Mô hình hóa sơ đồ Use Case

bài giảng hình họa sử dụng use case

bài giảng mô hình họa sử dụng use case
... đích người sử dụng 1.1 Mục đích (3) 1.2 hình hóa yêu cầu • hình hóa chức mà hệ thống thực thi – hình bao gồm chức định trước hệ thống – Sử dụng khái niệm Use Case 1.2 hình hóa yêu ... đồ use case • Biểu đồ use case (use case diagram) – Là tập hợp actor use case lại; bổ sung mối liên quan (association) chúng lập thành biểu đồ use case 28 Nội dung hình hóa yêu cầu Biểu đồ use ... Biểu đồ use case Đặc tả use case Thuâ ât ngư Đă âc tả phụ trợ 30 Đặc tả Use Case • Tên: – Tên Use case tả ngắn gọn: – tả vai trò mục đích use case, tránh kiểu diễn xuôi tên Use Case • Điều...
 • 47
 • 153
 • 0

Bài tập dài hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động

Bài tập dài mô hình hoá số 1: dùng máy tính khảo sát quá trình quá độ của hệ điều khiển tự động
... học bkhn môn :tự động hoá Chương lập trình máy tính để khảo sát trình độ hệ điều khiển tự động Đề Bài: Tham số sinh viên tự chọn K1, K2 - hệ số khuếch đại T1 - số thời gian T2 - Hằng số thời gian ... bkhn môn :tự động hoá 2.4.In 100 giá trị 15 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 16 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 17 trường đại học bkhn môn :tự động hoá 18 trường đại học bkhn môn :tự động ... lý dùng phương pháp để giải toán Người ta dùng máy tính tương tự máy tính số để hệ liên tục 1.2 .Dùng máy tính tương tự để hệ thống liên tục Máy tính tương tự trình phát triển lâu dài...
 • 22
 • 121
 • 0

Bài tập dài hình hóa số 2

Bài tập dài mô hình hóa số 2
... C2=2T2-8T2 C3=T2-2TT1+4T2 Ms=1/[T3(Z+1)3][K1KT3(Z3+3Z2+3Z+1)+2T2(Z3+Z2-Z-1)+ +4T1T(Z3-Z2-Z-1)+8T2(Z3-3Z2+3Z-1)] =1/[T3(Z+1)3][(K1KT3+2T2+4T1T+8T2)Z3+(3K1KT3+2T2-4T1T -24 T2)Z2+(3K1KT3-2T2-4T1T +24 T2)Z+K1KT3-2T2+4T1T-8T2] ... =1/[T3(Z+1)3][(K1KT3+2T2+4T1T+8T2)Z3+(3K1KT3+2T2-4T1T -24 T2)Z2+(3K1KT3-2T2-4T1T +24 T2)Z+K1KT3-2T2+4T1T-8T2] Ao= K1KT3-2T2+4T1T-8T2 A1=3K1KT3+2T2-4T1T -24 T2 A2=3K1KT3-2T2-4T1T +24 T2 A3= K1KT3+2T2+4T1T+8T2 K 1T ( Z + 1)(C1 Z + C Z + C ) K 1T ... j){ float t1,t2; t1=tf +2* ti; t2 =2* tf*ti; a0=k1*k*t*t*t -2* t*t+4*t1*t-8*t2; a1=3*k1*k*t*t*t -2* t*t-4*t1*t +24 *t2; a2=3*k1*k*t*t*t +2* t*t-4*t1*t -24 *t2; a3=3*k1*k*t*t*t +2* t*t+4*t1*t+8*t2; for(i=j;i...
 • 13
 • 386
 • 2

ĐIỂN HÌNH HÓA ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN

ĐIỂN HÌNH HÓA SƠ ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN
... V CễNG NGH THI CễNG THEO PP TOP- DOWN I KHI NIM V CễNG NGH THI CễNG TOP- DOWN L cụng ngh tiờn tin hin nay, cụng ngh ny ngi ta thi cụng cỏc tng hm t trờn xung Top- Down ngha l ngi ta thi cụng kờt ... thi tit Tin thi cụng nhanh, sau ac thi cụng sn tng trt, cú th tỏch hon ton vic thi cụng Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down l cụng ngh tiờn tin hin Trong cụng ngh ... 2010 THIT K K THUT THI CễNG THEO PHNG PHP TOP- DOWN: 1.Ct thộp tm: Khi thi cụng tng hm theo phng phỏp TOP- DOWN phi s dng cỏc ct thộp cỏc sn tng hm v nu thi cụng kt cu phn thõn ng thi vi thi...
 • 58
 • 674
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐIỂN HÌNH HÓA ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN” docx

ĐỀ TÀI “ĐIỂN HÌNH HÓA SƠ ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN” docx
... thi tit Tin thi cụng nhanh, sau ac thi cụng sn tng trt, cú th tỏch hon ton vic thi cụng Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down l cụng ngh tiờn tin hin Trong cụng ngh ... 2010 THIT K K THUT THI CễNG THEO PHNG PHP TOP- DOWN: 1.Ct thộp tm: Khi thi cụng tng hm theo phng phỏp TOP- DOWN phi s dng cỏc ct thộp cỏc sn tng hm v nu thi cụng kt cu phn thõn ng thi vi thi ... tụng sn ỏy tng hm 5.7 Thi cụng Tng tng hm phớa bờn tng barret nu cn thit 5.8 Thi cụng vỏ cỏc ụ sn c cha l thi cụng 5.9 Thi cụng hon thin nh Phng phỏp truyn thng 6.Thit b phc v thi cụng: Phc v cụng...
 • 58
 • 466
 • 0

BÁO CÁO NCKH : "ĐIỂN HÌNH HÓA ĐỒ MẠNG TIẾN ĐỘ THI CÔNG TRONG THI CÔNG PHẦN NGẦM BẰNG CÔNG NGHỆ TOP – DOWN" ppt

BÁO CÁO NCKH :
... QUYT BO CO NCKH SINH VIấN 2010 THIT K K THUT THI CễNG THEO PHNG PHP TOP- DOWN: 1.Ct thộp tm: Khi thi cụng tng hm theo phng phỏp TOP- DOWN phi s dng cỏc ct thộp cỏc sn tng hm v nu thi cụng kt ... ỏy tng hm 5.7 Thi cụng Tng tng hm phớa bờn tng barret nu cn thit 5.8 Thi cụng vỏ cỏc ụ sn c cha l thi cụng 5.9 Thi cụng hon thin nh Phng phỏp truyn thng 6.Thit b phc v thi cụng: Phc v cụng tỏc ... thi tit Tin thi cụng nhanh, sau ac thi cụng sn tng trt, cú th tỏch hon ton vic thi cụng Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down Cụng ngh thi cụng tng hm Top- Down l cụng ngh tiờn tin hin Trong cụng ngh...
 • 58
 • 469
 • 0

hình hóa trường độ âm tiết tiếng việt nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng nói

mô hình hóa trường độ âm tiết tiếng việt nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng nói
... toán hình hóa trường độ tổng hợp tiếng nói hướng đến việc phân tích âm tiết dựa ngữ cảnh để đưa thông tin trường độ âm tiết Trường độ đưa gần với trường độ thực tế âm tiế tốt, đảm bảo độ tự ... toán hình hóa trường độ âm tiết tiếng Việt Chi tiết trình bày chương sau 1.6 Kết luận chương Chương điểm qua tổng quan hệ tổng hợp tiếng nói đặc điểm ngữ âm ngữ điệu tiếng Việt Việc hình hóa ... thái tâm lý cảm xúc người nói Do việc hình trường độ dự đoán trường độ âm tiết chủ yếu mang tính chất tương đối Và tạo cảm giác thật cho âm tiết tổng hợp 1.5 Các hướng tiếp cận hình hóa trường...
 • 68
 • 396
 • 0

hình hoá số trị quá trình lan truyền tạp chất vùng ven biển

Mô hình hoá số trị quá trình lan truyền tạp chất vùng ven biển
... tng lan truyn cht 10 1.3 Thit lp phng trỡnh lan truyn chõt 11 1.3.1 K huch tỏn phõn t 11 1.3.2 K huch tỏn ri 12 1.4 Phng trỡnh lan truyn cht mt chiu, hai chiu v ba chiu 13 1.4.1 Phng trỡnh lan ... cu: - Tỡm hiu cỏc quỏ trỡnh lan truyn cht nc - Thit lp mụ hỡnh toỏn hc - Tỡm li gii gii tớch mt s trng hp c bit - Xõy dng mụ toỏn hc cho bi toỏn lan truyn cht vựng ven b - Thit lp ỳng n cỏc iu ... trỡnh lan truyn cht mt chiu, hai chiu v ba chiu 1.4.1 Phng trỡnh lan truyn cht ba chiu ếC ễC ếC ếC -Vu h V h w - ụt ừx ừy ụz K Ê +dy y OX ( ừz ? dz + + / (1.12) ụz 1.4.2 Phng trỡnh lan...
 • 71
 • 387
 • 0

hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng

Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
... thuật toán hỗ trợ hình hóa, đồ địa hình ba chiều  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu phương pháp hình hóa đồ ba chiều, đồ địa hình ba chiều thử nghiệm hình hóa đồ địa hình ba chiều khu vực ... gian ba chiều, … từ ứng dụng vào việc hình hóa đồ địa hình ba chiều khu vực cụ thể, xây dựng cài đặt thử nghiệm ứng dụng web Vì vậy, tác giả chọn đề tài hình hóa đồ ba chiều ứng dụng ... CHƢƠNG 3: BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH BA CHIỀU VÀ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 54 3.1 Giới thiệu 54 3.2 Bản đồ địa hình ba chiều 54 3.2.1 Cơ sở khoa học đồ địa hình ba chiều 54 3.2.2 chiều...
 • 99
 • 346
 • 2

hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng

Mô hình hóa bản đồ ba chiều và ứng dụng
... thuật toán hỗ trợ hình hóa, đồ địa hình ba chiều  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu phương pháp hình hóa đồ ba chiều, đồ địa hình ba chiều thử nghiệm hình hóa đồ địa hình ba chiều khu vực ... gian ba chiều, … từ ứng dụng vào việc hình hóa đồ địa hình ba chiều khu vực cụ thể, xây dựng cài đặt thử nghiệm ứng dụng web Vì vậy, tác giả chọn đề tài hình hóa đồ ba chiều ứng dụng ...  Nghiên cứu phương pháp hình hóa đồ ba chiều, từ rút nhận xét đưa phương pháp phù hợp đồ địa hình ba chiều  Nghiên cứu thuật toán hỗ trợ việc hình hóa đồ ba chiều, phép toán, thuật toán...
 • 7
 • 190
 • 5

Hình Một Số Đồ Điện Dân Dụng

Mô Hình Một Số Đồ Điện Dân Dụng
... theo tiêu chuẩn điện việt nam Nội dung chính: Yêu cầu: - nắm nguyên lý số thiết bị điện gia dụng bàn ủi,nồi cơm điện, động pha ,các laoij quạt, biến áp… - Tính toán số thông số thiết bị nhằm ... với phát triển điện năng, thiết bị dân dụng ngày phát triển cần nhiều nhân lực để làm việc thiết bị điện Vì đòi hỏi người công nhân làm việc ngành ,nghề đặc biệt ngành nghề điện ,điện tử phải hiểu ... Sử dụng thành thạo loại máy đo thông dụng để đo kiểm,xác định lỗi sửa chữa thiết bị điện gia dụng theo thông số nhà sản xuất - Lắp đặt mạng chiếu sang cho gia đình theo vẽ - Lắp đắt mạng điện...
 • 18
 • 129
 • 0

hình hóa USE CASE

Mô hình hóa USE CASE
... vào hình Use Case có cách thêm vào tác nhân Use Case mới, thay đổi đặc tả Use Case có Khi bổ sung thêm vào hình Use Case tồn tại, ý để không bỏ chức cần tới 5- BIỂU ĐỒ USE CASE Use Case ... biểu đồ Use Case (Use Case Diagram), hình Use Case chia thành số lượng lớn biểu đồ Một biểu đồ Use Case chứa phần tử hình biểu thị hệ thống, tác nhân Use Case mối quan hệ Use Case Lời tả ... Case Use Case cũ cộng thêm phần Một Use Case gọi Use Case mở rộng (Extended Use Case ) Trong quan hệ mở rộng, Use Case gốc (Base Use Case ) dùng để mở rộng phải Use Case hoàn thiện Use Case mở...
 • 18
 • 221
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: sơ đồ use casesơ đồ use case quản lý nhân sựsơ đồ use case quản lý điểmsơ đồ use case trong umlsơ đồ use case diagramsơ đồ use case quản lý nhà sáchsơ đồ use case quản lý siêu thịsơ đồ use case quản lý sinh viênsơ đồ use case là gìsơ đồ use case quản lý khách sạnsơ đồ use case quản lý thư việnsơ đồ use case quản lý bán hàngsơ đồ use case tổng quátsơ đồ use case gamesơ đồ use case websiteCO2 siêu tới hạn trong hóa học xanh Supercritical CO2 trong hóa học xanhNghiên cứu phát triển hệ thống mạng cảm biến không dây trên nền IPv6 cho các ứng dụng Smart Grid (tt)Tính bội của cực tiểu toàn cục của hàm tham số (LV tốt nghiệp)Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập ở tiểu học (LA tiến sĩ)Phát triển nông, lâm, thủy sản ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, liên hệ qua thực tiễn ở thành phố Hà NộiKhảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà NộiNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiNâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt NamNghệ thuật bút kí chân dung của Hà Minh Đức qua Người của một thời và Tài năng và danh phận.Nghiên cứu hình thức, ý nghĩa thể của câu trong tiếng Anh và cách chuyển dịch sang tiếng ViệtNhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đạiNhững đổi mới của Thơ Mới lãng mạn 1932 - 1945 nhìn từ phương diện thể loạiPhân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà NộiQuản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt NamQuản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thành phố Hà NộiSự hoạt động của những yếu tố thể hiện lịch sự trong câu cầu khiến tiếng ViệtBAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ MacrocomQuản lý chi Bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập