Hệ thống đào tạo nghề kép

Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề quảng nam

Thiết kế và xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến tại trường trung cấp nghề quảng nam
... Th c hi n xây d ng m t website h tr d y h c tr c n t i Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam CH N TÊN Đ TÀI “THI T K VÀ XÂY D NG H TH NG ĐÀO T O TR C TUY N T I TRƯ NG TRUNG C P NGH QU NG NAM C U TRÚC ... 55/2008/CT- BGDĐT) Hi n Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam chưa có h th ng Elearning V i nh ng lý trên, ch n ñ tài “Thi t k xây d ng h th ng ñào t o tr c n Trư ng Trung c p ngh Qu ng Nam nh m góp ph n h tr ... o b ng E-learning, c th sau: • Đào t o d a công ngh (TBT ) • Đào t o d a máy tính (CBT ) • Đào t o d a web (WBT) • Đào t o tr c n (Online Learning/Training) • Đào t o t xa (Distance Learning)...
 • 25
 • 302
 • 1

đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa trên công nghệ ip multicast

đồ án tốt nghiệp xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa trên công nghệ ip multicast
... công nghệ IP Multicast Chương 3: Xây dựng hệ thống đào tạo điện tử dựa công nghệ IP Multicast Kết đạt Kết luận Những kiến nghị nghiên cứu Tài liệu tham khảo Trang: CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ ... tuyến multicast AS 32 CHƯƠNG 2: ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IP MULTICAST 33 2.1 Một số công nghệ mạng phục vụ cho hệ thông đào tạo điện tử 33 2.1.1 Giao thức ITU H.323: ... lượng multicast xuống miền MOSPF CHƯƠNG 2: ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ IP MULTICAST 2.1.Một số công nghệ mạng phục vụ cho hệ thông đào tạo điện tử 2.1.1.Giao thức ITU H.323: 2.1.1.1 Tổng...
 • 74
 • 122
 • 0

Đề xuất, thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến về công nghệ ôtô ứng dụng mã nguồn mở

Đề xuất, thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến về công nghệ ôtô ứng dụng mã nguồn mở
... th i điểm Ví d nh vi c đƠo t o sử d ng công ngh h i th o c̀u truy n hình công ngh web Trong phạm vi đề tài quan tâm, nghiên cứu hình thức đào tạo trực tuyến (Online Learning) ĐƠo t o tr c n (Online ... Nam b ớc đ̀u nghiên c u vƠ triển khai E-Learning M t s đ n vị đƣ b ớc đ̀u triển khai ph̀n m m h tr đào t o cho k t qu kh quan: Đ i học SPKT Tp H Chí Minh, Đ i học Công ngh - ĐHQGHN, Vi n CNTT ... thi tă k ă vƠă tri nă khai h ă th ngă đƠoă t oă tr că nă v ă công ngh ăôătô ngăd ngămƣăngu năm ” TS Nguy n Bá H i h ớng d n nhằm triển khai h th ng đƠo t o tr c n cho ngƠnh công ngh ô tô ng d ng...
 • 87
 • 56
 • 0

Báo cáo một cách tiếp cận phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến trên công nghệ portal

Báo cáo  một cách tiếp cận phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến trên công nghệ portal
... trình bày ñặc ñiểm hệ thống ñào tạo trực tuyến (WBT) ưu ñiểm khả công nghệ Portal Qua ñó cho thấy việc phát triển hệ thống WBT hệ theo công nghệ Portal xu hướng tất yếu Bài báo trình bày kiến ... dụng công nghệ Portal riêng ñó việc tích hợp chức khác vào hệ thống gặp nhiều khó khăn Một mặt, Sakai [10] ñược phát triển cộng tác số trường ñại học Mỹ tổ chức phát triển uPortal [5] Hệ thống ... ñặc trưng hệ thống ứng dụng công nghệ Portal Một hệ thống web ứng dụng công nghệ Portal có ñặc trưng sau: - ðăng nhập lần (SSO – Single Sign On): Khi người dùng ñăng nhập lần ñầu vào Portal, tài...
 • 8
 • 38
 • 0

Đề xuất, thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến về công nghệ ô tô ứng dụng mã nguồn mở

Đề xuất, thiết kế và triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến về công nghệ ô tô ứng dụng mã nguồn mở
... văn nghiên cứu hệ thống đào tạo trực tuyến ngành công nghệ ô tô, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, công cụ nguồn mở ứng dụng vào quản lý nội dung học tập đào tạo trực tuyến Bên cạnh ... trực tuyến công nghệ ô ứng dụng nguồn mở TS Nguyễn Bá Hải hƣớng dẫn nhằm triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến cho ngành công nghệ ô ứng dụng nguồn mở WordPress 1.2 Các kết nghiên ... .57 THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN .57 ỨNG DỤNG MÃ NGUỒN MỞ WORDPRESS 57 vi 4.1 Xây dựng mô hình hệ thống đào tạo trực tuyến công nghệ ô 57 4.1.1 Mô hình hệ thống ...
 • 22
 • 22
 • 0

Hệ thống đào tạo qua mạng eLearning System

Hệ thống đào tạo qua mạng eLearning System
... ng t o tr c n th 33 Hình 22 Kiến trúc dịch vụ hệ thống đào tạo trực tuyến Ki n trúc xác nh làm th h th ng t o tr c n có th trao i b n tin thông qua s tương tác v i tác t Web service m i h th ... c có s phân chia LMS thành LCMS LMS Mô hình ch c Sun Microsystems xu t Hình Mô hình chức hệ thống đào tạo trực tuyến Sun đề xuất Trư c h t, ta s xác hình nh khái ni m thành ph n c u thành nên ... phân ph i ho c h tr qua công ngh i n t Vi c phân ph i qua nhi u kĩ thu t khác Internet, TV, video tape, h th ng gi ng d y thông minh, vi c t o d a máy tính ( CBT ) ( Sun Microsystems, Inc ) • Vi...
 • 75
 • 733
 • 3

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Đào Tạo Tín Chỉ

Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Đào Tạo Tín Chỉ
... môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, đồ án phân tích thiết kế hệ thống quản lí đào tạo tín trường ĐH Sài Gòn nhằm mục đích tạo hệ thống quản lý việc đào tạo tín bao gồm phân hệ sau: Phân hệ ... sinh đại học sinh viên Phân hệ Quản lý Giáo viên : quản lý thông tin giáo viên Phân hệ Quản lý kế hoạch đào tạo : quản lý hệ đào tạo, loại hình đào tạo, ngành đào tạo Phân hệ Phân công giảng dạy_TKB ... 2: Mô hình hóa hệ thống đào tạo tín I Mô hình nghiệp vụ hệ thống: Quản Lý Đào Tạo Tín Chỉ Phân công giảng dạy TKB Quản lý hệ thống Quản lý sinh viên Quản lý giáo viên Kế hoạch đào tạo Đăng nhập...
 • 37
 • 1,254
 • 24

Giải pháp hệ thống đào tạo trực tuyến cho bộ tài chính

Giải pháp hệ thống đào tạo trực tuyến cho bộ tài chính
... trạng nhu cầu đào tạo Bộ Tài Chính Giải pháp Đào tạo trực tuyến AIC GIỚI THIỆU VỀ AIC • Công ty Tư vấn Đầu tư & Phát  • Nghiên cứu và phát triển khoa học  công nghệ triển Công nghệ AIC • Địa chỉ: ... Bao gồm 3 thành phần: • Hệ thống quản trị đào tạo trực tuyến:   EKP 5.5  • Công cụ mô phỏng phần mềm:  Captivate 3 • Công cụ xây dựng khóa học: Articulate  Studio Hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến EKP – Enterprise Knowledge Platform ... của Bộ Tài Chính • Vụ, Ban, Cục trải  dài cả nước • Cán bộ:  70000++ • Cán bộ IT: 3000++ • Phần mềm ứng  dụng: 70++ Nhu cầu đào tạo Giải pháp E­Learning của AIC Máy tính Internet/Intranet • Hệ...
 • 18
 • 234
 • 0

Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên bộ môn kế toán- tin học theo hệ thống đào tạo tín chỉ

Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên bộ môn kế toán- tin học theo hệ thống đào tạo tín chỉ
... nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Hình Sơ đồ hệ thống thông tin doanh nghiệp 2.2 Ứng dụng Excel công tác kế toán vốn tiền doanh nghiệp vừa nhỏ 2.2.1 Thông tin ... tiết sổ tổng hợp làm xác minh tính trung thực thông tin kinh tế doanh nghiệp Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Hình Chứng từ kế toán (Phiếu ... khoản ô C5 bảng tính tự tính che hàng trắng Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Kết luận Bài báo cáo trình bày quy trình kế toán Vốn tiền...
 • 7
 • 801
 • 1

Hệ thống đào tạo các ngành tin học trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay

Hệ thống đào tạo các ngành tin học trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam hiện nay
... Đại học KTQD nói riêng, em có số ý kiến hệ thống đào tạo ngành Tin học hệ thống trờng đại học Việt Nam nh sau: Nhìn chung trờng đại học coi trọng vai trò, vị trí tin học, đa tin học vào hệ thống ... 0918.775.368 Thấy đợc vai trò vô to lớn tin học xã hội bất cập với việc đa tin học đến với nhà, ngời, em chọn viết: Hệ thống đào tạo ngành tin học hệ thống trờng đại học Việt Nam với hy vọng đa số ý kiến, ... trờng đại học, viện công nghệ thông tin, trung tâm đào tạo quản lý giới nh: Trung tâm Pháp Việt đào tạo quản lý CFVG, Viện Đào tạo Tin học khối Pháp ngữ IFI, Viện Công nghệ châu AIT, Đại học Moncton...
 • 8
 • 244
 • 1

NỘI KHOA TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO BÁC SỸ Y KHOA

NỘI KHOA TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO BÁC SỸ Y KHOA
... mà th y thuốc nơi, thời đại cố gắng vươn tới mãi: “dũng y , “minh y , “lương y , … đỉnh cao “nhân y III KẾT LUẬN Nội khoa, cốt lõi y học lâm sàng, không khoa học kỹ thuật đơn mà bao gồm nghệ thuật ... (2 cuốn, cuốn) x y ra, NMCT mặt trước Đặt m y tạo nhịp tạm thời xuyên da xuyên tĩnh mạch, nguy cao bị vô tâm thu B- XỬ TRÍ CÁC DẠNG SUY BƠM Biện pháp chung: (1) Thở oxy, thở m y cần, dựa vào SaO2 ... m y tạo nhịp nhịp chậm ảnh hưởng nặng tới huyết động Một quan điểm mới: Đặt tạo nhịp tất dễ tiến triển tới vô tâm thu (chiếm tới 15% bệnh nhân NMCT) Nếu x y vô tâm thu: tạo nhịp xuyên da ngay,...
 • 126
 • 369
 • 10

Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến

Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến
... cứu khoa học: Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến Information LỜI MỞ ĐẦU Trải qua nhiều năm nay, phương thức quản lý đào tạo theo kiểu truyền thống cho thấy ... hoàn chỉnh nhiều nơi giới Đề tài Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến nêu rõ khái niệm cấu trúc hệ thống đào tạo từ xa ứng dụng công cụ cho việc soạn giảng trực tuyến Đề tài bao gồm nội dung ... học: Tìm hiểu hệ thống đào tạo trực tuyến 2.2 Cấu trúc thành phần hệ thống E-Learning Mô hình cấu trúc điển hình cho hệ thống E-Learning sử dụng cho trường đại học, cao đẳng trung tâm đào tạo...
 • 76
 • 374
 • 0

Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao Đẵng

Tìm hiểu hệ thống đào tạo Đại học và Cao Đẵng
... Đại học quốc gia TP HCM ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC QuỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐẠI HỌC QuỐC GIA HCM ĐẠI HỌC Y DƯỢC HuẾ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Đại học An Giang c Hình thức ... ngành * Đại học đa lĩnh vực • Đại học đa ngành Tư hai lĩnh vực thục Đại học mở * • Các trường Cao đẳng Đại học bách khoa Tp.HCM Đại học mở Tp.HCM Nhạc viện Tp.HCM Đại học ngoại thương Đại học quốc ... hứng thú khả phù hợp với ngành học 4.Nhu cầu nhân lực ngành, nghề 5.Điều kiện kinh tế gia đình V KHẢO SÁT Ý KiẾN HỌC SINH: Qua tìm hiểu hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng, TCCN, em cảm thấy lực...
 • 41
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống đào tạo nghề ở việt namhệ thống đào tạo nghềhệ thống đào tạo nghề ở đứchệ thống đào tạo nghề của đài loanhệ thống đào tạo nghề của malaysiahệ thống đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ của trung quốchệ thống đào tạo công nghệ thông tin quốc tếhệ thống đào tạo képhoàn thiện hệ thống đào tạo sát hạch cấp giấy phép hành nghềtìm hiểu hệ thống đào tạo trung cấp nghềhoàn thiện hệ thống đào tạo và cấp phép chứng chỉ hành nghề mgckquản lý hệ thống đào tạo lái xehệ thống đào tạo tín chỉelearning hệ thống đào tạo từ xahệ thống đào tạo tín chỉ là gìNghiên cứu ứng dụng mô hình Mike 21 mô đun Ecolab đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của vùng Cửa sông Vu Gia - HànNghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí (SBR) phục vụ quá trình vận hành Nhà máy xử lý nước thải Phú Lộc, Thành phố Đà NẵngPhối hợp hoạt động giữa Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Phòng Giáo dục Đào tạo trong việc tổ chức các lớp năng khiếu thể dục thể thao cho học sinh huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ))Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên năm thứ tư học viện ngân hàng đối với hoạt động phục vụ bạn đọc của trung tâm thông tin thư việnDạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kémSử dụng phần mềm geometer’s sketchpad trong dạy học chủ đề đường tròn, hình học 9Phương trình hàm Cauchy cộng tính và tính ổn địnhQuản lý nợ quá hạn khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hải PhòngQuản trị quan hệ đối tác của công ty lữ hành APTSử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt Namphân tích chiến lược marketing dịch vụ của hãng du lịch saigontouristTƯ TƯỞNG TRIẾT học TINH THẦN và VAI TRÒ của nó đối với VIỆC xây DỰNG nền văn hóa VIỆT NAM HIỆN NAYtong hop 7 bo de thi dia ly suy tam 2017 (co dap an)Tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân lý luận và thực tiễnDO AN CHUYEN NGANH THIET KE HE THONG XU LY NUOC THAI SINH HOAT CHO KHU DAN CU 10000 DANLuan van Huong dan su dung va cai dat PIVOTTABLE Nganh Ngan HangDE KHAO SAT CHAT LUONG ON THI THPT QUOC GIA YEN LAC MON DIA LY KHOI 12 2016 2017 (CO DAP AN)Đồ án chuyển đổi trung tố hậu tố02 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số04 270 bài tập TIỆM cận
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập