế I Có số liệu nghiên cứu biến kinh tế sau: ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ K: lượng khách du lịch đến...
 • 20
 • 294
 • 0

tổng hợp bài giảng, bài tập kinh tế lượng

tổng hợp bài giảng, bài tập kinh tế lượng
... hình kinh tế lượng tương ứng Mô hình kinh tế lượng tương ứng có dạng: Yi = β1 + β2Xi + ui Trong ui sai số ngẫu nhiên Thu thập số liệu thống kê Có số liệu sau tổng mức tiêu dùng cá nhân ( Y ) tổng ... 3240.8 4821.0 Nguồn: Báo cáo kinh tế tổng thống Mỹ, 1993 Ước lượng mô hình Dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất, tìm uoc lượng sau: ˆ ˆ β = -231,8 β = 0,7194 Như ước lượng hàm tiêu dùng là: ˆ Y ... Trong thực tế tổng thể có (không cần thiết) nghiên cứu toàn tổng thể tìm PRF dạng PRF biết - Mẫu ngẫu nhiên phận mang thông tin tổng thể lấy từ tổng thể theo nguyên tắc định - Giả sử từ tổng thể...
 • 113
 • 1,976
 • 0

tổng hợp bài tập kinh tế lượng

tổng hợp bài tập kinh tế lượng
... Yêu cầu: Bài tập kinh tế lượng Trang a Căn vào số liệu bảng để ước lượng tham số mô hình Yi = β1 + β X i + β X 3i + u i b Hãy kiểm định ý nghĩa riêng biệt tham số hồi qui trường hợp c Kết hợp kết ... ta có: Bài tập kinh tế lượng Trang (2) (Y / K) = α ( L / K) β K γ +β −1e u Logaric hai vế (2), ta được: Ln(Y/K) = Ln(α) +βLn(L/K) + (β+γ -1)Ln(K) + u Yêu cầu: a Giải thích ý nghĩa kinh tế β b ... X2i X3i Yêu cầu: 302 14 32 338 15 33 Bài tập kinh tế lượng 362 26 35 361 23 36 422 30 40 380 33 41 408 33 44 447 38 44 495 42 47 480 46 48 Trang a Hãy ước lượng tham số phương trình hồi qui Yi...
 • 15
 • 76
 • 0

Các dạng bài tập Kinh tế lượng

Các dạng bài tập Kinh tế lượng
... điều kiện cần để định dạng cho phương trình hệ Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (b) 3 Nêu cách sử dụng phương pháp hồi qui hai bước để ước lượng hệ phương trình Bài 10 Với biến AD ... u3 Dùng điều kiện cần để định dạng cho mô hình Dùng điều kiện đủ để định dạng cho phương trình (c) Có thể dùng phương pháp ước lượng để ước lượng phương trình trên? Bài 11 Cho kết san mũ Holt-Winters ... Prob(F-statistic) 0.022059 Viết phương trình ước lượng Giải thích ý nghĩa kết hệ số ước lượng Kết ước lượng có phù hợp với lý thuyết không? Tìm ước lượng điểm GDP vốn đầu tư trực tiếp nước 5000...
 • 6
 • 22,521
 • 640

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc

Các bài tập Kinh tế lượng hay.doc
... 41794.3 Hãy ước lượng hàm Cobb-Duoglas có dạng sau : Y= A.eR.T.X21 X3 ể Trong T biến xu theo thời gian Hãy giải thích hệ số ước lượng R , theo ý nghĩa kinh tế BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Chỉ khu vực ... BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG d Ươc lượng mô hình hồi qui: Lạm phát quốc gia theo tỉ lệ lạm phát My (Lamphat)i = + (lamphat-USA)i + Ui Đọc đánh giá mô hình ước lượng ? Đưa kết luận ... yêu cầu ? BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Tiếp tục trình nầy tất biến lại có ý nghĩa Mô hình cuối nầy có giống mô hình giới hạn R mà bạn thu từ kết câu hay không ? từ kết bạn có suy gẫm gì? Bài 4: Tổng...
 • 11
 • 6,886
 • 10

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng
... trung bình hàng tuần tăng Bài 5: Bài tập 7.19, Gujarati (2003), trang 238 (Table 7.9) Rõ “Đa cộng tuyến” Y: tiêu dùng thòt gà / lượng cầu X2: thu nhập khả dụng thực tế X3: giá bán lẻ thực X4: ... giả thiết Ho Kết luận: nên đưa biến X3 (vốn đầu tư) vào mô hình Bài 4: Bài tập 7.16, Gujarati (2003), trang 235 (Table 7.6) Y: lượng hoa hồng tiêu thụ (bó) X2 = giá bán sỉ trung bình X3 = giá ... tử vong tăng (giảm) tương ứng xấp xỉ 223% trẻ, điều kiện yếu tố khác không đổi Bài Sử dụng file Table 7.3 YEAR = Year Y = Real Gross Product, Millions of NT $ (Tổng sản lượng thực) X2 = Labor Days,...
 • 9
 • 4,749
 • 157

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 3
... hơn, ta sử dụng biến cấp chẳng hạn - Có thể ràng buộc mặt pháp lý Bài 3: Bài tập 9.8, Gujarati (20 03) , trang 32 7 lnY=2.41+ 0 .36 74lnX1 + 0.2217 ln X2+ 0.08 03 lnX3- 0.1755D1+0.2799D2+0.5 634 D3- 0.2572D4 ... Prob -0.158881 0.765707 -0.207496 0. 837 4 0.669504 0.10 735 7 6. 236 216 0.0000 -0.000676 0. 133 7 53 -0.005057 0.996 0.878042 0.867 437 0.1646 53 0.6 235 43 11.6 032 4 0.9256 13 Mean dependent var S.D dependent ... mốc) -2- * Biến D4: antilog (0.2572) = 0.7 732 => 0.7 732 – = -0.2267  22.67% -3- Bài 4: Bài tập 9.16, Gujarati (20 03) , trang 33 0 Model I: ln(Pop)t = 4. 73 + 0.024t Model II: ln(Pop)t = 4.77 + 0.015t...
 • 7
 • 1,815
 • 40

Bài tập kinh tế lượng 4

Bài tập kinh tế lượng 4
... 0.725067 0 .48 5 X3 -103.5 042 51. 147 44 -2.023 644 0.0705 X4 6.115795 3.713679 1. 646 829 0.1306 X5 -105.9787 151. 942 8 -0.69 749 1 0.50 14 X6 0.123797 0.122672 1.0091 74 0.3367 R-squared 0.7 545 05 Mean dependent ... 3.2 548 59 19.11656 0.1702 64 0.8682 LOG(X2) 1.790153 0.873 24 2.050012 0.0675 LOG(X3) -4. 108518 1.599678 -2.568 341 0.028 LOG(X4) 2.127199 1.257839 1.6911 54 0.1217 LOG(X5) -0.03 044 8 0.121 848 -0. 249 8 84 ... 73586.8 3 944 .5 84 18.65515 0.0000 X 949 .5621 217. 941 7 4. 3569 54 0.0008 R-squared 0.593535 Mean dependent var 88051.8 Adjusted R-squared 0.562268 S.D dependent var 1 246 9.51 S.E of regression 8 249 .989...
 • 8
 • 2,346
 • 53

Bài tập kinh tế lượng 5

Bài tập kinh tế lượng 5
... 11 :58  Sample: 15  Included observations: 15    Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 7 358 6.8 3944 .58 4 18. 655 15 0.0000 X 949 .56 21 217.9417 4. 356 954 0.0008 R-squared 0 .59 353 5 Mean ... Sample: 15  Included observations: 15    Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 276.6629 3730. 955 0.074 153 0.942 SQRT(X) 1 452 .691 955 .9221 1 .51 96 75 0. 152 5 R-squared 0. 150 849 Mean ... 3.2 258 93 0.0019 HP 6.4064 45 1.620861 3. 952 496 0.0002 HP^2 -0.009948 0.002 856 -3.482819 0.0008 WT -18. 356 5 4.08077 -4.498294 0.0000 WT^2 0.123796 0.049 459 2 .50 29 85 0.01 45 R-squared 0.413 256 Mean...
 • 7
 • 2,877
 • 100

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng 1
... 19 85 10 8.9 10 7.6 11 717 .64 11 577.76 11 859. 21 6.82 -3.645 13 .2836 46. 512 19 86 13 6 10 9.6 14 905.6 12 012 .16 18 496 8.82 23.455 550 .15 27 77.792 19 87 16 1.7 11 3.6 18 369 .12 12 904.96 2 614 6.89 12 .82 49 .15 5 ... 2 416 .247 16 4.352 19 88 14 9. 91 118 .3 17 734.353 13 994.89 22473. 01 17.52 37.365 13 96 .16 8 306.950 19 89 18 0.02 12 4 22322.48 15 376 32407.2 23.22 67.475 4552.9 21 539 .16 8 19 90 18 3.46 13 0.7 23978.222 17 082.49 ... β = 19 1986.2936 – 51( 105 .13 33) (15 .06886) / 13 48655.2 – 51( 105 .13 33)2 ˆ β = 0 .14 1652 ˆ ˆ α = Y - β* X = 15 .068863 – (0 .14 1652 * 10 5 .13 33) = 0 .17 6496 TSS= ∑Yi2 – n *( Y )2 = 27648. 81651* (15 .069)2...
 • 13
 • 1,510
 • 1

Bài tập kinh tế lượng

Bài tập kinh tế lượng
... hồi quy sản lượng tăng nhanh, chậm hay so với tăng nguồn vốn? j) Sản lượng tăng có tăng lao động hay không? BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Bài (trang 45) đến (trang 56) sách Bài tập Kinh tế lượng với ... không? Tìm ước lượng điểm khoảng tin cậy cho phương sai yếu tố ngẫu nhiên Dự báo lượng bán trung bình giá bán 17USD Dự báo lượng bán cá biệt giá bàn 17USD BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG Bài (trang 37) ... giải thích ý nghĩa kinh tế hệ b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) số nhận Tìm ước lượng điểm cho lượng bán giá 17USD Giá bán có ảnh hưởng đến lượng bán không? Có thể giảm giá để tăng lượng bán không?...
 • 21
 • 15,416
 • 426

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án
... giả thiết: H0: 2= 0, H1: 2 0 với mức ý nghĩa 5% t = 10.40648 (đề cho) tα /2( n -2) = t0. 025 (11) = 2. 201 t > t0. 025 (11) nên bác bỏ giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%) Vậy 2 0 đáng kể mặt thống ... 0.08 32;  i σ = 0.00 32; X = 0.49 32 Ta có: n n ˆ ESS = ( β ) ∑ xi2  i =1 n ˆ 2 = ∑e i i =1 n 2 = ∑X i =1 n i n∑ x i i =1 n ∑ X i2 = i =1 i =1 = ESS 0.0358 = = 0.08 32 (đpcm) ˆ (0.6560) ( 2 ) (đpcm) ... β1 ))  2 n ∑X i =1 i = ˆ n∑ xi2 ( Se( β1 )) i =1 ˆ 2 19 * 0.08 32 * (0.0976) = 4.7057 0.00 32 Ta có: ( X )2 = i RSS 0.0544 = = 0.00 32 n − 19 − n ˆ Var ( β1 ) = ∑x n ∑x i =1 i n n = ∑ X i2 − n(...
 • 9
 • 29,421
 • 710

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS
... kết ước lượng Tìm ước lượng điểm lượng bán trung bình giá bán 20 nghìn đồng/lít 3 Lượng bán có thực phụ thuộc vào giá bán không? Giảm giá có làm tăng lượng bán không? Giá giảm nghìn lượng bán ... biến sản lượng? Theo kết này, thêm đơn vị lao động sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu? Có thể cho giảm đơn vị lao động sản lượng giảm chưa đến đơn vị không? Dự báo sản lượng trung bình lượng lao ... bình cá biệt lượng bán giá bán 18 nghìn/lít VÍ DỤ 3: Cho Y sản lượng, L lượng lao động, kết hồi quy mô sau: Anh(chị) trả lời câu hỏi sau: Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; dấu ước lượng hệ...
 • 15
 • 8,795
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: tong hop bai tap kinh te luongtong hop cac bai tap kinh te luong co loi giaibài tập kinh tế lượngbài tập kinh tế lượnggiải bài tập kinh tế lượngbài tập kinh tế lượng ứng dụngbài tập kinh tế lượng đại học ngoại thươngbài tập kinh tế lượng đại học thương mạigiải bài tập kinh tế lượng chương 4bài tập kinh tế lượng chương 4 có đáp ánbài tập kinh tế lượng chương 4 có lời giảibài tập kinh tế lượng chương 4bài tập kinh tế lượng có lời giảicách giải bài tập kinh tế lượngbài tập kinh tế lượng có lời giải ktqdNghiên cứu một số giải pháp nâng cao quản lý chất lượng công tác đấu thầu xây lắp tại ban quản lý dự án vùng phân lũ hữu đáy tỉnh hà namNâng cao năng lực tư vấn xây dựng của trung tâm tư vấn kiến trúc và đầu tư xây dựng viện kiến trúc quốc giaNghiên cứu ảnh hưởng của địa hình, địa chất, thủy hải văn đến dạng bến và kết cấu bến, ứng dụng cho bến số 2 cảng nghi sơn thanh hóaĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2017 MÔN VẬT LÝHoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thanh liêm, tỉnh hà namGiải pháp nâng cao chất lượng thi công xây dựng hệ thống giao thông trong công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh ninh bìnThuyết trình rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mạiĐề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng thi công đường asphalt luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý xây dựngĐề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây lắp tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiĐề xuất giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại đức tuệHOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC vụ BUỒNG tại KHÁCH sạn CINNAMONghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình đê điều trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninhĐánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển nam đình vũ khi tiến độ thay đổiBáo cáo hoàn chỉnh hoa duoc 2Đầu tư theo hình thức Bot trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐổi mới cơ chế tài chính tập đoàn điện lực Việt NamMẫu slide đẹp mới nhấtNHẬT ký THỰC tập tại tòa án NHÂN dân THÀNH PHỐ LAI CHÂUBÁO cáo THỰC tập về GIẢI QUYẾT án LY hôn TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂUSong co va dong dat
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập