QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ BẢO VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI Ô TÔ KHÁCH TRONG THÀNH PHỐ

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với ô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt ppt

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt ppt
... nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường loại ô khách 40 ghế 50.000 Thông tư số đồng/giấy 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Kết việc thực TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Mô tả ... Đối tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn qui định Phí đăng kiểm khách 40 250.000 Thông tư số ghế (kể lái xe) , xe buýt đồng /xe 102/2008/TT-BTC ... hữu quan cho thuê tài phương tiện, giấy tờ phải hiệu lực; - Bản Giấy chứng nhận chất lượng nhập khẩu, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng nhập khẩu; Thành phần hồ sơ - Giấy chứng nhận bảo...
 • 7
 • 191
 • 1

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với ô cứu thương pptx

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô cứu thương pptx
... xe có xác nhận ngân hàng cầm giữ, xác nhận thuộc sở hữu quan cho thuê tài phương tiện, giấy tờ phải hiệu lực; - Bản Giấy chứng nhận chất lượng nhập khẩu, Thông báo miễn kiểm tra chất lượng ... báo kết kiểm định không đạt + Nếu phương tiện đạt: Cấp ấn cho phương tiện Mô tả bước Tên bước Bước Lãnh đạo soát xét cấp ấn cho phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe ... 101/2008/QĐ-BTC Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cứu thương 50.000 Thông tư số đồng/giấy 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC...
 • 8
 • 138
 • 0

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
... đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Quy chuẩn phép đồng xử lý chất thải thông thường 5.4 Trường hợp văn quy phạm pháp luật, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn Quy chuẩn sửa đổi, bổ ... Tài nguyên Môi trường quy định Quản lý chất thải nguy hại QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng chất thải nguy hại QCVN 19: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải ... tuân thủ quy định Quy chuẩn này; tuân thủ quy định QCVN 23: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp sản xuất xi măng Khoản Điều 11 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT (quy định số...
 • 17
 • 369
 • 2

QD162008QD BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

QD162008QD BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
... nghệ Môi trường Điều Ban hành kèm theo Quy t định 08 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường sau đây: QCVN 08:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt; QCVN 09:2008 /BTNMT - Quy ... 09:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm; QCVN 10:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ; QCVN 11:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải ... 12:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp giấy bột giấy; QCVN 13:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp dệt may; QCVN 14:2008 /BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật...
 • 42
 • 250
 • 0

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN ĐIỆN TỬ GIA DỤNG ppt

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG ppt
... 2008/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ GIA DỤNG National technical regulation on Safety for Household Electrical and Electronic Appliances (Ban hành kèm ... cầu Quy chuẩn QCVN : 2008/BKHCN 4.6 Doanh nghiệp phải lập lưu trữ hồ sơ kỹ thuật liên quan đến thiết bị điện điện tử chứng nhận hợp quy Thời gian lưu trữ Doanh nghiệp không 10 năm Các tài liệu ... Lời nói đầu QCVN : 2007/BKHCN Ban soạn thảo quy chuẩn quốc gia an toàn thiết bị điện điện tử gia dụng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt ban hành theo định số /2007QĐBKHCN...
 • 9
 • 369
 • 1

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
... dụng 1.2 Giải thích thuật ngữ Quy định kỹ thuật Phương pháp xác định Tổ chức thực PHẦN III TỔNG HỢP CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG I Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không khí: STT Số ... hai thuật ngữ “Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật II Quy chuẩn Việt Nam : Quy chuẩn kỹ thuật quy định mức giới hạn đặc tính kỹ thuật yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, trình, môi trường ... từ 65 đến 75dBA III Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia không khí: QCVN 02:2008/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế: Phạm vi điều chỉnh: Quy chuẩn quy định giá trị tối...
 • 107
 • 294
 • 0

SLIDE QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

SLIDE QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG
... 08:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt • QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm • QCVN 10:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng ... 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải sinh hoạt • QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp • QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải ... - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp chế biến thủy sản • QCVN 12:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp giấy bột giấy • QCVN 13:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ...
 • 24
 • 622
 • 0

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
... cục Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Thông số 04/2016/TT-BTNMT ngày 29 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ... 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước ... đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường quan có thẩm quy n phê duyệt...
 • 7
 • 122
 • 0

Quyết định ban hành quy chuẩnthuật quốc gia về môi trường

Quyết định ban hành quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường
... QCVN 01:2008/BNTMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên biên soạn, Vụ Môi trường Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Quy t định số 04/2008/QĐ-BTNMT ... đầu QCVN 02:2008/BNTMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải lò đốt chất thải rắn y tế biên soạn, Vụ Môi trường Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Quy t định số 04/2008/ QĐ-BTNMT ... Lời nói đầu QCVN 03: 2008/BNTMT Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng đất biên soạn, Vụ Môi trường Vụ Pháp chế trình duyệt ban hành theo Quy t định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18...
 • 10
 • 260
 • 0

Quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với xe ô

Quy chuẩn về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
... Quy chuẩn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe 4.2 Lộ trình thực 4.2.1 Đối với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ... QCVN 09:2011/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng, an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ô dừng áp dụng kể từ Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực 4.2.2 Đối với kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp ... chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường loại xe nhập chưa kiểm tra, cấp chứng chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 4.2.3 Đối với yêu...
 • 40
 • 172
 • 0

Quy chuẩn kĩ thuâtj quốc gia về ddieezen sinh học gốc etanol nhiên liệu biến tính

Quy chuẩn kĩ thuâtj quốc gia về ddieezen sinh học gốc và etanol nhiên liệu biến tính
... thuật etanol nhiên liệu biến tính (Trớch t TCVN 7716 : 2007, Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động đánh lửa Yờu cu k thut) Tên tiêu Mức 92,1 Etanol, ... LNG 4.1 Nhiờn liu sinh hc gc nhp khu 4.1.1 Nhiờn liu sinh hc gc nhp khu phi c kim tra nh nc v cht lng theo cỏc ch tiờu quy nh ti mc ca Quy chun ny 4.1.2 Vic kim tra nhiờn liu sinh hc gc nhp khu ... c quan qun lý nh nc cú thm quyn tha nhn 4.2 Nhiờn liu sinh hc gc sn xut, ch bin nc Nhiờn liu sinh hc gc sn xut, ch bin nc phi c chng nhn phự hp vi quy nh ti mc ca Quy chun ny theo phng thc th...
 • 9
 • 926
 • 2

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với xe lam, xích lô máy 3 bánh pps

Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe lam, xích lô máy 3 bánh pps
... 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC Lệ phí cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe lam, xích máy bánh 50.000 Thông tư số đồng/giấy 102/2008/TT-BTC n Quyết định số 101/2008/QĐ-BTC ... chức, cá nhân việc kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe giới có biển đăng ký Văn qui định Quyết định số 4105/2001/QĐ-BG Không áp dụng việc kiểm định xe giới dùng vào mục đích quân ... kết kiểm định không đạt + Nếu phương tiện đạt: Cấp ấn cho phương tiện Bước Lãnh đạo soát xét cấp ấn cho phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe giới Bộ phận trả hồ sơ kiểm...
 • 7
 • 192
 • 0

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ pps

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định An toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ pps
... qui định Phí Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe Thông tư số máy chuyên dùng tham gia giao thông 102/2008/TT-BTC n đường Phí Kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường ... đăng kiểm cử nhân viên đến nơi chủ xe máy chuyên dùng kiểm tra đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật bảo vệ Bước 2: môi trường đăng kiểm viên viết giấy hẹn cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật ... phục kiểm định lại Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy chứng nhận đăng ký biển số quan nhà nước thẩm quyền cấp - Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường giấy chứng nhận chất lượng nhập giấy...
 • 4
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngquy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường la giquy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 2010quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 2011quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đấtban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườnghoàn thiện các quy định tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngtiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trườngkhái niệm tiêu chuẩn quy chuẩn quốc gia về môi trườngquy chuẩn quốc gia về môi trườngtiêu chuẩn quốc gia về môi trườngcơ sở dữ liệu quốc gia về môi trườngchiến lược quốc gia về môi trườngphí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp ký quỹ bảo vệ môi trường và hoạt động cho vay tài trợPrescribing in Pregnancy, Fourth editionCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Prisoner of AzkabanBài tập trắc nghiệm Mai Lan Hương Lớp 8Kinh tế học cac nuocU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSSử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực và sáng tạo của học sinh trong quá trình giảng dạy tin học lớp 12Đề cương Dược liệu Đại học Cao đẳngPHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCNọi dung de an (THANHNGUYEN-TPs in Konflikt stehende Kopie 2017-05-29)Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020COMMON RECRUITMENT PROCESS FOR RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS MANAGEMENT TRAINEES IN PARTICIPATING ORGANISATIONSĐÁNH GIÁ VÀ XỬ TRÍ ĐAU TRONG CHĂM SÓC GIẢM NHẸSoạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Văn phòng Huyện ủy Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20172020SÁCH SCAN Kỹ thuật sản xuất vật liệu gốm sứ (Đỗ Quang Minh)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhVở bài tập tiếng anh lớp 8 thí điểm tập 1Chuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc gia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập