Xác định các nhóm genotyp virut viêm não nhật bản lưu hành ở miền bắc việt nam bằng kỹ thuật sequensing vùng gen e

xác định tình hình nhiễm virút viêm não nhật bản trên chó, mèo bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu

xác định tình hình nhiễm virút viêm não nhật bản trên chó, mèo bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu
... Xác nh tình hình nhi m virút viêm não Nh t B n chó, mèo b ng ph n ng c ch ngưng k t h ng c u” M c tiêu c a tài: Xác nh t l nhi m virút viêm não Nh t B n chó, mèo Xác nh t l nhi m virút viêm não ... nhi m virút viêm não Nh t B n Tuy nhiên, mèo s khác bi t v gi i tính l i nh hư ng n t l nhi m virút viêm não Nh t B n mèo có t l nhi m virút viêm não Nh t B n (40,00%) cao mèo c (11,11%) Chó mèo ... th virút viêm não Nh t B n cao chó Tuy nhiên, t i mi n Nam Vi t Nam t l virút lưu hành chó mèo v n chưa c xác nh Do ó, nh m tìm hi u vai trò c a chó, mèo chu trình truy n b nh tình hình virút viêm...
 • 42
 • 145
 • 0

Xác định đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn bạc lá lúa xanthomonas oryzae pv oryzae miền bắc việt nam bằng chỉ thị phân tử

Xác định đa dạng di truyền các chủng vi khuẩn bạc lá lúa xanthomonas oryzae pv oryzae ở miền bắc việt nam bằng chỉ thị phân tử
... tài: Xác định đa dạng di truyền chủng vi khuẩn bạc lúa Xanthomonas oryzae pv oryzae miền Bắc Vi t Nam thị phân tử 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Nghiên cứu đa dạng di truyền mức phân tử DNA ... mẫu vi khuẩn Xoo, từ phân chia thành nhóm chủng vi khuẩn gây bệnh bạc lúa 1.2.2 Yêu cầu - Nuôi cấy, tách chiết DNA vi khuẩn xác định xác mẫu vi khuẩn Xoo nghiên cứu - Xác định khả sinh trưởng chủng ... chủng vi khuẩn Xoo phương pháp đo OD - Sử dụng kỹ thuật rep-PCR để xác định đa dạng di truyền chủng vi khuẩn Xoo, sở phân chia chủng - Lây nhiễm dòng đẳng đơn gen, đa gen, xác định tính độc mẫu vi...
 • 70
 • 93
 • 0

ĐẶC điểm PHÂN tử của VIRÚT cúm a h5n1 lưu HÀNH tại MIỀN bắc VIỆT NAM, 2003 2008

ĐẶC điểm PHÂN tử của VIRÚT cúm a h5n1 lưu HÀNH tại MIỀN bắc VIỆT NAM, 2003 2008
... A/ Vietnam/UT3028 /2003 12 /2003 Ha Nam Tử vong DPQa A/ Vietnam/UT3028II /2003 12 /2003 Ha Nam Tử vong DPQ A/ Vietnam/UT3030 /2003 12 /2003 Nam Định Tử vong DPQ A/ Vietnam/UT3035 /2003 12 /2003 Bac Giang Hồi phục DHb A/ Vietnam/UT3040/2004 ... E land/ 983/ 79 H7N1 ng 0.01 Gen HA Gen NA Hình Cây gia hệ gen HA NA virút cúm A/ H5N1 lưu hành miền Bắc Việt Nam, 2003- 2008 Y học thực hành (764) - số 5/2011 87 C lade 2.3.4 Aquatic V (c lade ... neighbor-joining bootstrap) KếT QUả NGHIÊN CứU Toàn phân đoạn gen 23 chủng virút cúm A/ H5N1 phân lập miền Bắc Việt Nam, 2003- 2008 phân tích tiến h a mặt di truyền Các chủng virút cúm A/ H5N1 Việt Nam so sánh...
 • 4
 • 90
 • 0

xác định độc tính virút viêm não nhật bản (chủng ctm.p-7) trên chuột bạch 1 - 3 ngày tuổi

xác định độc tính virút viêm não nhật bản (chủng ctm.p-7) trên chuột bạch 1 - 3 ngày tuổi
... CTM.P-7 10 /17 (*) (58,8) 2 /17 (11 ,7) 3 /17 (11 ,6) 15 /17 (88,2) Ch ng Nakayama 8 /19 (42 ,1) 4 /19 ( 21, 1) 4 /19 ( 21, 1) 16 /19 (84,2) T ng c ng 18 /36 (50,0) 6 /36 (16 ,6) 7 /36 (19 ,4) 31 / 36 (86 ,1) (*) - T ... Nakayama pha loãng virút (log) S ng Ch t -1 19 19 /19 10 0 -2 14 14 /14 10 0 -3 9 /10 90 -4 3 5/8 62,5 -5 2/8 25 -6 11 0 /11 -7 16 0 /16 -8 21 0/ 21 S ng Ch t T l nhi m %t l nhi m 26 0/26 -9 0 Trung tâm ... p tính LD50 chu t b ch S th t S t ng h p i v i ch ng CTM.P-7 T l nhi m %t l nhi m pha loãng virút (log) S ng Ch t -1 17 17 /17 10 0 -2 12 12 /12 10 0 -3 7/7 10 0 -4 3 2/5 40 -5 0/8 -6 13 0 / 13 -7 18 ...
 • 41
 • 126
 • 0

xác định độc lực và tính chất gây bệnh của virút viêm não nhật bản trên chuột bạch

xác định độc lực và tính chất gây bệnh của virút viêm não nhật bản trên chuột bạch
... chủng virút viêm não Nhật Bản (CTM- P7) muỗi thành phố Cần Thơ Để có hiểu biết bệnh viêm não Nhật Bản, thực đề tài: Xác Định Độc Lực Tính Chất Gây Bệnh Của virút Viêm Não Nhật Bản Trên Chuột Bạch ... Liệu ĐH tiêm vào 5.2 ĐỀ NGHỊ Phân lập định tính kháng nguyên viêm não Nhật Bản chuột thí nghiệm bị gây nhiễm với virút viêm não Nhật Bản Tiếp tục xác định độc tính tính chất gây bệnh chuột giai ... nằm vùng dịch tễ bệnh viêm não Nhật Bản Để có hiểu biết bệnh, từ có biện pháp phòng trị kịp thời Tôi thực đề tài Xác định độc lực tính chất gây bệnh gây bệnh virút viêm não chuột bạch từ tháng...
 • 53
 • 471
 • 0

Nghiên cứu biểu hiện peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng

Nghiên cứu biểu hiện peptit kháng nguyên từ protein vỏ của virut viêm não nhật bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN NGỌC GIANG NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG LUẬN ... tài: Nghiên cứu biểu peptit kháng nguyên từ protein vỏ virut viêm não Nhật Bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Bên cạnh đó, nghiên cứu protein vỏ virut viêm não Nhật Bản cho thấy đoạn 27 axit amin nằm protein vỏ virut viêm não Nhật Bản có khả tạo kháng thể chống lại virut Ngoài ra, nghiên cứu tiểu đơn...
 • 62
 • 253
 • 0

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG

NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN NGỌC GIANG NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG LUẬN ... tài: Nghiên cứu biểu peptit kháng nguyên từ protein vỏ virut viêm não Nhật Bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Bên cạnh đó, nghiên cứu protein vỏ virut viêm não Nhật Bản cho thấy đoạn 27 axit amin nằm protein vỏ virut viêm não Nhật Bản có khả tạo kháng thể chống lại virut Ngoài ra, nghiên cứu tiểu đơn...
 • 62
 • 169
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc ký
... nh sau: Trong m cỏ basa cú cha n 25 axit bộo ú axit bộo chim hm lng cao nht l axit oleic (37%), tip n l axit palmitic (28%), axit linoleic (14%), axit stearic (8%), axit myristic (5%), axit palmitoleic ... Trong du lc cú cha 13 axit bộo, nhiu nht l cỏc MUFA, 42%, ch yu l axit oleic, tip n l cỏc PUFA, 35%, ch yu l axit linoleic v cha ớt hn cỏc SFA, 22%, ch yu l axit palmitic Du lc cng cha nhiu axit ... thi cỏc axit bộo hn hp, quỏ trỡnh chuyn i DMTV thnh metyl este axit bộo (FAME) lm c s khoa hc tỏch v xỏc nh cỏc axit bộo mu DMTV Vit Nam T ú xõy dng phng phỏp tiờu chun xỏc nh hm lng cỏc axit bộo...
 • 27
 • 299
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " Phân tích di truyền của virut viêm não Nhật Bản chủng CTMP-7 " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... Nơi phân lập Nagasaki – Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nagasaki - Nhật Bản Nhật Bản Okinawa – Nhật Bản Okinawa – Nhật ... chuẩn để phân loại nhóm (Hillis Bull, 1993) Quan sát di truyền phần mềm Tree View (Page, 1996) Tất chủng virut sử dụng so sánh phân tích di truyền nghiên cứu thể bảng Bảng 2: Các chủng virut VNNB ... Nhật Bản 10 Kết phân tích trình tự nucleotid di truyền đoạn gen E (hình 2) chủng virut VNNB phân tích cho thấy CTMP-7 xếp vào genotype I Kết phù hợp với nghiên cứu nhiều tác giả đặc điểm di truyền...
 • 8
 • 191
 • 1

Báo cáo " SỰ LÂY TRUYỀN QUA NHAU VÀ TÍNH GÂY BỆNH CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTMP-7 TRÊN BÀO THAI CHUỘT " pdf

Báo cáo
... nhóm chuột bị gây nhiễm chủng Nakayama chủng CTMP-7 ý nghĩa thống kê (P=0,899) Thí nghiệm cho thấy virut viêm não Nhật Bản gây chết cho bào thai non cao so với thai có ngày tuổi già tính gây bệnh ... thuộc vào độc lực virut tuổi bào thai, lây truyền qua heo mang thai thai kỳ gây hậu rõ ràng (Shimizu et al., 1954) 3.1.3 Tỷ lệ thai chuột sơ sinh chết gây nhiễm virut VNNB cho chuột mang thai ... có lây nhiễm chủng virut VNNB cho bào thai mẹ bị nhiễm lúc mang thai dẫn đến chết thai chuột sơ sinh 3.1.2 Tỷ lệ thai chuột sơ sinh chết gây nhiễm virut VNNB cho chuột mang thai tuần thứ thai...
 • 7
 • 168
 • 0

BÁO CÁO " ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ CỦA CHUỘT BẠCH ĐỐI VỚI VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTM-P7 " potx

BÁO CÁO
... kết bảng cho thấy sau gây nhiễm virut VNNB chủng CTMP-7 tất chuột đáp ứng kháng thể (100%), hiệu giá kháng thể biến động khoảng 20-640 Bảng Tỷ lệ chuột đáp ứng kháng thể kháng virut VNNB chủng ... LUẬN thấy có đáp ứng kháng thể chuột gây nhiễm chủng virut, chuột đối chứng hoàn toàn âm tính Kết hiệu giá kháng thể trung bình chuột gây nhiễm chủng CTMP-7 Nakayama trình bày qua bảng 3.1 Kết ... tỷ lệ 25,0% (9/36), chuột đối chứng hoàn toàn khỏe mạnh Các chuột chết có triệu chứng bệnh tích đặc trưng bệnh viêm não Nhật Bản Điều giải thích chủng virut Nakayama chủng virut có độc lực cao...
 • 9
 • 175
 • 2

THÀNH PHẦN LOÀI MUỖI CULEX- MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MẬT ĐỘ MUỖI VÀ TỶ LỆ NHIỄM VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN HEO TẠI TP CẦN THƠ VÀ TỈNH BẠC LIÊU doc

THÀNH PHẦN LOÀI MUỖI CULEX- MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MẬT ĐỘ MUỖI VÀ TỶ LỆ NHIỄM VIRÚT VIÊM NÃO NHẬT BẢN TRÊN HEO TẠI TP CẦN THƠ VÀ TỈNH BẠC LIÊU doc
... Tương quan mật độ muỗi tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo 3.2.1 Tương quan MĐTB giống muỗi tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo Kết MĐTB giống muỗi tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo theo địa phương thể bảng Bảng 3: Mật ... 1992) loài muỗi loài mật số thấp thấp (bảng 4) điều giải thích MĐTB loài muỗi liên quan đến tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo (Bảng 5) Tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo (%) Tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo tương ... Nghiên cứu thực với mục đích xác định thành phần loài muỗi quan trọng mối tương quan mật độ muỗi tỷ lệ nhiễm virút VNNB heo thành phố Cần Thơ tỉnh Bạc Liêu VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 2.1 Phương tiện nghiên...
 • 9
 • 210
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG pptx

Luận văn: NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG pptx
... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN NGỌC GIANG NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN PEPTIT KHÁNG NGUYÊN TỪ PROTEIN VỎ CỦA VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN LÀM TIỀN ĐỀ ĐỂ SẢN XUẤT VĂCXIN DÙNG QUA ĐƯỜNG MIỆNG LUẬN ... tài: Nghiên cứu biểu peptit kháng nguyên từ protein vỏ virut viêm não Nhật Bản làm tiền đề để sản xuất văcxin dùng qua đường miệng ” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn ... Bên cạnh đó, nghiên cứu protein vỏ virut viêm não Nhật Bản cho thấy đoạn 27 axit amin nằm protein vỏ virut viêm não Nhật Bản có khả tạo kháng thể chống lại virut Ngoài ra, nghiên cứu tiểu đơn...
 • 62
 • 160
 • 0

khảo sát tình hình nhiễm virút viêm não nhật bản trên gia súc nhai lại

khảo sát tình hình nhiễm virút viêm não nhật bản trên gia súc nhai lại
... n hành th c hi học tập SÁT TÌNH HÌNH NHI M VIRÚT VIÊM NÃO NH T B N TRÊN GIA SÚC NHAI L I” v i m c ích: - Xác nh t l nhi m virút viêm não Nh t B n loài gia súc nhai l i như: trâu, bò, dê b ng ... 7000 ngư i b nh viêm não Kaneko g i viêm não B nh m phân bi t v i viêm não A (viêm nãoVon Economo) th i kỳ ó viêm não B có tên g i khác viêm não mùa hè (Futaki, 1924) hay viêm não Nh t B n (Takaki, ... hình c u trúc h t virút viêm não Nh t B n Hình 2.2 a dư phân b b nh viêm não Nh t B n Hình 2.3 Phác gi nh nh ng ng nhi m virút viêm não Nh t B n v d ch Hình 2.4 Mu i Culex...
 • 41
 • 120
 • 0

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam bằng kỹ thuật sắc

Nghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam bằng kỹ thuật sắc ký
... NHIÊN    VÕ THỊ VIỆT DUNG NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC AXIT BÉO TRONG MỘT SỐ LOẠI DẦU MỠ ĐỘNG, THỰC VẬT VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ Chuyên ngành: HÓA PHÂN TÍCH Mã số: 62 44 29 01 LUẬN ... thực đề tài: Nghiên cứu phương pháp xác định axit béo số loại dầu mỡ động, thực vật Việt Nam kỹ thuật sắc với đóng góp sau: - Đề tài áp dụng phương pháp quy hoạch hóa thực nghiệm - xây dựng ... trình xác định axit béo dầu mỡ động thực vật Kết nghiên cứu thu tối ưu nhiều so với nghiên cứu phân tích axit béo trước - Đề tài sử dụng kỹ thuật sắc đại: sắc khí ion hóa lửa (GC/FID) sắc ký...
 • 213
 • 335
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các triệu chứng của viêm não nhật bảnkhảo sát tình hình nhiễm virut viêm não nhật bản trên gia súc nhai lạinghiên cứu phương pháp xác định các axit béo trong một số loại dầu mỡ động thực vật việt nam bằng kỹ thuật sắc kývirut adn virut đậu mùa viêm gan b hecpet virut arn virut cúm virut sốt xuất huyết dengi virut viêm não nhật bảnvòng đời của virút viêm não nhật bản tiêm viêm não nhật bản cho bé ở đâunghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt namcác địa danh du lịch ở miền bắc việt namcác bãi biển đẹp ở miền bắc việt namcác địa điểm du lịch ở miền bắc việt namcác dân tộc thiểu số ở miền bắc việt namnghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền bắc việt nam bằng địa chấn dò sâu và từ tellua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chấtcác khu công nghiệp ở miền bắc việt namcác lễ hội ở miền bắc việt namvấn đề xây dựng nhân cách đạo đức sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay qua thực tế các trường đại học khối xã hội nhân văn ở miền bắc việt namHướng dẫn thiết kế vách lõi nhà cao tầngĐề tài Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý khách sạnĐề tài Khảo sát, thiết kế, cài đặt, quản lý hệ thống mạng công ty EETTại sao một trang web không được index trên Google?cau hoi so sanh tcdnKhóa luận Tìm hiểu và ứng dụng phần mềm Microsoft Exchange 2003 xây dựng Mail Server quản lý mail cho các doanh nghiệpNghiên cứu hoạt động marketing mixHướng dẫn tính toán tải trọng gió theo tiêu chuẩn Mỹ (ASCE 7)Xây dựng nhà ở theo phong thủy địa lý Bùi Nguyên Hồngwhat are animals doingwhat are they doingwhat is she doingENGLISH 3 VNEN HKI 20162017where are you fromJD HRExecutive diaoc196would raherapollo moon landingapple companybase and strong adjectiveshome and homesickness
Đăng ký
Đăng nhập