NUÔI cá lóc TRONG bể lót bạt

Nuôi lóc trong bể lót bạc tại tỉnh Hậu Giang.pdf

Nuôi cá lóc trong bể lót bạc tại tỉnh Hậu Giang.pdf
... Nuôi lóc bể lót bạt mật độ 100 80 con/m2 mang lại hiệu cao suất thu nhập Mô hình thích hợp cho hộ nghèo Từ khóa: lóc, bể lót bạt, mật độ cao, diện tích nuôi nhỏ GIỚI THIỆU lóc loài ... tính dựa số lượng thể lúc thu hoạch so với số lượng thể thả nuôi ban đầu Năng suất nuôi (kg/m2) tổng khối lượng thu hoạch bể nuôi 2.5 Hiệu tài mô hình nuôi lóc bể lót bạt Tổng chi ... hình nuôi lóc bể lót bạt Trong tổng chi phí đầu tư để nuôi lóc bể lót bạt chi phí thức ăn cao nhất, chiếm 56–73% Vì thế, để giảm chi phí thức ăn nông hộ tận dụng lao động nhàn rỗi để bắt cá...
 • 10
 • 2,250
 • 30

Tài liệu Kỹ thuật nuôi lóc trong bể docx

Tài liệu Kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể docx
... bể: Quy cách bể: Làm khung hình chữ nhật bể nuôi tốt từ 15m2 trở lên, bể nhỏ quá, nhiệt độ nước dễ biến động, dễ bệnh sản lượng - Tùy theo khổ mủ có bán thị trường ta tính trước thiết kế bể ... cho bên trong, bên chừa li lớn ốp sát vào đóng nẹp cho phẳng để sau dễ vệ sinh bể Đáy đổ lớp cát cho phẳng, lót lớp đệm bao cũ lớp cát bảo vệ mủ khỏi thủng cát có vật cứng Phần đáy bể kỹ thuật ... phản ứng để xử lý kịp thời, nhắm chừng không đúng, bị mệt vận chuyển xa Sau tắm đưa vào bể nuôi, ngày sau cho ăn nhập giống sớm chiều tối cho ăn Cho ăn chăm sóc Thức ăn tạp,...
 • 5
 • 672
 • 5

Kỹ thuật nuôi lóc trong bể potx

Kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể potx
... bể: Quy cách bể: Làm khung hình chữ nhật bể nuôi tốt từ 15m2 trở lên, bể nhỏ quá, nhiệt độ nước dễ biến động, dễ bệnh sản lượng - Tùy theo khổ mủ có bán thị trường ta tính trước thiết kế bể ... cho bên trong, bên chừa li lớn ốp sát vào đóng nẹp cho phẳng để sau dễ vệ sinh bể Đáy đổ lớp cát cho phẳng, lót lớp đệm bao cũ lớp cát bảo vệ mủ khỏi thủng cát có vật cứng Phần đáy bể kỹ thuật ... phản ứng để xử lý kịp thời, nhắm chừng không đúng, bị mệt vận chuyển xa Sau tắm đưa vào bể nuôi, ngày sau cho ăn nhập giống sớm chiều tối cho ăn Cho ăn chăm sóc Thức ăn tạp,...
 • 5
 • 393
 • 2

Kỹ thuật nuôi lóc trong bể docx

Kỹ thuật nuôi cá lóc trong bể docx
... tình trạng không đồng cỡ ăn lẫn lớn rượt táp nhỏ làm sây sát Đây nguyên nhân gây bệnh cho Cá có quan hô hấp phụ nên nuôi với mật độ dầy sống cạn vài giữ da ẩm ướt, lóc giống ... hở có kích cỡ lớn, tăng trọng nhanh đực Để khắc phục tình trạng bắt lẫn nhầm đực nhiều, bắt bầy ngày tuổi ương, sau lượt bỏ đực lóc có tốc độ lớn tương đối nhanh, nuôi từ ... mực nước nuôi đảm bảo: 1,2m Các phương tiện hỗ trợ: Nuôi lóc bể lót bạt tận dụng diện tích nhỏ nuôi với mật độ cao nên cần phải trao đổi nước thường xuyên để cung cấp Oxy đầy đủ phát...
 • 11
 • 187
 • 0

Tài liệu NUÔI LÓC (Channa sp.) TRONG BỂ LÓT BẠT TẠI TỈNH HẬU GIANG pdf

Tài liệu NUÔI CÁ LÓC (Channa sp.) TRONG BỂ LÓT BẠT TẠI TỈNH HẬU GIANG pdf
... Nuôi lóc bể lót bạt mật độ 100 80 con/m2 mang lại hiệu cao suất thu nhập Mô hình thích hợp cho hộ nghèo Từ khóa: lóc, bể lót bạt, mật độ cao, diện tích nuôi nhỏ GIỚI THIỆU lóc loài ... tính dựa số lượng thể lúc thu hoạch so với số lượng thể thả nuôi ban đầu Năng suất nuôi (kg/m2) tổng khối lượng thu hoạch bể nuôi 2.5 Hiệu tài mô hình nuôi lóc bể lót bạt Tổng chi phí, ... (2009) (là 236,5±176,6 con/m3) nên suất đạt thấp 3.3 Hiệu tài mô hình nuôi lóc bể lót bạt Trong tổng chi phí đầu tư để nuôi lóc bể lót bạt chi phí thức ăn cao nhất, chiếm 56–73% Vì thế, để...
 • 10
 • 339
 • 5

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG NUÔI LÓC (CHANNA STRIATA) THƯƠNG PHẨM TRONG BỂ LÓT BẠT pdf

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ LÊN TĂNG TRƯỞNG, TỶ LỆ SỐNG VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA MÔ HÌNH ƯƠNG NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) THƯƠNG PHẨM TRONG BỂ LÓT BẠT pdf
... suất nuôi (kg/m2) tổng khối lượng thu hoạch bể nuôi Thí nghiệm 2: Nuôi lóc thương phẩm mật độ khác loại thức ăn công nghiệp bể lót bạt Hiệu tài hình nuôi lóc thương phẩm mật độ thức ... trưởng, tỷ lệ sống hiệu tài hình ương, nuôi lóc (Channa striata) thương phẩm bể lót bạt" thực GIỚI THIỆU Bên cạnh loài nuôi truyền thống tra, basa, rô đồng … lóc (Channa striata ... tìm mật độ ương nuôi thích hợp trình sản xuất hay hàm lượng đạm thích hợp để nuôi thức ăn công nghiệp (TĂCN) nhằm đem lại hiệu cao có Vì thế, đề tài "Ảnh hưởng mật độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống...
 • 8
 • 273
 • 0

Nuôi lóc thương phẩm trong bể lót bạt có hệ thống lọc nước tuần hoàn docx

Nuôi cá lóc thương phẩm trong bể lót bạt có hệ thống lọc nước tuần hoàn docx
... thiết kế bể nuôi hệ thống lọc nước tuần hoàn đơn giản gồm bể nuôi diện tích 15m2 với quy cách bể (2,5m x 6m x 1,2m) bể lọc tuần hoàn với diện tích bể lọc bể lọc 1/3 diện tích bể nuôi Cách thiết ... nghiệp hệ thống lọc nước tuần hoàn, 04 mô hình sử dụng thức ăn công nghiệp hệ thống lọc nước tuần hoàn 10 mô hình sử dụng thức ăn tự chế Đối với mô hình sử dụng hệ thống lọc nước tuần hoàn ... lấy nước từ bể lọc thứ hai sang bể nuôi cần phải đặt máy bơm chìm đáy bể để bơm nước vào bể nuôi quy trình diễn liên tục Chi phí đầu tư cho bể lọc không cao, bể nuôi cần thiết kế thêm bể lọc...
 • 4
 • 421
 • 6

điều tra hiện trạng và thực nghiệm nuôi lóc (channa striata block, 1793) trong bề lót bạt ở tỉnh bạc liêu

điều tra hiện trạng và thực nghiệm nuôi cá lóc (channa striata block, 1793) trong bề lót bạt ở tỉnh bạc liêu
... KHOA THUỶ SẢN ́ PHAN TRỌNG HIÊU ĐIỀU TRA HIỆN TRA NG VÀ THƢ̣C NGHIỆM NUÔI CÁ ́ LÓC (Channa striata Block, 1793) TRONG BỂ LOT BA ̣T TỈNH BẠC LIÊU CÁN BỘ HƢỚNG DẪN PGS.TS DƢƠNG NHỰT LONG ... trí thực nghiệm nuôi lóc xã Ninh Quới , huyên Hồ ng Dân, tỉnh ̣ Bạc Liêu Thời gian nghiên cứu đề tài: Tháng 06 năm 2011 đến tháng11 năm 2011 Hệ thống thực nghiệm: Bể bố trí bể nuôi ... Liêu sở điề u tra hiê ̣n tra ̣ng nuôi ở mô ̣t số hô ̣ dân và phát triển mô hình nuôi thực nghiệm ở xã Ninh Quới , huyê ̣n Hồ ng Dân, tỉnh Bạc Liêu, đề tài “Điề u tra hiê ̣n tra...
 • 47
 • 58
 • 0

một số yếu tố môi trường nước và hiệu quảcủa mô hình nuôi lóc (channa striata) trong bể lót bạt ở tỉnh bạc liêu

một số yếu tố môi trường nước và hiệu quảcủa mô hình nuôi cá lóc (channa striata) trong bể lót bạt ở tỉnh bạc liêu
... chế tác động yếu tố môi trường Xuất phát từ nhu cầu hiệu hình mang lại nên đề tài Một số yếu tố môi trường nước hiệu hình nuôi lóc (Channa striata) bể lót bạt tỉnh Bạc Liêu thực 1.2.Mục ... dõi yếu tố môi trường bể nuôi đánh giá hiệu hình nuôi lóc bể lót bạt mang lại, nhằm phát triển hình nuôi 1.3 Nội dung đề tài - Theo dõi số yếu tố thủy lý hóa, môi trường nước bể nuôi ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN LÊ HOÀNG TÚ MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (CHANNA STRIATA) TRONG BỂ LÓT BẠT TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP...
 • 43
 • 64
 • 0

so sánh mô hình nuôi lóc (channa striata) trong bể lót bạttrong vèo ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang

so sánh mô hình nuôi cá lóc (channa striata) trong bể lót bạt và trong vèo ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang
... So sánh hình nuôi Lóc bể lót bạt huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang thực 1.2 Mục tiêu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế lợi nhuận hai hình nuôi lóc qua đề xuất phát triển hình nuôi Lóc, ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN THANG THANH HÙNG MSSV: LT10098 MSL:TS1013L1 SO SÁNH MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC (Channa striata) TRONG BỂ LÓT BẠT VÀ TRONG VÈO HUYỆN VỊ THỦY TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT ... (A) nuôi Lóc thương phẩm đặt ao thực 03 03 hộ huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang Thực nghiệm (B) nuôi Lóc thương phẩm bể lót bạt thực 03 bể 03 hộ huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang Hai thực nghiệm nuôi...
 • 39
 • 150
 • 0

thực nghiệm nuôi lóc ( channa sp) trong bể lót bạt ở xã ninh quới –huyện hồng dân tỉnh bạc liêu

thực nghiệm nuôi cá lóc ( channa sp) trong bể lót bạt ở xã ninh quới –huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
... Huyện Hồng Dân- Tỉnh Bạc Liêu Ấp Ninh Điền – Ninh Qưới – Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu Ấp Ngọn – Ninh Qưới – Huyện Hồng Dân Tỉnh Bạc Liêu 3.2 Vật liệu nghiên cứu - Đối tượng: Lóc (Channa ... nhập Thực nghiệm nuôi lóc bể lót bạt thực Ninh Qưới huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu thả với mật độ 100 con/m2, bố trí bể có kích thước 15 m2 lóc nuôi cho ăn tạp biển hay tạp nước ... SẢN NGUYỄN VĂN NHÃ THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ LÓC ( Channa sp ) TRONG BỂ LÓT BẠT NINH QUỚI – HUYỆN HỒNG DÂN TỈNH BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS:...
 • 35
 • 97
 • 0

thực nghiệm nuôi lóc ( channa sp.) trong bể lót bạt ở long xuyên và thoại sơn tỉnh an giang

thực nghiệm nuôi cá lóc ( channa sp.) trong bể lót bạt ở long xuyên và thoại sơn tỉnh an giang
... MINH HIỂN THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ LÓC ( Channa sp.) TRONG BỂ LÓT BẠT LONG XUYÊN VÀ THOẠI SƠN TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ts.LAM MỸ LAN Ths.NGUYỄN ... điều kiện chia kinh nghiệm cho Tôi trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! i TÓM TẮT Thực nghiệm nuôi lóc (Channa sp.) bể lót bạt Long Xuyên Thoại Sơn, tỉnh An Giang thực nhằm tận dụng nguồn ... sống) bể Trong đó, bố trí bể Long Xuyên bể Thoại Sơn + Nghiệm thức III: Sử dụng thức ăn tươi sống bể Trong đó, bố trí bể Long Xuyên bể Thoại Sơn Thiết kế bể lót bạt có diện tích 15 m2 /bể (3 m...
 • 45
 • 96
 • 0

thực nghiệm nuôi lóc (channa sp) trong bể lót bạt ở huyện tri tôn và tịnh biên tỉnh an giang

thực nghiệm nuôi cá lóc (channa sp) trong bể lót bạt ở huyện tri tôn và tịnh biên tỉnh an giang
... M NUÔI CÁ LÓC (Channa sp) TRONG B LÓT B T HUY N TRI TÔN VÀ T NH BIÊN T NH AN GIANG LU N VĂN T T NGHI P Đ I H C NGÀNH NUÔI TR NG TH Y S N CÁN B HƯ NG D N PGS.Ts DƯƠNG NH T LONG Ths NGUY N THANH ... T BI T, CÁ LÓC NUÔI TRONG B LÓT B T 17 4.3 T L S NG, NĂNG SU T VÀ H S TIÊU T N TH C ĂN CÁ LÓC NUÔI TRONG B LÓT B C 19 4.4 HI U QU KINH T MÔ HÌNH NUÔI CÁ LÓC TRONG B LÓT B T ... Thu ho ch Lóc nuôi 21 DANH SÁCH B NG Trang B ng 3.1: B trí th Lóc b lót b t thu c nông h t i Tri Tôn T nh Biên t nh An Giang 11 B ng 4.1: Kh i lư ng trung bình c a Lóc (g/con)...
 • 58
 • 93
 • 0

thực nghiệm nuôi lóc (channa striata) bằng thức ăn viên công nghiệp trong bể lót bạt ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long

thực nghiệm nuôi cá lóc (channa striata) bằng thức ăn viên công nghiệp trong bể lót bạt ở huyện bình tân, tỉnh vĩnh long
... MSSV:LT11856 THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ LÓC (Channa striata ) BẰNG THỨC ĂN VIÊN CÔNG NGHIỆP TRONG BỂ LÓT BẠT HUYỆN BÌNH TÂN, TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG ... bạt thức ăn công nghiệp huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long thực 1.2 Mục tiêu đề tài Khảo sát thực trạng nuôi lóc huyện Bình Tân, Vĩnh Long, theo dõi tốc độ tăng trưởng, tỉ lệ sống suất lóc nuôi ... nuôi bể lót bạt thức ăn viên công nghiệp Qua đánh giá hiệu kinh tế mô hình nuôi làm sở cho việc phát triển mô hình nuôi tỉnh Vĩnh Long 1.3 Nội dung thực - Khảo sát thực trạng nuôi lóc Huyện Bình...
 • 65
 • 167
 • 0

thực nghiệm nuôi lóc (channa striata) trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp ở tỉnh an giang

thực nghiệm nuôi cá lóc (channa striata) trong bể lót bạt bằng thức ăn công nghiệp ở tỉnh an giang
... SẢN PHẠM TUẤN THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ LÓC (Channa striata) TRONG BỂ LÓT BẠT BẰNG THỨC ĂN CÔNG NGHIỆP TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Cán hướng dẫn Ts Lam Mỹ Lan 2012 LỜI ... striata) bể lót bạt thức ăn công nghiệp tỉnh An Giang thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đánh giá tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ sống, suất hiệu lóc nuôi bể lót bạt thức ăn công nghiệp làm sở để phát ... viên giúp đỡ hoàn thành báo cáo Xin chân thành cảm ơn Tác giả TÓM TẮT Đề tài Thực nghiệm nuôi lóc (Channa striata) bể lót bạt thức ăn công nghiệp tỉnh An Giang thực từ tháng 12/2011 đến tháng...
 • 44
 • 100
 • 1

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập