Hạn chế hậu quả đột biến gen

chế phát sinh đột biến gen

Cơ chế phát sinh đột biến gen
... biến gen III chế phát sinh đột biến gen: đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: Sửa chữa chuỗi ADN đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen đột ... đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Hồi biến đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: 4.1 Đột biến giao tử 4.2 Đột biến tiền phôi 4.3 Đột biến xôma: xảy nguyên phân, tế bào sinh ... Đột biến gen tế bào xôma: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.3 Đột biến hình thái: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.4 Đột biến gây chết đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: ...
 • 17
 • 477
 • 0

chế phát sinh đột biến Gen

Cơ chế phát sinh đột biến Gen
... biến gen III chế phát sinh đột biến gen: đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: Sửa chữa chuỗi ADN đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen đột ... đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Hồi biến đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: 4.1 Đột biến giao tử 4.2 Đột biến tiền phôi 4.3 Đột biến xôma: xảy nguyên phân, tế bào sinh ... Đột biến gen tế bào xôma: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.3 Đột biến hình thái: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.4 Đột biến gây chết đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: ...
 • 17
 • 216
 • 0

Hiệu ứng nhà kính và những giải pháp hạn chế hậu quả của việc tăng hiệu ứng nhà kính của trái đất

Hiệu ứng nhà kính và những giải pháp hạn chế hậu quả của việc tăng hiệu ứng nhà kính của trái đất
... luận Hiệu ứng nhà kính Trái Đất có từ lâu, hiệu ứng nhà kính sống Con người khả tạo hiệu ứng nhà kính Trái Đất mà có khả làm tăng thêm hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu Đối phó với tượng tăng ... tăng lên hiệu ứng nhà kính chống hiệu ứng nhà kính số người lâu lầm tưởng, thuật ngữ “chống hiệu ứng nhà kính Trái Đất cần phải thay thuật ngữ “chống tăng lên hiệu ứng nhà kính Trái Đất 1.4 Nguyên ... vậy, hệ lớn khí Trái Đất hiệu ứng nhà kính khí tạo nên 1.3 Cơ chế hoạt động hiệu ứng nhà kính Trái Đất Bức xạ Mặt Trời đến bề mặt Trái Đất có dạng Những tia sáng Mặt Trời xuyên thẳng vào khí bầu...
 • 10
 • 296
 • 0

Thuyết trình cơ chế phát sinh đột biến gen

Thuyết trình cơ chế phát sinh đột biến gen
... CƠ CHẾ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN GEN chế phát sinh đột biến Đột biến tác nhân Đột biến tái Sai sót chép Do tổn thương ADN ngẫu nhiên ADN chế phát sinh đột biến Đột biến tác nhân Đột biến ... thường Đột biến 5-Bromuridine (AT-GC) Đột biến 2-Aminopurine (AT-GC) 19 Đột biến 5-Bromuridine (AT-GC) 20 Đột biến 5-Bromuridine (AT-GC) 21 Đột biến 2-Aminopurine (AT-GC) 22 Đột biến 2-Aminopurine ... mạch kép: gây chết sinh vật nhân sơ Thay bazơ nitơ: gây đột biến sinh vật nhân sơ sinh vật nhân chuẩn 17 b) Bức xạ ion hóa Đột biến phụ thuộc lớn vào liều lượng: liều lớn tần số đột biến cao 18...
 • 33
 • 500
 • 0

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-RAU QUẢ ĐỘT BIẾN GEN

BÀI BÁO CÁO THẢO LUẬN-RAU QUẢ ĐỘT BIẾN GEN
... Rau đột biến gen 1.Tổng quan đột biến gen 1.2 Phân loại: Dựa vào ngun nhân gây đột biến: - Đột biến ngẫu nhiên - Đột biến cảm ứng Dựa vào phân bố: - Đột biến nhân - Đột biến ngồi nhân Rau đột biến ... gây đột biến gen 3.2 Chuyển gen súng bắn gen Rau đột biến gen 12 Các phương pháp gây đột biến gen 3.3 Chuyển gen tế bào trần •- Hình - Tế bào trần Rau đột biến gen 13 Các phương pháp gây đột biến ... vật biến đổi gen giới Rau đột biến gen Giới thiệu Thực trạng thực vật biến đổi gen giới Rau đột biến gen 1.Tổng quan đột biến gen 1.1 Khái niệm: • Đột biến ( biến dị di truyền) biến đổi bất thường...
 • 28
 • 260
 • 0

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền phổ biến ở người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu quả gen bệnh và đề xuất hướng điều trị

Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền phổ biến ở người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu quả gen bệnh và đề xuất hướng điều trị
... Tên đề tài: Nghiên cứu áp dụng kỹ thuật di truyền phân tử để chẩn đoán bệnh di truvền phổ biến người V iệt N am nh ằm hạn c h ế hiệu gen bệnh đề xuất hướng điều trị M ã số: Q G -03-13 Chủ trì đề ... lượng mẫu hạn chế, chúng tòi chưa 14 đưa nhận định tỉ lệ dị hợp tử lan truyền quần thể Việt nam bước đầu xây dựng triển khai phương pháp sinh học phân tử để chẩn đoán bệnh di truyền người Bệnh nhân ... NghiÊn cưu ap dụng ky thuạt di truỵcn phân tư đẽ chân đoán bẻnh di truvển phố bicn người Việt Nam nhằm hạn chế hiệu gen bệnh đề xuất hướn° điéu iri Mã số: QG-03-13 Cơ quan q u ả n lý đề tài: Đại...
 • 48
 • 135
 • 0

Nợ quá hạn và những biện pháp hạn chế nợ quá hạn của ngân hàng thương mại

Nợ quá hạn và những biện pháp hạn chế nợ quá hạn của ngân hàng thương mại
... xếp vào nợ nhóm (Nợ có khả vốn) * Căn vào khả thu hồi, nợ hạn chia làm loại: + Nợ hạn thu hồi 100% + Nợ hạn thu hồi phần + Nợ hạn trắng * Căn vào mức độ đảm bảo, nợ hạn chia làm loại: + nợ hạn ... ngày: xếp vào nợ nhóm (Nợ cần ý) + Các khoản nợ hạn từ 90 đến 180 ngày: xếp vào nợ nhóm 3 (Nợ tiêu chuẩn) + Các khoản nợ hạn từ 181 đến 360 ngày: xếp vào nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) + Các khoản nợ hạn 361 ... với ngân hàng Nợ hạn gây ứ đọng vốn làm vốn kinh doanh Ngân hàng thương mại .Nợ hạn làm chậm vòng quay vốn, giảm tốc độ chu chuyển vốn, làm giảm hiệu hoạt động hiệu kinh doanh ngân hàng Nợ hạn...
 • 20
 • 243
 • 0

Ứng dụng của đột biến gen trong quá trình chọn giống

Ứng dụng của đột biến gen trong quá trình chọn giống
... MDRD equation) Urinary albumin/creatinine ratio EchoGen EchoGen KidneyGen CKDGen CKDGen 12,612 12,612 23,812 67,093 31,580 Association of genetic risk score (using all 29 SNPs at 28 loci, parameterized ... of Specialties of Internal Medicine, Geneva University Hospital, Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Geneva 14, Switzerland 4Clinical Pharmacology and The Genome Centre, William Harvey Research ... University Medical Center Regensburg, 93053 Regensburg, Germany 101Department of Epidemiology and Preventive Medicine, University Medical Center Regensburg, 93053 Regensburg, Germany 102Department...
 • 7
 • 399
 • 1

Chuyên đề 4: Biến dị di truyền và cơ chế biến dị: Đột biến gen pdf

Chuyên đề 4: Biến dị di truyền và cơ chế biến dị: Đột biến gen pdf
... hưởng đột biến gen đến sinh tổng hợp Protein: a, Đột biến lệch khung: kiểu đột biến có “hiệu quả” nặng thêm base base Các biến đổi thường làm enzym hoạt tính Sự thêm hay cặp base gây nên dịch ... - Thêm cặp nucleotit: Gen: ATGXATGX Đột biến ATGXAATGX TAXGTAXG -à TAXGTTAXG c, Nguyên nhân chế phát sinh đột biến gen: - Nguyên nhân: + Do base dạng (dạng hỗ biến) kết cặp sai nhân ... trúc (như loại tia phóng xạ, tia tử ngoại, hoá chất gây đột biến số loại virut gây rối loạn trình nhân đôi DNA ) - chế phát sinh đột biến gen: Mỗi bazơ tồn dạng cấu trúc gọi tautomer Ví dụ, adenin...
 • 4
 • 296
 • 2

Rụng quả non trên cây ăn quả có múi và biện pháp kỹ thuật hạn chế rụng quả pot

Rụng quả non trên cây ăn quả có múi và biện pháp kỹ thuật hạn chế rụng quả pot
... ngột mưa gió lớn làm tăng tỷ lệ rụng quả, nguyên nhân biện pháp hạn chế khó khăn, bà nên áp dụng theo kinh nghiệm thực tế địa phương Nguyên nhân sâu bệnh hại Giai đoạn từ non đến thu hoạch cần ... bệnh loét làm qủa non bị vàng rụng Bệnh nứt thân sùi bọt, phấn trắng làm bị suy yếu, gây rụng rụng non hàng loạt, bệnh nặng làm chết cây, cần phát phòng trừ sớm Những nhiễm bệnh vàng gân xanh (Greening) ... gân xanh (Greening) tỉ lệ non bị rụng cao Nguyên tắc chung phòng trừ sâu bệnh cho múi phải áp dụng việc thực tổng hợp hài hòa biện pháp (IPM): từ chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón...
 • 4
 • 633
 • 5

chế di truyển ở cấp độ tế bào cơ chế phát sinh biểu hiện đột biến gen

cơ chế di truyển ở cấp độ tế bào cơ chế phát sinh biểu hiện đột biến gen
... biến gen III chế phát sinh đột biến gen: đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: Sửa chữa chuỗi ADN đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Tiền đột biến * Đột biến gen đột ... Đột biến gen tế bo xôma: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.3 Đột biến hình thái: đột biến gen V Một số kiểu hình đột biến: 5.4 Đột biến gây chết đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: ... đột biến gen III chế phát sinh đột biến gen: * Hồi biến đột biến gen IV chế biểu đột biến gen: 4.1 Đột biến giao tử 4.2 Đột biến tiền phôi 4.3 Đột biến xôma: xảy nguyên phân, tế bo sinh...
 • 17
 • 110
 • 0

Hạn chế tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long giải pháp từ cây dừa nước

Hạn chế tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông cửu long giải pháp từ cây dừa nước
... dâng cao 7m Sự biến đổi khí hậu làm cho tác động tự nhiên vốn khắc nghiệt sâu sắc có nguy biến vùng đất Nam Trung thành bán hoang mạc số khu vực tỉnh miền Trung đồng Sông Cửu Long, lũ xuất với ... bị ảnh hưởng nghiêm trọng nước biển dâng biến đổi khí hậu Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tính toán ba kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam, kịch xác định nhiều nguy hữu mực nước biển ... năm trước, dừa nước giải pháp hữu ích để giảm thiểu tác động trình xâm thực bờ biển, chống lở đất giúp hình thành vùng “cọc” tự nhiên trình phát triển hệ thống đê biển Dừa nước (danh pháp khoa...
 • 7
 • 100
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hậu quả đột biến dị bộihậu quả đột biến đa bộineu mot so co che phat sinh dot bien genneu 1 so co che phat sinh dot bien gennguyên nhân và cơ chế phát sinh đột biến genhậu quả đột biến đảo đoạnchúng ta phải làm gi để hạn chế phát sinh đột biến cấu trúc nstnguyên nhân và ưu nhược điểm của rau quả đột biến genhậu quả của đột biến gen cấu trúchậu quả của các dạng đột biến genđột biến gen gây hậu quả lớn nhấtđột biến gen nào gây hậu quả lớn nhấthậu quả của đột biến gen ở ngườihậu quả của đột biến gen phụ thuộc vàohậu quả của đột biến genĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Xác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn Pasteurella multocida và Streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang và đề xuất biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)NHẬT KÝ CỦA DZUĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTngay cua 1 000 000 ngay cua 1 000 000Toi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG ôn tập cơ sở lý THUYẾT các PHƯƠNG PHÁP PHỔLý thuyết mạch và một số mạch điện cơ bảnVXL PIC TAPLENH ASSEMBLYquan điểm tư tưởng HCMĐồ án tốt nghiệp trích chọn thông tin sản phẩm và dịch vụ tử Internet với AQL và ứng dụng trong tìm kiếm thông minhTài liệu Di truyền học quần thể̃ (Tiếng Anh)Tìm hiểu một số giao thức thỏa thuận khóa và cài đặt chương trình minh họa (LV tốt nghiệp)CHƯƠNG1 PHÉP BIẾN HÌNHPhân tích khác biệt với SPSS và ứng dụng (LV tốt nghiệp)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập