Tương tác của higgs với các bonson chuẩn trong mô hình 3 3 1 tối thiểu (LV01996)

Các boson chuẩn trong hình 3 3 1 tiết kiệm

Các boson chuẩn trong mô hình 3  3  1 tiết kiệm
... HIỂU VỀ MÔ HÌNH 3- 3 -1 TIẾT KIỆM 1. 1 Sự xếp hạt hình E 3 31 1. 2 Các dòng hình E 3 31 Chương CÁC BOSON CHUẨN TRONG MÔ HÌNH 3- 3 -1 TIẾT KIỆM 14 2 .1 Các boson chuẩn hình E 3 31 ... hiểu boson chuẩn hình 3- 3 -1 tiết kiệm Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu hình 3- 3 -1 tiết kiệm - Tìm hiểu boson chuẩn hình 3- 3 -1 tiết kiệm Đối tƣợng nghiên cứu - Các boson chuẩn hình 3- 3 -1 ... Chƣơng TÌM HIỂU VỀ MÔ HÌNH 3- 3 -1 TIẾT KIỆM Trước tiên, trình bày hình mở rộng từ hình chuẩn hình 3- 3 -1 tiết kiệm (economical 3- 3 -1 model), viết tắt E 3 31 hình E 3 31 nhiều nhà vật lý...
 • 43
 • 131
 • 0

Khối lượng các boson chuẩn trong hình 3 3 1 tối thiểu (LV01960)

Khối lượng các boson chuẩn trong mô hình 3 3 1 tối thiểu (LV01960)
... khối lượng boson chuẩn hình 3- 3 -1 tối thiểu Đối tƣợng nghiên cứu Các boson chuẩn hình 3- 3 -1 tối thiểu Những đóng góp đề tài Đưa khối lượng boson chuẩn hình 3- 3 -1 tối thiểu đóng góp boson ... Chương hình 3- 3 -1 tối thiểu ……………………………… 1. 1 Tại phải nghiên cứu hình 3- 3 -1 tối thiểu ………… 1. 2 Sắp xếp hạt hình ………………………… 10 1 .3 Lagrangian hình …………………………………… 13 Chương Khối lượng boson ... tiến hình 3- 3 -1 tối thiểu thành hình 3- 3 -1 tối thiểu rút gọn (RM 3 31 ) với hai tam tuyến Higgs Đặc biệt với hình 3- 3 -1 tối thiểu kế thừa thành công hình chuẩn giải vấn đề tồn đọng hình...
 • 48
 • 227
 • 0

Phổ hạt higgs và boson chuẩn trong hình 3 3 1 với ba tam tuyến higgs

Phổ hạt higgs và boson chuẩn trong mô hình 3 3 1 với ba tam tuyến higgs
... THIỂU 3- 3 -1 VỚI BA TAM TUYẾN HIGGS .12 3. 1 Giới thiệu hình 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs 12 3. 1. 1 hình 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs 12 3. 1. 2 Phá vỡ đối xứng tự phát chế Higgs ... hiểu phổ hạt Higgs boson chuẩn hình tối thiểu 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu hình 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs - Tìm hiểu phổ hạt Higgs boson chuẩn hình ... hình 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs 3. 1. 1 hình 3- 3 -1 với ba tam tuyến Higgs hình 3- 3 -1 tƣơng tác điện yếu dựa vào liên kết nhóm chuẩn SU (3) ⊗U (1) , tiên đoán số hạt nằm hình chuẩn (SM) dẫn...
 • 40
 • 94
 • 0

Phổ hạt higgs và boson chuẩn trong hình 3 3 1 với hai tam tuyến higgs

Phổ hạt higgs và boson chuẩn trong mô hình 3 3 1 với hai tam tuyến higgs
... SU (3) 11 CHƢƠNG III: PHỔ HẠT HIGGS BOSON CHUẨN TRONG MÔ HÌNH 33 -1 VỚI HAI TAM TUYẾN 13 III .1 Giới thiệu hình 13 III .1. 1 hình 3- 3 -1 13 III .1. 2 ... đa tuyến hoàn toàn tƣơng tự xét hình quark Gell-Mann 12 CHƢƠNG III: PHỔ HẠT HIGGS BOSON CHUẨN TRONG MÔ HÌNH 3- 3 -1 VỚI HAI TAM TUYẾN III .1. Giới thiệu hình III .1. 1 hình 3- 3 -1 Các hình ... hình 3- 3 -1 với hai tam tuyến Higgs -Tìm hiểu khối lƣợng hạt Higgs hình 3- 3 -1 với hai tam tuyến IV Đối tƣợng nghiên cứu -Khối lƣợng hạt Higgs hình 3- 3 -1 với hai tam tuyến Higgs V Phƣơng...
 • 38
 • 131
 • 0

MỘT SỐ PHÂN RÃ CỦA HIGGS VÔ HƯỚNG TRUNG HÒA TRONG HÌNH SIÊU ĐỐI XỨNG GẦN TỐI THIỂU

MỘT SỐ PHÂN RÃ CỦA HIGGS VÔ HƯỚNG TRUNG HÒA TRONG MÔ HÌNH SIÊU ĐỐI XỨNG GẦN TỐI THIỂU
... trỏ khả định địa số học Các đối số hàm truyền cách chép giá trị đối số hàm gọi thay đổi giá trị đối số Khi muốn “gọi theo trỏ”, cần phải truyền trỏ cách tường minh hàm thay đổi đối tượng mà trỏ ... nghiệm người thiết kế mạng Một số hàm chuyển thường sử dụng hình mạng nơron đưa Bảng 1.1 Bảng 1.1 Một số hàm truyền thông dụng Hàm chuyển Đồ thị Giới hạn cứng đối xứng (hardlims) Tuyến tính ... nghĩa fractal "một tập hợp mà số đo Hausdorff (hay đo Hausdorff-Besicovitch) lớn số đo tô pô học" Số đo Hausdorff khái niệm sinh để đo kích thước phân dạng thường số tự nhiên Một hình fractal tờ...
 • 69
 • 174
 • 0

Phổ hạt giggs và boson chuẩn trong hình 3 3 1 với neutrio phân cực phải

Phổ hạt giggs và boson chuẩn trong mô hình 3 3 1 với neutrio phân cực phải
... 1, 1, a Trong ú a =1, 2 ,3 l s ch th h i vi quark, hai th h quark u c gỏn l cỏc phn tam tuyn, cũn th h th ba l mt tam tuyn: QiL diL uiL 3, 3, ' diL uiR 3, 1, , diR ~ 3, 1, ' , diR ~ 3, 1, u3 L Q3 ... 3, 1, , diR ~ 3, 1, ' , diR ~ 3, 1, u3 L Q3 L d3 L ~ 3, 3, , TL u3 R 3, 1, SV: Tr-ơng Thị Thu , d3 R ~ 3, 1, 13 , TR ~ 3, 1, , i 1, 2, , Khóa luận tốt nghiệp 2 015 Tr-ờng ĐH SP Hà nội Mụ hỡnh tha iu kin ... after1 Lafter H3 2 H M after SV: Tr-ơng Thị Thu 33 H1 H2 H3 H4 Khóa luận tốt nghiệp 2 015 C1.M o1 C1T Tr-ờng ĐH SP Hà nội m12 M after1 Ta ó bit T C2 M o C2 m12 m3 M after (u 2 m2 v ), m2 C1 Vi...
 • 44
 • 66
 • 0

Khối lượng higgs trung hòa trong hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 331

Khối lượng higgs trung hòa trong mô hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 331
... hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 331 8 Mục đích nghiên cứu • Giới thiệu hình siêu đối xứng tối thiểu rút gon 3-3-1 • Tìm khối lượng Higgs trung hòa hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn ... • Tổng quan hình thống tương tác • hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 3-3-1 • Khối lượng Higgs trung hòa hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 3-3-1 Chương Tổng quan hình thống tương ... trung hòa hình siêu đối xứng tối thiểu rút gọn 3-3-1 • Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ lý thuyết trường lượng tử, tính toán tìm khối lượng Higgs trung hòa hình siêu đối xứng tối thiểu rút...
 • 77
 • 154
 • 0

Tương tác của neutron với vật chất

Tương tác của neutron với vật chất
... 1 TƯƠNG TÁC CỦA NEUTRON VỚI VẬT CHẤT 1.1 Sự suy giảm chùm neutron qua vật chất Sự tương tác neutron với vật chất chủ yếu tương tác với hạt nhân nguyên tử Khi neutron va chạm với hạt nhân ... Để xem xét tương tác neutron với vật chất, người ta chia neutron theo lượng chúng, thành neutron nhiệt (năng lượng neutron En từ đến 0.5eV), neutron nhiệt (En từ 0.5eV đến 10keV), neutron nhanh ... 10keV đến 10MeV) neutron nhanh (E n lớn 10MeV) Tương tác neutron với hạt nhân phụ thuộc mạnh vào lượng Tất neutron sinh neutron nhanh Các neutron nhanh lượng va chạm đàn hồi với hạt nhân môi...
 • 15
 • 781
 • 1

Tiểu luận: Tương tác của protit với kim loại chuyển tiếp

Tiểu luận: Tương tác của protit với kim loại chuyển tiếp
... PEPTIT VÀ PROTIT VỚI KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP 2) Các kiểu liên kết phối trí kim loại chuyển tiếp với enzim, protit: Tương tác số kim loại chuyển tiếp với protit: 11 - Kim loại chì: ... phức pofirin Tương tác số kim loại chuyển tiếp với protit: Ảnh hưởng kim loại chuyển tiếp đến cấu trúc tính chất hóa học protit: Khi xâm nhập vào thể, kim loại chuyển tiếp liên kết với phân tử ... trị với nguyên tố điện tử âm khác ôxi hay flo, thường anion PHẦN III: TƯƠNG TÁC CỦA CÁC AMINOAXIT, PEPTIT VÀ PROTIT VỚI KIM LOẠI CHUYỂN TIẾP 1) Tính độc số kim loại chuyển tiếp: Một số kim loại...
 • 20
 • 247
 • 1

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ CAO HỌC ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI - CHƯƠNG 4 TƯƠNG TÁC GIỮA HTTL VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC TRÊN ÔTÔ

HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC Ô TÔ CAO HỌC ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI - CHƯƠNG 4 TƯƠNG TÁC GIỮA HTTL VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC TRÊN ÔTÔ
... CÁC MỐI LIÊN KẾT GIỮA HTTL VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC TRÊN Ô TÔ Khung vỏ ô Động Hệ thống truyền lực Bánh xe Phối hợp hoạt động động HTTL với hiệu cao Tƣơng tác HTTL với phận khác Phối ... CƠ VÀ HTTL CÓ BIẾN MÔ THỦY LỰC Hình 4. 1 0- Đặc tính kéo ô mô tả hình 5.3 với hộp số tự động cấp biến mô thủy lực bánh công tác ĐỘNG CƠ VÀ HTTL VÔ CẤP CVT LIÊN KẾT HTTL VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC ... 3160,9 0, 04 24, 6 85,81 88,95 225, 34 288,9 583 ,4 1123,1 1 148 ,3 1822,7 0,032 34, 7 85,9 85,55 2 14, 84 447 , 04 562,76 760, 84 1198,6 1730,1 0,021 43 ,4 86,35 88,03 208,05 540 ,22 580,69 605,9 9 04, 6 2353,1...
 • 35
 • 258
 • 2

An toàn bức xạ tương tác của neutron với vật chất pptx

An toàn bức xạ tương tác của neutron với vật chất pptx
... NỘI DUNG TƯƠNG TÁC CỦA NEUTRON VỚI VẬT CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA TRƯỜNG NEUTRON MỘT SỐ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN KHÁC TƯƠNG TÁC CỦA NEUTRON VỚI VẬT CHẤT 1.1 Sự suy giảm chùm neutron qua vật chất 1.1 Sự suy ... Hấp thụ neutron 1.3 Hấp thụ neutron 1.1 Sự suy giảm chùm neutron qua vật chất NEUTRON NEUTRON TƯƠNG TÁC TƯƠNG TÁC VẬT CHẤT VẬT CHẤT Khi neutron va Khi neutron va chạm với hạt chạm với hạt ... 1.1 Sự suy giảm chùm neutron qua vật chất Để xem xét tương tác neutron với vật chất neutron nhanh Neutron nhiệt En lớn 10MeV neutron nhanh Năng lượng neutron En từ đến 0.5eV neutron nhiệt En từ...
 • 20
 • 543
 • 2

nghiên cứu, phỏng sự tương tác của robot với môi trường làm việc thông qua một mẫu robot tự thiết kế, chế tạo và tích hợp

nghiên cứu, mô phỏng sự tương tác của robot với môi trường làm việc thông qua một mẫu robot tự thiết kế, chế tạo và tích hợp
... có tương tác qua lại với môi trường Chuyển động Robot tác dụng lực mômen lên môi trường Tùy thuộc vào đặc tính môi trường mềm (có thể co giãn ) hay cứng mà môi trường phát sinh lực mômen tương ... lực tương tác Robot với môi trường nhiều ứng dụng  Xây dựng sở khoa học cho thiết kế chiến lược điều khiển lực tương tác Robot với môi trường  Ứng dụng kết đạt vào trình thiết kế, chế tạo tích ... đề tương tác lực Robot với môi trường không gian làm việc Robot - vấn đề trọng tâm mà luận án giải Luận án nêu ý nghĩa việc phân tích lực tương tác Robot với môi trường mang tính thực tiễn Từ nghiên...
 • 24
 • 92
 • 0

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và sử dụng lectin trong tương tác đặc hiệu với các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm

ĐỀ TÀI: Nghiên cứu và sử dụng lectin trong tương tác đặc hiệu với các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm
... họ thực vật Vi t Nam Thực phản ứng tương tác loại lectin với số loài vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm Tách chiết, tinh chế vài lectin điển hình có phản ứng đặc hiệu với chủng vi khuẩn gây ngộc độc ... thiết thực Xuất phát từ thực tế yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài : “ Nghiên cứu sử dụng lectin tương tác đặc hiệu với vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm ’’ với mục tiêu nội dung : Điều tra lectin ... 1.1 Đại cương lectin 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu lectin Lịch sử nghiên cứu lectin trước năm 1888, nhiên hầu hết nghiên cứu lúc giê chủ yếu tập trung vào vi c làm sáng tỏ nguyên lý gây độc loại hạt...
 • 23
 • 462
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sánh sự khác biệt về sự hài lòng đối với các yếu tố trong mô hình của các cửa hàng phân theo số năm lấy hàngcác mô hình tương tác của photon với vật chất trong mcnp5tương tác của neutron với vật chấtnghiên cứu và sử dụng lectin trong tương tác đặc hiệu với các vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩmbài 12 tương tác của nước với n metylaxetamittương tác của photon với vật chấtcơ sở vật lý tương tác của gamma với vật chấttương tác của rnapolymerase với promoter phía trênlà phức hợp rna polymerase lõi gắn với sigmasự tương tác năng lượng với các đối tượng ở trên mặt đấtsự hợp tác của ims với các tổ chức kháctương tác của sắt với ctương tác của hiv với phân tử cd4nghiên cứu tương tác của a0 với sncl2nghiên cứu tương tác của a0 với kohtương tác của hạt β với vật chấtTIẾT 66 PHƯƠNG PHÁP THUYẾT MINHTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), các chính sáchnhóm (Group Policy), profiles, tạo user bằng script trên Windows Server 2012TIẾT 59 BÌNH NGÔ đại cáo (t1)Tiết 62 TÍNH CHUẨN XÁC HẤP DẪN CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINHTìm hiểu và triển khai quản lý lưu trữ (Disk Management), deploy software trên Windows Server 2012, Server 2008.merge hoc tieng y thanh congmerge tieng tho nhi kyDe kiem tra hoc sinh yeu trong heBÁO CÁO GIÁO DỤC DÂN TỘCTIENG A RAP KHI DI DU LICH15 đề thi thử tốt nghiệp lý 12Hướng dẫn ôn thi lý thuyết : Môn : KẾ TOÁN MÁY ( Phần mềm : Fast Accounting Online )Slide thuyết trình chủ đề Tổ chức quản lý kholý thuyết,bài tập hóa 12 ôn thi tốt nghiệpĐánh giá sự ảnh hưởng lợi ích thương hiệu xi măng holcim đến sự thỏa mãn thương hiệu của các cửa hàng bán lẻ trong thị trường xi măng TPHCMỨng dụng các mô hình định giá quyền chọc vào việc phòng ngừa rủi ro cho danh mục đầu tư chứng khoán tại thị trường chứng khoán việt namMột vài bàn luận về thời lượng giảng dạy và thực trạng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại trường đại học công nghiệp TPHCMThe impact of bank service quality on customer loyalty a study of banks in ho chi minh cityHiệu quả của thị trường chứng khoán trước thông tinXây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập