FBMạnhĐức hemoglobin

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN
... HbS D.HbC, HbS E.HbF, HbA2 13 Hb bị oxy hóa tạo thành : A.Oxyhemoglobin B.Carboxyhemoglobin D.Hematin C.Carbohemoglobin E.Methemoglobin 14 Hb kết hợp với CO : A.Qua nhóm amin globin B.Qua ... globin B.Qua nitơ Imidazol C.Qua nitơ Pyrol D.Qua nhóm Carboxyl globin Hemoglobin - Block E.Qua Fe++của hem 15 Vai trò Hemoglobin thể 1.Kết hợp với CO để giải độc 2.Vận chuyển Oxy từ phổi ... bilirubin tự D Giảm bilirubin tự E Tất câu sai 41 Công thức cấu tạo Protoporphyrin IX: A M V M M P V P B M A P P A A P P A M P C M M P P P D M M P P M M P P M Hemoglobin E 42 Công thức cấu tạo Coproporphyrin...
 • 12
 • 1,019
 • 10

Myoglobin và hemoglobin

 Myoglobin và hemoglobin
... gắn chặt với oxy hemoglobin phóng thích oxy nồng độ xuống thấp nên thích hợp hemoglobin q trình dự trữ khí cho thể II.3 Tính chất myoglobin 18 Desoxymyoglobin Fe2+(đỏ tía) Oxymyoglobin phản ứng ... 16,700 daltons 15 - Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị - Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần ... có 200 lần tốt hemoglobin myoglobin Oxy gắn thời trang bị cong, mà phù hợp với histidine ngoại biên [12] Để ngăn chặn dimerization khơng thể đảo ngược oxymyoglobin với lồi deoxymyoglobin Hình...
 • 23
 • 720
 • 1

Báo cáo Hoá sinh thực phẩm Hemoglobin-Myoglobin

Báo cáo Hoá sinh thực phẩm Hemoglobin-Myoglobin
... Phân cơng thực Nội dung Chương 1: Hemoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học Hemoglobin IV Tính chất Hemoglobin Chương 2: Myoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học ... (a2b2) • Người lớn : HbA, HbA2 ( a2d2), HbF Túi nỗn hồn tuổi thai (tuần) Latch Gan sinh ~ 12 ~ tuỷ xương Sau sinh (tuần) Hemoglobin Myoglobin GVHD: TS Trần Bích Lam Bảng 1: Thành phần hemoglobin ... thiệu: Myoglobin protein có kiến trúc hóa học tương đối đơn giản Sự phân phối myoglobin sinh vật phản ảnh chức vụ sinh lý : có nhiều cầm thú chun lặn lâu nước (cá voi, cá heo, hải cẩu, v.v…) mơ tim...
 • 28
 • 901
 • 3

Hemoglobin & Myoglobin

Hemoglobin & Myoglobin
... Chức sinh học Hemoglobin IV Tính chất Hemoglobin Chương 2: Myoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học Myoglobin IV Tính chất Myoglobin Chương 3: Sự khác Hemoglobin Myoglobin Tài ... sánh Hemoglobin Myoglobin I Giống nhau:  Myoglobin (Mb) Hemoglobin (Hb) sắc tố có khả vận chuyển oxy  Myoglobin Hemoglobin có cấu tạo gồm nhóm ngoại nhóm Heme phân tử Globin Cấu tạo nhóm Heme Myoglobin ... hoá Sunfomyoglobin MMb(Fe3+) (xanh) Metmyoglobin MMbNO (nâu) Nitrozometmyoglobin Pocphirin tự do, bò oxy hoá Cholemyoglobin (nâu, vàng, không (xanh cây) màu) ~ 24 ~ nitrit Hemoglobin Myoglobin...
 • 28
 • 753
 • 14

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN
... 1: HEMOGLOBIN 1.Cấu tao hemoglobin 2.Tính chất hóa học hemoglobin 3.Chức sinh học hemoglobin CHƯƠNG 2: MYOGLOBIN 1.Cấu tạo myoglobin 2.Chức myoglobin 3.Tính chất myoglobin 4.Những biến đổi myoglobin ... Hb hơ hấp Hình 1.3 oxy-deoxy hemoglobin Hình 1.4 Liên kết oxy hemoglobin Đường cong phân ly oxy – hemoglobin Tính chất 2.Kết hợp với cacbodioxyl tạo thành cacbonyl hemoglobin CO2: Sản phẩm chuyển ... bình 16,700 daltons Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần...
 • 33
 • 1,939
 • 1

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN
... gắn chặt với oxy hemoglobin phóng thích oxy nồng độ xuống thấp nên thích hợp hemoglobin q trình dự trữ khí cho thể II.3 Tính chất myoglobin 19 Desoxymyoglobin Fe2+(đỏ tía) Oxymyoglobin phản ứng ... bình 16,700 daltons 16 - Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần ... có 200 lần tốt hemoglobin myoglobin Oxy gắn thời trang bị cong, mà phù hợp với histidine ngoại biên [12] Để ngăn chặn dimerization khơng thể đảo ngược oxymyoglobin với lồi deoxymyoglobin Hình...
 • 24
 • 512
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN
... HbS E.HbF, HbA2 C.HbF, HbS 13 Hb bị oxy hóa tạo thành : A.Oxyhemoglobin B.Carboxyhemoglobin D.Hematin C.Carbohemoglobin E.Methemoglobin 14 Hb kết hợp với CO : A.Qua nhóm amin globin B.Qua ... 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus A M V M M P V P B M A P P A A P P A C M P M M P P P D M M P P M M P P M E 44 Khung viết tắt Porphin: A M V M M P V P M YHDP2 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa ... Giảm bilirubin tự E Tất câu sai 41 Cơng thức cấu tạo Protoporphyrin IX: A M V M M P V P B M A P P A A P P A M P C M M P P P D M M P P M M P P M YHDP2 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus E...
 • 16
 • 2,054
 • 66

Hemoglobin va myoglobin

Hemoglobin va myoglobin
... khác hemoglobin myoglobin: Giống nhau:  Myoglobin (Mb) Hemoglobin (Hb) sắc tố có khả vận chuyển oxy  Myoglobin Hemoglobin có cấu tạo gồm nhóm ngoại nhóm Heme phân tử Globin Cấu tạo nhóm Heme Myoglobin ... ngắn nhiễm sắc thể 16 Báo cáo : hemoglobin myoglobin Globin bắt đầu tổng hợp từ tuần thứ thai kỳ • Phơi Hemoglobin Gower I ( z2e2) Hemoglobin Portland ( z2g2) Hemoglobin Gower II (a2e2) • Thai ... enzym Hb Myoglobin I HEMOGLOBIN Giới thiệu Cấu tạo hố học 2.1 Cấu tạo hem 2.2 Cấu tạo globin 2.3 Sự liên kết hem globin hay cấu trúc phân tử hemoglobin Chức sinh học hemoglobin Tính chất hemoglobin...
 • 20
 • 561
 • 2

Tài liệu HEMOGLOBIN (Hb) pptx

Tài liệu HEMOGLOBIN (Hb) pptx
... Kt hp vi CO2: to carbohemoglobin HbO2 + H+ +CO2 HbH + CO2 + O2 Kt hp vi CO: to carboxyhemoglobin pt Hb gn vi pt CO, khụng gn vi Oxy i lc vi CO = 210 ln O2 Oxy hoỏ Hb: Methemoglobin: Fe++ Fe+++...
 • 21
 • 301
 • 1

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 pdf

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 pdf
... SO VỚI NHAU BỞI NHỮNG LK PHÂN CỰC (YẾU) → TRẠNG THÁI DEOXYHEMOGLOBIN VÀ OXYHEMOGLOBIN Dạng T (deoxyhemoglobin) + 4O2 - 4O2 Dạng R (oxyhemoglobin) DẠNG T CỦA Hb • KHÔNG GẮN OXY • LK ION VÀ LK HYDRO ... RIÊNG PHẦN OXY (pO2) GỌI LÀ ĐƯỜNG CONG PHÂN LY OXY - HEMOGLOBIN Đường cong phân ly oxy - hemoglobin • MYOGLOBIN CÓ ÁI LỰC VỚI OXY CAO HƠN HEMOGLOBIN • P50: ÁP SUẤT OXY RIÊNG PHẦN CẦN ĐỂ OXY GẮN ... GIỮA HEME VÀ GLOBIN CÁC DẠNG HEMOGLOBIN VAI TRÒ CỦA HEME TRONG VẬN CHUYỂN KHÍ (O2; CO2) KHẢ NĂNG TẠO CARBON MONOXYD Hb VÀ KHẢ NĂNG OXY HÓA Hb TÍNH CHẤT ENZYM CỦA HEMOGLOBIN CROMOPROTEIN • • PROTEIN...
 • 61
 • 238
 • 0

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 docx

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 docx
... SO VỚI NHAU BỞI NHỮNG LK PHÂN CỰC (YẾU) → TRẠNG THÁI DEOXYHEMOGLOBIN VÀ OXYHEMOGLOBIN Dạng T (deoxyhemoglobin) + 4O2 - 4O2 Dạng R (oxyhemoglobin) DẠNG T CỦA Hb • KHÔNG GẮN OXY • LK ION VÀ LK HYDRO ... SUẤT RIÊNG ) PHẦN OXY (pO2 GỌI LÀ ĐƯỜNG CONG PHÂN LY OXY HEMOGLOBIN Đường cong phân ly oxy - hemoglobin • MYOGLOBIN CÓ ÁI LỰC VỚI OXY CAO HƠN HEMOGLOBIN • P50: ÁP SUẤT OXY RIÊNG PHẦN CẦN ĐỂ OXY GẮN ... GIỮA HEME VÀ GLOBIN CÁC DẠNG HEMOGLOBIN VAI TRÒ CỦA HEME TRONG VẬN CHUYỂN KHÍ (O2; CO2) KHẢ NĂNG TẠO CARBON MONOXYD Hb VÀ KHẢ NĂNG OXY HÓA Hb TÍNH CHẤT ENZYM CỦA HEMOGLOBIN CROMOPROTEIN • • PROTEIN...
 • 61
 • 1,338
 • 0

Tài liệu Chuyển hóa Hemoglobin ppt

Tài liệu Chuyển hóa Hemoglobin ppt
... già Lách, tủy xương, tế bào Kupfer gan Gan Đại thực bào Thoái hóa Hemoglobin Thoái hóa hem  Bilirubin sản phẩm thoái hóa hem Thoái hóa hem HEME O2 + NADPH Heme oxygenase (ER) H2O + NADP+ exhaled ... phân thành Hem Globin Hem thoái hóa thành bilirubin Globin thoái hóa thành acid amin Tổng hợp Hb tổng hợp Hem globin   Tổng hợp hem Tổng hợp globin Thoái hóa hemoglobin Hồng cầu già Lách, tủy ... theo tĩnh mạch cửa, tới thận tiết nước tiểu urobilin Phần lớn chuyển thành stercobilinogen stercobilin, sắc tố phân Thóai hóa hem Thoái hóa hem Tan huyết nội mạch  Bình thường ...
 • 27
 • 3,234
 • 2

Tài liệu Hóa học HEMOGLOBIN pptx

Tài liệu Hóa học HEMOGLOBIN pptx
... 1.Mô tả cấu tạo hóa học, cách phân loại & tính chất Porphyrin Mô tả cấu tạo hóa học Hem Globin Trình bày, giải thích kết hợp Hem Globin Nêu tính chất hóa học vai trò quan trọng Hemoglobin thể ... trung hải Tính chất Hemoglobin  Kết hợp với O2 tạo Oxyhemoglobin (HbO2) Hb + HbO2 O2 oxyhemoglobin Hemoglobin Đây phản ứng gắn oxy hay oxygen hóa phản ứng oxy hóa ion sắt hóa trò M V I M M N ... + 5% CO2) + O2 Sự oxy hóa Hemoglobin  Chất oxy hóa (nitrit, nitrat, clorat, ferricianur, nitrobenzen, polyphenol, ) oxy hóa Hb tạo methemoglobin (M-Hb) Hb M - Hb + e- Methemoglobin  M-Hb khả...
 • 34
 • 929
 • 3

Báo cáo khoa học: A superoxide dismutase–human hemoglobin fusion protein showing enhanced antioxidative properties pptx

Báo cáo khoa học: A superoxide dismutase–human hemoglobin fusion protein showing enhanced antioxidative properties pptx
... 8521– 8525 Panetta G, Arcovito A, Morea V, Bellelli A & Miele AE (2008) Hb([alpha][alpha],[beta][beta]): a novel fusion construct for a dimeric, four-domain hemoglobin Biochim Biophys Acta Proteins ... in addition to cellular damage such as lipid peroxidation, protein oxidation, and DNA damage [21,22] Hb may generate reactive oxygen species, which can be particularly deleterious in clinical applications, ... properties excess of catalase (Roche, Mannheim, Germany) was added to remove residual H2O2, after which mm sodium sulfide was added; finally, the absorbance at 620 nm (A6 20 nm) was measured Measurement...
 • 9
 • 121
 • 0

Báo cáo khoa học: Unique features of the hemoglobin system of the Antarctic notothenioid fish Gobionotothen gibberifrons ppt

Báo cáo khoa học: Unique features of the hemoglobin system of the Antarctic notothenioid fish Gobionotothen gibberifrons ppt
... novel features of the oxygen transport of a notothenioid fish species The results suggest that G gibberifrons Hb cannot merely be considered an evolutionary remnant, as in other Antarctic Notothenioidei ... and C mawsoni) However, the lack of a clear relationship with the Hb sequences of other nototheniid species suggests that in this case the evolution of the oxygen-transport system has occurred in ... cancels the contribution of the N-terminus to the Bohr effect These substitutions are also found in the two Hbs of G gibberifrons, characterized by the Bohr and Root effects However, these Hbs...
 • 7
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định phân tử khối gần đúng của 1 hemoglobinbone marrow failure syndromes paroxysmal nocturnal hemoglobinuriaphân tích điện di hemoglobindisorders of hemoglobin introductiongenetic disorders of hemoglobin pptgenetic disorders of hemoglobin pdfclassification of disorders of hemoglobindisorders of hemoglobin bookdisorders of hemoglobin genetics pathophysiologydisorders of hemoglobin steinbergdisorders of hemoglobin synthesisdisorders of hemoglobin pdfcolor atlas of hemoglobin disorders pdfdisorders of hemoglobin genetics pathophysiology and clinical management downloaddisorders of hemoglobin genetics pathophysiology and clinical management pdfTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Kiểu của nửa nhóm số hầu đối xứng chiều nhúng 4 (LV tốt nghiệp)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm và chuyển gen GmDREB2 nhằm cải thiện tính chịu hạn của cây đậu tương (Glycine max (L.) Merrill (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý kê khai thuế trên địa bàn huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đánh giá đặc điểm, điều kiện môi trường sinh thái vùng bán ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNChâu Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Quản lý dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa ở trường trung học cơ sở trưng vương, uông bí, quảng ninhhiệu ứng plasmon bề mặt, quá trình tạo hạt nano bạcVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châuĐánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangLearning guides in speaking english in in class and out of class activities for vietnamese freshman students in the thai nguyen university systemPhát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán giải tích lớp 11 cho học sinh ở nước CHDCND làoPhát triển tư duy thuật giải cho học sinh THPT tỉnh hà giang trong dạy học nội dung phương trình lượng giácĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai triển vọng tại huyện bắc sơn, tỉnh lạng sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập