Hướng dẩn trình bài báo cáo đồ án

Hướng dẩn trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp hoặc môn học.doc

Hướng dẩn trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệp hoặc môn học.doc
... QUYỂN BÁO CÁO Trang bìa (in giấy màu cứng) Trang (tương tự trang bìa, in giấy thường) Trang 2: Lời cảm ơn Trang 3: Phiếu đăng ký đồ án (nếu đồ án tốt nghiệp) Tên đồ án, yêu cầu chi tiết (nếu đồ án ... (nếu đồ án môn học) Trang 4: Lời giới thiệu Trang 5: Nhận xét Giáo viên hướng dẫn Trang 6: Nhận xét Giáo viên phản biện (nếu đồ án tốt nghiệp) Trang 7: Nhận xét Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp Trang ... KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài GVHD: HSTH: Lớp: Khoá: Tp.Hồ Chí Minh Tháng 10 năm 2008 MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………...
 • 7
 • 1,532
 • 14

HƯỚNG dẫn TRÌNH bày báo cáo đồ án tốt NGHIỆP đại học bộ môn CÔNG NGHỆ môi TRƯỜNG

HƯỚNG dẫn TRÌNH bày báo cáo đồ án tốt NGHIỆP đại học bộ môn CÔNG NGHỆ môi TRƯỜNG
... PHẦN 1: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VỀ BỐ CỤC Bố cục nội dung báo cáo đồ án tốt nghiệp tùy thuộc vào đề tài cụ thể tác ... 02 0302 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC & THỰC PHẨM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT01 MẪU NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BM CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ ... sinh viên khóa …chuyên ngành Công Nghệ Môi Trường, mã số sinh viên:………… Tôi xin cam đoan: đồ án tốt nghiệp công trình nghiên cứu khoa học thực thân tôi, thực hướng dẫn ……………………… Các thông tin...
 • 28
 • 330
 • 1

Hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án môn học

Hướng dẫn trình bày báo cáo đồ án môn học
... (nếu đồ án môn học)  Trang 4: Lời giới thiệu  Trang 5: Nhận xét Giáo viên hướng dẫn  Trang 6: Nhận xét Giáo viên phản biện (nếu đồ án tốt nghiệp)  Trang 7: Nhận xét Hội đồng chấm đồ án tốt ... NỘI DUNG QUYỂN BÁO CÁO  Trang bìa (in giấy màu cứng)  Trang (tương tự trang bìa, in giấy thường)  Trang 2: Lời cảm ơn  Trang 3: Phiếu đăng ký đồ án (nếu đồ án tốt nghiệp) Tên đồ án, yêu cầu ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG KHOA/ NGÀNH ĐỒ ÁN MÔN HỌC Đề tài GVHD: HSTH: MẪU TRANG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 8
 • 240
 • 0

hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp, đồ án (tiểu luận, bài tập lớn)

hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp, đồ án (tiểu luận, bài tập lớn)
... dành cho đồ án môn học) …………… , ngày tháng năm …… Giảng viên hướng dẫn (Mẫu) NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP (nếu có) (Bold, size 14) Họ tên sinh viên : ………………………………………………………… Ngày tháng năm sinh ... giấy A4, màu xanh nhạt (Đồ án học phần), màu xanh đậm (Đồ án chuyên ngành), màu vàng nhạt (Báo cáo TTTN); • Đề tài in chữ màu đen mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm); • Đóng tập đề tài đinh bấm, ... tháng năm sinh :……………………………………………………… Cán hướng dẫn thực tập :……………………………………………… Bộ phận:…………………………………………………………………… Sau thời gian sinh viên ………………………… thực tập đơn vị, có nhận xét sau: Về ý thức...
 • 15
 • 220
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TIỂU LUẬN BÁO CÁO

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN ĐỒ ÁN TIỂU LUẬN BÁO CÁO
... III Quy định đánh giá luận văn/ đồ án Đối với đồ án học phần: gồm cột điểm GVHD GVPB Đối với luận văn tốt nghiệp/ đồ án chuyên ngành: gồm cột điểm GVHD, GVPB điểm hội đồng SV hội đồng bảo vệ sau ... dung phương pháp nghiên cứu (cần trình bày rõ ràng xác Nếu trình bày code, chương trình demo nên trình bày đầy đủ phần Phụ lục)  Chương 4: Kết quả, nhận xét, kết luận - Tài liệu tham khảo - Phụ ... GVPB điểm hội đồng SV hội đồng bảo vệ sau có xác nhận GVHD GVPB Quy định thời gian báo cáo tiểu luận/ đồ án/ luận văn a Đề tài SV thực hiện: tối đa 15 phút b Đề tài 2-3 SV thực hiện: tối đa 20 phút...
 • 5
 • 60
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁNKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY, ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁNKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG
... điểm giảng viên hướng dẫn (Điểm ghi số chữ) Hải Phòng, ngày tháng năm 20 Giảng viên hướng dẫn ThS Nguyễn Văn A ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Đánh giá chất lượng Đồ án/khóa luận tốt nghiệp mặt: ... Phụ lục trình bày quy định nêu nội dung Đồ án/khóa luận NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ, cố gắng sinh viên trình thực Đồ án/khóa luận: ... MỞ ĐẦU NỘI DUNG LUẬN VĂN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC (nếu có) NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN Minh họa mẫu trang bìa Bìa (bên ngoài) Đồ án/khóa luận chi tiết...
 • 10
 • 73
 • 0

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp
... 3/ Nội dung báo cáo thực tập (bắt đầu trang mới) - Phần 1: Nội dung chủ đề thực tập tốt nghiệp o Giới thiệu sơ lược đặc thù đơn vị có ảnh hưởng đến nội dung báo cáo thực tập o Trình bày vấn đề ... kinh tế Tp.HCM (2009) Giáo trình kiểm toán Hà Nội: NXB Thống kê Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM - 2011 Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / Trường đại ... Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / 2/ Mục lục (bắt đầu trang mới): Chỉ liệt kê nội dung đến mục...
 • 4
 • 2,112
 • 10

Tài liệu Bài báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm và mô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII ppt

Tài liệu Bài báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm và mô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII ppt
... Phân Tách Ổn Định Sản Phẩm MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH PHÂN TÁCH SẢN PHẨM BẰNG PROII Phân Tách Ổn Định Sản Phẩm KẾT CẤU CƠ KHÍ CỦA THÁP PHÂN TÁCH Đĩa Vùng Đường kính Số Pass K/C Đĩa Bề D y Vật Liệu ... M36 44 KẾT LUẬN - - Sau bốn tháng thực đề tài Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với suất 820000 tấn/năm phân xưởng phân tách sản phẩm phần mềm ProII, giúp đỡ tận tình giảng viên môn đặc ... ĐỀ TÀI - - TỔNG QUAN VÀ BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TÍNH TOÁN LÒ ĐỐT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TÁCH SẢN PHẨM Tổng Quan Biện Luận Đề Tài...
 • 40
 • 412
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
... đề dẫn đầu trang, chương, mục,…, Thực mục lục tự động Nội dung chương mục báo cáo (ghi chú, bố cục nội dung sau mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD bố cục báo cáo thực tập) ... 16) BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………(Tên đề tài)……… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn ... báo cáo Các đề nghị rút từ kết nghiên cứu Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình bày...
 • 14
 • 3,484
 • 22

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)
... mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu vể tổ chức quan nơi thực tập, báo cáo ... thông lệ phần nằm cuối báo cáo, bao gồm nội dung: - Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Phụ lục: ... lục đưa vào hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chương trình; mã nguồn chương trình Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu...
 • 18
 • 522
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
... IV Trình bày kiến thức kỹ học tập trình thực tập Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình ... quan đến nội dung thực tập Chương 3: Nội dung kết thực tập: − Mô tả nội dung vấn đề phương pháp, trình tự bước giải vấn đề − Trình bày sản phẩm đạt được, tùy theo chuyên môn thực tập có sản phẩm ... Chương 4: Kết luận: − Trình bày kiến thức kỹ học tập trình thực tập Đối với thực tập trường: Chương 1: Tổng quan: − Nêu nội dung vấn đề cần giải Chương 2: Cơ sở lý thuyết: − Trình bày tóm tắt sở lý...
 • 14
 • 1,613
 • 13

Hướng dẫn trình bày và viết đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày và viết đồ án tốt nghiệp
... thành đồ án (xem phụ lục 2) 1.2.4 Nhận xét Nhận xét giảng viên hướng dẫn sau sinh viên hoàn thành đồ án tốt nghiệp (xem phụ lục 2) 1.2.5 Lời nói đầu Phần trình bày cách khái quát mục đích đồ án đồng ... việc 10 Phần Nộp đồ án Đồ án nộp bao gồm in có chữ ký giáo viên hướng dẫn trước ngày bảo vệ tuần nộp mềm báo cáo đồ án cho chủ tịch hội đồng vào ngày bảo vệ Đĩa CD kèm theo đồ án để lưu trữ cần ... viên hướng dẫn Sinh viên hoàn thành nộp đồ án tốt nghiệp ngày tháng năm 17 Cán phản biện 18 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT...
 • 22
 • 337
 • 1

Văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo docx

Văn bản hướng dẫn trình bày báo cáo docx
... ngày tháng Ý kiến cán hướng dẫn năm 20 Sinh viên 2 Trang bìa Phụ lục 1: Mẫu bìa báo cáo khổ A4 (210x297mm) TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ... thứ chương 2) Bảng biểu thích bên trên, số thich gồm chữ số, chữ số thứ thể chương có bảng biểu đó, chữ số thứ thể số thứ tự bảng biểi chương VD: Bảng 3.4 Bảng thực thể sinh viên… (bảng thứ chương ... thứ chương 3) 11 Kết luận - Nêu bật kết luận báo cáo kiến nghi hướng phát triển tiếp khả ứng dụng mở rộng nghiên cứu 12 Tài liệu tham khảo Trình bày theo thứ tự : số thứ tự (đặt ngoắc vuông)...
 • 8
 • 212
 • 0

Hướng dẫn viết bài báo cáo pps

Hướng dẫn viết bài báo cáo pps
... Các em viết lại sách trang web mà em dùng để tham khảo Cách viết tài liệu tham khảo cô có gửi kèm theo file hướng dẫn  Dãn dòng 1,5: Các em hiểu nhầm ý cô Các em đọc lại email trước cô viết thấy ... nhầm ý cô Các em đọc lại email trước cô viết thấy Cô hướng dẫn để dãn dòng 1,5 Word dãn dòng viết trang web (trên trang web đễ dãn dòng em viết hoàn toàn đúng) Cách để dãn dòng 1,5: - Các em bôi ... dòng - Ấn tổ hợp phím: Ctrl +  Phần website quảng cáo trình chiếu em thuyết trình Tuy nhiên mạng trình chiếu nên em chụp lại toàn hình quảng cáo website trước thuyết trình show lên ...
 • 2
 • 533
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn trình bày báo cáo tốt nghiệphướng dẫn trình diễn báo cáo bằng powerpointcách trình bày báo cáo đồ án tốt nghiệpbài báo cáo đồ án môn họchướng dẫn làm bài báo cáohướng dẫn trình bày báo cáo khoa họchướng dẫn trình bày báo cáo thực tập ftuhướng dẫn trình bày báo cáo thực tậpbai bao cao do anhoạt động 2 hướng dẫn viết bài báo cáohướng dẫn viết báo cáo đồ án môn họchướng dẫn làm báo cáo đồ án môn họcbáo cáo đồ án tốt nghiệp nhận dạng vân tay bằng ảnh số theo hướng có thể triển khai trong dân sựhuong dan viiet bao cao do an ve websitebáo cáo đồ án môn lập trình hướng đối tượngĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngNghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây phay (duabanga grandiflora roxb ex DC) tại tỉnh bắc kạnTỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ99 đề ôn thi tốt nghiêp môn hóa giải chi tiếtXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laquy trình sản xuất mè xửng truyền thốngĐề toán (liên trường)NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA KERATINASE TRONG TẾ BÀO ESCHERICHIACOLI VÀ BACILLUS_mergedNghiên cứu điển hình các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ_mergedNghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNghiên cứu đặc điểm sinh học của một số loài vi tảo silic phân lập ở rừng ngập mặn Xuân Thủy_ Nam ĐịNGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐỘNG CỦA VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÍCH PHÂN QUỸ ĐẠONghiên cứu và đề xuất một mô hình thanh toán điện tửNGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI QUÁ TRÌNH SINH TỔNG HỢP VÀ HOẠT TÍNHGiáo án tiếng việt lớp 4 tuần 24: vẽ về cuộc sống an toànBỘ đề TRẮC NGHIỆM HKII TOÁN 10 KT 45p
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập