ANH 9 THI DIEM SACH BAI TAP UNIT 1 2 3 TEST YOURSELF 1

Bài tập UNIT 1 2 3 tiếng anh 10

Bài tập UNIT 1 2 3 tiếng anh 10
... the barking 10 / She can catch the Frisbee 11 / She is going to have babies on December 14 12 / When she catches the Frisbee she does flips and some front flips 13 / She is my favorite dog 14 / I can’t ... founded 10 / A relationship B friendship C governorship D scholarship 11 / A after B before C while D when 12 / A movement B motion C action D refreshment 13 / A like B such as C such D as 14 / A schools ... for D to 10 / A while B although C because D where 11 / A provided B brought C offered D gave 12 / A together B one another C another D other 13 / A police B authorities C people D peoples 14 / A first...
 • 23
 • 458
 • 0

bai tap unit 1-2 lop 9

bai tap unit 1-2 lop 9
... primary school 8.I’d love to go .climbing Liz/ wish/ she/ be going/ Ha Noi/ parents/ next Sunday 9. Did you have a good ? lot/ new styles/ clothes/ design/ his shop/ every Sunday 10.On that farm...
 • 5
 • 512
 • 7

BAI TAP UNIT 1,2 AH 9

BAI TAP UNIT 1,2 AH 9
... played 91 Mark Twain is a famous _ A American writer B American playwright C English writer D English playwright 92 He used _ next to me in class A to sit B sit C to sitting D to sat 93 Are ... did invented 96 I like your car How long _ it? A have you had B did you have C you have had D you have 97 He couldn't stand _ for her so long A to wait B waiting C wait D waited 98 It's not ... A went B goes C has gone D is going 94 While I was swimming yesterday afternoon, someone else _ my clothes A stealed B was stealing C was stolen D stole 95 Who _ the bicycle? A invents B...
 • 6
 • 284
 • 1

ôn tập unit 1-2-3 hay và chất lượng tiếng anh lớp 10

ôn tập unit 1-2-3 hay và chất lượng tiếng anh lớp 10
... When the teacher came, we -(start) our lessonA startedB startsC was startingD had started trang2 10 Marie Curie was the first woman at the Sorbonne.A chemistB teacherC professor D tutor Câu ... “……………”A A cup of coffee, please.B I want a comic book C No, I don’t like cake D I love to go camping 10. “…………do you get up every day?” – “Exactly at 6.00 am”A Who B WhatC What time D How 11.He advises ... They were hungry, so he suggested …………………… (have) dinner early Viết đoạn văn lai lịch người dựa vào gợi ý sau: (1.5 điểm) Name: Mr Ba Date of birth: 09/09/1969 Place of birth: Ho Chi Minh city...
 • 11
 • 619
 • 0

BT TN on tap Unit 1,2,3

BT TN on tap Unit 1,2,3
... 29 A question 30 A glass 31 A what B past B debate B bowl B which C through C talk C cone C how D over D chat D spoon D whether Reading In the United States, friendship can be close, constant, ... you C So I B You are the same.D Will you? Transformation 24 Smoking is permitted if all agree A You may smoke only if everyone agrees B Everyone has agreed not to smoke C Go outside if you want ... person to one’s home than to go to a public place, except in purely business relationship So, if your host or hostess brings you home, not feel that you are being shown inferior treatment Don’t...
 • 4
 • 278
 • 3

Các dạng bài tập toán 1,2,3

Các dạng bài tập toán 1,2,3
... sẵn, HS viết Kquả - Đặt tính tính - Dạng củng cố kỹ tính, mối quan hệ phép cộng phép trừ ( + 1= …) - Tính biểu thức Lớp 2: dạng lặp lại cao có thêm dạng - Dạng 5( Tính tổng, tính hiệu) Số hạng ... Hiệu 8 - Dạng 6: Tìm số bị trừ, số trừ ; số hạng chưa biết Lớp 3: Dạy kỹ thuật cộng, trừ có nhớ - Tính nhanh biểu thức; tính giá trị biểu thức Dạng 3: Các yếu tố hình học Lớp 1: HS làm quen dạng ... HS làm quen dạng hình -Nhận dạng hình riêng lẻ Thông qua hoạt động tô màu - Nhận dạng hình hình phức tạp.( hình vuông to có hình vuông nhỏ' - Vẽ hình đơn giản -Nhận dạng trí tưởng tượng ( ghép...
 • 3
 • 79
 • 0

Lý thuyết và bài tập chương 1,2,3 lớp 11

Lý thuyết và bài tập chương 1,2,3 lớp 11
... lần D Tăng lên giảm tuỳ thuộc vào lớp điện môi 1.85 Một tụ điện phẳng có điện dung C, mắc vào nguồn điện, sau ngắt khỏi nguồn điện Người ta nhúng hoàn toàn tụ điện vào chất điện môi có số điện ... yếu dòng lỗ trống Lớp tiếp xúc hai loại bán dẫn p n (lớp tiếp xúc p – n) có tính dẫn điện chủ yếu theo chiều định từ p sang n II CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP Dòng điện kim loại 3.1 Khi nhiệt độ dây kim loại ... ngược vào lớp tiếp xác p-n điện trường có tác dụng tăng cường khuếch tán hạt D Dòng điện thuận qua lớp tiếp xúc p - n dòng khuếch tán hạt Linh kiện bán dẫn 3.60 Điôt bán dẫn có cấu tạo gồm: A lớp...
 • 24
 • 176
 • 0

sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 2

sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 2
... CHÍ NGHĨA - NGUYỄN THỤY PHƯƠNG LAN - vũ MAI TRANG Với cộng tác DAVID KAYE Sách thí điểm NHÀ XUÁT BẢN GI Ao DỤC VIỆT NAM TẬP ĐOÀN XUẨT BẢN GlAO DỤC PEARSON RECIPES AND EATING HABITS A PHONETICS ... together during their meals 10 His mother only uses unusual ingredients when cooking I I TIENGANH9/2SBT- T2 Unit 7/ Recipes and Eating Habits Make sentences using the words and phrases below to help ... Cameron Highlands 12. 30 am Stop for a break at Yong Peng, Malaysia 09. 30 am Reach the Cameron Highlands Hotel (Relax for the rest of the day.) 07.30 am 08.30 am 09. 00 am 10.30 am 12. 00 pm 01.00 pm...
 • 134
 • 1,619
 • 18

sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 1

sách bài tập tiếng anh 9 thí điểm tập 1
... answer questions about it City: Ho Chi Minh City Location: south Viet Nam Founded :1 698 Population: million (2 014 ) Main features: - Notre-Dame Cathedral - War Remnants Museum - Cu Chi Tunnels - ... Viet Nam I think there is no _I • This city is the same as it was in the 19 9 0s This city hasn't I _• He found the visit to the gallery quite depressing ... another traffic jam A B CD 10 .1 am tired of being told ail the time what to do, and when doing it A B c D Use one of the expressions (A-H) to respond to the statements (1- 8) Then prcJUl Ml( conversations...
 • 102
 • 2,270
 • 23

Sách giáo viên Tiếng Anh 9 thí điểm Tập 1

Sách giáo viên Tiếng Anh 9 thí điểm Tập 1
... games and quizzes Lunch: 11 .30 Afternoon: go to a traditional (8) _ at 1. 30; (9) their own paintings Nick: prepare games Thanh: prepare (7) _ Time to come back (10 ) Mai: ... the first of the four language skills that receives special attention in Tiếng Anh - The reading activities in Tiếng Anh aim to help students develop sub-skills such as skimming for gist and ... and T give feedback Vote for the best plan Unit 1/ Local Environment 11 T SKILLS B Reading A conical hat may look simple, but artisans have to follow 15 stages, from going to the forest to collect...
 • 148
 • 7,256
 • 29

Sách giáo viên Tiếng Anh 9 thí điểm Tập 2

Sách giáo viên Tiếng Anh 9 thí điểm Tập 2
... 83.7 United States 74.8 Spain 65.0 China 55.6 Italy 48.6 Turkey 39. 8 Germany 33.0 United Kingdom 32. 6 Russia 29 . 8 10 Mexico 29 . 1 Some things to or see there Go up the Eiffel Tower, visit the ... Morning America’ in May 20 15 Located in Quang Binh Province, Son Doong Cave was discovered by a local man named Ho Khanh in 199 1, and became known internationally in 20 09 thanks to British cavers, ... the first of the four language skills that receives special attention in Tiếng Anh - The reading activities in Tiếng Anh aim to help students develop sub-skills such as skimming for gist and...
 • 160
 • 2,294
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập tiếng anh 7 unit 9 b3 trong sách bài tậpbai tap unit 1 tieng anh lop 9bai tap unit 1 2 tieng anh 9bai tap unit 1 anh van 9bai tap unit 1 tieng anh 9bai tap unit 1 anh 9giai bai tap unit 1 tieng anh 9sách tiếng anh 9 thí điểmbài tập unit 1 tiếng anh 10bài tập unit 1 tiếng anh 7bài tập unit 1 lớp 9bài tập unit 1 môn tiếng anh 11 cơ bảnbài tập unit 1 lớp 9 có đáp ánbai tap unit 1 anh 7bài tập unit 1 tiếng anh lớp 10 nâng caotruyền dữ liệu số qua hệ thống phát thanh fm tương tự sử dụng công nghệ rdsKỹ thuật phân tập anten Antenna DiversityĐo lường các yếu tố tác động đến sự thoả mãn công việc của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại huyện bắc tân uyên, tỉnh bình dươngSự tác động của ERP đến kế toán quản trị tại các doanh nghiệp tại việt namĐo lường khả năng sai lệch số liệu báo cáo tài chính của các công ty niêm yết việt nam bằng định luật benfordCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm nhãn hiệu riêng của siêu thị bán lẻ tại thành phố biên hòaCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhĐồ án thiết kế mạng LAN cho một công ty vừa và nhỏ tài liệu, ebook, giáo trìnhNghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLCPhương pháp quy nạp và phương pháp phản chứng với các bài toán phổ thôngTổng hợp poly (hydroxamic axit) trên cơ sở acrylamit và dẫn xuấtPreserve the Harvest - ApricotsỨng dụng bộ điều khiển PID mờ cho hệ thống điều tốc nhà máy thủy điện srêpok 4Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon, hóa học 11 trung học phổ thôngCác tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong luật hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn tỉnh thái nguyên)Kháng nghị theo thủ tục tái phẩm trong luật tố tụng hình sự việt namQuyền và nghĩa vụ pháp lý của người bị buộc tội trong luật tố tụng hình sự việt nam (trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố hà nội)Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào Khu công nghiệp Thụy VânPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng cục dự trữ nhà nước.Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu chiến lược cấp nước sạch vùng nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 - 2020 .
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập