TAPESCRIPT TIENG ANH 4 CT bộ GDĐT 4 trần thị thanh tâm

Đề thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng anh 2016 của bộ GDĐT mã đề 168 (có lời giải chi tiết)

Đề thi tốt nghiệp THPTQG môn tiếng anh 2016 của bộ GDĐT mã đề 168 (có lời giải chi tiết)
... residential quarter is the envy of his friends A something that everybody looks for B something that everybody dreams of C something that nobody wants D something that nobody can afford Read the following ... sing >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! GIẢI THÍCH ĐỀ: C A./s/ B./s/ C./z/ D./s/ Các từ có phát âm cuối /k, p, t, f/ thêm s đọc /s/, trường ... nhiên, giải nguyên tắc sản xuất nông nghiệp bền vững hệ thống thực phẩm - làm hoạt động nước toàn cầu >> Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán - lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất!...
 • 13
 • 133
 • 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 2)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 2)
... III Chọn đáp án (1,5ms) I get up …………… 6. 30 a at b in c on d to c front of d in b aren’t c isn’t d don’t b a big house c ahouse big There ... the hotel a on b near They go to school at a doesn’t It’s a big house She……… breakfast at 6. 30 a have b has c to have Chia động từ đơn (1m) This is my brother He (be) _ a student Everyday, ... I (2,5ms) twelve (0,5) 12 (0,5) Friday (0,5) 11.30 (0,5) grade (0,5) II (2,5ms) Hoa is in class 6c (0,5) She lives in the country (0,5) There is a lake, a rice paddy, a temple and a bookstore...
 • 3
 • 82
 • 1

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)
... Reading:Read the passage within 60 `words and answer the question (about personal information and place near Nam’s family)`````````````````````````````` - Grammar: contraction, The present simple ... Choose the correct answer: 1.c 2.d 3.a 4d 5.c 6. d 7.c 8.c IV Choose the suitable answer in column B for each question in column A: 1.c 2.e 3.d 4.f 5.b 6. a V Write about you: Ex: Hi, my name’s Hoa ... TL (high level) TN Total TL 2,5pt 2,5pt Talk about Nam’ family Unit Unit Unit Language focus: Contraction, The present simple tense forms of to be, This/These and That/Those, imperatives , question...
 • 4
 • 97
 • 0

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Đoàn Thị Điểm, Phú Yên (test 1)
... name’s Lan, Pham Thi Lan, She is from Nha Trang and her parents still live there She lives with her uncle and aunt in Tuy Hoa Lan has lots of friends in Nha Trang But she doesn’t have any friends ... A in B on C at D of C school D farm A farmer works on a A factory B hospital I live 12 Tran Hung Dao Street A on B at C in D with How is it from your house to school? A long B tall ... her house to new school? IV Supply the correct form of the words in the brackets (2 points) Mr Thanh ………………… ( be ) a doctor He ……………… ( work) in a hospital Minh is the …………………… student in our...
 • 4
 • 207
 • 2

Bộ đề thi tiếng anh 4 ppt

Bộ đề thi tiếng anh 4 ppt
... in Elgol, is a small village on the south-west coast of the island a live b is c on d of > b 1 84 I stop for passengers and empty the five post box along the road a for b and c box d along >...
 • 2
 • 418
 • 4

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 4

Giáo án tiếng anh 8 trọn bộ cả năm_bộ 4
... ======================================================================== 33 34 35 36 37 38 U7 p39 Speak & listen Read Write Language focus Consolidation Test 45 Getting started & Listen and read 40 41 42 43 44 U8 p45 46 47 48 49 50, 51, 52 53 54 Speak & listen ... P12 13 14 15 16 17 18 19 U4 p 20 Getting started & Listen and read Speak Listen + LF3 Read Write Language focus 1.2 .4 Consolidation Test 45 Getting started & Listen and read 21 22 23 24 25 U5.p ... class Listen and copy UNIT 1: MY FRIENDS Period Preparing Date: 25/ 08/ 2012 Teaching Date : 28/ 08/ 2012 I Objectives: LESSON 4: WRITING ========================================================================...
 • 273
 • 383
 • 0

Tieng Anh 4 (tron bo)

Tieng Anh 4 (tron bo)
... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 24 Period : 47 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 24/ 02 / 2013 Teaching date : 01 / 03 / 2013 Unit 07: ... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 24 Period : 48 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 24/ 02 / 2013 Teaching date : 01 / 03 / 2013 Unit 07: ... Teacher: Le Thi Tuyet Linh School year: 2013 - 20 14 Le Van Tam primary school Week: 22 Period : 44 Lesson plan: Tieng Anh Preparation date : 26/ 01 / 2013 Teaching date : 01 / 12/...
 • 126
 • 64
 • 0

trọn bộ giáo án hk1 tiếng anh 4 theo sách mới của bộ

trọn bộ giáo án hk1 tiếng anh 4 theo sách mới của bộ
... time then check 5’ Answer: a-3; b-1; c-2; d -4 Consolidation Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: ……… Period 11: UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY? Lesson I/ Aims: By ... grade Note: Hill StreetStreet( H V Thanh Hai village(L Lieu Giai (Rose Hong Ky Which grade are you in? I am in grade Which class are you in? I am in class 4A c Write Guild students how to write ... listen Listen and tick Answer:1-a; 2-a; 3-b; 4- a Consolidation 5’ Do exercises in the book Do exercises in the book Week : Teaching date: …………… Period 24: UNIT 8: WHAT SUBJECTS DO YOU HAVE TODAY?...
 • 58
 • 606
 • 0

bộ đề kiểm tra tiếng anh 4 cực hay

bộ đề kiểm tra tiếng anh 4 cực hay
... they are B No, they aren’t D Connect and write 1/ They’re _ 2/ They’re _ 3/ They’re 4/ They’re _ MARKS TEACHER’S REMARK A Choose and write: Andy: Happy birthday, Jenny! ... with a yo-yo C Write: What’s it? It’s a…………… 2.What’s it? It’s a…………… 3.What’s it? It’s an…………… 4. What’s this? It’s a…………… D Read and check Is this a round yo-yo? A yes, it is B No, it isn’t Is ... It’s a bag/book your What’s this? It’s a desk/ chair What’s this? It’s a ruler/eraser C Match and trace: Stand up Sit down Make a circle Make a line D Read and check Is this a table? A Yes, it is...
 • 11
 • 659
 • 0

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 4

Đề thi thử đại học môn tiếng anh 4
... Something strange should have happened B Something strange was happened C Something strange had happened D Something strange could have happened Câu 42 : Although he supports the Council, he does ... in meaning to _ A long and thin B thick and short C undeveloped D powerful Câu 70: The word ‘they’ refers to _ A toads B tails C adults D frogs Trang 5/6 - Mã đề thi 169 Đọc kỹ đoạn văn sau ... Câu 40 : David is the captain of the school basketball team, _ his father before him A just like B similar to C such as D as well as Câu 41 : The door is unlocked _ here last night A Something...
 • 6
 • 316
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Ảnh hưởng của sự hài lòng đến nỗ lực và lòng trung thành của nhân viên trong ngành dịch vụ viễn thông tại việt namSKKN Một số kinh nghiệm trong việc rèn đọc cho học sinh lớp 2.docTiểu luận đường đi HAMILTONKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm’’ tại công ty TNHH sơn NGAKế toán nguyên liệu, vật liệu tại công ty cổ phần đầu tư phát triển VICENZAKế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại công ty TNHH ánh dươngKế toán nguyên vật liệu tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng dương bảo minhKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần dụng cụ thể thao deltaKế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH kỹ thuật taikisha việt namKế toán thanh toán với người mua và người bán tại công ty TNHH sản xuất – xây dựng thương mại thành longTHỰC tế kế TOÁN TSCĐHH tại CÔNG TY cổ PHẦN kỹ THUẬT THIÊN VIỆTTHỰC TRẠNG CÔNG tác kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ bán HÀNG tạHD Xem camera YooSee trên điện thoạituyển tập bài tập toán lớp 1ĐỀ và đáp án THI TUYỂN SINH vào lớp 10 môn ANH KHÔNG CHUYÊNBO 10 DE LUYEN THI DH a1d1chuyên đề cây khung của đồ thịchuyên đề điện LYđề ktra vật lý 15 phút khối 11HDC sinh học lớp 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập