Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường Yên Phong 2 Bắc Ninh

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 1 mẫn ngọc quang

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 1  mẫn ngọc quang
... 2 016 2 k k x 2 016  3k   C 2 016 x 2 016 k     2kC 2 016 k 0 k 0 x  2 016 ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 10 Số hạng chứa x 2 010 ứng với 2 016  3k  2 010  k  C 2 016 x 2 2 010 ...  10 13 12 14 B d(A / (P ))  D d(A / (P ))  12 15 12 15 Hướng dẫn giải  Ta có Vtcp đường thẳng d: u d  (2;3 ;1)   Vì đường thẳng d  (P )  n (P )  u (d )  (2;3 ;1) ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN ... điểm AB (P) Do M thuộc AB nên M  t; 1  2t; t M thuộc (P) nên  t   2t  t    t  1 ĐỀ THI THỬ TOÁN LẦN – THẦYQUANG BABY Page 12 Do M (1; 1; 1) Câu 18 Cho mặt cầu (S): x  y  z  2x ...
 • 45
 • 717
 • 7

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 2 Mẫn Ngọc Quang

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán lần 2  Mẫn Ngọc Quang
...  Luyện giải đề thi thử THPT thầy Quang Khóa học liên quan : Hóa học thầy Nguyễn Anh Phong QSTUDY.VN HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT THẦY MẪN NGỌC QUANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 17 LẦN ĐÁP ÁN CHÍNH ...  625626 27    log2 626  log2 2. 313   log2 313  D Câu 12 Tập nghiệm bất phương trình: log3(x  1)  log (2x  1)  là: A S  1 ;2     B S    ;2   C S  1 ;2  D S  1 ;2  ... Hoàng tham gia thi THPT Quốc gia, có hai môn trắc nghiệm Vật lí Hóa học Đề thi môn gồm mã khác môn khác có mã khác Đề thi xếp phát cho thí sinh cách ngẫu nhiên Tính xác suất để hai môn thi Hưng...
 • 36
 • 439
 • 4

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán

Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán
... Khoảng cách hai đường thẳng BD SC là: √ √ √ √ a a2 a a A B C D 2 Câu 30: Thi t diện qua trục hình nón tam giác dều cạnh 6cm Thi t diện qua hai đường sinh tạo thành góc 300 diện tích tính centimet ... BC thuộc mặt phẳng Oxz Thế tọa độ đỉnh C là: A (4;5;-2) B (4;5;2) C (4;-5;2) Câu 33: Trong không gian cho hai đường thẳng:  x + y − z + = x−1 y+2 z (∆1 ) : = = ; )∆) x + = 1 D (4;-5;-2) điểm ... thuộc đoạn AB điểm sau: A M(2;-6;-5) B N(-2;-6;4) C P(7;12;5) D Q(2;2;0) Câu  35: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d: x − 2y + 3z − = điểm M(7;0;0) Tìm tọa độ điểm M’ hình chiếu điểm M...
 • 3
 • 481
 • 7

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh sở GD đt bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn tiếng anh sở GD đt bắc ninh
... now II (1.5 điểm) Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa Bố cục o Câu đề dẫn chủ đề mạch lạc o Bố cục hợp lí rõ ràng phù hợp yêu cầu đề o Bố cục uyển chuyển từ mở đến kết luận 0,40 Phát triển ý o Phát ... 66 It took Peter hours to repaint his house 67 Unless you leave now, you will miss the train 68 This is the first time I have seen that man here 69 My brother didn't use to study as/ so hard as ... will miss the train Unless ………………………………………………………………………………… 68 I haven’t seen that man here before This is ………………………………………………………………………………… 69 My brother studies now harder than he used to My brother...
 • 7
 • 268
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 Môn Toán trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 Môn Toán trường THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An
... góc B suy I(2;4) BI (2b ; b ) , CK (11 2b ; + b) Tam giác ABC vuông A nên BI CK =  - 5b2 + 30b 25 =  b= b= Với b= B(3 ;1) , C(-3; -1) suy A(3 ;1) nên loại 31 17 Với b= B(- 5, ), C(5 ; ... Thay y = x vào phƣơng trình (1) ta đƣợc 1 9x2 + 9x(x - ) + 5x 4(x - ) + x  = 3  18 x 8x + 6x - + x - = 3 0.25 (9x ) +3( x  - ) =   x >  (9x )  x   =  x =   9 x  1   4 ... Vậy M (1; 0;0) thỏa mãn yêu cầu toán Giải phƣơng trình : 2sin2x - cos2x = 7sinx + 2cosx  4sinxcosx 2cosx +2sin x - 1 7sinx + =  2cosx(2sinx -1) + 2sin x -7sinx +3 =  2cosx(2sinx -1) + (sinx...
 • 5
 • 383
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN trường THPT Trần Phú – Tây Ninh.PDF

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2015 môn TOÁN trường THPT Trần Phú – Tây Ninh.PDF
... Group Facebook ễN THI H TON - ANH : facebook.com/groups/onthidhtoananhvan www.DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia -Ti Li u ễn Thi. C p nh t h ng ngy!! 2( 1) Gi M l giao im ca (C) vi ... P A 19600 980 Tham gia ngay!! Group Facebook ễN THI H TON - ANH : facebook.com/groups/onthidhtoananhvan www.DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia -Ti Li u ễn Thi. C p nh t h ng ngy!! ... G, SAB (1) 0.25 Tham gia ngay!! Group Facebook ễN THI H TON - ANH : facebook.com/groups/onthidhtoananhvan www.DeThiThu.Net - Thi Th i H c - THPT Qu c Gia -Ti Li u ễn Thi. C p nh t h ng ngy!!...
 • 7
 • 3,125
 • 11

Đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn Toán trường Chuyên Bảo Lộc có lời giải chi tiết

Đề thi thử thpt quốc gia 2016 môn Toán trường Chuyên Bảo Lộc có lời giải chi tiết
... DC V O TO LM NG THI TH THPT QUC GIA 2016 TRNG THPT BO LC MễN TON T TON- TIN THI GIAN 180 PHT Cõu (2,0 im) Cho hm s y = f(x) = x 3mx + 3(m 1)x + m m3 (1) a) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ... P N THANG IM - MễN : TON THI TH THPT QUC GIA NM 2016 Cõu ỏp ỏn Cho hm s y = Cõu (2,0 ) im x2 x +1 1,0 a) Kho sỏt s bin thi n v v th ( C ) ca hm s ó cho Tp xỏc nh : D ... Cõu (1 im) Trong kỡ thi THPT Quc gia nm 2015, mi thớ sinh cú th d thi ti a mụn: Toỏn, Lý, Húa, Sinh, Vn, S, a v Ting anh Mt trng i hc d kin tuyn sinh da vo tng im ca mụn kỡ thi chung v cú ớt nht...
 • 16
 • 131
 • 0

de thi thu thpt quoc gia 2015 mon toan truong thpt dao duy tu thanh hoa lan 3

de thi thu thpt quoc gia 2015 mon toan truong thpt dao duy tu thanh hoa lan 3
... miễn phí SỞ GD & ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ĐÁP ÁN VÀ ... Suy ( ( Do vậy: ( )( )( ) x +1 + = x +1 ⇔ x = ) ) 0,25 −15 + 33 32 0,25 Thay vào, thử lại thấy thỏa −−15 15++ 33 33 xx == mãn Vậy 32 32 Câu Tính tích phân 1 (1,0 điểm) Ta có:   I = ∫  −1 ln ... xảy a = 4b = 16c Suy 3 − 3t > Đặt Khi ta có: P ≥ ta=+ab++b3c+ c, ( P ≥ t >)−0 a + b + c Xét hàm số với ta có 33 2t3 Bảng biến thi n t 0,25 0,25 f ' f( t( )t = ) 3= 3 t 2t2t− t 2t t= ⇔ t =...
 • 5
 • 78
 • 0

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong chuyen khoa hoc tu nhien lan 3

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong chuyen khoa hoc tu nhien lan 3
... ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ 3  x  x  x  x  2 x  x     x  x  √ √ ( ) ( ) ( √ ) √ 0,5 √ ( (1,0 đ) )( ) ( )( ) 0,5  a  bi  2ai  2bi  3a  3bi  4ai  4bi  10  30 i  4a  bi  2ai  2b  3a  3bi ... Ê `ˆÌœÀÊ /œÊÀi“œÛiÊ̅ˆÃʘœÌˆVi]ÊۈÈÌ\Ê ÜÜÜ°ˆVi˜ˆ°Vœ“É՘œVŽ°…Ì“ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 LẦN Câu (1,0 đ) Đáp án Điểm 0,5 TXĐ: R lim y  2  Tiệm cận ngang đồ thị là: ... ) >0  Hàm số đồng biến ( ) ( ) Bảng biến thi n, vẽ đồ thị x -∞ y’ y 0,5 +∞ + + -2 +∞ -∞ -2 Vẽ đồ thị 1  Đồ thị giao với Ox điểm:  ;0  2  Đồ thị giao với Oy điểm: (0;-1) Đồ thị nhận điểm...
 • 6
 • 96
 • 1

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt chuyen nguyen hue lan 1

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt chuyen nguyen hue lan 1
... x  1) ( x  2)  (3x  2)  x  x     x  (tm) Vậy phương trình có nghiệm x  (1 iểm) khai triển (2 x  Hệ số i 10 )   C (2 x) 10 x3 i 0 0,25 10 i i 10 x5 C102 28  1 11 520 5i 10 ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN THỨ NHẤT NĂM HỌC 2 015 2 016 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN: TOÁN Câu Ý 1 (2điểm) y Nội dung 2x  x 1 Điểm TXĐ: R\{ -1} y'   x  1 ( x  1) ... x  1) Hàm số đồng biến khoảng (–∞; -1) ( -1; +∞) 2x 1 2x 1  ; lim    đường tiệm cận đứng đồ thị x =- Giới hạn: lim x  1 x  x  1 x  2x 1 2x 1  2; lim   đường tiệm cận ngang đồ...
 • 6
 • 42
 • 0

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt tran hung dao tphcm lan 1

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt tran hung dao tphcm lan 1
... ∨ t = −2 13 f ( 1) = 11 3 −  max 1max + xf+3P( ty=) = =13 ⇔ x =   [ −2,2] x =  x + y2 2=22 2  ⇔ ∨  y = 1  y = 1+   2 t = nên (0.25) ⇔ t = -2 nên  x x+f=y( ty=) =−2 17 −2,2 ] ... )⇔ k ≠ ( )  x +1 ∆ = 16 k − 4k + >  Pt hoành độ giao điểm (C) (d) : (d) cắt (C) điểm phân biệt (0,25) M ( x1 , kx1 − 3k +3) , 2k N − 1( x , kx − 3k + )  x1 + x = k  với  x1.x = −3 S BHKC= ... (0,25) ⇔−5k 2− 1 −k + 41 2=0 (n) k = Bài 10 3a ⇔  b) B = 3−2log −3log a log 25   2 13 +a 41 a ) A =  log3 a÷ + 16 − 2k−=2.64 (n) = 625  − log a log a 10 (0.25) = a 1 (0.25) = ( 54...
 • 3
 • 47
 • 0

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt viet tri lan 1

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt viet tri lan 1
... TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2 01 52 016 - LẦN Môn: Toán Thời gian làm 18 0 phút, không kể thời gian giao đề y = x − x + x − Câu (2.0 điểm) Cho hàm số (1) a) Khảo sát biến thi n vẽ ... phương trình (BC): x-2y +1 =0 x= 2y -1 thay vào phương trình đường tròn (C) ta Suy toạ độ B (1; 1) , C(3;2) B(3;2) , C (1; 1) Vậy A( 1; 4), B (1; 1) , C(3;2) A( 1; 4), B(3;2) , C (1; 1) Câu 8: Giải hệ Điều ... = C 407 = 18 643560 đề thi : Gọi A biến cố chọn đựợc đề thi có đủ loại câu hỏi(khó, trung bình, dễ) số câu hỏi dễ không Ω A = C 204 C 52 C1 51 + C 204 C 51 C152 + C 20 C 51C1 51 = 443 317 5 ΩA Xác...
 • 7
 • 40
 • 0

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt yen the lan 2

de thi thu thpt quoc gia 2016 mon toan truong thpt yen the lan 2
...  J  K x x 1 1  0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 e e Ta có K   2ln xdx  x ln x   2dx  x ln x  x  e e Vậy I  Câu (1,0 điểm)  2t dt  t  16  3 0 .25 dx x 0 .25 22  3 Ta có AC  BH ; ... xứng I 1 ;2 y 0 .25 0 .25 0 .25 f(x)=(2x+1)/(x-1) 0 .25 x -8 -6 -4 -2 -5 1.b (1,0 điểm) Câu 2a (0,5 điểm) Câu 2b (0,5 điểm) Câu (1 điểm) Gọi M  x0 ; y0  tiếp điểm ta có x0  2; y0  0 .25 Hệ số ... TRƯỜNG THPT YÊN THẾ Câu 1.a (1,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II LỚP 12 NĂM HỌC 20 15 – 20 16 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề TXĐ: D...
 • 5
 • 40
 • 0

De thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh lan 1

De thi thu THPT quoc gia 2017 mon tieng anh lan 1
... điểm) Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Đáp án C B A D C B C A B C B D A B A A A D C B C D C D C D B D C A A C Câu hỏi 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... _THE END _ Trang 6/6 - Mã đề thi 273 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ KHỐI A1 VÀ D LẦN I KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 017 ĐÁP ÁN Môn: TIẾNG ANH  ĐỀ THI THỬ THÁNG Mã đề 273 A PHẦN ... several senior players A made the right decision B made the wrong decision C made a bold decision D made a final decision Question 26: The girl’s distant and haughty behavior made people forget just...
 • 7
 • 408
 • 6

23 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn toán (có đáp án chi tiết)

23 đề thi thử THPT quốc gia 2015 môn toán (có đáp án chi tiết)
... Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ………………………….…………; Số báo danh: ………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: … tháng … năm 2014 Thời gian ... tối đa et N hu ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2015 Môn: TOÁN ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 01 trang) Ngày thi: … tháng…năm… Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm) ... DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử Đại Học - THPT Quốc Gia - Cập Nhật Hằng Ngày! et N hu hiT T De DeThiThu.Net - Đề Thi Thử...
 • 80
 • 3,267
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: de thi thu thpt quoc gia 2015 mon tieng anhđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 lương thế vinh lần 2đề thi thừ thpt quốc gia môn hóa 2015de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015cac de thi thu thpt quoc gia mon toanđề thi thử thpt quốc gia môn anh thpt chuyên sư phạm hà nộiđề thi thử thpt quốc gia môn tiếng anhđề thi thử thpt quốc gia môn anhđề thi thử thpt quốc gia môn hóa chuyên nguyễn huệtổng hợp đề thi thư thpt quốc gia môn toán 2015de thi thu thpt quoc gia mon vande thi thu thpt quoc gia mon hoađề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 121tuyển tập các đề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015Giải pháp chủ yếu đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa ở thành phố Hạ LongEnzyme amylase và các ứng dụngTiểu luận chuyên viên quyết toán dự án hoàn thànhPreliminary English test 8BÀI TẬP MÁY TÍNH CẦM TAY MÔN LÝ THPT CÓ GIẢI CHI TIẾTThiết kế quy trình công nghệ sản xuất một mã hàng mới và thiết kế dây chuyên may với công suất tự chọnBáo cáo bài tập lớn phân tích thiết kế hệ thống của một trung tâm thư việnXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Ứng dụng phát hiện và phòng chống xâm nhập mạng bằng Snort.Snortsam (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Bài toán ổn định hóa hệ phương trình vi phân phi tuyến có trễ (LV thạc sĩ)Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Ytri, Europi, Tecbi với hỗn hợp phối tử L phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng (LV thạc sĩ)Một số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng Particle Filter (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng tại Ngân hàng Techcombank chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Niềm tin tôn giáo của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (LA tiến sĩ)Bộ giáo dục không bắt buộc sáng kiến kinh nghiệm trong năm học tới7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcKĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập