XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xây dựng văn bản pháp luật

Xây dựng văn bản pháp luật
... -văn dạng công văn thẩm định,kết luận thẩm định(Áp dụng với văn quy phạm pháp luật) - Kí tắt dự thảo văn bản( áp dụng với văn áp dụng pháp luật văn hành chính) +Thông qua văn pháp luật: Để định ... việc thi hành văn đó.” Như thuộc phủ ban hành thị,thông tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước Thứ hai :Xây dựng văn pháp luật phải tiến hành theo thủ tục pháp luật quy định: Tất văn pháp luật phải tiến ... nhau,áp dụng cho việc xây dựng nhóm văn định bao gồm hoạt động tiến hành theo trình tự định.Ví dụ :Luật ban hành văn quy phạm pháp luật quy định thủ tục ban hành văn quy phạm pháp luật, thủ tục xử phạt...
 • 4
 • 2,156
 • 62

KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT

KỸ THUẬT XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
... tự thủ tục luật định +Văn bản áp dụng pháp luật sử dụng lần +Văn bản áp dụng pháp luật áp dụng với đối tượng cụ thể +Văn bản áp dụng pháp luật phải dụa sở văn Qui phạm pháp luật c Văn quản lý ... ban hành văn qui phạm pháp luật Mục đích việc ban hành văn pháp luật Các văn sau văn văn qui phạm pháp luật, văn văn áp dụng pháp luật a Nghị ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX b Pháp lệnh ... nên hoàn chỉnh văn Câu hỏi: Trình bày khái niệm văn qui phạm pháp luật, văn áp dụng pháp luật So sánh loại văn Phân tích trình tự xây dựng văn Qui phạm pháp luật, Áp dụng pháp luật Phân tích...
 • 56
 • 1,318
 • 11

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 1 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 1 - ts.thái thị tuyết dung
... thông thường Văn pháp luật 8 /17 /2 011 6 .Văn nhà nước 7 .Văn pháp quy phụ Văn quy phạm Văn quy phạm nội Văn pháp luật - Do CQNN, cán NN có thẩm quyền ban hành - Đúng trình tự luật định - Chứa QPPL ... 11 0/2004/NĐ-CP Nghị định 40/2 010 /NĐ-CP kiểm tra xử lý VBQPPL Nghị định 10 0/2 010 /NĐ-CP Công báo Thông tư 01/ 2 011 /TT - BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bàn hành CHƯƠNG I: 8 /17 /2 011 ... trình xây dựng số loại văn QPPL Kiểm tra xử lý văn VĂN BẢN MÔN HỌC Luật ban hành VBQPPL số 17 /2008/QH12 (03/6/2008) Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND 2004 Nghị định 11 0/2004/NĐ-CP công tác văn thư...
 • 8
 • 1,583
 • 22

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 3 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 3 - ts.thái thị tuyết dung
... • Luật Luật sư, (1 2-7 -2 006), có hiệu lực từ 0 1-0 12007 quy định: chi nhánh, công ty luật NN VN cử luật sư VN tư vấn PLVN, tham gia tố tụng trước toà, trừ vụ án hình • Nghị 71/2006/NQ-QH11 (2 9-1 1-2 006), ... Những trường hợp VB hết hiệu lực CƠ SỞ PHÁP LÝ: Đ. 53 (LUẬT 2004), Đ.81 (LUẬT 2008) VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC HẾT THỜI HẠN CÓ HIỆU LỰC ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG VĂN BẢN ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ ... Cơ sở pháp lý: - Đ 83 Luật 2008; - Đ54 Luật 2004 10 8/17/2011 Ý nghĩa  Xuất phát từ thực tiễn quan NN ban hành nhiều VB mâu thuẫn, chồng chéo  Áp dụng nguyên tắc để giải xung đột pháp luật NGUYÊN...
 • 17
 • 652
 • 2

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 5 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 5 - ts.thái thị tuyết dung
... chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh; - Soạn thảo - Thẩm tra - UBTVQH xem xét cho ý kiến; - QH thảo luận, tiếp thu, chỉnh lý thông qua; - Công bố 8/17/2011 Điều 87 Hiến pháp 1992 - Chủ tịch nước, ... quyền trình dự án luật trước QH - ĐBQH có quyền trình kiến nghị luật dự án luật trước Quốc hội Quy trình xây dựng NQ UBTVQH: Đ 30 - 57 Chủ tịch nước: Điều 58 Chính phủ: Điều 59 - 66 TTCP: Điều ... Soạn thảo - Lấy ý kiến - Thẩm tra - Xem xét, thông qua  HĐND cấp xã - Soạn thảo - Lấy ý kiến - Xem xét, thông qua 8/17/2011 UBND cấp: Điều 35 – 48 - Cấp tỉnh: + Lập chương trình xây dựng QĐ,...
 • 7
 • 518
 • 12

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 2 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 2 - ts.thái thị tuyết dung
... 8/17 /20 11 Nhóm văn liên tịch 11 Nghị liên tịch • UBTVQH - Cơ quan TU TC CT-XH • Chính phủ - quan TU TC CT-XH 12 Thông tư liên tịch - Chánh án TANDTC - Viện trưởng VKSNDTC; - Bộ trưởng, TTCQNB - ... 23 4/QĐ-TTg Số: 120 /ĐHL- TC Số: 23 /TB-NH.ACB 19 8/17 /20 11 Địa danh, ngày tháng năm Ví dụ: Tp.HCM, ngày 09 tháng 02 năm 20 10 Tên văn QUYẾT ĐỊNH NGHỊ QUYẾT TỜ TRÌNH BIÊN BẢN 20 8/17 /20 11 Trích yếu ... UBTVQH - Cơ quan TU TC CT-XH * Chính phủ - quan TU TC CT-XH Nội dung: hướng dẫn thi hành vấn đề pháp luật quy định việc tổ chức CT-XH tham gia quản lý nhà nước 14 8/17 /20 11 Thông tư liên tịch Nội dung: ...
 • 25
 • 741
 • 3

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 4 - ts.thái thị tuyết dung

bài giảng xây dựng văn bản pháp luật chương 4 - ts.thái thị tuyết dung
... nothing” - Nam: “Woman, without her man, is nothing” - Nữ: “Woman: without her, man is nothing” 18 8/17/2011 II XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QPPL Cấu trúc QPPL - Giả định - Quy định - Chế tài Cách xây dựng ... thuật ngữ chuyên môn - Từ không rõ nghĩa: Tư pháp, Đình chỉ, tạm đình - Bao gồm không giới hạn; - Hội đồng khảo giá, Hội đồng định giá; - Cáo trạng, tống đạt, đối chất, điểm chỉ, - Tình trạng khẩn ... kiện đó) 14 8/17/2011 - Tình bất khả kháng HĐ là: Thiên tai, bão lụt; Hỏa hoạn; Sự thay đổi sách pháp luật NN; Và kiện khác có chất tương tự Câu dấu câu - Câu: Chỉ sử dụng câu tường thuật - Dấu câu:...
 • 23
 • 472
 • 2

Bài giảng xây dựng văn bản pháp luật TS thái thị tuyết dung

Bài giảng xây dựng văn bản pháp luật  TS thái thị tuyết dung
... hình thức VB Văn Văn QPPL – Văn pháp quy Văn áp dụng QPPL Văn hành thông thường Văn pháp luật 6 .Văn nhà nước 7 .Văn pháp quy phụ Văn quy phạm Văn quy phạm nội Văn pháp luật - Do CQNN, cán NN có ... ngữ nguyên tắc việc xây dựng, trình bày QPPL văn Quy trình xây dựng số loại văn QPPL Kiểm tra xử lý văn VĂN BẢN MÔN HỌC Luật ban hành VBQPPL số 17/2008/QH12 (03/6/2008) Luật ban hành VBQPPL ... TIÊU MÔN HỌC - Nắm vững hệ thống văn pháp luật - Tìm hiểu quy trình xây dựng văn nguyên tắc áp dụng - Soạn thảo số loại văn NỘI DUNG MÔN HỌC Khái quát hoạt động xây dựng VBPL Thẩm quyền ban hành,...
 • 15
 • 928
 • 4

những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

những vấn đề chung về kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật
... tự thủ tục luật định +Văn bản áp dụng pháp luật sử dụng lần +Văn bản áp dụng pháp luật áp dụng với đối tượng cụ thể +Văn bản áp dụng pháp luật phải dụa sở văn Qui phạm pháp luật c Văn quản lý ... lối đảng, pháp luật Nhà nưước nội dung văn cần đề cập tới + Tổng kết đánh giá hệ thống văn qui phạm pháp luật việc thực pháp luật vấn đề + Tìm khuyết điểm văn pháp luật hành (vd: Pháp luật khiếu ... ban hành văn qui phạm pháp luật Mục đích việc ban hành văn pháp luật 5 Các văn sau văn văn qui phạm pháp luật, văn văn áp dụng pháp luật a Nghị ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX b Pháp lệnh...
 • 18
 • 684
 • 0

Đề cương môn học : Xây dựng văn bản pháp luật

Đề cương môn học : Xây dựng văn bản pháp luật
... xuất Văn quy phạm pháp luật Quy phạm pháp luật Tín Vấn đề Văn hành Văn pháp luật TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA HÀNH CHÍNH-NHÀ NƯỚC BỘ MÔN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hệ đào tạo: Cử nhân ngành luật ... nhân ngành luật học (chính quy) Tên môn học: Xây dựng văn pháp luật Số tín ch : 03 Loại môn học: Bắt buộc THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN TS Đoàn Thị Tố Uyên - GV, Trưởng Bộ môn E-mail: uyenxdvbpl@gmail.com ... Bộ môn xây dựng văn pháp luật Phòng 501, nhà A, Trường Đại học Luật Hà Nội Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.38352357 MÔN HỌC TIÊN QUYẾT - Lí luận nhà nước pháp luật - Luật...
 • 37
 • 949
 • 23

KỸ THUẬT xây DỰNG văn bản PHÁP LUẬT

KỸ THUẬT xây DỰNG văn bản PHÁP LUẬT
... tự thủ tục luật định +Văn bản áp dụng pháp luật sử dụng lần +Văn bản áp dụng pháp luật áp dụng với đối tượng cụ thể +Văn bản áp dụng pháp luật phải dụa sở văn Qui phạm pháp luật c Văn quản lý ... niệm văn qui phạm pháp luật, văn áp d ụng pháp lu ật So sánh loại văn Phân tích trình tự xây dựng văn Qui phạm pháp luật, Áp dụng pháp luật Phân tích yêu cầu việc ban hành văn qui phạm pháp luật ... tự xây dựng văn pháp luật 1- Khái niệm: Là khâu bước giai đoạn, công việc cần tiến hành trình xây dựng văn đo 2- Trình tự xây dựng văn Qui phạm pháp luật a/ Lập chương trình xây dựng văn Để ban...
 • 10
 • 135
 • 0

Những khẳng định sau đây đúng hay sai Xây dựng văn bản pháp luật

Những khẳng định sau đây đúng hay sai Xây dựng văn bản pháp luật
... 15, Hiệu lực pháp lý đối tượng thực văn áp dụng pháp luật xác lập nội dung văn 16, Chính phủ ban hành Nghị để phê chuẩn đơn vị bầu cử số lượng ... phải ghi thể thức ký thay mặt (TM) uỷ ban nhân dân 18,Trong trường hợp, thời hiệu để quan có thẩm quyền ban hành VB xử phạt vi phạm hành 01 năm 19, Thời gian ban hành văn pháp luật tính thời điểm ... điểm bắt đầu kết thúc hiệu lực pháp lý VBQPPL xác lập VB 21, Phần kết thúc VBPL phải trình bày hiệu lực pháp lý thời gian 22, Các VBPL khiếm khuyết quan ban hành văn tự xử lý (đọc chương 5, phần...
 • 2
 • 652
 • 17

Đề giữa kỳ môn xây dựng văn bản pháp luật

Đề giữa kỳ môn xây dựng văn bản pháp luật
... khái niệm, đặc điểm văn áp dụng pháp luật? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hệ: KHOA: LUẬT Bộ môn: PHÁP LUẬT KINH TẾ Khoá: ... tích yêu cầu nội dung văn pháp luật? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hệ: KHOA: LUẬT Bộ môn: PHÁP LUẬT KINH TẾ Khoá: Địa ... HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Hệ: KHOA: LUẬT Bộ môn: PHÁP LUẬT KINH TẾ Khoá: Địa điểm thi: Ngày kiểm tra: Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ: 02 Từ Câu 2.1...
 • 7
 • 1,304
 • 7

Xây dựng văn bản pháp luật

Xây dựng văn bản pháp luật
... dung văn nhà nước Nội dung văn Dấu quan, tổ chức Nơi nhận CHƯƠNG NGÔN NGỮ TRONG VĂN BẢN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG VÀ TRÌNH BÀY QUY PHẠM PHÁP LUẬT I Ngôn ngữ văn pháp luật Khái niệm, đặc điểm ngôn ngữ văn ... Cách diễn đạt QPPL văn bản: Bố cục trình bày dự thảo văn CHƯƠNG V QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT I Quy trình chung của việc xây dựng ban hành văn bản quy phạm ... trình xây dựng ban hành văn bản QPPL Đặc điểm quy trình xây dựng ban hành văn bản QPPL Nguyên tắc xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật II Quy trình xây dựng ban hành văn QPPL...
 • 6
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi xây dựng văn bản pháp luậttài liệu thi môn xây dựng văn bản pháp luậttài liệu môn xây dựng văn bản pháp luậttài liệu xây dựng văn bản pháp luậtgiải đề thi môn xây dựng văn bản pháp luậtđề thi môn xây dựng văn bản pháp luật k33đề thi môn xây dựng văn bản pháp luậtgiáo trình môn xây dựng văn bản pháp luậtcông tác xây dựng văn bản pháp luậtthực trạng xây dựng văn bản pháp luậtđề cương môn xây dựng văn bản pháp luậtđề cương xây dựng văn bản pháp luậtcách xây dựng văn bản pháp luậtgiáo trình xây dựng văn bản pháp luậtthi xây dựng văn bản pháp luậtTiểu luận Điều khiển các quá trình công nghệ hóa học quá trình ngưng tụ nhiệt độ thấp chế biến khí đồng hànhẢnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây Chùm Ngây trong nuôi cấy invitroChặn sai số cho đa thức lồiToán tử đơn điệu trong không gian HIlberthộp giảm tốc bánh răng côn trụPhát triển du lịch văn hóa phía nam hà nộiMô hình đèn đường thông minhEbook Bí mật trong tiêu đề Hướng dẫn đặt tiêu đề hấp dẫn người xemTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamTHỊ TRƯỜNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DAN LÀOCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNghiên cứu hệ thống vận tải và phân phối thuốc 3 Curcumin của Bacterial cellulose lên men từ nước vo gạo định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu khả năng ghi nhớ và học lực của học sinh trường Trung học phổ thông Hồng Thái - Hà NộiNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phốNghiên cứu phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh xây dựng hệ thống phục vụ điểm danh và đánh giá thái độ học tập của sinh viênNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Cimetidine của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngChapter 1b Predicate Logic Discrete Structure for Computing (CO1007)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập