Phân tích bối cảnh lịch sử và các tiền đề tư tưởng, lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

Bối cảnh lịch sử những tiển đề cho sự phát triển tưởng việt nam thế kỉ XV

Bối cảnh lịch sử và những tiển đề cho sự phát triển tư tưởng việt nam thế kỉ XV
... đoạn lịch sử hưng thịnh triều đại phong kiến phong kiến Việt Nam kỉ tiếp nối mạch nguồn tường giai đoạn trước mà bước phát triển phát triển rực rỡ tưởng Việt Nam I, Bối cảnh lịch sử tiển ... cảnh lịch sử tiển đề cho phát triển tưởng Việt Nam kỉ XV Theo chiều dài lịch sử dựng giữ nước dân tộc ta, tưởng Việt Nam ngày thể rõ nội dung sâu sắc Đến kỉ XV đánh giá kỉ anh hùng, chiến ... tưởng tiến bộ .Tư lí luận người Việt hình thành tiếp nối tưởng - tưởng kỉ XV mang tính nhân đạo nhân văn sâu sắc - Bên cạnh giá trị, nhà tưởng thời kì không tránh khỏi hạn chế tưởng...
 • 40
 • 15
 • 0

Câu 3 : Phân tích bối cảnh lịch sử của chỉ thị toàn quốc kháng chi ến (22.12.1946) kết quả của chủ trương ấy. ppsx

Câu 3 : Phân tích bối cảnh lịch sử của chỉ thị toàn quốc kháng chi ến (22.12.1946) và kết quả của chủ trương ấy. ppsx
... liïch sử, phận đường lối cách mạng, đường lối kháng chi n sớm vạch đắn, khoa học vấn đề có ý nghĩa định kháng chi n B- Kết luận Phân tích bối cảnh lịch sử thị toàn quốc kháng chi n kết chủ trương ... kháng chi n tự lực cánh sinh (dựa vào sức mình) kháng chi n lâu dài”, với đường lối Đảng ta chủ trương kháng chi n định thắng lợi” ( Kết chủ trương toàn dân kháng chi n”, toàn diện kháng chi n” ... - Về xác định phương châm kháng chi n : kháng chi n toàn dân, kháng chi n toàn diện, kháng chi n tinh thần tự lực cánh sinh, kháng chi n lâu dài trải qua ba giai đoạn : cầm cự, phòng ngự tổng...
 • 6
 • 404
 • 2

Anh (chị) hãy phân tích giá trị lịch sử giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.

Anh (chị) hãy phân tích giá trị lịch sử và giá trị văn chương của bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh.
... thần độc lập tự chủ dân tộc Qua điều trình bày trên, ta thấy rõ Tuyên ngôn độc lập Hồ Chí Minh có giá trị văn chương lớn Khái quát lại giá trị lịch sử giá trị văn chương Tuyên ngôn độc lập Tóm ... lập Tóm lại, Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh vừa có ý nghĩa lịch sử vô to lớn vừa có giá trị văn chương cao Bản Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh kết máu đổ, tính mệnh hi sinh người anh dũng Việt ... yêu nước, yêu độc lập tự dân tộc ta tuyên bố trịnh trọng với giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự độc lập thực trở thành nước tự độc lập Như vậy, ta thấy Tuyên ngôn Độc lập Hồ Chí Minh có kết...
 • 3
 • 72
 • 0

bối cảnh lịch sử của các quốc gia Đông Nam Á lục địa, Trung Quốc thời đại Mãn Thanh, tình hình của Đại Việt trong những năm cuối thế kỷ XVIII

bối cảnh lịch sử của các quốc gia Đông Nam Á lục địa, Trung Quốc thời đại Mãn Thanh, và tình hình của Đại Việt trong những năm cuối thế kỷ XVIII
... khu vực Đông Nam Á lục địa Trong trình nghiên cứu, số nguồn tư liệu sử dụng bao gồm:  Các tài liệu lịch sử khu vực Đông Nam Á lục địa, Trung Quốc lịch sử Việt Nam Các tài liệu lịch sử nghiên ... gia Đông Nam Á lục địa, Trung Quốc thời đại Mãn Thanh, tình hình Đại Việt năm cuối kỷ XVIII Chương 2: Ngoại giao triều đại Tây Sơn thời Quang Trung – Nguyễn Huệ Chương hai khái quát sách hoạt ... Ngoại giao với quốc gia Đông Nam Á lục địa Từ sớm Đông Nam Á khu vực lịch sử - văn hoá chỉnh thể sản sinh môi trường điều kện lịch sử cụ thể Đặc biệt, quốc gia khu vực Đông Nam Á lục địa, mối liên...
 • 60
 • 547
 • 0

PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964 pptx

PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH LỊCH SỬ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, NỘI DUNG CỦA ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC 1954-1964 pptx
... Nội dung Hoàn cảnh lịch sử Quá trình hình thành đường lối Nội dung đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-1975) Kết luận Hoàn cảnh lịch sử • Từ đầu năm 1965, để cứu vãn nguy ... Mỹ mở CT cục bộ, đưa quân đội viễn chinh Mỹ quân nước chư hầu vào trực tiếp xâm lược MN 1 Hoàn cảnh lịch sử (tt) Hoàn cảnh lịch sử đòi hỏi Đảng ta cần xác định tâm đề đường lối kháng chiến chống ... tình hình đề đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước nước Nội dung: • Nhận định tình hình: CT cục MN CT xâm lược thực dân mới, buộc phải thực thi thua, thất bại bị động nên chứa đầy mâu thuẫn chiến...
 • 19
 • 1,946
 • 47

Nho giáo đại cương - Bối cảnh lịch sử văn hóa pdf

Nho giáo đại cương - Bối cảnh lịch sử và văn hóa pdf
... Bối cảnh lịch sử văn hóa Nhà văn hóa sử triết gia Will Durant Lịch sử văn minh Trung Hoa, nêu nhận xét “Ấn Ðộ xứ siêu hình học tôn giáo Trung Hoa xứ triết lý nhân ... Tống nho gọi Tân Nho giáo - hình thức mẻ mở rộng Nho giáo Nó tự hấp thu số ý tưởng thái độ dường có nguồn hai truyền thống Ðạo giáo Phật giáo, để mang tính tôn giáo dù hữu với Ðạo giáo Phật giáo, ... cách sống có văn hóa, phẩm tính đạo đức người đường lối trị với số lượng lớn ý kiến khó nắm bắt cụ thể cá nhân cảnh ngộ Nhìn từ viễn cảnh đại, ta thấy Nho giáo lẫn Ðạo giáo tôn giáo, thế, xét...
 • 11
 • 199
 • 1

Phân tích hoạt động tài chính các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolomex, Hải Phòng

Phân tích hoạt động tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính cũng như hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolomex, Hải Phòng
... trạng hoạt động tài công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phòng 2.1 Khái quát chung công ty PTS 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Hải ... vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Chơng 3: Các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phòng Nguyễn Thị Lý Lớp ... phận hoạt động sản xuất kinh doanh có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động sản xuất kinh doanh Tất hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hởng tới tình hình tài doanh nghiệp Ngợc lại, tình hình tài...
 • 74
 • 282
 • 0

phân tích hiệu quả sản xuất các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình trồng vú sữa ở huyện phong điền, thành phố cần thơ

phân tích hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình trồng vú sữa ở huyện phong điền, thành phố cần thơ
... chung Phân tích hiệu sản xuất nhân tố ảnh hưởng đến hình trồng sữa huyện Phong Điền, TP Cần Thơ Trên sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất mở rộng hình trồng sữa cho ... tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất sữa huyện Phong Điền, TP Cần Thơ - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất mở rộng hình trồng sữa cho người dân huyện Phong Điền, TP Cần ... dân huyện Phong Điền, TP Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá tình hình sản xuất sữa huyện Phong Điền, TP Cần Thơ - Phân tích hiệu sản xuất sữa huyện Phong Điền, TP Cần Thơ - Phân tích...
 • 101
 • 205
 • 0

phân tích hiệu quả sản xuất các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình trồng ca cao, huyện mỏ cày nam, tỉnh bến tre

phân tích hiệu quả sản xuất và các nhân tố ảnh hưởng đến mô hình trồng ca cao, huyện mỏ cày nam, tỉnh bến tre
... tỉnh Bến Tre - Phân tích hiệu sản xuất hình trồng ca cao xen vườn dừa,ở huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu trồng ca cao huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre - Đề xuất ... xuất tiêu thụ ca cao Việt Nam 26 3.3.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ ca cao huyện Mỏ Cày Nam 30 Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔ HÌNH TRỒNG CA CAO ... CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hiệu sản xuất nhân tố ảnh hưởng đến hình trồng ca cao xen vườn dừa Trong sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến suất hiệu kinh tế cao cao địa bàn nghiên cứu,...
 • 98
 • 163
 • 0

Phân tích quá trình hình thành phát triển của tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.

Phân tích quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sinh viên.
... II- ý nghĩa Đối với sinh viên, việc học tập tưởng Hồ Chí Minh ý nghĩa đặc biệt quan trọng thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước gắn với phát triển tri thức, hội nhập quốc tế - Nâng cao lực ... luyện lĩnh trị + tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức, cách, phẩm chất cách mạng cho sinh viên biết sống hợp đạo lý, yêu tốt, thiện, ghét ác, xấu Học tập tưởng Hồ Chí Minh giúp nâng cao ... kỳ tưởng Hồ Chí Minh có bước phát triển mới, bật nội dung lớn sau: - tưởng kết hợp kháng chiến với kiến quốc, tiến hành kháng chiến kết hợp với xây dựng chế độ dân chủ nhân dân - tưởng...
 • 4
 • 294
 • 0

thiết kế một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức học tập, nền nếp, kỉ cương trong nhà trường cho sinh viên khoa quan hệ công chúng quảng cáo

thiết kế một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao ý thức học tập, nền nếp, kỉ cương trong nhà trường cho sinh viên khoa quan hệ công chúng và quảng cáo
... đích truyền thông Nâng cao ý thức học tập, nếp, kỉ cương nhà trường cho sinh viên khoa Quan hệ công chúng Quảng cáo Mục tiêu truyền thông cụ thể  Giúp sinh viên nhận thức ý nghĩa việc học tập ... hiệu khoa Quan hệ Công chúng Quảng cáo Học viện Báo chí Tuyên truyền mắt công chúng nhà tuyển dụng II NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG MỤC TIÊU Thông tin chung - Công chúng mục tiêu: Sinh viên Khoa Quan hệ ... trang bị kiến thức truyền thông vững vàng môi trường đại học sinh viên khoa Quan hệ Công chúng & Quảng cáo V CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG Do đối tượng truyền thông chủ yếu sinh viên với thói quen...
 • 14
 • 284
 • 3

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... Bác Hồ vĩ đại” Câu hỏi ôn tập Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh, đối ng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa việc học tập nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Cho biết mối quan hệ môn học với môn ... khoa học tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác-Lênin Là vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam Vì môn tưởng Hồ Chí Minh Những ... Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh phận tưởng Đảng, với cách phận tảng tưởng, kim nam hành động Đảng, Nắm vững tưởng Hồ Chí Minh trang bị sở giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm...
 • 5
 • 5,106
 • 28

ĐỐI TƯỢNG, NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pdf

ĐỐI TƯỢNG, NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pdf
... mạnh, góp phần xứng đáng vào nghiệp cách mạng giới” Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội 2002, tập 12, tr.512 CHƯƠNG IV TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 1) Hồ Chí Minh khẳng định Đảng CSVN ... Phân tích hai tưởng CT HCM câu nói sau: Đoàn kết đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công Trả lời: - Đại đoàn kết dân tộc tưởng Hồ Chí Minh vấn đề có ý nghĩa chiến lược, ... văn hóa, đạo đức xây dựng người CHƯƠNG I CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1) Quan điểm Hồ Chí Minh lòng yêu nước dân tộc VN? “Dân ta có lòng yêu nước nồng nàng Đó...
 • 23
 • 378
 • 1

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH docx

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH docx
... nghĩa Mác- Lênin nguồn gốc tưởng lý luận trực tiếp định chất cách mạng khoa học tưởng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tưởng Mác- Lênin, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa ... Lênin vào điều kiện thực tế Việt Nam b Mối quan hệ môn học tưởng Hồ Chí Minh với môn học đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam - Môn học tưởng Hồ Chí Minh có gắn bó chặt chẽ với môn ... Nam Nghiên cứu, giảng dạy học tập tưởng Hồ Chí Minh trang bị sở giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức đường lối cach mạng Đảng cộng sản Việt Nam - tưởng Hồ Chí Minh...
 • 26
 • 189
 • 0

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pptx

Chương mở đầu: ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pptx
... Lacutuya – Hồ Chí Minh) I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khái niệm tưởng tưởng Hồ Chí Minh Đối ng nhiệm vụ môn học tưởng Hồ Chí Minh Mối quan hệ môn học với môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin ... Mác-Lênin môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam I ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Khái niệm tưởng tưởng Hồ Chí minh a) Khái niệm tưởng nhà tưởng - Khái niệm tưởng: + Là suy nghĩ, ý nghĩ ... người - Cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh: độc lập dân tộc , dân chủ CNXH 2 Đối ng nhiệm vụ môn học tưởng Hồ Chí Minh a )Đối ng nghiên cứu - Hệ thống quan điểm lý luận Hồ Chí Minh cách mạng...
 • 16
 • 411
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phan tich hoan canh lich su nuoc ta sau cach manh thang 8 va noi dung chu truong khang chien kien quoc 1945phan tich gia tri lich su va gia trị van hoc cua tuyen ngon doc lapphan tich hoan canh lich su nuoc ta sau cach mang thang 8phan tich hoan canh lich su su ra doi cua dang noi dung co ban cuong linh dau tien cua dang neu nhan xetphan tich hoan canh lich su su ra doi cua dangbối cảnh lịch sử và tình hình chungbối cảnh lịch sử và tiền đề tƣ tƣởng hình thành quan niệm chính trị xã hội của john lockebối cảnh lịch sử và nghệ thuật gốm thời lêý nghĩa môn học tư tưởng hồ chí minh đối với sinh viêný nghĩa của môn học tư tưởng hồ chí minh đối với sinh viêntư tưởng hồ chí minh đối với sinh viênvận dụng tư tưởng hồ chí minh đối với sinh viên thương mạiý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng hồ chí minh đối với sinh viênđối tượng phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng hồ chí minhý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử các học thuyết kinh tế đối với sinh vien ngành kinh tếDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkEvaluation of metal‐ and PAH toxicity of thermo treated oil‐based drill cuttings by the use of DREAM sediment modelThe role of the state in implementing IFRSs in a developing country: the case of BangladeshAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceTheoretical and Empirical Research regarding the Performance of Financial Investment Companies based on Accounting InformationAn Analysis On The Advantages And Disadvantages Of U.S. Generally Accepted Acounting Principles (GAAP) Converging To Internatinonal Financial Reporting Standards (IFRS)Investigatino The Relationship Beween Maret Values And Accounting Numbers For 30 Selected Australia Listed CompaniesThe Relevance Of Accounting Information For Valuation And RiskThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyA Research Paper Submitted In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Master Of Science Degree In Career And Technical EducationAccounting Misstatements- Prior Period Financial Statement ErrorsHolding All The Cards The Associations Between Management Accounting, Strategy And Strategic ChangeEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaThree Empirical Essays on Bank AccountingAnalysis And Synthesis Of Fixturing Dynamic Stability In Machining Accounting For Material Removal EffectCrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationManagement Accounting And Sensemaking – A Grounded Thory Study Of Maltese Manufacuring SmesAccounting For Identity: Becoming A Chartered AccountantIs the EU “Going Too Far”? Examining the divide between the legislator within the EU and members of the financial market
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập