SOẠN SINH học 11 bài điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ NHẰM LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG TIẾT 50 BÀI 47 SÁCH GIÁO KHOA SINH 11 BẢN: “ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬT MỤC II: SINH ĐẺ KẾ HOẠCH NGƯỜI”

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁM PHÁ NHẰM LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG TIẾT 50 BÀI 47 SÁCH GIÁO KHOA SINH 11 CƠ BẢN: “ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT MỤC II: SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI”
... phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính tiết 50 - 47 sách giáo khoa sinh học 11 nâng cao: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch người Chuyên ... thức Qua thực tế giảng dạy môn sinh học lớp 11 trường THPT xin đưa kinh nghiệm nhỏ vấn đề: Sử dụng phương pháp dạy học khám phá nhằm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính tiết 50 - 47 sách giáo ... sách giáo khoa sinh học 11 nâng cao: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch người B Nội dung Hoạt động II Tìm hiểu công tác sinh đẻ kế hoạch người.( 30 phút) I Mục tiêu...
 • 16
 • 1,023
 • 4

skkn sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản động vật - mục ii sinh đẻ kế hoạch người

skkn sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản ở động vật - mục ii sinh đẻ có kế hoạch ở người
... hội kiến thức giới tính - Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vợt qua thái độ ngại ngùng nói vấn đề tế nh Trong quỏ trỡnh sử dụng phơng pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới ... dục giới tính hc 47 sách giáo khoa sinh học 11c bn: Điều khiển sinh sản động vật mục II: Sinh đẻ kế hoạch ngời Chuyên đề khai thác vấn đề nhỏ nội dung liên quan đến vấn đề giỏo dc gii tớnh ... http://www.vietgioitinh.net/bien-phap-ngua-thai/cac-bien-phap-tranh-thai-tu-nhien30.html http://vietbao.vn/Suc-khoe/Cac-phuong-phap-tranh-thai/55106820/70/ MC LC A Phn m u I Lý chn ti II i tng nghiờn cu 15 III Phm...
 • 16
 • 661
 • 2

Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản động vật mục II sinh đẻ kế hoạch người

Sử dụng phương pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong bài 47 sách giáo khoa sinh học 11cơ bản điều khiển sinh sản ở động vật mục II sinh đẻ có kế hoạch ở người
... dục giới tính hc 47 sách giáo khoa sinh học 11c bn: Điều khiển sinh sản động vật - mục II: Sinh đẻ kế hoạch ngời Chuyên đề khai thác vấn đề nhỏ nội dung liên quan đến vấn đề giỏo dc gii tớnh ... hội kiến thức giới tính - Cần tạo không khí học tập sôi nổi, giúp học sinh vợt qua thái độ ngại ngùng nói vấn đề tế nh Trong quỏ trỡnh sử dụng phơng pháp dạy học lồng ghép kiến thức giáo dục giới ... niên không nên sử dụng biện pháp tránh thai nh: Triệt sản nam, triệt sản nữ Chng III Gii quyt câu hỏi củng cố kiến thức Câu Biện pháp sau không đợc xem biện pháp sinh đẻ kế hoạch ? A Phá...
 • 24
 • 149
 • 0

slide bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về tập tính của động vật (tiếp)

slide bài giảng môn sinh học 11 bài giảng về tập tính của động vật (tiếp)
... 33 Bài 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (Tiếp theo) IV Một số hình thức học tập động vật V Một số dạng tập tính phổ biến động vật Động vật tập tính phổ biến nhỉ? Tiết 33 Bài 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT ... 33 Bài 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (Tiếp theo) IV Một số hình thức học tập động vật V Một số dạng tập tính phổ biến động vật Một số ví dụ tập tính kiếm ăn Tiết 33 Bài 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT ... 33 Bài 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (Tiếp theo) IV Một số hình thức học tập động vật Một số ví dụ tập tính sinh sản V Một số dạng tập tính phổ biến động vật Rái cá tỏ tình Tiết 33 Bài 32: TẬP TÍNH...
 • 36
 • 2,299
 • 0

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11: BÀI 33. XEM PHIM TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11: BÀI 33. XEM PHIM TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
... Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV Trang GV: Phan Thị Mộng Thu Trường THPT Đoàn Kết PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11: ... hóa hoạt động học sinh thông qua tập ô chữ + Sử dụng sơ đồ tư ôn tập học kì - ôn thi tốt nghiệp THPT môn sinh học 12 Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV ... số hình thức học tập động vật Tập tính quen nhờn Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV Trang GV: Phan Thị Mộng Thu Trường THPT Đoàn Kết Tập tính in vết Điều...
 • 17
 • 225
 • 0

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11 bài 33 XEM PHIM tập TÍNH ĐỘNG vật

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực của học SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11 bài 33 XEM PHIM tập TÍNH ĐỘNG vật
... Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV Trang GV: Phan Thị Mộng Thu Trường THPT Đoàn Kết PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA TIẾT THỰC HÀNH SINH HOC 11: ... hóa hoạt động học sinh thông qua tập ô chữ + Sử dụng sơ đồ tư ôn tập học kì - ôn thi tốt nghiệp THPT môn sinh học 12 Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV ... số hình thức học tập động vật Tập tính quen nhờn Phát huy tính tích cực HS qua tiết thực hành sinh học 11: Bài 33 Tập tính ĐV Trang GV: Phan Thị Mộng Thu Trường THPT Đoàn Kết Tập tính in vết Điều...
 • 17
 • 179
 • 0

Điều khiển sinh sản động vật sinh đẻ kế hoạch người

Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
... ngày trứng rụng II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Các biện pháp tránh thai Sử dụng bao cao su II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Các biện pháp tránh thai Sử dụng thuốc tránh thai II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Các biện pháp ... vào tử cung VD: gia súc ĐV quý I ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG VẬT Một số biện pháp làm thay đổi số d) Thụ tinh nhân tạo   Thụ tinh bên cá Thụ tinh bên lợn, bò , trâu I ĐIỀU KHIỂN SINH SẢN ĐỘNG ... tránh thai II SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Các biện pháp tránh thai Nạo hút thai coi biện pháp sinh đẻ kế hoạch không? Vì sao? Hậu nào? Tuổi vị thành niên cần hiểu biết sức khỏe sinh sản để tình yêu...
 • 21
 • 608
 • 2

Sinh đẻ kế hoạch người

Sinh đẻ có kế hoạch ở người
... trị, ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển quốc gia khu vực Sinh đẻ kế hoạch người Nhóm 1- Lớp 11 Lý Phần SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH BẰNG KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH I Kế hoạch hóa gia đình ? Kế hoạch hoá ... vấn đề xã hội trở thành gánh nặng cho người làm sách Vậy dân số đông sinh đẻ không kế hoạch gây hậu Việt Nam? Sinh đẻ kế hoạch người Nhóm 1- Lớp 11 Lý III.Hậu sinh đẻ không kế hoạch: Mang thai ... sử dụng bao cao su Vệ sinh quan sinh dục Các bệnh lây qua đường tình dục Tất Khác Xin cảm ơn ! 37 Sinh đẻ kế hoạch người 38 Nhóm 1- Lớp 11 Lý Sinh đẻ kế hoạch người 39 Nhóm 1- Lớp 11...
 • 39
 • 312
 • 2

Sinh học 11 - Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC LÁ pdf

Sinh học 11 - Bài 3 : THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ pdf
... viên : Cho học sinh đọc số liệu chức thoát nước bảng 3. 1, quan sát hình 3. 1 đến 3. 3 ? em có nhận xét tốc độ thoát nước mặt mặt ? ? Từ cho biết có đường thoát nước ? Học sinh : nêu -Thoát nước ... NHÂN III ĐẾN QUÁ HƯỞNG ẢNH TRÌNH ? Quá trình thoát nước chịu THOÁT HƠI NƯỚC ảnh hưởng nhân tố ? -Các nhân tố ảnh hưởng Học sinh : Nêu yếu tố nước, ánh +Nước sáng, nhiệt độ … +Anh sáng +Nhiệt độ, ... trò thoát nước đối Giáo viên : cho học sinh quan sát thí với đời sống nghiệm (TN) chuẩn bị sẵn +Tạo lực hút đầu tượng thoát nước thực vật ? cho biết thoát nước ? vai +Hạ nhiệt độ vào trò thoát nước...
 • 6
 • 7,353
 • 23

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC CAROTENOIT ppsx

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT ppsx
... trước lớp Bài 14 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT- I MỤC TIÊU Học sinh Sau học xong bài, học sinh phải có khả thực thí nghiệm - Phát hô hấp thực vật qua thải CO2 - Phát hô hấp thực vật ... đầu cột, ghi dấu - ) vào bảng V THU HOẠCH Mỗi học sinh kẻ bảng vào thực hành, ghi kết quan sát vào ô tương ứng Rút nhận xét : Độ hoà an sắc tố dung môi (nước cồn) Trong mẫu thực vật có sắc tố ... màu vàng đỏ : Giấc, hồng +Các loại củ có màu đỏ vàng : cà rốt, nghệ III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Chiết rút diệp lục Cân khoảng 0,2g mẩu loại bỏ cuống gân Nếu cân thích hợp, cần lấy khoảng 2 0-3 0...
 • 6
 • 19,022
 • 71

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN ĐỘNG VẬT docx

Sinh học 11 - Bài 18 : HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT docx
... chung ? - ộng vật đơn bào, đa bào có kích Học sinh : nêu phận thước nhỏ chưa có hệ tuần hoàn hệ tuần hoàn : Tim, hệ mạch, - ộng vật đa bào hệ tuần hoàn gồm dịch tuần hoàn có phận sau : - ộng vật ... yếu hệ tuần động mạch, tĩnh mạch, mao mạch hệ hoàn tuần hoàn kín Vận chuyển chất Giáo viên : Lưu ý hệ mạch, ngwoif ta chia hệ tuần hoàn làm loại : + Hệ tuần hoàn hở II CÁC HỆ TUẦN HOÀN + Hệ tuần ... phổi ? tim có chức hệ tuần hoàn ? IV CỦNG CỐ - Phân biệt hệ tuần hoàn đơn, hệ tuần hoàn kép ? Học sinh : Nêu hệ tuần hoàn đơn có vòng tuần hoàn, hệ tuần hoàn kép có vòng tuần hoàn, vòng lớn khắp...
 • 6
 • 7,111
 • 23

bài giảng sinh học 11 bài 6 dinh dưỡng nitơ thực vật (tiếp theo)

bài giảng sinh học 11 bài 6 dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
... sinh vật) Vi sinh vật đất Nitơ khoáng (tồn dạng NH4+ NO3-) Mời lớp quan sát hình sau: NO3 - NH4 + am hoá ôn t tra ni VK ho VK Chất hữu Hình 6. 1: phụ thuộc mặt dinh dưỡng vào hoạt động vi sinh vật ... định nitơ sản phẩm - Quá trình liên nó? với H2 hình thành kết N2 NH3 gọi trình cố định nitơ 2 đường cố định nitơ Con đường sinh học Nhóm vi sinh vật sống tự (Cyanobacteria…) Nhóm vi sinh vật ... trò sinh lý nguyên tố nitơ Có nguồn cung cấp nitơ tự nhiên cho cây? Đặc điểm nguồn cung cấp đó? III/ Quá trình chuyển hoá nitơ đất cố định nitơ Quá trình chuyển hoá nitơ đất Nitơ hữu (có xác sinh...
 • 19
 • 4,120
 • 2

bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển thực vật hoa

bài giảng sinh học 11 bài 36 sự phát triển ở thực vật có hoa
... Hoocmôn vật vật Hoocmôn thựcthực ?các chất hữu sản sinh từ thể thực vật, với Hoocmôn thực vật chia làm lượng nhỏ vai trò điều tiết hoạt nhóm? Kể tên hoocmôn động sinh trưởng, phát triển Câu : ... Tuổi cây: Sự hoa thực vật liên quan đến tuổi cây, với lượng hoocmôn Khi - ĐK để cà chua hoa? cho nhiều Dựa vào đâu để hoa đực, xác định tuổi nhiều hoa thực vật năm? hoa đực hoa cái? Hình 16 Hình ... Ra hoa Không hoa Đỏ xa Không hoa Ra hoa Đỏ xa-Đỏ Ra hoa Không hoa Đỏ-Đỏ xa Không hoa Ra hoa II Ứng dụng Lưu ý ứng dụng phát triển: Trong sản xuất Ứng dụng chuyển hưởng trồng cần Khi nhập nộidựa...
 • 30
 • 1,651
 • 1

bài giảng sinh học 7 bài 30 ôn tập phần một - động vật không xương sống

bài giảng sinh học 7 bài 30 ôn tập phần một - động vật không xương sống
... Bài 30 ÔN TẬP PHẦN I ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG I Tính đa dạng động vật không xương sống Dựa vào kiến thức học hình vẽ với đặc điểm ôn tập, hoạt động nhóm (3’) thực hoạt động sau: - Ghi ... tên ngành nhóm động vật vào chỗ để trống hình - Ghi tên loài động vật vào chỗ trống hình Bảng Các đại diện động vật không xương sống Ngành……… ĐVNS Đặc điểm Ngành……… ruột khoang - Có nhiều hạt ... Đại diện: Giun đất - Thường hình kéo dài - Cơ thể hình ống dài thuôn đầu - Tiết diện ngang tròn - Cơ thể phân đốt - Có chân bên tiêu giảm Bảng Các đại diện động vật không xương sống Ngành……… Thân...
 • 11
 • 4,016
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài điều hòa sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở ngườisinh đẻ có kế hoạch ở ngườitránh thụ thai và sinh đẻ có kế hoạchvì sao ở người phải sinh đẻ có kế hoạchthế nào là sinh đẻ có kế hoạch ở ngườitruyền thông về sinh đẻ có kế hoạchvà sinh đẻ có kế hoạch ở ngư­ờisinh học 11 bài 13 thực hành phát hiện diệp lục và carotenoit ppsxsoạn bài sống và làm việc có kế hoạchsoan bai song va lam viec co ke hoach gdcdsống và làm việc có kế hoạch bài tậpbài sống và làm việc có kế hoạchgdcd 7 bài sống và làm việc có kế hoạchbài 12 sống và làm việc có kế hoạch violetgiáo án công dân lớp 7 tên bài dạy sống và làm việc có kế hoạch ppsSoạn bài Khóc Dương KhuêCác kỹ thuật xét nghiệm test nhanh HIV. Tét nhanh Determine, SD Bioline....CÁC MẪU CÂU GIAO TIẾP TIẾNG ANH CÔNG SỞ KHÔNG THỂ BỎ QUATỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA 2017TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 1)TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTÌNH HUỐNG LÊN LỊCH CUỘC HỌP TRONG HỘI THOẠI TIẾNG ANH KINH TẾTrọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6m“Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng đa lộcLời bài hát Vui bước trên đường xaLời bài hát chiếc đèn ông saotiếng anh đàm thoại dành cho nhân viên văn phòngLời bài hát Đu quay Mộng LânLời bài hát Em đi chơi thuyềnLời bài hát Hãy giữ cho bầu trời xanhĐề cương thực tập thuốc mỡ thuốc đạn hỗn dịch, bào chế 2 đh y dược TPHCMdự phòng và tham vấn di truyềnLời bài hát Ánh trăng hòa bìnhLời bài hát Bóng dáng một ngôi trường
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập