TAPESCRIPT TIENG ANH 4 CT bộ GDĐT 4 trần thị thanh tâm

Đề thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng anh 2016 của bộ GDĐT mã đề 168 (có lời giải chi tiết)

Đề thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng anh 2016 của bộ GDĐT mã đề 168 (có lời giải chi tiết)
... residential quarter is the envy of his friends A something that everybody looks for B something that everybody dreams of C something that nobody wants D something that nobody can afford Read the following ... sing >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! GIẢI THÍCH ĐỀ: C A./s/ B./s/ C./z/ D./s/ Các từ có phát âm cuối /k, p, t, f/ thêm s đọc /s/, trường ... nhiên, giải nguyên tắc sản xuất nông nghiệp bền vững hệ thống thực phẩm - làm hoạt động nước toàn cầu >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!...
 • 13
 • 72
 • 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 2)
... III Chọn đáp án (1,5ms) I get up …………… 6. 30 a at b in c on d to c front of d in b aren’t c isn’t d don’t b a big house c ahouse big There ... the hotel a on b near They go to school at a doesn’t It’s a big house She……… breakfast at 6. 30 a have b has c to have Chia động từ đơn (1m) This is my brother He (be) _ a student Everyday, ... I (2,5ms) twelve (0,5) 12 (0,5) Friday (0,5) 11.30 (0,5) grade (0,5) II (2,5ms) Hoa is in class 6c (0,5) She lives in the country (0,5) There is a lake, a rice paddy, a temple and a bookstore...
 • 3
 • 62
 • 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)
... Reading:Read the passage within 60 `words and answer the question (about personal information and place near Nam’s family)`````````````````````````````` - Grammar: contraction, The present simple ... Choose the correct answer: 1.c 2.d 3.a 4d 5.c 6. d 7.c 8.c IV Choose the suitable answer in column B for each question in column A: 1.c 2.e 3.d 4.f 5.b 6. a V Write about you: Ex: Hi, my name’s Hoa ... TL (high level) TN Total TL 2,5pt 2,5pt Talk about Nam’ family Unit Unit Unit Language focus: Contraction, The present simple tense forms of to be, This/These and That/Those, imperatives , question...
 • 4
 • 76
 • 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)
... name’s Lan, Pham Thi Lan, She is from Nha Trang and her parents still live there She lives with her uncle and aunt in Tuy Hoa Lan has lots of friends in Nha Trang But she doesn’t have any friends ... A in B on C at D of C school D farm A farmer works on a A factory B hospital I live 12 Tran Hung Dao Street A on B at C in D with How is it from your house to school? A long B tall ... her house to new school? IV Supply the correct form of the words in the brackets (2 points) Mr Thanh ………………… ( be ) a doctor He ……………… ( work) in a hospital Minh is the …………………… student in our...
 • 4
 • 143
 • 2

Bộ đề thi tiếng anh 4 ppt

Bộ đề thi tiếng anh 4 ppt
... in Elgol, is a small village on the south-west coast of the island a live b is c on d of > b 1 84 I stop for passengers and empty the five post box along the road a for b and c box d along >...
 • 2
 • 379
 • 4

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 4

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 4
... ======================================================================== 33 34 35 36 37 38 U7 p39 Speak & listen Read Write Language focus Consolidation Test 45 Getting started & Listen and read 40 41 42 43 44 U8 p45 46 47 48 49 50, 51, 52 53 54 Speak & listen ... P12 13 14 15 16 17 18 19 U4 p 20 Getting started & Listen and read Speak Listen + LF3 Read Write Language focus 1.2 .4 Consolidation Test 45 Getting started & Listen and read 21 22 23 24 25 U5.p ... class Listen and copy UNIT 1: MY FRIENDS Period Preparing Date: 25/ 08/ 2012 Teaching Date : 28/ 08/ 2012 I Objectives: LESSON 4: WRITING ========================================================================...
 • 273
 • 306
 • 0

Tieng Anh 4 (tron bo)

Tieng Anh 4 (tron bo)
... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 24 Period : 47 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 24/ 02 / 2013 Teaching date : 01 / 03 / 2013 Unit 07: ... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 24 Period : 48 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 24/ 02 / 2013 Teaching date : 01 / 03 / 2013 Unit 07: ... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 22 Period : 44 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 26/ 01 / 2013 Teaching date : 01 / 12/...
 • 126
 • 56
 • 0

trọn bộ giáo án hk1 tiếng anh 4 theo sách mới của bộ

trọn bộ giáo án hk1 tiếng anh 4 theo sách mới của bộ
... time then check 5’ Answer: a-3; b-1; c-2; d -4 Consolidation Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: ……… Period 11: UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? Lesson I/ Aims: By ... grade Note: Hill StreetStreet( H V Thanh Hai village(L Lieu Giai (Rose Hong Ky Which grade are you in? I am in grade Which class are you in? I am in class 4A c Write Guild students how to write ... listen Listen and tick Answer:1-a; 2-a; 3-b; 4- a Consolidation 5’ Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: …………… Period 24: UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?...
 • 58
 • 492
 • 0

bộ đề kiểm tra tiếng anh 4 cực hay

bộ đề kiểm tra tiếng anh 4 cực hay
... they are B No, they aren’t D Connect and write 1/ They’re _ 2/ They’re _ 3/ They’re 4/ They’re _ MARKS TEACHER’S REMARK A Choose and write: Andy: Happy birthday, Jenny! ... with a yo-yo C Write: What’s it? It’s a…………… 2.What’s it? It’s a…………… 3.What’s it? It’s an…………… 4. What’s this? It’s a…………… D Read and check Is this a round yo-yo? A yes, it is B No, it isn’t Is ... It’s a bag/book your What’s this? It’s a desk/ chair What’s this? It’s a ruler/eraser C Match and trace: Stand up Sit down Make a circle Make a line D Read and check Is this a table? A Yes, it is...
 • 11
 • 417
 • 0

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 4

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 4
... Something strange should have happened B Something strange was happened C Something strange had happened D Something strange could have happened Câu 42 : Although he supports the Council, he does ... in meaning to _ A long and thin B thick and short C undeveloped D powerful Câu 70: The word ‘they’ refers to _ A toads B tails C adults D frogs Trang 5/6 - Mã đề thi 169 Đọc kỹ đoạn văn sau ... Câu 40 : David is the captain of the school basketball team, _ his father before him A just like B similar to C such as D as well as Câu 41 : The door is unlocked _ here last night A Something...
 • 6
 • 275
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu mã hóa dựa trên định danh IBE và ứng dụng vào bài toán kiểm soát quyền truy cập trong hệ thống truyền hình trả tiềnQUÁ TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ XỬ LÝ NHIỆT ẨM KHÔNG KHÍHội thoại tiếng Việttích hợp liên môn Tiết 23 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Vật lý 8)tích hợp liên môn vật lý 8 bài Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yêntích hợp liên môn Tiết 23 Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (Vật lý 8)Tích hợp chủ bài ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT môn Vật lý 8Phân tích thành phần chính phục vụ xử lý dữ liệu đào tạoSơ đồ định danh mật và chữ ký số ứng dụng trong thương mại điện tửtóm tắt tất cả lý thuyết hóa học vô cơ hữu cơ lớp 12Bending And Vibration Analysis Of Multi-Folding Laminate Composite Plate Using Finite Element Methodskkn PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, ĐỘC LẬP, SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH THÔNG QUA GIẢI TOÁN HÌNH HỌCNghiên cứu kỹ thuật tạo hình 3d từ ảnh chụp cắt lớp trong y tếTích hợp kiến thức môn toán và vật lý vào giảng dạy toán 7 bài Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch” môn Toán 7.DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN TÌM HIỂU VỀ ĐỊA PHƯƠNG THƯỜNG TÍN- MẢNH ĐẤT – CON NGƯỜI –TRUYỀN THỐNG - ĐỔI MỚI THÔNG QUA CHỦ ĐỀ THỐNG KÊ – TOÁN 7Sử dụng kiến thức liên môn để dạy môn Đại số 7, tiết 31 “mặt phẳng tọa độ” Liên hệ ứng dụng thực tế về phương pháp tọa độ trong các môn học và trong thực tế cuộc sốngVận dụng kiến thức liên môn để dạy đại số 7 bài Luyện tập một số bài toán về đại lượng tỷ lệ thuận.docDẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP toán 7 LUYỆN TẬP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN.VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để tìm HIỂU và ỨNG DỤNG bài tục NGỮ về THIÊN NHIÊN và LAO ĐỘNG sản XUẤT vào THỰC TIỄN CUỘC SỐNG môn ngữ văn 7Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 20162017 Sở GDĐT Bình Định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập