Chuyển đổi sang hệ thống đào tạo theo tín chỉ cơ hội và thách thức

HỆ THỐNG đào tạo THEO tín CHỈ KHẢ NĂNG “ làm TRUNG tâm” của SINH VIÊN

HỆ THỐNG đào tạo THEO tín CHỈ KHẢ NĂNG “ làm TRUNG tâm” của SINH VIÊN
... hỏi sáng tạo o Vì v y, nhƣ phân t h trên, việ tự họ ủ sinh viên kh ng hỉ di n r tự nhiên h gi o ho họ b i t p m giáo viên n ần 95 Hội nghị khoa học tổng kết năm đào tạo theo hệ thống tín đổi phương ... n tự họ ủ sinh viên ũng hỉ đƣợ hừng, hƣ ó m t khảo sát n o ụ thể, đặ biệt ng khó khăn x t đến t nh hất ―sáng tạo theo ảm hứng‖ ủ sinh viên ng nh nghề nghệ thu t Chính t nh hất ―sáng tạo n y ũng ... muốn tìm hiểu vấn đề sinh viên Kết khảo sát kiến sinh viên tất ả ng nh đ o tạo ủ trƣờng v o năm 2015 ũng ho thấy l m t vấn đề ủ to n trƣờng Phần lớn số sinh viên th m gi khảo sát ho họ t đƣợ...
 • 7
 • 122
 • 0

PHÁT HUY TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

PHÁT HUY TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 13 2.1 Phân tích thực trạng hệ thống đào tạo theo tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân 13 CHƯƠNG ... cạnh ưu việt hệ thống tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân tồn mặt hạn chế cần khắc phục 21 CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỂ PHÁT HUY TÍNH ƯU VIỆT CỦA HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ... nhằm phát huy tính ưu việt hệ thống đào tạo theo tín trường Mục đích nghiên cứu - Phát mặt tích cực đạt hạn chế tồn việc thực chương trình đào tạo theo hệ thống tín trường Đại học Kinh tế Quốc dân...
 • 28
 • 93
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ QUẢN TRỊ SỞ DỮ LIỆU: Xây dựng phần mềm quản lý điểm học tập theo hệ thống đào tạo theo tín chỉ

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU: Xây dựng phần mềm quản lý điểm học tập theo hệ thống đào tạo theo tín chỉ
... Sau kết thúc môn học SQL, với vốn kiến thức tích lũy trình học thực hành, nhóm chúng em xin nhận thực đề tài : Xây dựng phần mềm quản điểmhọc tập theo hệ thống đào tạo theo tín chỉ Đây đề ... Chương 1: Khảo sát toán, phân tích thiết kế hệ thống I Khảo sát toán Sau tiến hành khảo sát thực tế hệ thống quản điểm sinh viên theo hệ thống đào tạo theo tín trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội, nhóm ... *from ketquathi 11 Tạo thủ tục xem điểm theo danh sách lớp Thủ tục cho phép ta xem điểm thành phần môn học theo danh sách lớp, ta mở rộng thành xem điểm môn theo danh sách lớp Theo điểm TB lớp create...
 • 15
 • 276
 • 0

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ MỸ NHỮNG GỢI Ý CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ MỸ VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
... quản lý vốn sáng kiến hệ thống giáo dục Mỹ, hệ thống phân chia/tích lũy học phần, hay biết đến tên gọi hệ thống đào tạo theo tín B Hệ thống đào tạo theo tín Mỹ Ở cấp độ bề mặt, hệ thống tín Mỹ cấu ... trung ý họ vào nhân tố quản lý vốn sản phẩm độc hệ thống giáo dục đại học Mỹ, hệ thống tín Tuy vậy, nước Mỹ, hệ thống tín không hệ thống; thực tế tín (credit hour) khái niệm định nghĩa chung hệ thống ... chế tính khả thi hệ thống tín tương lai Việt Nam, cần có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề quản lý đặt cho chế hệ thống đại học Việt Nam Tuy vậy, có điểm rõ ràng: hệ thống giáo dục đại học Việt...
 • 19
 • 34
 • 0

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế - CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỘI THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM THỰC THI ĐẦY ĐỦ CÁC NGUYÊN TẮC NÀY TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ pot

Giáo trình quan hệ kinh tế quốc tế - CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM THỰC THI ĐẦY ĐỦ CÁC NGUYÊN TẮC NÀY TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ pot
... Thương) Giáo viên hướng dẫn: GS.TS Võ Thanh Thu Môn: Quan hệ Kinh tế Quốc tế CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ PHÂN TÍCH CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI VIỆT NAM THỰC THI ĐẦY ĐỦ CÁC NGUYÊN ... NGUYÊN TẮC NÀY TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ I CÁC NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG quan hệ kinh tế - thương mại quốc tế TRONG QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC dành cho nước thứ TẾ: ba nào, dành cho bên tham gia hưởng cách ... III CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC KHI + Môi trường kinh doanh Việt Nam VIỆT NAM THỰC THI VÀ HƯỞNG cải thi n theo hướng thông thoáng, CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QUAN tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc HỆ KINH...
 • 21
 • 300
 • 2

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) HỘI THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM
... tài này! Hiệp định đối tác Thương Mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) hội thách thức Việt Nam Tiểu luận Kinh tế quốc tế I, Giới thiệu TPP 1, TPP gì? Hiệp định Đối tác xuyên Thái BÌnh Dương (TPP ... hụt thương mại Việt Nam với nước TPP lại, làm cho cán cân thương mại Việt Nam với khu vực TPP thặng dư Hình A3 Việt Nam nhập từ nước TPP (%) Hiệp định đối tác Thương Mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) ... Dương (TPP) hội thách thức Việt Nam 11 Tiểu luận Kinh tế quốc tế Nguồn: Tổng cục Thống kê (2010) Hiệp định đối tác Thương Mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) hội thách thức Việt Nam 12 Tiểu...
 • 23
 • 113
 • 0

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
... loại” tài liệu theo “kí hiệu môn học” Việc có ích cho công tác quản lí phục vụ học liệu cho đào tạo theo hệ thống tín Ngoài việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị thư viện thông thư ng, cần ... thức phục vụ thụ động phục vụ có sẵn” sang hình thức chủ động phục vụ theo yêu cầu” Đa dạng hóa hình thức phục vụ; tăng cường phục vụ Tiến tới thực mô hình mượn liên thư viện, trước hết thư viện ... mục theo nội dung thông thư ng không đáp ứng Do vậy, để quản lí nguồn học liệu phục vụ đào tạo theo tín chỉ, thư viện trường Đại học Hùng Vương cần xây dựng sở liệu môn học, gồm thông tin thư...
 • 6
 • 89
 • 0

Sự khác nhau giữa đào tạo theo niên chế đào tạo theo tín chỉ trong hệ thống giáo dục

Sự khác nhau giữa đào tạo theo niên chế và đào tạo theo tín chỉ trong hệ thống giáo dục
... sang đào tạo tín sở đào tạo Các điều kiện thực trường, giai đoạn trường chắn khác nhau, vậy, trình triển khai đào tạo tín chắn xuất mô hình đào tạo khác nhau: mô hình đào tạo tín chỉ, đào tạo ... người thầy” I ĐẶT VẤN ĐỀ Đào tạo theo phương thức tín chủ trương lớn Bộ Giáo dục & Đào tạo Xu hướng chuyển đổi từ đào tạo truyền thống, theo niên chế, sang đào tạo theo tín tất yếu, hợp lý Có thể ... tín chỉ, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định chuyển đổi chương trình đào tạo theo niên chế sang chương trình đào tạo theo tín theo tỷ lệ: 1,5 ĐVHT quy đổi thành 1TC Như đào tạo theo tín chỉ, thời gian...
 • 14
 • 260
 • 1

Đổi mới hoạt động thông tin thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ tại trường đại học hải dương

Đổi mới hoạt động thông tin  thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ tại trường đại học hải dương
... pháp đổi hoạt động thông tin - thƣ viện Trƣờng Đại học Hải Dƣơng phục vụ đào tạo theo tín 10 Chƣơng HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN - THƢ VIỆN VỚI NHIỆM VỤ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẢI ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ****** PHẠM THỊ VÂN NHÂM ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG ĐẠI ... học, luận văn hay viết nghiên cứu đổi hoạt động thông tin - thƣ viện đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín Trung tâm Thông tin -Thƣ viện Trƣờng Đại học Hải Dƣơng Chính vậy, đề tài Đổi hoạt động thông...
 • 132
 • 37
 • 0

Phân hệ quản lí hồ sơ sinh viên trong hệ thống đào tạo theo học chế tin chỉ

Phân hệ quản lí hồ sơ sinh viên trong hệ thống đào tạo theo học chế tin chỉ
... văn tốt nghiệp Quản hồ sinh viên Hớng dẫn tính biểu: Hệ/ ngành đào tạo: - Liệt kê Hệ đào tạo (theo danh mục), với Hệ đào tạo liệt kê ngành đào tạo theo danh mục ngành tuyển sinh Các cột tơng ... Hồ Sinh viên Xuất thân Nguyễn Thị Hải Yến Quan hệ 32 Phòng Đào tạo Đối tượng Quản hồ Luận văn tốt nghiệp sinh viên *Chức quản Hồ Phòng Qlý HSSV Các khoa Sinh viên Cập nhật Hồ ... kiếm Hồ Hồ Sinh viên Khai báo ngừng,thôi học Khai báo nghành học Phòng QLý HSSV Hồ Sinh viên QLý DS Sinh viên Khai báo học tiếp Phòng Đào tạo Các khoa Nguyễn Thị Hải Yến 33 Quản lý hồ...
 • 60
 • 43
 • 0

Phân hệ sắp xếp phòng học phân hệ quản lí điểm trong hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ

Phân hệ sắp xếp phòng học phân hệ quản lí điểm trong hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ
... cầu xếp phòng học cho lớp cách phù hợp quản điểm theo học chế chọn đề tài phân hệ Sắp xếp phòng học quản điểm hệ thống đào tạo theo học chế tín Trong tập trung tìm hiểu phân hệ xếp phòng học ... Đại học, Cao đẳng việc chuyển đổi từ hệ thống đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ, nảy sinh ý tởng nghiên cứu tìm hiểu xây dựng số phân hệ hệ thống đào tạo theo học chế tín ... điểm hệ thống đào tạo theo học chế tín có nhiều điểm Vì chọn đề tài phân hệ Sắp xếp phòng học quản điểm hệ thống đào tạo theo học chế tín với mong muốn đa cách tiếp cận giải vấn đề theo hình thức...
 • 60
 • 86
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quản lý học tập theo hệ thống đào tạo theo tín chỉlịch sử ra đời của phương thức đào tạo theo tín chỉcác hình thức tổ chức dạy học trong mối quan hệ với phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo tín chỉđổi mới phương pháp dạy học và phương pháp đánh giá ở cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo tín chỉtrước việc đổi mới phương pháp dạy và học trong đào tạo theo tín chỉquản lý đào tạo theo tín chỉhình thức đào tạo theo tín chỉtổ chức đào tạo theo tín chỉhình thức đào tạo theo tín chỉ là gìđào tạo theo tín chỉ la giđào tạo theo tín chỉ là gìquy chế 43 đào tạo theo tín chỉquy chế 43 về đào tạo theo tín chỉxây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉphương pháp đào tạo theo tín chỉMột số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiThiết kế và bảo mật web serverTự học ngôn ngữ lập trình c#Truyện cười song ngữLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnMối quan hệ giữa chính sách cổ tức và biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLL_Cao Thị Nga_Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chínhPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoLL_Nguyễn Thị Thu Hiiền_ TrÁCH nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật việt nam hiện nayLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangLL-Hà Thị Tuyến-Phổ biến pháp luật cho người nông dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyềnLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayLL-Nguyễn Mạnh Hà-Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền và sự vận dụng trong quá trình đổi mới ở Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập