xác định vùng được bao đê ngăn lũ ở đồng bằng sông cửu long năm 2013 bằng ảnh viễn thám

Nghiên cứu cải tiến và áp dụng sơ đồ đồng hóa số liệu cho mô hình HRM dự báo mưa gây đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu cải tiến và áp dụng sơ đồ đồng hóa số liệu cho mô hình HRM dự báo mưa gây lũ ở đồng bằng sông cửu long
... cứu cải tiến p dụng đồ đồng óa số liệu cho ìn HRM dự b o mưa gây đồng sông Cửu Long Mục đíc , đối tượ g, p vi g iê cứu N nói p ần trên, dự b o ĐBSCL p ụ t uộc vào n ân tố đầu vào ... sử dụng số p ương p p tạm t ời c o p ép tăng cường c ất lượng dự b o: đồng óa số liệu, dự b o tổ ợp ay ìn g ép đại dương í Luận n c ỉ giới ạn to n đồng óa số liệu cho ìn HRM Đó “Ng iên cứu ... trắc HIRLAM ìn dự b o t ời tiết u vực c c nước c âu Âu HRM ìn dự b o t ời tiết u vực Cục T ời tiết Đức HRM_ DA HRM_ GME P iên HRM đồng óa số liệu P iên HRM ông có đồng óa số liệu IDFI Ban...
 • 140
 • 85
 • 0

ĐẶC TÍNH môi TRƯỜNG nước VÙNG NÔNG THÔN sâu, NGẬP ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

ĐẶC TÍNH môi TRƯỜNG nước VÙNG NÔNG THÔN sâu, NGẬP lũ ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... chúng tích lũy đất tồn môi trường nước thời gian dài Tổng đạm: cao (54.6 ppm), đặc biệt hàm lượng tồn sông NH4+ lại biến động không nhiều (0.01-2.43 ppm), điều cho thấy nguồn nước sông chứa nhiều ... theo biến đổi số lượng tảo sông Có thể xem nguồn nước sông cải tạo cho ao thích hợp hoạt đọng nhiều lào sinh vật Trong tháng cuối năm, nguồn nước sông bổ sung vào nước xuất phát từ thượng nguồn ... Kết luận Các yếu tố vật lý chưa ảnh hưởng đến trình nuôi trồng thủy sản thủy vực vùng yếu tó hóa học có ảnh hưởng P N Trao đổi nước vào mùa có khả làm môi trường Thành phần tảo phong phú với...
 • 7
 • 74
 • 1

CƠ SỞ ĐỊNH KHẨU ĐỘ CỐNG VÙNG BAO ĐÊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CÓ TÍNH ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CƠ SỞ ĐỊNH KHẨU ĐỘ CỐNG VÙNG BAO ĐÊ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CÓ TÍNH ĐẾN ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... Đây sở để tính mưa tiêu cho chu kỳ triều chữ M (1 ngày) để lựa chọn độ cống cho vùng bao đê III BIẾN ĐỔI MỰC NƯỚC TRIỀU Mực nước triều biển dâng cao làm ảnh hưởng lớn đến ĐBSCL nơi cao độ mặt ... mưa tiêu lên – 2,5% biến đổi khí hậu để tính toán độ cống tiêu vùng trũng thấp bao đê Tháng 8/2009 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Ngọc Trân (2008), “Ứng phó với biến đổi khí hậu biển dâng ĐBSCL ... cửa sông Sài Gòn Đồng Nai tăng tương tự (trên 14cm Phú An Nhà Bè sông Sài Gòn, Biên Hoà sông Đồng Nai), lên thượng nguồn mực nước tăng Thủ Dầu Một 12cm sông Vàm Cỏ ảnh hưởng sông Cửu Long...
 • 10
 • 210
 • 0

Làm thế nào những người tiêu dùng trẻ tuổi có thể định hướng được cho các ngân hàng Việt Nam.pdf

Làm thế nào những người tiêu dùng trẻ tuổi có thể định hướng được cho các ngân hàng ở Việt Nam.pdf
... Thực sự, người tiêu dùng ngân hàng Việt Nam độ tuổi từ 21 tới 29 tuổi nắm giữ trung bình nhiều sản phẩm ngành người già họ: 2,3 sản phẩm người so với 1,9 91% người trưởng thành trẻ tuổi tài ... sát Khi hỏi người tiêu dùng Việt Nam chẳng hạn tương lai liệu họ thích sử dụng ngân hàng qua Internet không điểm khoảng cách 34 phân biệt người trưởng thành trẻ tuổi với người 30 tuổi so tương ... Trung Quốc điểm Ấn Độ Những người trưởng thành trẻ tuổi xu vay nợ nhiều hơn: 45% đồng ý việc vay nợ cải thiện lối sống họ so với 31% người lớn tuổi Những người tiêu dùng trẻ tuổi dường xem việc...
 • 3
 • 242
 • 1

Xác định hệ số K để phục vụ hoạt động thu tiền sử dụng đất

Xác định hệ số K để phục vụ hoạt động thu tiền sử dụng đất
... có di t th nm cv ih s t thu ng: K = 1,3 t thu c th tr n: K = 1,2 t thu c xã : K = 1,1 ng thông tin g th nm t ( không ph t h n m c không 50% h n m toàn b di v i di ph i thu theo giá th thông qua ... n n c nhi u thu c không thu ct Theo th ng k c a C c Thu n tháng 11/2011 toàn thành ph t ách t c ch u l c t 25.10 v ng d n m c c tính s gi i quy - 50% s ng m c cho kho ng 30 i vi c kho ng 2.000 ... d t t giao có th i h n Thu ti n s d d is c giao s d ng làm m t b ng s n xu t, kinh doanh không thu ti n s d lâu dài) thu ti n s d ng c thu ti n s d d ng t + Chuy n m t t thu ng h c c p gi y ch...
 • 118
 • 173
 • 0

SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO dõi DIỄN TIẾN VÙNG lưu vực SÔNG MEKONG PHỤC vụ CHO dự báo các VÙNG đất NGẬP ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM MODIS THEO dõi DIỄN TIẾN lũ VÙNG lưu vực SÔNG MEKONG PHỤC vụ CHO dự báo các VÙNG đất NGẬP lũ ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... thác liệu ảnh viễn thám MODIS cho việc theo dõi diễn tiến vùng lưu vực sông MêKông - Xây dựng mô hình dự báo cho vùng đất ngập Đồng Bằng Sông Cửu Long PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... Cửu Long Trên sở đồ ngập vùng lưu vực sông Mêkông xây dựng, kết giải đoán, biểu đồ thể quy luật diễn tiến ngập vùng lưu vực theo thời gian người viết đưa dự báo khả diễn biến mà khu vực ... giá khả tương thích cách chồng lấp đồ Xây dựng đồ ngập khu vực nghiên cứu Hoàn chỉnh đồ ngập vùng lưu vực sông MêKông DỰ BÁO KHẢ NĂNG NGẬP LŨ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 13 Hình Sơ đồ bước...
 • 13
 • 239
 • 0

Đánh giá độ phì của đất và năng suất lúa tại một số vùngbao đê khép kín huyện chợ mới, tỉnh an giang

Đánh giá độ phì của đất và năng suất lúa tại một số vùng có bao đê khép kín ở huyện chợ mới, tỉnh an giang
... An Giang" , thực nhằm nghiên cứu độ phì đất suất lúa số vùng bao đê khép kín theo thời gian huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, nhằm làm sở cho việc đánh giá tác động bao đê triệt để đến độ phì đất suất ... canh tác lúa vùng bao đê biện pháp canh tác hợp lý lâu dài đảm bảo tính bền vững sản xuất nông nghiệp không? Do đề tài "Đánh giá độ phì đất suất lúa số tiểu vùng bao đê khép kín huyện Chợ ... Thanh Xuân, Huỳnh Văn Tâm, Ths Dương Văn Nhã tham gia, tổng kết số thực đóp góp cho đề tài i TÓM LƯỢC Đề tài "Đánh giá độ phì đất suất lúa số tiểu vùng bao đê khép kín huyện Chợ Mới, tỉnh An...
 • 54
 • 153
 • 1

Xác định bề dày bão hòa của vật liệu nhôm bằng chương trình geant4

Xác định bề dày bão hòa của vật liệu nhôm bằng chương trình geant4
... tán xạ tăng lên Đến bề dày đó, tăng thêm bề dày cường độ tán xạ không đổi Bề dày mà cường độ tán xạ không đổi gọi bề dày bão hòa Công thức liên hệ cường độ tán xạ bề dày vật liệu: I(x)  I0  Is ... lập trình linh động trình khai báo vật liệu mô - Thư viện liệu NIST cung cấp nguyên tố, vật liệu, hợp chất thiết lập sẵn chương trình Geant4 Các nguyên tố, vật liệu thường nguyên tố, vật liệu, ... tán xạ gamma chương trình Geant4, sau khảo sát biến thiên đặc trưng phổ tán xạ theo bề dày bia Từ kết khảo sát đó, ta xây dựng đường cong bão hòa nhằm ứng dụng khảo sát bề dày vật liệu Đối tượng...
 • 72
 • 81
 • 0

Vấn đề giảm nghèo của đồng bào dân tộc khmer đồng bằng sông cửu long trong quá trình phát triển bền vững

Vấn đề giảm nghèo của đồng bào dân tộc khmer ở đồng bằng sông cửu long trong quá trình phát triển bền vững
... vấn đề giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer 3.2 Tình hình nghèo hoạt động giảm nghèo gắn với phát triển bền vững đồng bào dân tộc Khmer ĐBSCL 3.3 Những vấn đề đặt trình giảm nghèo gắn với phát ... với phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc Khmer Đồng sông Cửu Long 56 56 68 103 Chƣơng 4: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.1 ... thiết Đây không vấn đề kinh tế mà vấn đề trị, xã hội sách dân tộc Đảng Chính điều làm cho Vấn đề giảm nghèo đồng bào dân tộc Khmer đồng sông Cửu Long trình phát triển bền vững trở nên cấp thiết...
 • 170
 • 178
 • 0

Vấn đề giảm nghèo của đồng bào dân tộc khmer đồng bằng sông cửu long trong quá trình phát triển bền vững (TT)

Vấn đề giảm nghèo của đồng bào dân tộc khmer ở đồng bằng sông cửu long trong quá trình phát triển bền vững (TT)
... giảm nghèo bền vững cho đồng bào Khmer? Đây không vấn đề kinh tế mà vấn đề trị, xã hội sách dân tộc Đảng Chính điều làm cho Vấn đề giảm nghèo đồng bào dân tộc Khmer Đồng sông Cửu Long trình phát ... Tình hình nghèo hoạt động giảm nghèo gắn với phát triển bền vững đồng bào dân tộc Khmer Đồng sông Cửu Long 3.2.1 Tình hình nghèo đồng bào dân tộc Khmer Đồng sông Cửu Long Các số liệu cho thấy ... tế, xã hội Đồng sông Cửu Long có ảnh hƣởng đến vấn đề giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer 3.1.1 Khái quát vùng Đồng sông Cửu Long ĐBSCL vùng đồng trù phú bồi đắp phù sa sông Cửu Long phía Tây...
 • 27
 • 118
 • 0

vai trò của khai thác thủy sản đối với sinh kế của nông hộ vùng khu vực ĐB Sông Cửu Long

vai trò của khai thác thủy sản đối với sinh kế của nông hộ vùng lũ khu vực ĐB Sông Cửu Long
... mùa vụ khai thác mức nước hàng năm 25 4.2 VAI TRÒ CỦA KHAI THÁC THUỶ SẢN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG HỘ SỐNG TRONG VÙNG LŨ THUỘC CÁC TỈNH CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 4.2.1 Khai thác thủy sản nguồn ... nuôi hộ gia đình Đối với nhóm hộ khai thác thủy sản thu nhập từ khai thác thủy sản vai trò quan trọng sinh kế nông hộ Xét riêng thu nhập khai thác thủy sản có khác biệt hai vùng khảo sát Vùng ... Mùa vụ khai thác thủy sản 23 4.1.4 Phân phối sản phẩm thủy sản khai thác 24 4.2 VAI TRÒ CỦA KHAI THÁC THUỶ SẢN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG HỘ SỐNG TRONG VÙNG LŨ THUỘC CÁC TỈNH CỦA ĐỒNG...
 • 91
 • 433
 • 0

Phúc lợi xã hội và vấn đề nghèo đói đồng bằng sông cửu long liệu đã được giải quyết

Phúc lợi xã hội và vấn đề nghèo đói ở đồng bằng sông cửu long liệu đã được giải quyết
... phúc lợi, nguyên nhân đói nghèo biểu đặc thù đồng sông Cửu Long - Đánh giá giải pháp xóa đói giảm nghèo chương trình phúc lợi đồng sông Cửu Long so với khu vực khác nước nói chung - Đề xuất giải ... từ thực tế đó, viết với đề tài: “Tình trạng nghèo đói phúc lợi Đồng sông Cửu Long vào nghiên cứu thực trạng nghèo đói đông sông cửu long năm gần ví dụ điển hình cho đói nghèo vùng núi nói chung, ... nghiên cứu Đặc điểm tự nhiên Đặc điểm kinh tế Vấn đề nghèo đói – số liệu Vấn đề nghèo đói – Thực trạng Vấn đề nghèo đói – Các chương trình xóa đói Cơ sở hạ tầng Y tế Giáo dục Bảo hiểm Việc làm Kết...
 • 25
 • 779
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: một số vấn đề về mùa lũ ở đồng bằng châu thổ sông mekong ppsx co thuan loi va kho khan gibiện pháp phòng chống lũ ở đồng bằng sông hồngbiện pháp chống lũ ở đồng bằng sông hồngvấn đề dân số ở đồng bằng sông hồngso do to chuc cua ngan hang phat trien nha dong bnag song cuu longphần ii kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày ở đồng bằng sông cửu longnhững kết quả đạt được về thực hiện gap ở đồng bằng sông cửu longmùa lũ ở đồng bằng sông cửu long bị ngập chủ yếu dotrình để một di tích được xếp hạng gồm những bước nào tiêu chí của việc xác định khu vực bảo vệ di tích là gìhãy xác định số bit mượn để chia mạng 120 0 0 0 thành các mạng con và cho biết subnetmask trong đó số bit mượn được tính như sauxác định vung biển quốc gia theo luật quốc tế và vận dụng trong bảo vệ chủ quyền biên dảoxác định vùng thiếu nước ngọt thời gian và mức được phụ cấpg v chỉ trên bản đồ để học sinh xác định rõ được vị trí của bru nâytrường hợp zrcr đã được xác định thì chiều rộng đê trong trường hợp này tính như sauxác định khách hàng tiềm năng ngân hàng tổ chức khảo sát thị trường để có chính sách thu hút và phát triển các sản phẩm tiền gửi phù hợp với nhu cầu của khách hàngĐỒ án de tai de xuat mo hinh phan loai rac cua truong theo phuong trinh phan loai rac tai tphcmBài tập từ vựng HKI tiếng anh lớp 12 (with key)skkn LỚP 8 PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘTCÁCH rèn LUYỆN bản LĨNH HIỆU QUẢ NHẤTFinancial market and instittutions 8th s miskin eakinsSocial psychology 1thTIẾNG ANH GIAO TIẾP KINH DOANH QUA ĐIỆN THOẠIBAI GIANG CHUYÊN đề HƯỚNG dẫn làm đồ DÙNG đồ CHƠIKIẾN THỨC cơ bản về THƠ mới, ngữ văn 11, HK2Khi mua vé xổ số tự chọn mega 6Hướng dẫn treo gương bát quái theo đúng phong thủyNha toan hoc newtonbộ giáo dục và đào tạo kỳ thi tuyển sinh đại họcTUYÊN THỆ Kết nạp ĐảngMETASTOCK - BẮT ĐẦU TỪ NHỮNG GÌ ĐƠN GIẢN NHẤTĐô thị hóa, công nghiệp hóa, suy giảm chất lượng nướcGiải pháp marketing cho dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng premier village da nang resortTiểu luận triết học đặc điểm của TRIẾT học TRUNG QUỐCTriết học trung quốc tư tưởng vô vi của đạo gia và những ảnh hưởng của tư tưởng này lên đời sống xã hội ngày nayTIỂU LUẬN, TÌNH HUỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: Sai phạm trong việc lập hồ sơ để hoàn thuế giá trị gia tăng tại một công ty kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập