đường thẳng trong không gian

Phương trình đường thẳng trong không gian

Phương trình đường thẳng trong không gian
... Hệ gọi phương trình tổng quát đường thẳng α) ∆ α/ ) Phương trình tổng quát ∆ phải không ? Tại ? 2/ Phương trình tham số đường thẳng a/ Vectơ phương đường thẳng → → Vectơ u ≠ có đường thẳng chứa ... trình tham số đường thẳng • M • ∆ O y b/ Phương trình tham số đường thẳng Vậy đường thẳng ∆ qua điểm M(x0;y0,z0) , vectơ → phương u = ( a; b; c ) có phương trình tham số hệ Muốn viết phương trình ... ≠  đường thẳng ta z = z + ct  cần tìm điểm thuộc Vậy phương trình tham số đường mộtVTCP thẳng không gian có dạng tương tự phương trình tham số đường thẳng mặt phẳng Ví dụ Viết phương trình...
 • 10
 • 2,030
 • 49

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian

Tiết 36, 37: Phương trình đường thằng trong không gian
... Chéo Hai đường thẳng a, b không gian có vị trí.các vị trí là: song song, cắt nhau, trùng nhau, chéo BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiếp theo) Tiết PPCT: 36,3 7 I PHƯƠNG TRÌNH ... 36,3 7 I PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG II ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CẮT NHAU, CHÉO NHAU Trong không gian, cho đường thẳng d, d’ có phương trình: x = x + a t  x = x0 + a1t ... vào phương trình đường thẳng d, ta được:  x = + 2.1 =   y = −1 + =  z = −1  Vậy, đường thẳng d cắt đường thẳng d’ điểm M(3 ; ; - 1) Điều kiện để hai đường thẳng chéo Đường thẳng d chéo đường...
 • 23
 • 958
 • 13

Chương III - Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong Không gian

Chương III - Bài 3 : Phương trình đường thẳng trong Không gian
... M(1;1;1) Click III Củng cố dặn dò : Bài tập trắc nghiệm : Bài : Cho đường thẳng ∆ qua điểm M(2;0 ;-1 ) có vectơ phương r a = ( 4; −6; ) Phương trình tham số đường thẳng : ( A) Bài :  x = −2 + ...  Giải : Ta có phương trình tham số ∆ :  y = − 4t  z = − 5t  Ví dụ : Viết phương trình tham số đường thẳng AB với A(1 ;-2 ;3) B (3; 0;0) uu ur Giải : AB có vectơ phương : AB = ( 2; 2; 3)  x ... a1 ; a2 ; a3 khác người ta viết phương trình đường thẳng ∆ dạng tắc : x − x0 y − y0 z − z0 = = a1 a2 a3 Ví dụ : Viết phương trình tham số đường thẳng ∆ qua điểm M(1;2 ;3) có r vectơ phương a =...
 • 14
 • 946
 • 10

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 1)

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 1)
... giảng: §3 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Tiết 1) Lớp 12A3 Phương trình tham số phương trình tắc * Vectơ phương đường thẳng: đường thẳng r r u ≠ nằm đường z thẳng song song trùng với đường thẳng d gọi ... vectơ phương đường thẳng d → u M0 d O x M y Phương trình tham số phương trình tắc đường thẳng số: a Phương trình tham Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d qua M0(x0 ; y0; z0) có vectơ phương ... x M y Phương trình tham số phương trình tắc đường thẳng a Phương trình tham số: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d qua M0(x0 ; y0; z0) có vectơ phương r u= (a; b; c) d có phương trình tham...
 • 27
 • 678
 • 5

Phương trinh đường thẳng trong không gian

Phương trinh đường thẳng trong không gian
... ®­êng th¼ng Phương trình tham số  2.1 Vectơ phương u(a;b;c) gọi vectơ phương mặt ng thẳng (d), Trong đườ phẳng, đườnnào làng chứa g thẳ vectơ song song phươngng với (d) hay trù đường thẳng ? r ... tr×nh cđa ®­êng th¼ng 2.2 Bài toán Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) qua điểm u( a; b; c) Phương trình tham số (d) M0(x0; y0; z0) có vectơ phương u(a;b;c) • Tìm điều kiện ... th¼ng Đònh nghóa Hệ phương trình : Ax +By +Cz + D = A’x+B’y+C’z+D’=  A2 + B + C ≠  với  A ' + B '2 + C '2 ≠   gọi phương trình tổng quát đường thẳng Chú ý ! Pt đường thẳng mặt phẳng Ax +...
 • 36
 • 547
 • 3

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 2)

Bài 3 : PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN (Tiết 2)
... tỉ l : r (a 1: a2 : a3= b 1: b 2: b3) u u1 u u r u2 u u r u3 Trong trường hợp sau, xét tính phương vec tơ phương cặp đường thẳng sau: TH Hai vecto phương TH Hai vecto không phương TH Hai vecto không ... 3; 3; −6 ( ) ( ) M ( 3; 4;5 ) ∈ d & d ' M Điều kiện để hai đường thẳng cắt : Ví dụ 3: Cho đường thẳng d d’ có phương trình tham số , :  x = + 2t  d :  y = + 4t z = + t  x = + t '  d ' : ... dò :  x = + 2t  Bài : Cho đường thẳng : d1 :  y = + 3t  z = + 4t   x = + 4t '  & d :  y = + 6t '  z = + 8t '  Trong mệnh đề sau , mệnh đề ? (A) : d1 ⊥ d2 Bài 2: (B) : d1 // d2 (C) :...
 • 16
 • 537
 • 8

Phương trình đường thẳng trong Không gian

Phương trình đường thẳng trong Không gian
... t phương trình ng th ng (∆) song song v i (∆1), c t (∆2) (∆ 3) 94 Phương trình ng th ng không gian D ng 2: Xác nh hình chi u vuông góc c a i m M lên m t ph ng (α) α Phương pháp: Vi t phương trình ... (∆) ⇒ (∆) = (α) ∩ (β) 98 Phương trình ng th ng không gian Bài Cho A(6; 3; 0), B(−2; 9; 1), S(0; 5; 8) Vi t phương trình ng vuông góc chung c a SB, OA Bài Vi t phương trình ng vuông góc chung ...  ⇔  (∆) ⊂ (α) M ∈ (α )  Ax + By + Cz + D =   92 Phương trình ng th ng không gian IV GÓC GI A CÁC Ư NG TH NG VÀ M T PH NG TRONG KHÔNG GIAN Góc gi a ng th ng: Cho (∆1) i qua M1(x1; y1, z1)...
 • 14
 • 665
 • 27

Tài liệu phuong trinh duong thang trong khong gian pptx

Tài liệu phuong trinh duong thang trong khong gian pptx
... thẳng có dạng:   Trong với Trong vtcp Bài toán mở đầu không gian Oxyz cho đường thẳng qua điểm nhận làm vectơ phương Hãy tìm điều kiện cần đủ để điểm nằm   Trong Định lí không gian Oxyz cho đường ... với (P) b) Tìm giao điểm d (P) Từ phương pháp tìm hình chiếu điểm lên mặt phẳng? Ví dụ  Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho mặt phẳng (P) có PT: x+2y-z+2=0 mặt phẳng (Q) có PT: x-y+z=0.Viết ... đường thẳng qua điểm nhận làm vectơ phương Điều kiện cần đủ để điểm nằm có số thực t cho (I)   Trong Ví dụ    Viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm có vectơ phương  Giải:  Phương...
 • 17
 • 534
 • 7

Vận dụng phương trình tham số của đường thẳng vào bài toán “Tìm tọa độ của điểm. Viết phương trình của đường thẳng trong không gian”

Vận dụng phương trình tham số của đường thẳng vào bài toán “Tìm tọa độ của điểm. Viết phương trình của đường thẳng trong không gian”
... Nguyễn Văn Vận dụng phương trìnhn tham số đường thẳng vào toán “Tìm tọa độ điểm Viết phương trình đường thẳng không gian” Trên sở kiến thức trình bày SGK Hình học 12 vận dụng tính chất: Trong không ... điểm Viết phương trình đường thẳng không gian" chủ yếu sử dụng phương trình tham số đường thẳng Với suy nghĩ xin trình bày số kinh nghiệm vể việc sử dụng phương trình tham số đường thẳng vào giải ... song, vuông góc để tìm tham số Từ viết phương trình đường thẳng theo yêu cầu toán Một số tập tham khảo: Bài 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(- 4; - 2; 4) đường thẳng d:  x = −3 +...
 • 22
 • 3,047
 • 3

một nghiên cứu didactic về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian

một nghiên cứu didactic về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong không gian
... M, N hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng AB; P, Q hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng CD Xét vị trí tương đối hai đường thẳng MQ, NP vị trí tương đối hai đường thẳng MP, NQ Nhận xét: SGK không ... hướng nghiên cứu mở Tài liệu tham khảo Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG VÀ HÌNH VẼ TRONG KHÔNG GIAN 1.1 Mục đích chương Mục đích chương tổng hợp công trình nghiên cứu ... cảnh, ghi nhận: - Nếu hai đoạn thẳng biểu diễn hai đường thẳng mà cắt đường thẳng không song song - Nếu hai đoạn thẳng biểu diễn hai đường thẳng mà song song đường thẳng không song song - Nếu...
 • 74
 • 637
 • 1

Một số bài toán về phương trình đường thẳng trong không gian

Một số bài toán về phương trình đường thẳng trong không gian
... Bước 3: Viết phương trình đường thẳng HA Cách Bước 1: Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) qua H song song với ( P ) Bước 2: Tìm A giao điểm d ( Q ) Bước 3: Viết phương trình đường thẳng HA DẠNG ... Lập phương trình đường thẳng D qua M có VTCP uD DẠNG Cách viết phương trình đường thẳng D nằm ( P ) đồng thời cắt d1 ; d Bước 1: Tìm tọa độ điểm A, B giao điểm d1 ; d với ( P ) Bước 2: Đường thẳng ... cầu đề đường thẳng AB DẠNG Cách viết phương trình đường thẳng D song song với d đồng thời cắt d1 , d Cách Bước 1: Tham số hóa hai đường thẳng d1 , d lấy hai điểm A, B d1 , d theo tham số t ,...
 • 4
 • 2,973
 • 57

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
... thuộc đường thẳng Để xác định điểm thuộc đường thẳng ta chuyển phương trình đường thẳng phương trình tham số, việc làm giúp giảm bớt số ẩn cần tìm 5) qua , vuông góc với đường thẳng thẳng cắt đường ... (Q) Vì Vậy phương trình 3) nằm mp(P): cắt hai đường thẳng : Giải: Gọi A, B giao điểm (P) với d1, d2 Thay phương trình d1 vào phương trình (P) ta có : Thay phương trình d2 vào phương trình (P) ... d: Phương trình tắc d: 4) Vì d giao tuyến hai mp nên tọa độ điểm thuộc d nghiệm hệ: Cho Đường thẳng d có VTCP Phương trình tham số d: Phương trình tắc d: Ví dụ 2: Viết phương trình đường thẳng...
 • 6
 • 414
 • 3

Phuong trinh duong thang trong khong gian

Phuong trinh duong thang trong khong gian
... thuộc VTCP qua M ( x ; y0 ) x = x + at r có VTCP u = (a; b) y = y0 + bt đt không gian Trong không gian PTTS đt x = x + at qua M ( x0 ; y0 ; z0 ) là: y = y0 + bt r có VTCP u = (a; ... thẳng VTCP đ thẳng không gian có tơng tự VTCP đờng thẳng mp không? r u véctơ ph ơng (VTCP) đt d r r u r u nằm đ ờng song song(hoặc trùng)với đt d *N.Xét: Ta biết: Trong mặt phẳng PTTS đt - ... đt Trong mặt phẳng Có đ ờng thẳng qua điểm Mo r u u r có ph ơng vuông góc với ph ơng véctơ n cho tr ớc Có đ ờng thẳng qua điểm Mo r u u r có ph ơng song song với ph ơng véctơ u cho tr ớc Trong...
 • 34
 • 428
 • 2

Phương trinh đường thẳng trong không gian T1

Phương trinh đường thẳng trong không gian T1
... Ph¬ng tr×nh tham sè cđa ®êng th¼ng  Vectơ phương a r r VÐc t¬ u(a;b;c) ≠ 0, a + b + c ≠ gọi vectơ phương đường thẳng (d), đường Nh¾c l¹i kh¸i niƯm hay thẳng chứa song song vÐc t¬ chØ ph¬ng trùng ... tỉng qu¸t cđa ®êng th¼ng VÝ dơ 1: Trong hệ trục tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0) C(0; 0; 1) a) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) b) Viết pttq đường thẳng (AB) z Giải : C b, Mặt = (ABC) ... với  A ' + B '2 + C '2 ≠  A’x + B’y+ C’z + D’= A : B : C ≠ A': B ': C '  gọi phương trình tổng quát đường thẳng Ph¬ng tr×nh cđa ®êng th¼ng Ph¬ng tr×nh tỉng qu¸t cđa ®êng th¼ng  Chó ý: §Ĩ...
 • 24
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Phát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014Giải pháp trợ giúp lựa chọn ra quyết định sử dụng quá trình phân tích phân cấp (AHP)Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nướcỨng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênSự hội tụ yếu của độ đo monge ampere phức kết hợp với lớp các hàm delta đa điều hóa dưới1000 câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẫu học có đáp án chi tiết xGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNĐánh giá mối quan hệ đầu tư công, tăng trưởng kinh tế, tối ưu hóa phúc lợi xã hội và khuyến nghị chính sách trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tếBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà Máy Đạm Phú MỹQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS ngoài công lập thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinSử dụng chỉ thị SSR để phân tích tính đa dạng di truyền của một số giống đậu tương có khả năng kháng bệnh gỉ sắt khác nhauNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnBO DE THI GVDG TOAN HUYENQuản lý bồi dưỡng cán bộ quản lý trường mầm non tỉnh hải dương theo chuẩn hiệu trưởng trong bối cảnh hiện nayĐề thi thử Hóa 2017 các trường full đáp ánXây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Namde thi thu tin hoc lop 9 2016KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI MICPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA
Đăng ký
Đăng nhập