Phương pháp giải chương tĩnh điện lớp 11

Các Phương pháp giải nhanh hóa học lớp 11

Các Phương pháp giải nhanh hóa học lớp 11
... C4H10 III DẠNG : GIẢI BÀI TỐN HỖN HỢP Khi giải tốn hh nhiều hydrocacbon ta có nhiều cách gọi : - Cách : Gọi riêng lẻ, cách giải ban đầu đơn giản sau khó giải, dài, tốn thời gian - Cách 2: Gọi chung ... 2x) ta phải có phương pháp đổi từ CTCT sang CTPT để dễ giải VD : este chức rượu no chức + axit đơn chức (có axit no, iaxit có nối đơi, axit có nối ba) (este mạch hở) Phương pháp giải : + este ... nhau) Phương pháp: Gọi Ct chung hydrocacbon hh C x H y (nếu đốt cháy hh) C n H n + − k (nếu vừa đốt cháy vừa cộng hợp H2, Br2, HX…) - Gọi số mol hh - Viết ptpứ xảy ra, lập hệ phương trình, giải...
 • 14
 • 145
 • 1

phuong phap giai chuong su su dien li

phuong phap giai chuong su su dien li
... li thực chất trình oxi hoá - khử B Sự điện li phân li chất tác dụng dòng điện C Sự điện li hoà tan chất vào nước tạo thành dung dịch D Sự điện li phân li chất thành ion dương ion âm chất tan nước ... điện li mạnh Câu 28 : Theo thuyết Bronstet, câu A Axit tác dụng với bazơ B Axit chất có khả cho proton C Axit chất điện li mạnh D Axit chất hoà tan kim loại Câu 29: Câu nói điện li? A Sự điện li ... đây, chất chất điện li ? A H2O B HCl C NaOH D NaCl Câu 42 Nước đóng vai trò trình điện li chất nước ? A Môi trường diện li B Dung môi không phân cực C Dung môi phân cực D Tạo li n kết hiđro với...
 • 5
 • 613
 • 11

Phương pháp giảng dạy hình học lớp 11 phần thiết diện

Phương pháp giảng dạy hình học lớp 11  phần thiết diện
... Vậy thiết diện tứ giác PMNA1 N A1 C1 B1 I Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm Những khó khăn giải toán thiết diện biện pháp khắc phục  Tìm thiết diện hình cắt mặt phẳng chẳng hạn tìm thiết diện ... Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' cạnh a M điểm di động AB a) Tìm thiết diện tạo ( A ' MC ) Thiết diện hình 23 Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm b) Xác định vị trí M để thiết diện hình ... đáy hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông: C B A D D C 14 B C Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm S - Nếu đáy hình thang: A D B C Hay cho em biết thiết diện tứ diện ngũ giác, tứ diện...
 • 24
 • 19,767
 • 103

Tài liệu Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học lớp 11 - Phần Thiết diện pptx

Tài liệu Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học lớp 11 - Phần Thiết diện pptx
... Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm - Nếu đáy hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông: S A D B S - C Nếu đáy hình thang: A D B C Hay cho em biết thiết diện tứ diện ngũ giác, tứ diện ... thiết diện cần tìm hình AMNB′ Đối với toán tìm thiết diện hình vẽ quan trọng @ Nguyên nhân: A Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm Vẽ hình hết giả thiết vẽ hình sai Do bước đầu tiếp xúc với hình ... Vậy thiết diện tứ giác PMNA1 N A1 C1 B1 I Phương Pháp Giảng Dạy Hình Học Nhóm Những khó khăn giải toán thiết diện biện pháp khắc phục  Tìm thiết diện hình cắt mặt phẳng chẳng hạn tìm thiết diện...
 • 24
 • 405
 • 7

SKKN phương pháp giải bài toán điện một chiều trong môn vật lý lớp 9

SKKN phương pháp giải bài toán điện một chiều trong môn vật lý lớp 9
... thú giải toán điện chiều lớp Người Thực Hiện : Nguyễn Ngọc Thành Trang SKKN phương pháp giải toán điện chiều môn Vật lớp Qua kết này, hy vọng lên cấp III học phân môn điện em có số kỹ để giải ... 2,4% V BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Người Thực Hiện : Nguyễn Ngọc Thành Trang SKKN phương pháp giải toán điện chiều môn Vật lớp -Để giúp HS hứng thú đạt kết tốt việc giải toán điện chiều lớp 9, điều ... hướng cách giải cách khoa học trước toán điện chiều lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán điện chiều lớp gồm toán định tính toán định lượng, kết hợp toán định tính định lượng Loại toán gói...
 • 10
 • 897
 • 3

skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt

skkn phương pháp giải bài tập điện phân và bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối trong giảng dạy hóa học lớp 12 thpt
... hp kim loi tỏc dng vi dung dch cha mt mui Dng IV: Hn hp kim loi tỏc dng vi dung dch cha hn hp mui Kim loi A tỏc dng vi dung dch mui ca kim loi B to thnh dung dch mui mi v kim loi B Do vy kim ... BI TP IN PHN V BI TP KIM LOI TC DNG VI DUNG DCH MUI TRONG GING DY HểA HC LP 12 THPT c ỏp dng ti n v trng tụi ang cụng tỏc cỏc lp 12 A1, 12 A2, 12 A3, 12 A4 v mt s em cỏc lp 12 c bn t nguyn ng ... hp kim loi tac dung vi dung dch cha mt mui a Phng phap: Khi cho hn hp kim loi vo dung dch cha mui ta cn chỳ ý n th t ca cỏc phn ng xy ra: Kim loi no cú tớnh kh mnh hn s phn ng vi ion kim loi dung...
 • 27
 • 236
 • 0

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9

SKKN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU LỚP 9
... thức mạch điện nối tiếp mạch điện song song d) Chưa có thói quen định hướng cách giải cách khoa học trước toán điện chiều lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán điện chiều lớp gồm toán định ... Điểm tăng SL Tỷ lệ 20% 18% 17% 20% 91 35 28 80% 14,3% 92 33 26 79% 12% 93 36 30 83% 17% 94 40 32 80% 10% 95 36 28 78% 11% 25% 96 40 39 98% 12 30% 12 30% 97 39 39 100% 14 35% 13 33% Sáng kiến kinh ... giải pháp nêu thấy kết HS giải toán " điện chiều lớp " khả quan Các HS yếu biết vẽ sơ đồ, biết giải thích ý nghĩa số ghi dụng cụ giải thích số tượng xảy mạch điện Các HS giỏi tự tin gặp vài toán...
 • 12
 • 103
 • 0

phương pháp giải toán tính ngược từ cuối lên toán lớp 5

phương pháp giải toán tính ngược từ cuối lên toán lớp 5
... cho kết 45 Số thứ hai: + 14; - 28 cho kết 45 Số thứ ba: + 28; - cho kết 45 Từ phân tích ta đến lời giải toán sau: Số thứ là: 45 - + 14 = 52 Số thứ hai là: 45 + 28 - 14 = 49 Số thứ ba là: 45 + - ... là: 45 + - 28 = 24 Trả lời: Ba số cần tìm là: 52 ; 49 24 Lời giải toán thể bảng sau: Trả lời: Ba số cần tìm là: 52 ; 49 24 MỘT SỐ BÀI TOÁN TÍNH NGƯỢC TỪ CUÔI Bài 1: Căn phòng có tường, tường treo ... Bài ? :3 +5 x 60 Kết phép tính trước nhân với là: 60 : = 15 Kết phép tính trước cộng với là: 15 - = 10 Số cần tìm là: 10 x = 30 Đáp số: 30 Bài giải Bài Số hộp kẹo là: 10 752 0 : 32 = 3360 (hộp kẹo)...
 • 7
 • 539
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9
... Thành Tổ: Toán - Tin II- SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG: Kết khảo sát tháng 9: (khảo sát toán điện chiều lớp 9) Lớp Sĩ số 92 93 94 95 96 97 Kh ối 35 33 36 40 36 40 39 2 59 Điểm SL 21 20 24 24 19 27 26 ... cách giải cách khoa học trước toán điện chiều lớp III- NHỮNG GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT: Những toán điện chiều lớp gồm toán định tính toán định lượng, kết hợp toán định tính định lượng Loại toán gói Sáng ... như: - Chiều dòng điện theo qui ước - Mạch điện mắc nối tiếp, mạch điện mắc song song - Quy tắc mắc Ampe kế Vôn kế - Mối quan hệ dòng điện, hiệu điện điện trở mạch Sáng kiến kinh nghiệm - 05...
 • 9
 • 150
 • 0

VAT LY PHUONG PHAP GIAI CHUONG 3 DONG DIEN XOAY CHIEU

VAT LY PHUONG PHAP GIAI CHUONG 3 DONG DIEN XOAY CHIEU
... Xác định phần tử đó? A R0 = 1 73 L0 = 31 ,8mH B R0 = 1 73 C0 = 31 ,8mF C R0 = 17 ,3 C0 = 31 ,8mF D R0 = 1 73 C0 = 31 ,8 F Câu Tương tự đầu câu 11 Sau mắc A B vào nguồn xoay chiều hình sin, tần số f thấy ... độ lớn 0,4 T Từ thơng cực đại qua khung dây là: A 1,2.10 -3 Wb B 4,8.10 -3 Wb C 2,4.10 -3 Wb D 0,6.10 -3 Wb Câu 31 (CĐ2012): Một máy phát điện xoay chiều pha có phần cảm rơtơ số cặp cực p Khi rơtơ quay ... độ lớn 0,4 T Từ thơng cực đại qua khung dây A 2,4.10 -3 Wb B 1,2.10-3Wb C 4,8.10-3Wb D 0,6.10-3Wb Câu 76(ĐH20 13) : Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch A, B mắc nối tiếp...
 • 45
 • 183
 • 0

VAT LY PHUONG PHAP GIAI CHUONG 4 DAO DONG DIEN TU

VAT LY PHUONG PHAP GIAI CHUONG 4 DAO DONG DIEN TU
... thực dao động điện từ với chu kỳ T= 10-4s Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ A 0,5.10-4s B 2.10-4s C 10-4s D 10-4s ... A 2.10-4s B 6.10-4s C 12.10-4s D 3.10-4s Câu Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10 -4 s Thời ... điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị A 4. 10 -4 s B 3.10 -4 s C 12.10 -4 s D 2.10 -4 s Câu Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện C...
 • 13
 • 109
 • 0

Phương pháp giải bài tập điện phân

Phương pháp giải bài tập điện phân
... electron) x y ñi n c c theo ñúng th t , không c n vi t phương trình ñi n phân t ng quát - Vi t phương trình ñi n phân t ng quát (như nh ng phương trình hóa h c thông thư ng) ñ tính toán c n thi ... (trư c ñi n phân) = 20 gam ði n phân dung d ch NaOH th c ch t ñi n phân nư c: H2O → 1/2 O2 (anot) + H2 (catot) → NaOH không ñ i → m (dung d ch sau ñi n phân) = 80 gam → m (H2O b ñi n phân) = 200 ... n phân h t n u t’ > t lư ng ion ñó chưa b ñi n phân h t - Khi ñi n phân dung d ch bình ñi n phân m c n i ti p cư ng ñ dòng ñi n th i gian ñi n phân m i bình → s thu ho c ng electron ñi n c c...
 • 5
 • 6,963
 • 392

Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực vĩ mô

Phân loại và phương pháp giải bài tập Điện động lực vĩ mô
... lý hình toán học Điện động lực học nói riêng vật lý lý thuyết nói chung mà chọn đề tài: Phân loại phương pháp giải tập Điện động lực học II Đối tượng nghiên cứu Hệ thống tập Điện động ... từ, Trường chuẩn dừng) Điện động lực thuộc học phần Điện động lực học V Giả thuyết khoa học Căn vào mức độ nhận thức, phân loại đề phương pháp giải tập Điện động lực học phù hợp với chương ... lượng vật lý o Bài tập tính toán (bài tập định lượng): loại tập mà việc giải đòi hỏi phải thực loạt phép tính Được phân làm hai loại: tập tập dượt tập tổng hợp .Bài tập tập dượt loại tập tính toán...
 • 78
 • 3,514
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: Luat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiVấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Xu hướng tiêu dùng laptop ở TP.HCM năm 2010Tiêu thụ sản phẩm tại công ty liên doanh LG- MECA ELECTRONICS – thực trạng và giải pháp thúc đẩyTìm hiểu công nghệ xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTÌM HIỂU THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CÂY LƯƠNG THỰC CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN KRÔNG BÔNG, TỈNH DAKLAKTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMGiao án Đại Số 9 học kì II theo chuẩn Bộ giáo dục và đào tạoTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IKinh Nghiệm Xây Dựng Chính Sách Tiết Kiệm Năng Lượng Của Đan MạchPhân tích ảnh hưởng của môt trường văn hóa đến hoạt động marketing tại hai quốc gia Nhật Bản và Hàn QuốcDạy học chủ đề tích hợp kiến thức các môn học Vật lý, Địa lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái Đất qua bài Ự BIẾN ĐỔI CHẤT (Hóa học 8)Hướng dẫn dạy chủ đề tích hợpCHIẾN lược MARKETING địa PHƯƠNG NHẮM THU hút KHÁCH DU LỊCH đến với ĐỒNG NAI151019 gioithieuvehethonghvac 151204032044 lva1 app6891
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập