Đo lường và điều khiển bằng máy tính phần 1

Bài giảng Đo lường điều khiển bằng máy tính Chương 1 Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính

Bài giảng Đo lường và điều khiển bằng máy tính Chương 1 Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính
... cách giao tiếp như: - Qua card đo lường, điều khiển gắn vào rãnh cắm mainboard máy tính - Giao tiếp qua cổng máy in song song - Giao tiếp qua cổng nối tiếp RS-232 - Giao tiếp qua cổng nối tiếp ... 16 8 – 16 F Điều khiển đóa cứng (Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller) 17 0 – 17 7 Điều khiển IDE (Secondary IDE controller Intel 823 71 AB/EB ) GIAO TIẾP QUA RÃN H CẮM MÁY TÍNH 1F0 – 1F7 Điều khiển ... Mạch giao tiếp song song 16 bit slot ISA, phần đệm giãi mã đòa Hình 1. 10a: GIAO TIẾP QUA RÃNH CẮM MÁY TÍNH Hình 1. 10b: Mạch giao tiếp song song 16 bit slot ISA, phần xuất nhập ngoại vi 71 72 CHƯƠNG...
 • 34
 • 94
 • 0

Đo lường điều khiển bằng máy tính .chương 6

Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương 6
... Trạng thái 14 14 15 32 /Error 16 31 /Init 17 36 18 - 25 19 - 30 /Auto-Linefeed Vào/Ra Điều khiển Có Vào Trạng thái Vào/Ra Điều khiển /Select Printer Vào/Ra Điều khiển Có Mass Ngõ cổng song song ... … cách ghi vào ghi điều khiển byte thích hợp 3- Muốn đọc liệu, ghi bit D0 = vào ghi điều khiển, đọc bit cao ghi trạng thái (4 bit thấp liệu vào), dời phải bit, sau cho D0 ghi điều khiển 0, đọc ... sau gởi byte ‘A’ Hình 6. 6: Truyền liệu từ máy tính ngoại vi http://www.khvt.com CHƯƠNG 6: GIAO TIẾP QUA CỔNG SONG SONG Trang 12 Hình 6. 7: Truyền liệu từ ngoại vi vào máy tính Ngoại vi nhận byte...
 • 24
 • 504
 • 6

Tài liệu Đo lường điều khiển bằng máy tính .chương4 docx

Tài liệu Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương4 docx
... Từ điều khiển khởi động ICW1 Chức Viết Từ điều khiển hoạt động OCW2 Viết Từ điều khiển hoạt động OCW3 Đọc Yêu cầu ngắt IRR Đọc 21H Phục vụ ngắt ISR Viết Từ điều khiển khởi động ICW2 Viết Từ điều ... điều khiển khởi động ICW3 Viết Đọc/Viết Từ điều khiển khởi động ICW4 Mặt ngắt IMR Từ điều khiển hoạt động OCW1 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2006 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH CHO MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN ... Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2006 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH CHO MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN Trang 104 4.4 SỬ DỤNG NGẮT TRONG ĐIỀU KHIỂN Khi đọc liệu từ cổng ngoại vi thường dùng hai phương pháp Phương pháp...
 • 25
 • 351
 • 2

Tài liệu Đo lường điều khiển bằng máy tính .chương 7 ppt

Tài liệu Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương 7 ppt
... Hai bit stop số bit liệu 6, 7, Khi số bit liệu dùng 1,5 bit stop Bit 0, Bit Bit 0 bit liệu bit liệu bit liệu 1 bit liệu Bảng 7. 9: Thanh ghi điều khiển modem MCR Bit Dùng cho 1 675 0 Bit Mode loopback ... không gởi liệu Điều khiển lưu lượng phần mềm dùng hai ký tự Xon Xoff Khi modem muốn máy tính ngừng truyền gởi ký tự Xoff (ASCII 19) modem rảnh gởi ký tự Xon (ASCII 17) Việc trao đổi liệu máy tính ... 1-1) (H .7. 2b) Hình 7. 2 Cổng COM có hai dạng đầu nối đực D-25 D-9 Bảng 7. 1 D-25 D-9 Tên tín hiệu Chiều Ýù nghóa TD, TXD, truyền liệu xuất Xuất liệu nối tiếp RD, RXD, nhận liệu nhập Nhập liệu nối...
 • 38
 • 310
 • 2

Tài liệu Đo lường điều khiển bằng máy tính.chương3 pdf

Tài liệu Đo lường và điều khiển bằng máy tính.chương3 pdf
... số học 14 Điều khiển IDE thứ 15 Điều khiển IDE thứ hai Tuyến ISA có nhiều chân thực tế sử dụng ta cần đường đòa SA0 SA9, liệu SD0 SD15, điều khiển –IOR, -IOW, AEN, -IOCS16, -SBHE, ngõ vào ngắt ... ghi BALE mức cao, đòa xuất cài lại cạnh xuống BALE Các tín hiệu điều khiển vi xử lý hay điều khiển DMA chiếm card điều khiển gắn vào rãnh cắm LA23 ÷ LA17 (Unlatched Address bus 23 ÷ 17)(I/O) Dùng ... tiếp với ngoại vi, có nhiều cách giao tiếp như: - Qua card đo lường, điều khiển gắn vào rãnh cắm mainboard máy tính - Giao tiếp qua cổng máy in song song - Giao tiếp qua cổng nối tiếp RS-232 - Giao...
 • 35
 • 596
 • 3

Tài liệu Đo lường điều khiển bằng máy tính .chương5 docx

Tài liệu Đo lường và điều khiển bằng máy tính .chương5 docx
... cho máy tính thực chương trình điều khiển, ngắt hay DMA Các bước hình thành để chuyển đổi A/D với trigger phần mềm truyền kết A/D chương trình điều khiển: - Đặt tầm vào cho kênh A/D - Đặt kênh vào ... cho phép điều khiển DMA 8237 truyền byte liệu chuyển đổi AD từ PCL-818L đến nhớ Chọn kênh truyền DMA hay nhờ cầu nối JP1 Lưu ý: phải lập trình điều khiển DMA ghi trang DMA 8237 máy tính trước ... TÍN HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRANG 116 Bảng 5.1 Các ghi Đòa Đọc Viết BASE+0 Byte thấp A/D số kênh Kích mềm A/D BASE+1 Byte cao A/D Điều khiển tầm A/D BASE+2 Quét kênh MUX Quét kênh MUX tầm điều khiển...
 • 43
 • 402
 • 3

ĐO LƯỜNG ĐiỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ppt

ĐO LƯỜNG VÀ ĐiỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ppt
... nhúng Hệ điều khiển nhúng hệ thống mà máy tính nhúng vào vòng điều khiển sản phẩm nhằm điều khiển đối tượng, điều khiển qúa trình công nghệ đáp ứng yêu cầu đặt Điều khiển nhúng Hệ thống điều khiển ... ĐẦU  Vi xử lý sử dụng điều khiển đo lường dạng sau:  Máy tính điều khiển  Vi xử lý điều khiển nhúng (embedded microprocessor, embedded micro- controller)  Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) ... Nhiễu Sản phẩm vào Quá trình vật lý Năng lượng vào Sản phẩm Năng lượng Tín hiệu đo lường điều khiển Thiết bị nhập Máy tính Thiết bị xuất CHƯƠNG MỞ ĐẦU  Cấu trúc tổng quát hệ thống điều khiển trình...
 • 55
 • 379
 • 4

Đo Lường Điều Khiển Bằng Máy Tính Nghiên cứu card USB6008 lập trình Labview

Đo Lường Và Điều Khiển Bằng Máy Tính Nghiên cứu card USB6008 và lập trình Labview
... xác Tín hiệu điều khiển dòng điện Các chân xuất/nhập tín hiệu số Số kênh Timing Logic Levels Ngưỡng điện áp vào giới hạn lớn Ngưỡng điện áp giới hạn lớn Dòng điện vào Bộ lọc vào lập trình Output ... USB 6008 LabView: a) Kết nối card USB 6008: B1: Kết nối card USB 6008 với máy vi tính B2: Kiểm tra cài Driver cho card Để xem thiết bị USB-6008 kết nối với máy tính, ta khởi động thư viện NI-DAQ ... Card USB-6008 1.Giới thiệu tổng quát 2.Mô tả a) Mô tả phần mềm b) Mô tả phần cứng Chương II: Sử dụng card USB 6008 LabView 1.Tìm hiểu chung Labview a) Giới thiệu b) Ứng dụng Labview Sử dụng card...
 • 16
 • 1,236
 • 6

Giáo trình- Đo lường điều khiển bằng máy tính- chương 9 docx

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 9 docx
... từ MV 9. 9.2 Dời thuận ngược 9. 9.3 Dời digit sang trái http://www.khvt.com CHƯƠNG 9: BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH ĐƯC Trang 276 9. 9.4 Dời digit sang phải 9. 9.5 Dời từ 9. 9.6 Quay trái 9. 9.7 Quay ... Ví dụ: điều khiển động xoay chiều theo sơ đồ H .9. 5a Hình 9. 5a Sơ đồ H .9. 5a biến đổi thành sơ đồ điều khiển dùng PLC H .9. 5b Hình 9. 5b Chương trình điều khiển dạng LAD (H .9. 5c): Hình 9. 5c: Chương ... http://www.khvt.com CHƯƠNG 9: BỘ ĐIỀU KHIỂN LOGIC LẬP TRÌNH ĐƯC Trang 274 9. 8.2 So sánh khoảng 9. 8.3 So sánh bảng 9. 8.4 So sánh hai bảng 9. 9 LỆNH GHI DỜI 9. 9.1 Dời trái Ví dụ: chương trình phát...
 • 83
 • 290
 • 1

Giáo trình- Đo lường điều khiển bằng máy tính- chương 8 ppsx

Giáo trình- Đo lường và điều khiển bằng máy tính- chương 8 ppsx
... trò 380 383 394 80 00 80 01 comPortInvalid 80 02 80 03 80 04 comPortAlreadyOpen 80 05 80 06 80 07 80 08 8009 80 10 80 11 comNoOpen 80 12 80 13 80 14 comSetCommStateFailed 80 15 80 16 comPortNotOpen 80 18 8019 ... đònh “9600, N, 8, 1” Trong trường hợp đặt sai giá trò báo cố Sau giá trò cho phép: • Baud rate: 110, 300, 600, 1200, 2400, 9600 (Default), 14400, 19200, 288 00, 384 00, 56000, 1 280 00, 256000 • ... Thành Trang 220 ' Close the port MSComm1.PortOpen = False End End Sub Ví dụ: ghép nối vi điều khiển 89 51 điều khiển port ORG 0000H MOV IE,#00000000B MOV TMOD,#00100000 MOV TL1#,0FDH MOV TH1,#0FDH...
 • 25
 • 230
 • 1

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN (ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ( ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH)

THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ ĐIÊN TỬ SỬ DỤNG CỔNG NỐI TIẾP HIỂN THỊ BẰNG LED 7 ĐOẠN (ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ( ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH)
... ánh sáng… Với loạt ứng dụng thú vị trên, chúng em xin giới thiệu ứng dụng nhỏ dùng vi điều khiển 8051 (cụ thể vi điều khiển AT89S52) để thiết kế đồng hồ điện tử hiển thị led đo n điều khiển máy ... (Vcc) chân 20 (GND) II,CẤU TRÚC IC MAX 232 Bộ vi điều khiển AT89s52 có khả giao tiếp với thiết bị qua cổng nối tiếp Vấn đề trở ngại giao tiếp với máy tính mức logic vi điều khiển cổng COM khác ... Mạch hiển thị rõ ràng giá trị led đo n - Thiết kế mạch nhỏ gọn dễ sử dụng 2,NHƯỢC ĐIỂM : - Mạch hiển thi giá trị lúc nên muốn xem giá trị lại ta phải điều khiển 3,ỨNG DỤNG : - Mạch thiết kế đơn...
 • 20
 • 488
 • 0

tiểu luận môn đo lường điều khiển bằng máy tính

tiểu luận môn đo lường và điều khiển bằng máy tính
... nhận hay truyền liệu máy tính, PLC, vi điều khiển, … Việc trao đổitín hiệu thông thường qua chân RxD (nhận) TxD (truyền) Các tín hiệu lại có chứcnăng hỗ trợ để thiết lập điều khiển trình truyền, ...  Chương trình mô phổng led đo n dùng visual Basic để điều khiển hiển thị từ 0-9 qua cổng giao tiếp nối tiếp giao tiếp với 89c51 Phần hiển thị Visual Basic để điều khiển CDDI10B Trang6 NHÓM: ĐHCNTPHCM ... liệu hai chiều máy tính ngoại vi, có ưu điểm sau: - Khoảng cách truyền xa truyền song song - Số dây kết nối - Có thể truyền không dây dùng hồng ngoại - Có thể ghép nối với vi điều khiển hay PLC...
 • 14
 • 488
 • 4

THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN ON-OFF ĐỘNG CƠ DC SỬ DỤNG PHẦN MỀM LABVIEW

THÍ NGHIỆM ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN BẰNG MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN ON-OFF ĐỘNG CƠ DC SỬ DỤNG PHẦN MỀM LABVIEW
... dùng FET ROLE + Dùng phần mềm Labview để giao tiếp điều khiển Phương pháp điều khiển Điều khiển động DC cách điều biến độ rộng xung Động DC sử dụng dân dụng thường hoạt động điện áp 24V trở lại ... DÙNG PHẦN MỀM LABVIEW ĐIỀU KHIỂN ON/OFF ĐỘNG CƠ DC Nội dung thực : Tìm hiểu cách giao tiếp vi xử lý máy tính qua Labview Điều khiển on/off động DC giao tiếp với máy tính qua cổng COM ... giao diện điều khiển máy tính Thiết kế Về thiết kế phần cứng: Bao gồm mạch điều khiển mạch công suất + Mạch điều khiển: Sử dụng vi xử lý 89V51 + Mạch công suất: sử dụng mach điêu khiển dùng FET...
 • 24
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đo lường và điều khiển bằng máy tínhđồ án đo lường và điều khiển bằng máy tínhhệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tínhdownload đo lường và điều khiển bằng máy tínhthực hành đo lường và điều khiển bằng máy tínhbài giảng đo lường và điều khiển bằng máy tínhtài liệu đo lường và điều khiển bằng máy tínhdo luong va dieu khien bang may tinhđo lường và điều khiển bằng máy tính ngành điệngiáo trình đo lường và điều khiển bằng máy tínhsoan tap bai giang do luong va dieu khien bang may tinhdo an soan tap bai giang do luong va dieu khien bang may tinhdon an do luong va dieu khien bang may tinhde tai do luong va dieu khien bang may tinhsoan tap bai giang mon do luong va dieu khien bang may tinhNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC PHƯỜNG xã tại THÀNH PHỐ mỹ THO TIỀN GIANGNâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội huyện mộc hoá tỉnh long anNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn THUẬN PHÚNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của VIỄN THÔNG TIỀN GIANGPHÁT TRIỂN MẠNG lưới đại lý bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo HIỂM PVI SÔNG TIỀNCD giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm miền trungCD kiểm soát chi thường xuyên qua kho bạc nhà nước bố trạch , tỉnh quảng bìnhCD một số giải pháp trong công tác đốc thu nợ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếCD phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng theo hướng bền vữngCD thực trạng tín dụng cho vay hộ kinh doanh cá thể tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh thanh hóaCD TIN DUNG PHUCCD2 ẢNH HƯỞNG của cảm NHẬN TRÁCH NHIỆM xã hội đến NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU và ý ĐỊNH MUA HÀNG TRƯỜNG hợp DỊCH vụ vận tải KHÁCH của CÔNG TY cổ PHẦN THUẬN THẢOcd2 giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã ba đồn – tỉnh quảng bìnhCD2 hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng cầu thanh hoáCD2 nâng cao hiệu quả kinh doanh hàng nhập khẩu tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu kỹ nghệ á đôngCD2 NÂNG CAO NĂNG lực TIẾP cận THỊ TRƯỜNG đối với các sản PHẨM THỦ CÔNG mỹ NGHỆ, PHÁT TRIỂN các LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG ở hà TĨNHCD2 phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh thị xã quảng trịCD2 tăng cường công tác giám sát quản lý chất lượng công trình, thuộc dự án bảo tồn tôn tạo khu mộ bà hoàng thị loanCD2 thực trạng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện bố trạch, tỉnh quảng bìnhCD2 thực trạng hoạt động marketing của công ty CPXD phúc thịnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập