Chuong 7 cac quyet dinh ve san pham

Chương 7: Các quyết định về sản phẩm doc

Chương 7: Các quyết định về sản phẩm doc
... Dùng nhiều lần Nữ danh mục Vàng sản phẩm Sản phẩm mới: Bề rộng danh mục sản phẩm 6.1 Khái quát sản phẩm mới: • Sản phẩm sản phẩm nguyên tắc, sản phẩm cải tiến từ sản phẩm có nhãn hiệu kết nghiên ... nhận sản phẩm người bán hay nhóm người bán để phân biệt chúng với sản phẩm ĐTCT;  Nhãn hiệu có chức năng: khẳng định xuất xứ sản phẩm (ai người bán gốc sản phẩm) phân biệt sản phẩm với sản phẩm ... trọng KH có thừa nhận sản phẩm sản phẩm hay không? • Đứng góc độ DN, người ta chia sản phẩm thành loại: tương đối sản phẩm tuyệt đối; o Sản phẩm tương đối: sản phẩm lần DN sản xuất đưa thị trường...
 • 17
 • 203
 • 0

chương 7 các quyết định về sản phẩm

chương 7 các quyết định về sản phẩm
... xuất hàng loạt định trung SP thị trường CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Chu kỳ sống của sản phẩm  ­ Khái niệm chu kỳ sống của sản phẩm:   CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM  Các giai đoạn ... - Quyết định danh mục sản phẩm  Danh mục sản phẩm gì? VD: Honda, Samsung có danh mục sp gì? CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Thiết kế marketing sản phẩm - Khái quát sản phẩm Sản phẩm sản ... Bao bì vận chuyển  Các thông tin mô tả sản phẩm CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Các định bao gói dịch vụ sản phẩm - Quyết định dịch vụ khách hàng  Căn cứ quyết định về dịch vụ:  Nhu cầu khách hàng...
 • 26
 • 315
 • 1

Slide môn marketing căn bản: Chương 7: Các quyết định về sản phẩm

Slide môn marketing căn bản: Chương 7: Các quyết định về sản phẩm
... NGHIÊN C ỨU  Sản phẩm theo quan điểm marketing Các định nhãn hiệu  Các định bao gói dịch vụ  Quyết định chủng loại danh mục sản phẩm  Thiết kế marketing sản phẩm  Chu kỳ sống sản phẩm S ẢN ... thù, sản phẩm mua cho nhu cầu thụ động Hàng tư liệu sản xuất: vật tư-chi tiết, tài sản cố định, vật tư-dịch vụ phụ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU  Khái niệm, chức nhãn hiệu  Các phận cấu thành  Các ... kỳ sống sản phẩm S ẢN PH ẨM THEO QUAN ĐI ỂM MARKETING Sản phẩm gì?  Các cấp độ cấu thành sản phẩm  Phân loại sản phẩm S ẢN PH ẨM LÀ GÌ? • Sản phẩm tất cái, yếu tố thoả mãn nhu cầu hay ước...
 • 24
 • 312
 • 0

Các quyết định về sản phẩm mục tiêu

Các quyết định về sản phẩm mục tiêu
... loại vé Hình 6.8 Danh mục sản phẩm công ty Bu 1) Quyết định mở rộng thu hẹp bề rộng danh mục sản phẩm Quyết định bề rộng danh mục sản phẩm dẫn đến việc tăng giảm chủng loại sản phẩm, tức mở rộng ... hàng Quyết định việc cung cấp thông tin bao bì sản phẩm (thông tin loại sản phẩm; thông tin phẩm chất sản phẩm ; thông tin ngày sản xuất, nơi sản xuất; thông tin đặc tính sản phẩm; thông tin cách ... phải tuân theo quy định luật pháp 6.8 Các định Danh mục sản phẩm 6.8.1 Các định nghĩa Danh mục sản phẩm (Product mix) danh sách đầy đủ tất sản phẩm đem chào bán công ty Danh mục đợc xắp xếp (chia)...
 • 35
 • 223
 • 0

Các quyết định về sản phẩm & Dịch vụ

Các quyết định về sản phẩm & Dịch vụ
... Chương Các định sản phẩm & Dịch vụ NỘI DUNG I PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI II MARKETING THEO CHU KỲ SẢN PHẨM I PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI Thế sản phẩm ? Tại phát triển SP thường ... triển sản phẩm ? Làm để tung SP thành cơng ? Thế sản phẩm Sơ đồ cấu trúc sản phẩm Sản phẩm tiềm Sản phẩm hồn thiện Lợi ích cốt lõi Sản phẩm mong đợi Sản phẩm chung Lợi ích cốt lõi • Phần cốt lõi sản ... tơi… Sản phẩm chung • Đó dạng sản phẩm dịch vụ – Một tơ – Một lần khám bệnh – Một ổ bánh mì Bao gồm yếu tố : •Bao bì •Kiểu dáng •Nhẫn hiệu •Đặc điểm •Chất lượng Sản phẩm mong đợi • Tập thuộc tính...
 • 16
 • 211
 • 0

Các quyết định về sản phẩm pdf

Các quyết định về sản phẩm pdf
... số sản phẩm Nguy n Ti n Dũng © 2006 6-12 II Các đònh chủng loại sản phẩm Các đònh dòng sản phẩm (Product-Line Decisions) Quản trò dòng sản phẩm có hỗn hợp sản phẩm có cho mục sản phẩm có dòng sản ... parts): sản phẩm dùng sản xuất thành phần sản phẩm cuối khách hàng công nghiệp 6-11 Các đònh chủng loại Các đònh thuộc tính sản phẩm Các đònh thương hiệu sản phẩm Các đònh bao bì nhãn hàng hoá Các ... có dòng sản phẩm có Phân tích dòng sản phẩm Quyết đònh chiều dài dòng sản phẩm Quyết đònh đại hoá dòng sản phẩm Quản trò chiều rộng hỗn hợp sản phẩm Quản trò chiều dài hỗn hợp sản phẩm Quản trò...
 • 11
 • 255
 • 3

Các quyết định về sản phẩm doc

Các quyết định về sản phẩm doc
... marketing dự báo trước đưa định sản phẩm Liệu người mua thị trường nước có ủng hộ sản phẩm, bao bì cách quảng bá sản phẩm khách hàng nội địa không? Nếu không, sản phẩm hay dịch vụ cung cấp phải ... Foods ban đầu thất bại Pháp định vị sản phẩm thay nước cam vào bữa điểm tâm Người Pháp uống nước cam không uống vào bữa điểm tâm Tính năng, hiệu suất đặc điểm lý tính sản phẩm thành công thị trường ... máy giặt phải nhỏ gọn tiết kiệm lượng Tuy nhiên, có nhiều loại sản phẩm phân phối thành công toàn giới mà không gặp trở ngại Đó sản phẩm công nghiệp tiêu dùng mà đối tượng khách hàng mục tiêu giới...
 • 4
 • 175
 • 0

Các quyết định về sản phẩm

Các quyết định về sản phẩm
... phẩm  mua  có  lựa  chọn   Sản phẩm  cho các  nhu  cầu   thụ  động   3/28/13 CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN SẢN PHẨM Các định đặc tính sản phẩm Quyết định chất lượng – mang tầm chiến lược để dành ... ích sản phẩm ü Sản phẩm thực: yếu tố tồn thực tế sản phẩm, chứa đựng lợi ích mà khách hàng tìm kiếm ü Sản phẩm hoàn chỉnh: yếu tố gia tăng giá trị cho sản phẩm thực Lắp đặt Sản phẩm hoàn thiện ... thành sản phẩm Sản phẩm cốt lõi Bảo hành Thuộc tính Bố cục bên Lợi ích bản/cốt lõi Dịch vụ Chất lượng Tín dụng Bao gói Nhãn hiệu Sản phẩm thực Uy tín ü Sản phẩm ý tưởng/cốt lõi: Lợi ích sản phẩm...
 • 20
 • 301
 • 0

các quyết định về sản phẩm

các quyết định về sản phẩm
... Chương : định sản phẩm Câu 1: phân tích đặc điểm giai đoạn chu kỳ sống sản phẩm Nêu chiến lược Marketing ứng với giai đoạn chu kỳ sống Nêu ví dụ sản phẩm cụ thể - Khái niệm : chu kỳ sống sản phẩm ... công dụng cho sản phẩm cũ giới thiệu sản phẩm đến thị trường - Theo dõi để phát sản phẩm bước vào giai đoạn suy thoái - Phải nhanh chóng thông qua định lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm khỏi danh ... hợp  Nhiệm vụ Marketing giai đoạn này: - Đưa định lưu giữ hay loại bỏ sản phẩm cách kịp thời xác - Tìm hướng cho SP, cải tiến sản phẩm hay tìm sản phẩm hoàn toàn để tiếp tục hoạt động kinh doanh...
 • 90
 • 176
 • 0

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM
... 5.3 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAO GÓI VÀ DỊCH VỤ SẢN PHẨM 5.3 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAO GÓI BAO GÓI - Bao gói thường có yếu tố cấu thành điển hình NHÓM 5.3 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAO GÓI VÀ DỊCH VỤ SẢN PHẨM 5.3 QUYẾT ĐỊNH VỀ ... VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI 5.5.1 Khái quát sản phẩm NHÓM 5.5 THIẾT KẾ VÀ MARKETING SẢN PHẨM MỚI 5.5.1 Khái quát sản phẩm Sản phẩm sản phẩm nguyên tắc, sản phẩm cải tiến từ sản phẩm có nhãn hiệu ... 5.2 CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÃN HiỆU SẢN PHẨM 5.2.2 CÁC QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HiỆU - Khi thực chiến lược sản phẩm doanh nghiệp phải định hàng loạt vấn đề có liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm Các...
 • 57
 • 169
 • 0

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM ppt

QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM ppt
... 6.2 Quyết định quản trị danh mục sản phẩm  6.3 Quyết định chất lượng thuộc tính sản phẩm: Phát triển sản phẩm  6.4 Quyết định nhãn hiệu sản phẩm  6.5 Quyết định bao bì nhãn hàng hoá  6.6 Quyết ... 6.1.3 Các định sản phẩm marketing (Các nội dung sách sản phẩm) Quyết định quản trị danh mục sản phẩm Quyết định chất lượng đặc điểm sản phẩm (quá trình phát triển sản phẩm mới)  Quyết định nhãn ... định nhãn hiệu sản phẩm Quyết định bao bì nhãn hàng hoá  Quyết định dịch vụ hỗ trợ © 2012 Nguyễn Tiến Dũng Chương 6: Quyết định sản phẩm 6.2 Các định quản trị danh mục sản phẩm  Các câu hỏi:...
 • 33
 • 170
 • 0

chương 8 các quyết định về giá cả

chương 8 các quyết định về giá cả
... Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com ... Tây Bắc CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com Các chiến lược giá Quy trình xác định chủ yếu mức giá ban đầu Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com ... tăng/giảm giá? CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Nội dung Trongedu.com I Những vấn đề chung Giá II Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến định Giá III Quy trình xác định mức Giá IV Các chiến lược Giá CHƯƠNG...
 • 44
 • 415
 • 0

chương 9 các quyết định về phân phối

chương 9 các quyết định về phân phối
... CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI Nội dung I Bản chất tầm quan trọng kênh phân phối II Cấu trúc tổ chức kênh phân ... hành,… CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI Thực tiễn Kênh phân phối Cuộc chiến kênh phân phối lỗi phổ biến quản trị kênh phân phối CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI IV Quyết định phân phối ... trợ CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI II Cấu trúc tổ chức kênh phân phối Cấu trúc kênh phân phối a, Chiều dài kênh phân phối Được xác định số cấp độ trung gian có mặt kênh CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT...
 • 28
 • 755
 • 0

Các quyết định của sản phẩm thực trạng và giải pháp

Các quyết định của sản phẩm thực trạng và giải pháp
... lí luận định sản phẩm Sản phẩm theo quan điềm Marketing 1.1 Khái niệm sản phẩm 1.2 Các cấp độ sản phẩm 1.3 Phân loại sản phẩm Các định nhãn hiệu .5 Quyết định bao ... kỳ sống sản phẩm hướng dẫn chương trình phát triển sản phẩm. Nó áp dụng cho việc thực chiến lược sản phẩm có lẫn sản phẩm “hoàn toàn” có liên quan đến sản phẩm sửa đổi lẫn định xoá sản phẩm Bởi ... phần vào sản phẩm trang / 40 1.2 Các cấp độ sản phẩm Một sản phẩm cấu thành bốn mức độ sau: + Phần bản: nguyên nhân để khách hàng mua sản phẩm, lợi ích cốt lõi mà sản phẩm mang lại + Phần thực...
 • 40
 • 196
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quyết định về sản phẩmcác quyết định về sản phẩm trong marketingcác quyết định về sản phẩm marketingcác quyết định về sản phẩm omo3 các quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mạicác quyết định về sản phẩm của ngân hàng thương mạicác dịch vụ được cung cấp liên quan đến quyết định về sản phẩmchương 8 các quyết định về giáquyết định về sản phẩm trong marketingquyết định về sản phẩm dịch vụnhững quyết định về sản phẩmquyết định về sản phẩm và dịch vụquyết định về sản phẩm omotrac nghiem chuong 6 cac quyet dinh ve gia mon marketingtrac nghiem chuong 8 cac quyet dinh ve gia mon marketingĐánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân và thu đông năm 2015 tại thành phố thái nguyênMô hình chuỗi thời gian mờ cải biênTài liệu ôn thi tuyển công chức: Chuyên đề 17: Phần 2Tài liệu ôn thi tuyển công chức: Chuyên đề 16: Phần 3Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện thay đổi nội dung trang webFuture continuousSáng kiến kinh nghiệm lớp 4 cực hay: một số sai lầm của học sinh khi giải toán tìm hai số khi biết tổng tỉTài liệu ôn tập công chức môn tin học: excel 2007Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn tin học thi tuyển công chứcĐề thi tuyển dụng công chức môn môn tin họcTài liệu hướng dẫn sử dụng excelPresent perfectPresent simpleTest reported speechkiemtoanĐề thi công chức viên chức môn Tiếng anhĐánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân lập, đánh giá đa dạng và khả năng sinh kháng sinh của xạ khuẩn nội sinh trên cây màng tang tại tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Dạy học phát hiện và sửa chữa sai lầm trong giải toán hình học không gian cho học sinh trung học phổ thông (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập