Đề cương môn tế bào học

Đề cương môn quản trị học.pdf

Đề cương môn quản trị học.pdf
... động quản trò thực chất, tức hoạt động quản trò có ý nghóa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trò cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trò chức quản ... nghiên cứu môn học quản trò chức quản trò sản xuất, quản trò tiếp thò, quản trò nhân viên, quản trò hành chánh, quản trò nhà nước… Quản trò môn khoa học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương ... Minh Quản Trò Vừa Có Tính Khoa Học, Vừa Có Tính Nghệ Thuật Theo Các Anh Chò Để Nâng Cao Tính Nghệ Thuật Trong Quản Trò, Các Nhà Quản Trò Cần Phải Lưu Những Vấn Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản...
 • 18
 • 2,152
 • 9

Đề cương môn sinh tin học

Đề cương môn sinh tin học
... Bài 13: Trình kết nghiên cứu sinh học phân tử Bài 14: HBO – Phần mềm sinh tin học Việt Nam Học liệu 5.1 Học liệu bắt buộc: giáo trình giảng viên soạn cập nhật năm 5.2 Học liệu tham khảo David W ... Thước 2002 Giáo trình thực tập Sinh tin học, Trường ĐHKHTN Tp HCM Chính sách môn học yêu cầu khác giảng viên Sinh viên phải nộp tập hàng tuần tổng số điểm tổng số tập sinh viên phải đạt 50% Đây điều ... công nghiên cứu Bài 3: Giới thiệu sở liệu (CSDL) trình tự sinh học Bài 4: Tìm kiếm trình tụe sinh học Bài 5: Tìm kiếm trình tự sinh học công cụ BLAST (tiếp theo) Chƣơng 2: Sắp gióng cột (Alignment)...
 • 2
 • 438
 • 4

Đề cương môn Sinh 9 Học kỳ I Năm học 2010-2011

Đề cương môn Sinh 9 Học kỳ I Năm học 2010-2011
... giảm phân ? 4/ Phát sinh giao tử tụ tinh : a/ Sự giống khác phát sinh giao tử đực giao tử ? • Giống : +Các tế bào mầm (noãn nguyên bào ,tinh nguyên bào )đều tiến hành nguyên phân liên tiếp nhiều ... bào bậc I tinh bào bậc I tr i qua giảm phân để hình thành giao tử • Khác : Phát sinh giao tử đực tinh bào bậc I qua giảm phân cho tinh bào bậc ,kích thước tinh bào bậc qua giảm phân2 cho tinh trùng ... ? 4/ Thường biến ? Sự khác thường biến đột biến ? V CHƯƠNG : Các phương pháp nghiên cứu di truyền ngư i bệnh tật di truyền ngư i Vai trò di truyền học v i ngư i VI CHƯƠNG Kh i niệm công nghệ...
 • 7
 • 517
 • 6

Đề cương môn quản trị học

Đề cương môn quản trị học
... tổ chức 3/ Nguyền tắc tổ chức quản trò II – MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC 1/ Tầm hạn quản trò (tầm hạn kiểm sóat) 2/ Quyền hành quản trò 3/ Phân cấp quản trò III – XÂY DỰNG CƠ CẤU ... HÌNH KIỂM SOÁT V - CÁC CẤP BẬC QUẢN TRỊ VÀ VẤN ĐỀ KIỂM SOÁT 1/ Chức kiểm soát cấp quản trò 2/ Nội dung kiểm soát phương pháp kiểm soát CHƯƠNG VIII: VĂN HÓA VỚI QUẢN TRỊ CỦA TỔ CHỨC I – VĂN HOÁ DÂN ... ĐỘNG QUẢN TRỊ 1/ Văn hoá chức hoạch đònh 2/ Văn hoá với chức tổ chức 3/ Văn hoá với chức điều khiển 4/ Văn hoá với chức kiểm tra CHƯƠNG IX: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ I/ THÔNG TIN TRONG QUẢN...
 • 6
 • 241
 • 0

Đề cương môn Giáo dục học

Đề cương môn Giáo dục học
... mục tiêu giáo dục: Khái niệm: - Là tiêu chí, tiêu, yêu cầu cụ thể khâu, NV, ND trình GD phảo đạt sau HĐ giáo dục - Mục tiêu GD thành phần, phân cấu thành MĐ giáo dục Xuất phát từ MĐ giáo dục để ... pháp hình thức tổ chức dạy học phù hợp với MĐ GD, NV dạy học tính quy luật QTDH Nguyên tắc: a) Đảm bảo tính thống tính khoa học tính giáo dục dạy học: - Trang bị cho học sinh kiến thức KH chân ... dụng hình thức tổ chức dạy học khác - Dạy học kết hợp với LĐSX hoạt động công ích c) Đảm bảo tính hệ thống tính dạy học: - Xây dựng hệ thống môn học, chương, chủ đề tiết học phụ thuộc vào lí thuyết,...
 • 23
 • 1,231
 • 44

Đề cương môn sinh thái học

Đề cương môn sinh thái học
... tố sinh thái lên đời sống sv thích nghi chúng với nhân tố sinh thái gồm: + Các nhân tố sinh thái + Nhịp điệu sinh học + Tập tính sinh học - Sinh thái học cá thể có quan hệ nhiều với hình thái sinh ... detrit hệ sinh thái điển hình Các kiểu hệ sinh thái : dựa vào chất tự nhiên ta chia hệ sinh thái kiểu là: hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái tự nhiên: hệ sinh thái đc hình ... VD: hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, hệ sinh thái đồng cỏ tự nhiên Hệ sinh thái nhân tạo: người tạo Chúng đa dạng kích cỡ VD: hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái ao hồ, hệ sinh thái bể...
 • 35
 • 1,625
 • 34

Đề cương môn giáo dục học

Đề cương môn giáo dục học
... nhiều khoa học vào nghiên cứu kinh tế học, xã hội học, triết học, chính trị học - Giáo dục coi khoa học nghiên cứu lý luận trình tác động có mục đích có tổ chức người giáo dục đến người giáo dục nhằm ... diễn cách tốt đẹp điều kiện dạy học giáo dục -KLSP: + không đề cao vai trò giáo dục, coi giáo dục vạn + Không nên tuyệt đối hoá vai trò giáo dục + Cần tiền hành giáo dục mối quan hệ điều kiện tố ... chức,người giáo dục người giáo dục + Quá trình có phối hợp hoạt động người giáo dục người giáo dục, sự phối hợp giúp người giáo dục chiếm lĩnh giá trị văn hoá nhân loại hình thành nhân cách  Nhiệm vụ giáo...
 • 18
 • 1,898
 • 0

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương pot

Đề cương môn : Giáo dục học đại cương pot
... dạng để thu hút học sinh tham gia CÂU 4: Khái niệm Mục đích giáo dục, mục tiêu giáo dục? Ý nghĩa việc người làm công tác GD cần nghiên cứu, nắm vững Mục đích giáo dục, Mục tiêu giáo dục? Liên hệ ... Trong trình giáo dục người, cần gắn chặt bước việc học tập GD với thực tiễn cải tạo xây dựng XH đấu tranh CM Trong trình GD học sinh cần lưu ý số điểm sau: - Từng bước gắn việc GD học tập HS với ... Mục đích giáo dục, Mục tiêu giáo dục? Liên hệ với thực tế giáo dục- dạy học Khái niệm mục đích GD Mục đích GD phạm trù GD học (và khoa học GD nói chung) Đó mô hình nhân cách (1 mẫu người lý tưởng),...
 • 6
 • 3,231
 • 141

đề cương môn quản trị học trường đh mở tp hồ chí minh

đề cương môn quản trị học trường đh mở tp hồ chí minh
... DUNG MÔN HỌC Mục tiêu yêu cầu ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ VÀ QUẢN Giới thiệu khái quát Quản trị làm sở cho việc học chương sau TRỊ HỌC NHÀ QUẢN TRỊ Hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ yêu cầu kỹ nhà quản trị NỘI ... quản trị theo mục tiêu • Nội dung giá trị Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh kỹ thuật MBO Trang 4/8 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 97 Võ Văn Tần - Quận - Tp Hồ Chí ... CẦU CỦA MÔN HỌC Môn Quản trị học không bắt buộc sinh viên phải học trước môn học chương trình đại học, để tiếp thu tốt nội dung môn học, sinh viên cần có kiến thức phổ thông tổng hợp khoa học xã...
 • 7
 • 1,060
 • 7

Đề Cương Môn Quản Lý Học có đáp án

Đề Cương Môn Quản Lý Học có đáp án
... tố quan trong QL thể khái quát yếu tố tham gia trình QL theo sơ đồ sau: Chủ thể quản Mục Công cụ quản tiêu Khách quản thể quản Phơng pháp quản Các dạng QL QL mặt trình hoạt ... tắc khoa học hợp + do: Hoạt động quản dựa theo kinh nghiệm mà phải dựa vào khoa học, để khoa học đờng + Yêu cầu: Phải quan tâm đến vấn đề tính khoa học, dựa vấn đề khoa học, đảm bảo ... nên giá trị chí trở thành vô giá Trong quản lý, thông tin mà nhà QL cần cho việc QĐ + Thông tin quản lý: tất thông tin đợc thu nhận, cảm thụ đợc đánh giá ích cho việc QĐ quản giải vấn đề, ...
 • 24
 • 644
 • 5

đề cương môn tâm lý học đại cương

đề cương môn tâm lý học đại cương
... yếu tâm Dù muốn hay không, ngôn ngữ cá nhân phơi bày nhiều đặc điểm tâm cá nhân như: Tính tình, trình độ, tình cảm, tâm hồn, ước mơ, tưởng, mong muốn…Ngôn ngữ đặc trưng cho tâm cá ... lịch sử, biến thành tâm lý, nhân cách Nói cách khác, tâm sản phẩm hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp, mối quan hệ chúng quy luật tổng quát hình thành biểu lộ tâm người Câu 4: phân ... nhà trẻ -gđ tuổi học: +thời kỳ đầu tuổi học (nhi đồng, hs tiểu học) 6-12 tuổi: học tập, lĩnh hội tảng tri thức, chuẩn mực hành vi +thời kỳ tuổi học( thiếu niên, hs THCS)12-14,15 :học tập & giao tiếp...
 • 19
 • 3,547
 • 10

để cương môn xã hội học

để cương môn xã hội học
... học thể hội, để tiến từ sinh học lên thể hội đòi hỏi trình du nhập văn hoá hội vào cá thể thông qua trình hội hoá hội hoá trình mà qua cá nhân học hỏi, lĩnh hội văn hoá hội khuôn ... mâu hội, trình mà nhờ nó, cá nhân đạt đặc trưng hội thân, học cách suy nghĩ ứng xử phù hợp với vai trò hội mình, hồ nhập vào hội Kết trình hội hoá tạo nhân cách người hội hội ... hội hoá trình xác lập vị trí, vị thế, vai trò hội cá nhân? hội hoá trình mà qua cá nhân học hỏi, lĩnh hội văn hoá hội khuân mẫu hội, trình mà nhờ nó, cá nhân đạt đặc trưng hội...
 • 16
 • 1,620
 • 4

đề cương môn di truyền học

đề cương môn di truyền học
... đồ di truyền 5.4 Di truyền học giới tính và di truyền liên kết với giới tính 5.4.1 Di truyền học giới tính 5.4.2 Sự di truyền tính trạng liên kết với giới tính 5.4.3 Ý nghĩa thực tiễn di ... MÃ DI TRUYỀN 3.1 Bản chất của mã di truyền 3.1.1 Khái niệm mã di truyền 3.1.2 Bằng chứng về mã ba 3.1.3 Giải mã di truyền 3.1.4 Các đặc tính mã di truyền 3.1.5 Tính linh hoạt mã di ... Mã di truyền Chương ADN tái tổ hợp Chương Di truyền nhiễm sắc thể Chương Di truyền nhiễm sắc thể Chương Biến dị Chương Di truyền học người Chương Di truyền quần thể Chương 10 Cơ sở di truyền...
 • 5
 • 87
 • 0

đề cương môn quản trị học

đề cương môn quản trị học
... trực giác, lý giải Yêu cầu định quản trị - Tính pháp lý: Quyết định Quản trị hành vi tập thể cá nhân nhà quản trị nên phải tuân theo pháp luật Tính hợp pháp định quản trị thể hiện: • Quyết định đưa ... bày khái niệm chức định quản trị Khái niệm Quyết định quản trị hành vi sáng tạo chủ thể quản trị nhằm định mục tiêu, chương trình tính chất hoạt động tổ chức để giải vấn đề chín muồi sở hiểu biết ... chức Chuyên môn hóa công việc Phân chia tổ chức thành phận mô hình tổ chức phận Mối quan hệ quyền hạn tổ chức Cấp quản trị, tầm quản trị mô hình cấu tổ chức xét theo số cấp quản trị Phân bổ quyền...
 • 11
 • 97
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập môn tế bào họcđề cương môn lịch sử học thuyết kinh tếđề cương môn chính trị họcđề cương môn ảnh báo chíđề cương môn xã hội học đại cươngđề cương môn tâm lý họcđề cương môn chính trị học đại cươngđề cương môn tâm lý học xã hộiđề cương môn tâm lý học quản trị kinh doanhđề cương môn tâm lý học tư phápđề cương môn gia đình họcthực hành môn tế bào họcđề cương môn phương pháp học đại học ngành luậtđề cương môn văn hóa học đại cươngđề cương môn di truyền họcĐảng bộ thành phố hà nội lãnh đạo công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) từ năm 2001 đến năm 2013Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thông qua dạy học phần điện hóa học ở trường trung học phổ thôngPhát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiBiện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trường mẫu giáo kim đồng 4, quận lê chân, thành phố hải phòng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm nonBiện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yêncác chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toánbồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh thpt chuyên đề assessment and testing in EFL class at high school leveltrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2Tài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm tự sựTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiền50 bài tập TRẮC NGHIỆM đạo hàm và vi phân cấp cao PHẦN 2Đồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàCông nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaLuận văn Biệt thự Đông DươngBài tập elipĐẶC BIỆT HÓA TRONG MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ SỐ PHỨCTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập