CHUYEN HOA PROTEIN VA ACID AMIN

Bài giảng chuyển hóa protein acid amin

Bài giảng chuyển hóa protein và acid amin
... protein ribosom 1-BIẾN HÓA PROTEIN 1.1- Tiêu hóa protein- Các enzym thủy phân protein 1.1.1-Endopeptidase 1.1.2- Exopeptidase PEPTID PROTEIN ng tiêu hóa Tiêu hóa Hấp thu ACID AMIN PROTEIN (các tổ chức) ... thoái hóa protid) 2.2.2 Biến hóa a  cetonic Thoái hóa thành chất trung gian /chu trình a citric CO2 H2O Chuyển hóa trở lại thành acid amin (trao đổi amin amin hóa) Tạo thành glucid:  cetonic acid ... biến hóa acid amin 2.2.1- Chuyển hóa NH3 2.2.1.1-Sự tạo thành Glutamin COOH CH2 CH2 H2N Glutamin synthetase + NH3 CH ATP CO-NH2 CH2 CH2 + H2O Glutaminase H2N CH COOH COOH Glutamin Glutamic acid...
 • 64
 • 277
 • 2

Cách Xác Định Hàm Lượng Protein Acid Amin trong Thực Phẩm

Cách Xác Định Hàm Lượng Protein Và Acid Amin trong Thực Phẩm
... Đề Tài Protein thành phần thiếu thể sinh vật Là đại phân tử hình thành nên cấu tạo tế bào Thực phẩm ngày đa dạng, việc xác định hàm lượng protein thực phẩm thực cần thiết để đánh giá chất lượng ... Tử Protein  Cấu trúc không gian acid amin Acid amin với mạch bên vòng thơm 1- Cấu Tạo Phân Tử Protein  Cấu trúc không gian acid amin Acid amin đặc biệt 1- Cấu Tạo Phân Tử Protein  Một Số Acid ... loại acid amin Hình 2: Cấu Trúc Chung Của Acid Amin 1-Cấu Tạo Phân Tử Protein Acid amin (tên gọi viết tắt) 1-Cấu Tạo Phân Tử Protein Acid amin (tên gọi viết tắt) 1- Cấu Tạo Phân Tử Protein...
 • 57
 • 1,638
 • 6

PHÂN GIẢI PROTEIN ACID AMINE

PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ ACID AMINE
... “cá” khó chịu chí mũi người vài phân tử TMAO cảm nhận việc phân giải cá vi khuNn việc tạo thành TMA bắt đầu cá chết nên cá mùi cá tươi ướp lạnh cá tươi 17.10 OXI HÓA CÁC PHÂN TỬ HỮU CƠ N hư nói trên, ... oxy hoá phân tử hữu hidrat carbon, lipit, protein tạo thành ATP nhờ lượng giải phóng Chất nhận electron là: (1) phân tử hữu khác nội sinh, oxy hoá xuất lên men; (2) O2 hô hấp hiếu khí (3) phân tử ... thẳng liên kết với protein để tạo thành phycobiliprotein (Theo: Prescott cs, 2005) Các sắc tố quang hợp khác thu giữ quang mà phổ biến carotenoit Đây phân tử dài thường có màu vàng nhạt có hệ thống...
 • 16
 • 468
 • 2

chuong4 protein acid amin trong thức ăn thủy sản

chuong4 protein và acid amin trong thức ăn thủy sản
... nhu cầu protein lượng thức ăn Tỉ lệ lượng protein thức ăn sử dụng, để nói lên quan hệ đònh nghóa: Tỉ lệ lượng /protein (E/P) = Năng lượng thức ăn (KJ hay Kcal) Protein thô thức ăn (mg) 63 Năng lượng ... hợp số acid amin Những acid amin phải cung cấp từ thức ăn Chúng gọi acid amin thiết yếu (Essential acid amin, EAA) IV.6.1 Các phương pháp xác đònh acid amin thiết yếu Để xác đònh acid amin (AA) ... hẳn giúp cá tăng trưởng tốt thức ăn chứa hàm lượng protein thấp Thực vậy, xét hàm lượng protein thức ăn chưa đủ cấu trúc acid amin thiết yếu protein thức ăn đó, có cân nhu cầu 10 acid amin thiết...
 • 36
 • 401
 • 0

Bài giảng: PROTEIN ACID AMIN TRONG DINH DƯỠNG THỨC ĂN THỦY SẢN doc

Bài giảng: PROTEIN VÀ ACID AMIN TRONG DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN THỦY SẢN doc
... thêm acid amin + AA: Bổ sung thêm acid amin Giá trị sử dụng protein thức ăn • Hiệu sử dụng protein (PER) W2 - W PER = Protein ăn vào •Chỉ số NPU ( Net protein utilization) Protein ăn vào ... x 100 Protein ăn vào Protein ăn vào - protein phân Độ tiêu hố protein (%) = -x 100 Protein ăn vào Phương pháp xác định nhu cầu protein • Để xác định nhu cầu protein động ... truyền có nhu cầu protein khác Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein • Năng lượng thức ăn: động vật thuỷ sản có khả sử dụng lượng biến dưỡng từ nguồn protein thức ăn nên nhu cầu protein chúng...
 • 36
 • 518
 • 0

Protein acid amin trong thức ăn thủy sản ppsx

Protein và acid amin trong thức ăn thủy sản ppsx
... vitamin thức ăn phải tăng lên Ngồi tập tính xé, cạp mảnh thức ăn giáp xác góp phần vào việc thất vitamin vào mơi trường nước Đối với lồi thủy sản ăn lọc thức ăn tự nhiên sử dụng nguồn vitamin ... Một khó khăn để xác định nhu cầu vitamin giảm hiệu sử dụng vitamin thức ăn thủy sản tập tính bắt mồi Những lồi thủy sản có tập tính ăn chậm, đặc biệt giáp xác vitamin thức ăn bị rữa trơi vào mơi ... vật thủy sản khơng có khả hay khả tổng hợp khơng đủ cho nhu cầu nên việc cung cấp vitamin vào thức ăn cho động vật thủy sản cần thiết Động vật thủy sản ăn thức ăn khơng cung cấp đầy đủ vitamin...
 • 32
 • 385
 • 1

Phân giải protein acid amine

Phân giải protein và acid amine
... Phân giải protein acid amine trimetilamin (TMAO) phế phẩm chứa N trao đổi chất cá có công thức (CH3)3NO TMAO đóng vai trò việc tạo thành mùi “cá” Đây dạng N dư thừa phân giải acid amin ... hấp kị khí khử TMAO thành trimetilamin (TMA) có mùi “cá” khó chịu chí mũi người vài phân tử TMAO cảm nhận việc phân giải cá vi khuẩn việc tạo thành TMA bắt đầu cá chết nên cá mùi cá tươi ướp lạnh...
 • 2
 • 50
 • 0

NUCLEIC ACID SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA NUCLEIC ACID

NUCLEIC ACID VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA NUCLEIC ACID
... nucleic acid chứa nhóm OH tự do, nhóm có khả phân ly H+ Vì khía cạnh phân tử có tính acid người ta gọi nucleic acid Trình tự base nitơ riêng lẽ thành phần toàn phân tử tiêu chuẩn quan trọng nucleic ... 6.6 Sự chuyển hoá nucleic acid Trong trình trình trao đổi chất phân tử DNA RNA không cần thiết bị phân giải tác dụng nuclease thành mononucleotide Các mononucleotide dùng để tổng hợp phân tử anucleic ... tương ứng phản ứng khử amin hoá Sự phân giải uracil thymine bắt đầu phản ứng khử liên kết đôi vị trí thứ mở vòng phản ứng thuỷ phân Sự khử amin hoá khử carboxyl hoá tạo nên -alanine 3-aminoisobutyrate...
 • 19
 • 861
 • 7

Tài liệu Chương 6: NUCLEIC ACID SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA NUCLEIC ACID pptx

Tài liệu Chương 6: NUCLEIC ACID VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ CỦA NUCLEIC ACID pptx
... 6.6 Sự chuyển hoá nucleic acid Trong trình trình trao đổi chất phân tử DNA RNA không cần thiết bị phân giải tác dụng nuclease thành mononucleotide Các mononucleotide dùng để tổng hợp phân tử anucleic ... tương ứng phản ứng khử amin hoá Sự phân giải uracil thymine bắt đầu phản ứng khử liên kết đôi vị trí thứ mở vòng phản ứng thuỷ phân Sự khử amin hoá khử carboxyl hoá tạo nên β-alanine 3-aminoisobutyrate ... thứ ribose desoxyribose đầu Gốc phosphate nucleic acid chứa nhóm OH tự do, nhóm có khả phân ly H+ Vì khía cạnh phân tử có tính acid người ta gọi nucleic acid Các base nitơ, với mạch bên ngắn sợi...
 • 21
 • 565
 • 5

chương 3 protein sự chuyển hóa protein trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm

chương 3 protein và sự chuyển hóa protein trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm
... Sinh tổng hợp protein Điều hồ sinh tổng hợp protein III BIẾN ĐỔI CỦA PROTEIN TRONG CHẾ BIẾN & BẢO QUẢN THỰC PHẨM - Sự biến tính - Sự thuỷ phân - Sự ối thối 1.Tính hồ tan protein Dựa vào hình dáng ... nước làm phân tử protein tan nước Sự biến tính protein Sự biến tính protein nhiệt Dưới tác động nhiệt độ q trình chế biến, loại protein hồ tan dần bị biến tính Sự biến tính q trình khơng thuận ... Khi cho protein hấp thụ vào bề mặt tạo màng nên bảo vệ bóng bọt Các chất tạo bọt thực phẩm thường protein (lòng trắng trứng, protein đậu tương….) Khả tạo bọt protein Vai trò thực phẩm Protein...
 • 108
 • 1,556
 • 3

Đề tài: SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AXIT AMIN TIÊU HÓA PROTEIN TRONG CƠ THỂ

Đề tài:  SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN VÀ AXIT AMIN TIÊU HÓA PROTEIN TRONG CƠ THỂ
... động và pepsin họat động sẽ thủy phân protein thành amino acid NHÓM 6 Khử amine Phân giải amino acid Khử carboxyl Chuyển vị amine Các đường phân giải amino acid Khử amin enzyme khử Khử amine Khử amin đường oxi hóa Khử amine ... Chymotrypsin C SỰ PHÂN GIẢI PROTEIN AXIT AMIN Thủy phân đường phân giải protein phổ biến thực vật động vật Quá trình thủy phân protein xảy lysosome, nơi chứa nhiều enzyme thủy phân protein protease ... ruột : Aminopept idaza Đipeptidaza Tripeptidaza Enterokinaza Một số axit amin sử dụng để tổng hợp protein đặc hiệu cho thể Giai đoạn chuyển hóa cuả axit amin: Còn lại lượng axit amin phân giải...
 • 45
 • 457
 • 0

nghiên cứu chế độ thủy phân thu dịch đạm hòa tan giàu acid amine từ protein cá nục gai

nghiên cứu chế độ thủy phân thu dịch đạm hòa tan giàu acid amine từ protein cá nục gai
... trình thủy phân protein enzyme protease Vì vậy, để nghiên cứu chế độ thủy phân thu dịch đạm hòa tan giàu acid amine từ protein nục gai, đề tài tiến hành nghiên cứu xác định hệ enzyme protease chế ... chế độ thủy phân thích hợp cho trình thủy phân, nhằm thu dịch đạm hòa tan có chất lượng tốt 1.3.4 Sản phẩm thủy phân a Dịch đạm thủy phân, bột đạm thủy phân + Dịch đạm thủy phân sản phẩm trình thủy ... từ lý đề tài: Nghiên cứu chế độ thủy phân thu dịch đạm hòa tan giàu acid amine từ protein nục gai cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục tiêu đề tài Tìm hệ enzyme protease chế độ thủy...
 • 137
 • 106
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp chuyển hóa một số 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hóa một số 2 amino 4 aryl 4h chromen 3 cacbonitril thế
... NHIÊN - Lê Trần Tiệp NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VÀ CHUYỂN HÓA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2- AMINO- 4- ARYL- 4H- CHROMEN- 3CACBONITRIL THẾ Chuyên ngành : Hóa Học Hữu Cơ Mã số :6 044 0 144 Cán hƣớng dẫn: TS.Phạm Văn ... văn thực số nhiệm vụ sau: +Tổng hợp chất lỏng ion 2- hydroxy ethyl amoni axetat +Tổng hợp số dẫn xuất 2- amino- 4- aryl- 7-hydroxy -4H- chromen- 3- cacbonitril +Tổng hợp số dẫn xuất 3 -amino- 4- aryl- 7-hydroxy-1 ,4- ... 3 -amino- 4- aryl- 7-hydroxy-1 ,4- dihydrochromeno [2, 3- c]pyrazol + furanose Tổng hợp 1 ,2- O-tricloroethyliden-α-L-arabino-pentodialdo-1 ,4- +Tổng hợp số N-[ (4- aryl- 7-hydroxy-1 ,4- dihydrochromeno [2, 3c]pyrazol -3- yl) -1 ,2- O-tricloroethyliden-α-L-arabino-pentodialdo-1,4furanose]imin...
 • 13
 • 73
 • 0

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC NL (121-120)

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL (121-120)
... thải phân tử O2 lấy vào hô hấp b/ Tỷ số phân tử O2 thải phân tử CO2 lấy vào hô hấp c/ Tỷ số phân tử CO2 thải phân tử H2O lấy vào hô hấp d/ Tỷ số phân tử CO2 thải phân tử O2 lấy vào hô hấp Câu 126: ... cỏ Câu 137: Ở động vật chưa có túi tiêu hoá, thức ăn tiêu hoá nào? a/ Tiêu hóa ngoại bào b/ Tiêu hoá nội bào c/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào d/ Một số tiêu hoá nội bào, lại tiêu hoá ngoại ... a/ Lấy lượng từ glucôzơ cách nhanh chóng b/ Thu mỡ từ Glucôse c/ Cho phép cacbohđrat thâm nhập vào chu trình crép d/ Có khả phân chia đường glucôzơ thành tiểu phần nhỏ Câu 135: Hô hấp ánh sáng...
 • 9
 • 200
 • 1

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC NL (141-160)

Trắc nghiệm Chuyển hóa VC và NL (141-160)
... phận khác tạo cho chuyển hoá chức d/ Có kết hợp tiêu hoá hoá học học Câu 147: Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn tiêu hoá nào? a/ Tiêu hóa ngoại bào b/ Tiêu hoá nội bào c/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu ... hóa ngoại bào d/ Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào Câu 153: Quá trình tiêu hoá động vật có ống tiêu hoá diễn nào? a/ Thức ăn qua ống tiêu hoá biến đổi học trở thành chất đơn giản hấp thụ vào ... giản hấp thụ vào máu c/ Thức ăn qua ống tiêu hoá biến đổi hoá học trở thành chất đơn giản hấp thụ vào máu d/ Thức ăn qua ống tiêu hoá biến đổi học trở thành chất đơn giản hấp thụ vào tế bào Câu...
 • 12
 • 293
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: cách xác định hàm lượng protein và acid amin trong thực phẩmxác định hàm lượng protein và acid amin trong lá cây chùm ngây moringa oleifera lamcầu protein và acid amintác động mạnh làm nạn nhân bò tức ngực đau đầu khó thở độc tính chung của sox là rối loạn chuyển hoá protein và đường thiếu vitamin b và c ức chế enzym oxydazalên men lactic lên men đồng hình quá trình chuyển hoá đường thành acid lactic nhờ các vi sinh vật hiếu khí lên men dị hình con đường pentosophosphat tạo ra lactat ethanol và axetat 1 atpnucleic acid và sự chuyển hoá của nucleic acidvi nucleic acid và sự chuyển hóa của nucleic acidchuyển hóa protid và aminoacid a atrước khi tham gia vào tổng hợp protein mỗi acid amine phải được hoạt hóa qua hai phản ứng đều do enzyme aa tarrn sinterase 3 3 2 1 thí nghiệm 1 hiệu quả đường glucose acid actic đến khả năng tăng sinh của vi khuẩn chuyển hóa nitơ và tích lũy phosphate trong nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi heosự chuyển hoá của nucleic acidsự chuyển hóa proteinrối loạn chuyển hóa proteinbệnh rối loạn chuyển hóa proteinthí nghiệm rối loạn chuyển hóa nước và điện giảiLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơibài tập nâng cao sinh học 9 hayNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Tiểu luận Tìm hiểu Mô hình phân tích SWOT và áp dụng phân tích SWOT vào công ty Cổ phần dệt may Việt TiếnTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải PhòngTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VẠN NĂNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thực tế viêc thu phí nước thải hiện nayTìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-AnhTình hình áp dụng thuế GTGT trên thế giới và bài học kinh nghiệm từ những nước đã áp dụngTình hình đầu tư phát triển ngành Công nghiệp Dệt May quốc doanh thuộc Sở Công nghiệp Hà NộiTÌNH HÌNH FDI NÓI CHUNG VÀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CỦA EU NÓI RIÊNG TẠI VIỆT NAMTình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận tại Công ty Dược phẩm TW IVận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực Tiễn Dành Cho Học Sinh Trung HọcTìm Hiểu Các Phương Pháp Bảo Quản Khoai Tây Ở Việt NamBài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Các Tình Huống Thực TiễnHướng dẫn dạy chủ đề tích hợpôn kiểm tra 1 tiết địa 11 học kì II
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập