Sách thử nghiệm toan lớp 4 tập 1a

On tap trac nghiem Toan lop 4

On tap trac nghiem Toan lop 4
... 68 94 không chia hết cho  c) 345 chia hết cho  d) 675 chia hết cho  Câu 60: Kết phép tính: a) 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? A 17851 B 44 717 C 47 471 D 44 771 b) 67 × 45 – 57 × 45 =? A 45 6 B 567 C 45 0 ... từ lớn xuống bé: A 32 146 ; 31257 ; 3 145 8 ; 43 210 ; 2 346 7 B 7 546 ; 7 545 ; 7 543 ; 7 642 ; 7 641 C 578 94 ; 57799 ; 5 749 0 ; 57398 ; 9989 D 632 ; 540 ; 345 ; 218 ; 41 7 Câu 59: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ... S; d) Đ T.tự câu 28 29 30 31 32 33 34 Đáp án T.tự câu B C D A B C 41 42 43 44 45 46 47 B C D A B C A 54 55 56 57 58 59 48 B A- >4; B>1 C->2;D>3 53 Đáp án T.tự câu Đáp án T.tự câu Đáp án 65 66 67...
 • 10
 • 76
 • 0

De kt thu mon Toan lop 4 cuoi ki 1 2010 - 2011

De kt thu mon Toan lop 4 cuoi ki 1 2010 - 2011
... Khoanh tròn vào chữ trước ý A 15 0000 cm2 = 15 m2 B 960 dm2 = 9m2 60dm2 C Các số 45 00; 3 642 ; 7506 số vừa chia hết cho vừa chia hết cho D Số 45 00 số vừa chia hết cho vừa chia hết cho ... Số nào các số dưới có chữ số biểu thị cho 80 000? A 38 500 B 27 800 C 52 008 D 80 10 0 * 10 năm thế kỷ Dấu cần điền vào ô trống là : A > B = C < D không có dấu nào thích...
 • 2
 • 419
 • 13

tổng hợp 201 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm toán lớp 4

tổng hợp 201 câu hỏi ôn thi trắc nghiệm toán lớp 4
... cho  c) 345 chia hết cho  d) 675 chia hết cho  Câu 1 94: Kết phép tính: a) 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? A 17851 B 44 717 C 47 471 D 44 771 B 567 C 45 0 D 45 7 b) 67 x 45 – 57 x 45 =? A 45 6 Câu 195: T ... Cả câu B C Câu 1 24: Số sau không chia hết cho A 647 46 B 43 769 C 2789 64 D 53253 Câu 125: Điền số thích hợp vào ô trống để số chia hết cho a) 40 35 c) 579 b)  248 d) 685 14 Câu 126: Số sau không ... người Câu 46 : Nối phép toán với kết A (35 + 40 + 30 ) : 37 B ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 35 C (81 + 72 + 63) : 47 D ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4 54 Câu 47 : Kết phép cộng: 697583 + 245 736 =? A 843 319...
 • 29
 • 196
 • 2

210 BAI TRAC NGHIEM TOAN LOP 4

210 BAI TRAC NGHIEM TOAN LOP 4
... 68 94 không chia hết cho  345 chia hết cho  675 chia hết cho  Câu 1 94: a) A b) A Kết phép tính: 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? 17851 B 44 717 × 45 – 57 × 45 =? 67 45 6 B 567 C 47 471 D 44 771 C 45 0 D 45 7 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C 1980 540 D 1890 540 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Đáp án T.tự Đáp án T.tự câu câu B 60 B 90 C 61 A 91 A 62 C 92 A 63 D B 64 B 93 D 65 A 94 a) A; ... D 500m Câu 44 : Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 145 cm D 146 cm Câu 45 : Dân số...
 • 22
 • 138
 • 2

De trach nghiem Toan lop 4 ca nam

De trach nghiem Toan lop 4 ca nam
... 68 94 không chia hết cho  345 chia hết cho  675 chia hết cho  Câu 1 94: a) A b) A Kết phép tính: 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? 17851 B 44 717 67 × 45 – 57 × 45 =? 45 6 B 567 C 47 471 D 44 771 C 45 0 D 45 7 ... D 500m Câu 44 : Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 145 cm D 146 cm Câu 45 : Dân số ... B- >4 C->2; D->1 C T.tự câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Đáp án T.tự Đáp án T.tự câu câu B 60 B 90 C 61 A 91 A 62 C 92 A 63 D B 64 B 93 D 65 A 94...
 • 26
 • 46
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm toán lớp 4
... x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B Hỏi lớp 4A có học ... luật: , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 C 42 00030 D 42 000030 C 45 45 4 D 45 46 4 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 Cõu ... Cõu 166 Rỳt gn phõn s A B là: C D 4 D 12 , ta c phõn s no sau õy: 18 B C Cõu 167 S nht cỏc s 145 372; 145 732; 145 723; 145 327 l: 16 A 145 723 B 145 327 C 145 372 D 145 732 Cõu 168 Hỡnh di õy cú bao nhiờu...
 • 17
 • 154
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 4
... sinh lớp dạng toán em khó, em làm quen, lý mà người thầy cô giáo lại bỏ qua, lớp em nắm hai dạng toán lên lớp em dễ dàng gặp lại dạng toán Trước tình hình có số “ Biện pháp giúp học sinh giải toán ... có 88 x = 2 64 (con) Hoặc : 352 – 88 = 2 64 (con) Đáp số: 88 bò 2 64 trâu Để kiểm tra lại kết toán giáo viên cho học sinh thử lại: Tổng: 88 + 2 64 = 352 Tỷ số: 2 64 : 88 = Sau giải xong toán học sinh ... kiện mà toán cho biết yêu cầu toán - Tóm tắt toán lời lẽ cô đọng Khuyến khích học sinh tóm tắt toán sơ đồ đoạn thẳng Từ phần tóm tắt em nhắc lại yêu cầu đề toán, bước tóm tắt học sinh lớp khó...
 • 8
 • 55
 • 2

đề trắc nghiệm toán lớp 4 chương 2

đề trắc nghiệm toán lớp 4 chương 2
... 1030 lít Câu 111: Kết phép chia: 3 144 : 26 2 = ? A 22 B 12 C 20 D 17 Câu 1 12: Tìm x biết: A x = 25 2 D x = 21 5 5 647 5 : x = 25 1 B x = 522 C x = 22 5 Câu 113: Một ôtô 28 0 km, xe máy 105km Hỏi trung bình ... mua A 3750 B 25 00 C 5000 D 3000 Câu 1 04: Kết phép chia: 9800 : 20 0 = ? A 49 00 B 40 9 C 49 Câu 105: Tìm x biết: A x = 64 x × 900 = 341 000 + 23 5000 B x = 640 0 C x = 6 040 D 49 0 D x = 640 Câu 106: ... phút 47 km 500m Hỏi trung bình phút xe máy mét? A 500 m B 50 m C 47 5 m D 47 50 m Câu 107: 68503 chia cho 52 số dư là: A 29 B 19 C D 20 Câu 108: Tìm x biết: 528 0 : x = 24 A x = 126 720 B x = 126 72...
 • 4
 • 16
 • 0

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt

Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn tập cuối năm Môn: Toán lớp 4 ppt
... , , , 14 , A 23 B 20 C 19 D 21 Cõu 29 S gm triu, chc nghỡn, chc vit l: A 40 20030 B 42 0030 C 42 00030 D 42 000030 Cõu 30 Kết phép tính 47 082 - 628 là: A 46 46 4 B 30 802 C 45 45 4 D 45 46 4 Cõu 31 ... 34 x 78? A (30 x 78) x (4 x 78) B (30 x 78) + (4 x 78) C (30 + 78) x ( x 78) D (30 + 78) + (4 + 78) Cõu 17 Cả hai lớp 4A 4B có 44 học sinh Biết 1/3 số học sinh lớp 4A 2/5 số học sinh lớp 4B Hỏi ... giỏc C Kết phép tính - là: B D 4 D 12 Rỳt gn phõn s 18 , ta c phõn s no sau õy: B C Cõu 167 S nht cỏc s 145 372; 145 732; 145 723; 145 327 l: A 145 723 B 145 327 C 145 372 D 145 732 Cõu 168 Hỡnh di õy cú...
 • 15
 • 1,888
 • 37

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
... vào tìm hiểu “ Một số phương pháp dạy Toán lớp theo hướng Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh ”, để giúp em nắm vững kiến thức môn học II Mục đích, phạm vi, đối tượng phương pháp nghiên cứu: ... linh hoạt phương pháp dạy học tích cực, chủ động học tập học sinh, kích thích học sinh phải tham gia xây dựng lớp có nội dung thực nghiệm, phát minh Tránh tượng thụ động học sinh “ Thầy hướng ... chức hoạt động dạy học 1 .4 Phát huy tính tích cực hóa học sinh việc giải toán sở giải loại toán học Giải toán có tính chất chuẩn bị này, học sinh tính kết dễ dàng nhằm tạo điều kiện cho em tập...
 • 13
 • 172
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 4

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 4
... hết cho  c) 345 chia hết cho  d) 675 chia hết cho  Câu 1 94: Kết phép tính: a) 745 96 – 43 285 + 1 346 0 =? A 17851 B 44 717 C 47 471 D 44 771 b) 67 × 45 – 57 × 45 =? A 45 6 B 567 C 45 0 D 45 7 Câu 195: ... D 500m Câu 44 : Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 145 cm D 146 cm Câu 45 : Dân số ... Câu 46 : Nối phép toán với kết A (35 + 40 + 30 ) : 37 B ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 35 C (81 + 72 + 63) : 47 D ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4 54 Câu 47 : Kết phép cộng: 697583 + 245 736 =? A 843 319 B 942 319...
 • 21
 • 167
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-SKKN MÔN TOÁN LỚP 4 về kinh nghiệm khắc phục một số sai lầm cơ bản của học sinh khi học về số thập phân

BÁO CÁO THỰC TẬP-SKKN MÔN TOÁN LỚP 4 về kinh nghiệm khắc phục một số sai lầm cơ bản của học sinh khi học về số thập phân
... trạng việc dạy Học số thập phân 1, Thực trạng 2, Kết thực trạng Kết thực trạng Không biết viết phân số thập phân dạng số thập phân Không biết so sánh số thập phân Thực sai biểu thức, phép ... theo Ví dụ a - 54, 945 b 17, 34 - 262,16 2,8 Sai lầm việc nhân số thập phân Ví dụ: 1,2 x 1,2 2 ,4 24 26 ,4 32,5 x 4, 71 3,25 227,5 1300 1530,75 Sai lầm thực phép chia số thập phân 0,61 1232,2 ... chức thực 1 .Về việc học sinh viết phân số thập phâp dạng số thập phân ví dụ đơn giản 7dm = m = 0,7m 10 56 8m56cm = m m = 8,56m 100 Ví dụ 45 =0 ,45 ; 10 45 = 0, 045 100 19 54 = 0,19 54 100 Khắc...
 • 17
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sách giáo khoa toán lớp 4 tập 2trac nghiem toan lop 4 tap 2 tuan 29bài tập trắc nghiệm toán lớp 4sách giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2sách giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1sach giai bai tap toan lop 4 tap 1sach thiet ke bai giang toan lop 4 tap 2sách toán lớp 4 tập 2xem sach giai vo bai tap toan lop 4 tap 2sách gải vở bài tập toán lớp 4 tập 1sach bai tap toan lop 4 tap 1 bai 2 trang 76 77sách giải vở bài tập toán lớp 4 tập 2 tuan22sach giai bai tap toan lop 4 tap 2sach giai toan lop 4 tap haisách giải cac bai luyên tap toán lớp 4 tập 2Specific Issues under Companies Act, 2013Eurosystems liquidity management and NCB role - Jaap Teerhuis_tcm47-157221Spring 2011 Final Project PresentationHow To Improve Billing And CollectionsThảo Luận Về Đổi Mới Sinh Hoạt Tổ Chuyên MônSubsidiary TransitionsHow To Pass Actuarial ExamsSummer Summit 07142014 GossWadeHypercommercialism, The Media and Oligopolistic MarketsKhái Quát Văn Học Hiện Đại Nhật BảnFinancial DerivativesGail Ross PresentationIndefeasibility and FraudTax Deductions For Real Estate Professionals Slides To Hand OutIntellectual Property To InternetTeaching Information Day May2012 Teaching AgencyIrma Zavaleta-Web Ads & AdvertisingIslamic Financial Accounting Standards to Ijarah by Ahmed AlĐÁP án + đề THI TRẮC NGHIỆM tự luận THI CÔNG CHỨC năm 2015 của UBNN TỈNH TT HUẾ CHUYÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆPManageing Cost Per Service Robert Prochnow
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập