CHẤT TRÀO LỘNG TRONG TRUYỆN NGẮN hồ ANH THÁI

CHẤT TRÀO LỘNG TRONG TRUYỆN NGẮN TÔ HOÀI SAU 1975

CHẤT TRÀO LỘNG TRONG TRUYỆN NGẮN TÔ HOÀI SAU 1975
... ngun y, truyn ngn Tụ Hoi sau 1975 m cht tro lng Cú th núi, õy l mt thc t chng minh cho nột c trng nht phong cỏch ca ụng i sõu nghiờn cu ti: Cht tro lng truyn ngn Tụ Hoi sau 1975, chỳng tụi mong ... nghiờn cu: i tng l truyn ngn ca Tụ Hoi sau 1975 Trong ú, chỳng tụi trung nghiờn cu cht tro lng qua ba truyn ngn: Tỡnh bun, Cỏi ỏo t v Ngi mt mỡnh Mc ớch nghiờn cu Trong quỏ trỡnh nghiờn cu, chỳng tụi ... Thõn, Chớnh iu ú gúp phn to nờn din mo mi y thỳ v v n tng ca xuụi Vit Nam sau 1975 Thụng qua ting ci, truyn ngn sau 1975 ó th hin s phong phỳ quan nim v ngi v t tng v hin thc Cm hng anh hựng...
 • 102
 • 247
 • 1

Đặc điểm câu văn trong truyện ngắn hồ anh thái

Đặc điểm câu văn trong truyện ngắn hồ anh thái
... sát đặc điểm câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái dới hai góc độ cấu trúc - ngữ nghĩa mục đích giao tiếp - Rút số nhận xét đặc điểm phong cách truyện ngắn nhà văn - So sánh đặc điểm câu văn truyện ngắn ... giới thuyết liên quan đến đề tài Chơng 2: Đặc điểm câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái Chơng 3: So sánh câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái với câu văn truyện ngắn Nguyễn Minh Châu 11 Nội dung Chơng Một ... Anh Thái, số lợng câu văn dài chiếm tỉ lệ cao câu văn ngắn nhiều Đây điểm bật góp phần làm nên phong cách ngôn ngữ truyện ngắn Hồ Anh Thái Đặc biệt Hồ Anh Thái sử dụng nhiều câu văn tác giả Đặc...
 • 81
 • 427
 • 13

Các hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ trong truyện ngắn hồ anh thái luận văn thạc sỹ ngữ văn

Các hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ trong truyện ngắn hồ anh thái luận văn thạc sỹ ngữ văn
... dung ngữ nghĩa hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ truyện ngắn Hồ Anh Thái - Rút số nhận xét đặc điểm ngôn ngữ Hồ Anh Thái qua số hành động ngôn ngữ xây dựng nhân vật nữ truyện ngắn ... với lời thoại nhân vật nam Khảo sát tiểu nhóm hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ truyện ngắn Hồ Anh Thái, thu kết sau: 38 Bảng 2: Bảng thống kê hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật ... nghiên cứu hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ truyện ngắn Hồ Anh Thái sở lý thuyết ngữ dụng học cách hệ thống, góp phần làm rõ đặc điểm ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ truyện ngắn Việt...
 • 117
 • 737
 • 7

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái

Luận văn ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
... GIO DC V O TO TRNG I HC VINH NGUYN TH HNG NGÔN ngữ trần thuật truyện ngắn hồ anh thái Chuyên ngành: ngôn ngữ học Mã số: 60.22.01 Luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn khoa học: TS đặng lu Vinh ... Gii thiu v H Anh Thỏi v truyn ngn ca ụng 22 1.3.1 Vi nột v H Anh Thỏi 22 1.3.2 Th loi truyn ngn sỏng tỏc ca H Anh Thỏi 25 Chng C IM NGễN NG TRN THUT TRONG TRUYN NGN H ANH THI ... H Anh Thỏi luụn khiờn cho c gi i t bt ng ny n bt ng khỏc 28 Chng C IM NGễN NG TRN THUT TRONG TRUYN NGN H ANH THI 2.1 Ngh thut trn thut truyn ngn H Anh Thỏi 2.1.1 Vai trn thut truyn ngn H Anh...
 • 111
 • 818
 • 2

Ngữ nghĩa lời chuyển thuật trong truyện ngắn hồ anh thái

Ngữ nghĩa lời chuyển thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
... ngắn Hồ Anh Thái cha có công trình nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa lời chuyển thuật truyện ngắn ông Xuất phát từ lý đó, vào tìm hiểu Đặc điểm ngữ nghĩa lời chuyển thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái Đối ... sát, thống kê phân loại lời chuyển thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái - Phân tích, miêu tả ngữ nghĩa, lớp từ nh nhóm hành động ngôn ngữ lời chuyển thuật qua truyện ngắn Hồ Anh Thái - Rút nhận xét bớc ... qua lời chuyển thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái 2.1 Dẫn nhập Khi tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa lời chuyển thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái thành tố quan trọng không nhắc tới vai nói nội dung ngữ nghĩa...
 • 119
 • 268
 • 2

So sánh đặc điểm câu văn trong truyện ngắn hồ anh tháitruyện ngắn nguyễn việt hà luận văn thạc sỹ ngữ văn

So sánh đặc điểm câu văn trong truyện ngắn hồ anh thái và truyện ngắn nguyễn việt hà luận văn thạc sỹ ngữ văn
... cấu trúc câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái Qua khảo sát phân tích cấu trúc câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái, nhận thấy câu văn tác giả đa dạng phong phú câu đơn câu ghép - Trong kiểu câu đơn câu đơn ... câu đợc phân loại theo cấu tạo ngữ pháp truyện ngắn Hồ Anh Thái Để làm rõ đặc điểm cấu tạo câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái, khảo sát 1827 câu văn tác giả 10 truyện ngắn đợc in tập Nói lời phân ... ngn ca H Anh Thỏi v truyện ngắn Nguyễn Việt 28 chơng Đặc điểm câu văn truyện ngắn Hồ Anh Thái Nguyễn Việt xét mặt cấu tạo 2.1 Thống kê định lợng 2.1.1 Thống kê định lợng tổng số câu đợc...
 • 131
 • 425
 • 1

Tư duy tiểu thuyết trong truyện ngắn hồ anh thái

Tư duy tiểu thuyết trong truyện ngắn hồ anh thái
... sơ lợc hơn, Võ Anh Minh viết Dòng chảy Hồ Anh Thái, có phát t truyện ngắn Hồ Anh Thái Theo tác giả viết, văn xuôi Hồ Anh Thái dòng chảy đa dạng, có đa dạng giọng điệu: Hồ Anh Thái nhà văn làm ... phát t tiểu thuyết truyện ngắn ông Trong viết Về yếu tố tiểu thuyết truyện ngắn Nguyễn Minh Châu, Phạm Vĩnh C mầm móng tiểu thuyết thực thụ lại nảy nỡ số truyện ngắn Nguyễn Minh Châu - Bức tranh, ... đặc trng t nghệ thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái, mà t tiểu thuyết 3.2 Với mục đích đó, đề tài có nhiệm vụ Thứ nhất, đợc vị trí truyện ngắn Hồ Anh Thái bối cảnh đổi truyện ngắn đơng đại Việt Nam...
 • 155
 • 321
 • 1

đặc điểm diễn ngôn trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái

đặc điểm diễn ngôn trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
... Đặc điểm diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái cách hệ thống, toàn diện Tìm hiểu diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái hướng giúp hiểu sâu nghệ thuật tạo lập diễn ngôn trần thuật ... vật truyện ngắn Hồ Anh Thái Thông qua kết luận việc khảo sát, thống kê, đưa nhận định đặc điểm diễn ngôn nhân vật truyện ngắn Hồ Anh Thái Vai trò loại diễn ngôn chỉnh thể truyện ngắn Hồ Anh Thái ... quát, toàn diện đặc điểm diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái 14 Chương DIỄN NGÔN NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ ANH THÁI 1.1 Giới thuyết chung người kể chuyện diễn ngôn người kể...
 • 168
 • 361
 • 1

Đặc điểm diễn ngôn trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái

Đặc điểm diễn ngôn trần thuật trong truyện ngắn hồ anh thái
... Đặc điểm diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái cách hệ thống, toàn diện Tìm hiểu diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái hướng giúp hiểu sâu nghệ thuật tạo lập diễn ngôn trần thuật ... vật truyện ngắn Hồ Anh Thái Thông qua kết luận việc khảo sát, thống kê, đưa nhận định đặc điểm diễn ngôn nhân vật truyện ngắn Hồ Anh Thái Vai trò loại diễn ngôn chỉnh thể truyện ngắn Hồ Anh Thái ... quát, toàn diện đặc điểm diễn ngôn trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái 14 Chương DIỄN NGÔN NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN HỒ ANH THÁI 1.1 Giới thuyết chung người kể chuyện diễn ngôn người kể...
 • 20
 • 99
 • 0

Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái

Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái
... Phạm Hà Nội đề cập đến truyện ngắn Hồ Anh Thái như: Nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái (Khoá luận tốt nghiệp Phạm Thị My năm 2004), Nghệ thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái (Luận văn thạc sĩ ... đến nghệ thuật trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái Mặc dù vậy, chọn vấn đề trần thuật truyện ngắn Hồ Anh Thái làm đối tượng nghiên cứu với lý khoá luận, luận văn tìm hiểu nghệ thuật trần thuật truyện ... Chương 1: Nghệ thuật xây dựng nhân vật truyện ngắn Hồ Anh Thái Chương 2: Nghệ thuật tổ chức không gian - thời gian truyện ngắn Hồ Anh Thái Chương 3: Ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Hồ Anh Thái 14...
 • 104
 • 467
 • 3

Đặc điểm ngôn từ nghệ thuật truyện ngắn hồ anh thái

Đặc điểm ngôn từ nghệ thuật truyện ngắn hồ anh thái
... cách ngôn ng truy n H Anh Thái; th pháp ngôn t truy n ng n H Anh Thái nh ng m t bi u hi n c a nó, qua ñó nêu lên nh ng ñóng góp c a ngôn ng truy n H Anh Thái ñ i v i trình hi n ñ i hóa ngôn ng ... tính ñ i tho i c a ngôn t truy n ng n H Anh Thái - Chương 3: Gi ng ñi u phong cách c a ngôn t truy n ng n H Anh Thái 6 CHƯƠNG ANH THÁI VÀ NH NG QUAN NI M NGH THU T H 1.1 H ANH THÁI – CU C Đ I VÀ ... NG N H ANH THÁI 3.2.1 Ngôn ng ñ m s c thái ñ i thư ng V i khát v ng cách tân ngôn t ngh thu t, thu h p kho ng cách gi a truy n k nh ng “chuy n” c a hi n th c, ngôn t truy n ng n H Anh Thái tr...
 • 26
 • 1,473
 • 46

Nghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn của sekhop và nguyễn công hoan

Nghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn của sekhop và nguyễn công hoan
... tợng trào phúng truyện ngắn Sekhop Nguyễn Công Hoan Chơng Nghệ thuật trào phúng truyện ngắn Sekhop Nguyễn Công Hoan -Những điểm tơng đồng Chơng Nghệ thuật trào phúng truyện ngắn Sekhop Nguyễn Công ... thuật trào phúng truyện ngắn Sekhop Nguyễn Công Hoan 3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu nghệ thuật trào phúng truyện ngắn Sekhop Nguyễn Công Hoan, trớc tiên tìm hiểu đối tợng trào phúng truyện ngắn ... nghệ thuật đời ngời truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan, từ sâu tìm hiểu nghệ thuật trào phúng thể cấp độ kết cấu, lời văn Có thể nói công trình nghiên cứu truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công...
 • 79
 • 2,696
 • 21

Đối sánh ngôn ngữ trào phúng trong truyện ngắn nguyễn công hoan và tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụng

Đối sánh ngôn ngữ trào phúng trong truyện ngắn nguyễn công hoan và tiểu thuyết số đỏ của vũ trọng phụng
... chất trào phúng ngôn ngữ kể chuyện ngôn ngữ nhân vật truyện ngắn Nguyễn Công Hoan tiểu thuyết Số đỏ Trọng Phụng 34 2.1 So sánh ngôn ngữ kể chuyện truyện ngắn Nguyễn Công Hoan tiểu thuyết Số ... phúng truyện ngắn Nguyễn Công Hoan tiểu thuyết Số đỏ Trọng Phụng 35 2.1.3 Ngôn ngữ kể chuyện với việc xây dựng nhân vật trào phúng truyện ngắn Nguyễn Công Hoan tiểu thuyết Số đỏ Trọng ... năng, đó, Nguyễn Công Hoan Trọng Phụng tên tuổi sáng giá 32 1.3 Vài nét truyện ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan tiểu thuyết Số đỏ Trọng Phụng 1.3.1 Truyên ngắn trào phúng Nguyễn Công Hoan Là...
 • 132
 • 1,716
 • 15

Chất lãng mạn trong truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam potx

Chất lãng mạn trong truyện ngắn
... thân dù buồn Sự hài hoà thực lãng mạn giúp Thạch Lam chất văn nhẹ nhàng thoát, ẩn nhân cách tyệt vời ông Trở lại với cảnh sinh hoạt ban đêm nơi phố huyện, chất lãng mạn không dừng lại cảnh bao ... hoàn chỉnh; thật hiển nhiên mà Thạch Lam đem lại Cho đến nay, chị sống với niềm vui chuyến tàu đem lại “Liên” mảng màu chủ đạo tạo nên chất thực chất lãng mạn thiên truyện, tạo nên đời, tạo nên ... truyện lên tầm cao Ai định nghĩa thơ : “Thơ thực, thơ đời thơ nữa” truyện ngắn “Hai đứa trẻ” nhiều thiên truyện khác Thạch Lam có đầy đủ yếu tố mang phong vị thơ trữ tình đặc sắc mà lại “cuộc...
 • 9
 • 408
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: các hành động ngôn ngữ qua lời thoại nhân vật nữ trong truyện ngắn hồ anh thái luận văn thạc sỹ ngữ vănyếu tố trào lộng trong tiểu thuyết hồ anh tháiđặc điểm ngôn từ nghệ thuật truyện ngắn hồ anh tháitruyện ngắn hồ anh tháinghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn nguyễn công hoannghệ thuật trào phúng trong truyện ngắn của sekhop và nguyễn công hoantài liệu tham khảo của luận văn sư phạm ngữ văn từ địa phương nam bộ trong truyện ngắn của anh đứccốt truyện trong tiểu thuyết hồ anh tháinghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết hồ anh tháigiọng điệu trong tiểu thuyết hồ anh tháingôn ngữ trong tiểu thuyết hồ anh tháikết cấu cốt truyện của hồ anh tháikhuynh hướng hiện thực huyền ảo trong tiểu thuyết hồ anh tháisuy nghi ve nhan vat anh thanh nien trong truyen ngan lang le sapa nguyen thanh longhay phan tich nhan vat anh thanh nien trong truyen ngan lang le sapa cua nguyen thanh longBài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc MỹBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 32. Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuBài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược. Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965 - 1973)Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở Châu Âu và Mĩ giữa thế kỷ XIXBài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dươngBài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975Bài 34. Các nước tư sản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩaBài 35. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địaBài 23. Sông và hồBài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)Bài 24. Biển và đại dươngTHIẾT bị sản XUẤT sữa đặcBài 24. Biển và đại dươngBiện pháp quản lý hoạt động đánh giá học sinh tiểu học trên địa bàn quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng trong bối cảnh hiện nayĐại Số Tổ Hợp(bí kíp học giỏi)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập