Tổng hợp đề thi thử đại học năm 2016 trong cả nước

Tổng hợp đề thi thử đại học chuyên nguyên huệ năm 2013

Tổng hợp đề thi thử đại học chuyên nguyên huệ năm 2013
... Mục lục Đề thi Đề số 1: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần – 2013 Đề số 2: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần – 2013 Đề số 3: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà ... lần – 2013 15 Lovebook.vn vinh dự đơn vị phân phối sách thủ khoa GSTT GROUP biên soạn 22 Đáp án 22 Đề thi Đề số 1: Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội lần – 2013 I ... 59,46% B 42,3% C 68,75% D 26,83% Câu 14: Một hỗn hợp gồm Al2(SO4)3 K2SO4, số nguyên tử oxi chiếm 20/31 tổng số nguyên tử có hỗn hợp Hoà tan hỗn hợp v{o nửớc cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dử,...
 • 23
 • 366
 • 21

Tổng hợp Đề thi thử Đại học khối C môn Sử năm 2014

Tổng hợp Đề thi thử Đại học khối C môn Sử năm 2014
... ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI H C MÔN SỬ 2013 C u Ý Nội dung Từ kiến th c lịch sử kháng chiến chống th c dân Pháp xâm lư c (1946 – 1954), hãy: + Trình bày bối c nh lịch sử đời Lời kêu gọi toàn qu c kháng chiến ... bu c cho thí sinh h c Ban KHXH: 5.0 Trình bày tóm tắt giai đoạn phát triển chủ yếu kháng chiến chống th c dân Pháp xâm lư c từ năm 1946 đến năm 1954 Đây c u tổng hợp giai đoạn phát triển kháng chiến ... địch, so sánh l c lượng địch – ta bắt đầu c thay đổi c lợi cho ta (0.25 điểm) c Từ sau chiến dịch Việt B c thu – đông 1947 đến trư c chiến Đông – Xuân 1953-1954 - Từ sau chiến dịch Việt Bắc...
 • 7
 • 277
 • 1

Tổng hợp đề thi thử đại học môn vật lý các trường THPT chuyên năm 2015 (có đáp án và lời giải chi tiết)

Tổng hợp đề thi thử đại học môn vật lý các trường THPT chuyên năm 2015 (có đáp án và lời giải chi tiết)
... ID câu 13 SỞ GDĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 134 Họ, tên thí sinh: ... Câu 42: Cảm kháng => => Đáp án D >> Để xem lời giải chi tiết câu, truy cập trang http://tuyensinh247.com/ nhập mã ID câu 12 Câu 43: => => Đáp án A Câu 44: => Đáp án B Câu 45: => Đáp án B Câu 46: ... Đáp án D Câu 29: => Đáp án A Câu 30: => Đáp án B Câu 31: Mạch điện xoay chều gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với R => Hệ số công suất: cos = 0,6 => Đáp án A Câu 32: => Đáp án D Câu 33: Câu 34: => Đáp...
 • 27
 • 850
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học khối C môn địa lý năm 2013 (Phần 3)

Tổng hợp đề thi thử đại học khối C môn địa lý năm 2013 (Phần 3)
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ THI THỬ ĐẠI H C LẦN NĂM H C 2012- 2013 Môn : ĐỊA LÍ ; Khối C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề C u I ( 2,0 điểm) Phân tích kh c khí hậu phần ... nư c ta năm 1995 năm 2008 (Đơn vị: tỉ đồng) Thành phần kinh tế Năm 1995 Năm 2008 Tổng số 228892 1485038 Kinh tế Nhà nư c 91977 527732 Kinh tế Nhà nư c 122487 683654 Kinh tế c vốn đầu tư nư c ... thích hợp thể quy mô, c u GDP theo thành phần kinh tế nư c ta năm 1995 năm 2008 Từ biểu đồ vẽ, rút nhận xét giải thích C u IV ( 2,0 điểm) Phân tích khó khăn hoạt động đánh bắt thủy sản nư c ta...
 • 3
 • 108
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 9)

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 9)
... http://diendan.shpt.info Trang - Mã đề < /b> thi < /b> 132 Thi < /b> thu 2013- THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ CÂU CÂU M132 M132 31 A D 32 B D 33 A D 34 A B 35 D C 36 D D 37 B B 38 D A 39 B B 10 40 C B 11 41 A D 12 42 C A 13 43 ... 16 46 D C 17 47 B A 18 48 B C 19 49 D A 20 50 B D 21 51 C B 22 52 C B 23 C 53 A 24 54 B C 25 55 C A 26 56 D A 27 57 A D 28 58 C D 29 59 B C 30 60 D D Download ebook, tài liệu, đề < /b> thi,< /b> giảng : http://diendan.shpt.info ... 1,72g B 0,86g C 1,03g D 0g Câu 55: Đề hiđro hoá etylbenzen thu stiren với hiệu suất 60% Đề hiđro hoá butan thu butađien với hiệu suất 45% Trùng hợp < /b> butađien stiren thu sản phẩm X (tỉ lệ mắt xích butađien...
 • 13
 • 144
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, A1 môn vật lý năm 2013 (Phần 6)

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, A1 môn vật lý năm 2013 (Phần 6)
... tử ngoại www.elearn24h.com Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 30: Khi tổng hợp hai dao động điều hoà phương tần số có biên độ thành phần a 2a dao động tổng hợp có biên độ 3a Hai dao động thành phần ... khoảng 5λ / A P li độ cực đại dương, Q có vận tốc cực đại dương B P có vận tốc cực đại dương, Q li độ cực đại dương C li độ dao động P Q luôn độ lớn ngược dấu D P cực đại, Q có động cực tiểu www.elearn24h.com ... D / 10 Câu 50: Với vật dao động điều hòa A véc tơ vận tốc gia tốc chiều vật từ biên âm vị trí cân B tốc độ vật lớn li độ lớn C giá trị gia tốc vật nhỏ tốc độ lớn D gia tốc vật sớm pha li độ π...
 • 4
 • 126
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 6)

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 6)
... : Be, Ba, Ca, Sr , Mg chọn trật tự xếp theo chiều điện tích hạt nhân giảm dần A Be, Mg, Ba, Ca, Sr B Be, Mg, Ca, Sr, Ba C Be, Ca, Mg, Sr, Ba D.Be, Mg, Ca, Ba, Sr Câu 36 Nung m gam hỗn hợp < /b> b t ... : Be, Ba, Ca, Sr , Mg chọn trật tự xếp theo chiều điện tích hạt nhân giảm dần A Be, Mg, Ba, Ca, Sr B Be, Mg, Ca, Sr, Ba C Be, Ca, Mg, Sr, Ba D.Be, Mg, Ca, Ba, Sr Câu 36 Nung m gam hỗn hợp < /b> b t ... 28 B 29 B 30 C 31 B 32 D 33 A 34 C 35 A 36 C 37 C 38 B 39 D 40 D 41 A 42 B 43 D 44 B 45 A 46 C 47 D 48 C 49 B 50 D Trang 5/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 301 ĐỀ THI < /b> THỬ ĐẠI HỌC LẦN NĂM HỌC 2009 – 2010 MƠN HĨA HỌC...
 • 86
 • 152
 • 0

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 5)

Tổng hợp đề thi thử đại học khối A, B môn hóa học năm 2013 (Phần 5)
... trái qua phải) chất là: A D, A, < /b> C, B B C, D, A, < /b> B C A, < /b> C, D, B D D, A, < /b> C, B Câu 31 Hai este A, < /b> B dẫn xuất benzen có công thức phân tử C9H8O2 A B ñều cộng hợp < /b> với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 A tác ... lượng cao Hóa Học < /b> – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học < /b> cho ñối tượng Mã ñề thi:< /b> 006 ðỀ THI < /b> ðẠI HỌC Môn thi:< /b> Hoá học < /b> - Không Phân ban Mã ñề: 006 Thời gian làm b i: 90 phút ... lượng cao Hóa Học < /b> – ðHSP E-mail: thanh.lepham@gmail.com Nhận gia sư môn Hóa Học < /b> cho ñối tượng Mã ñề thi:< /b> 006 ðỀ THI < /b> ðẠI HỌC Môn thi:< /b> Hoá học < /b> - Không Phân ban Mã ñề: 006 Thời gian làm b i: 90 phút...
 • 41
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp đề thi thử đại học môn hóa năm 2015tong hop de thi thu dai hoc mon hoa nam 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn hóa học 2012tổng hợp đề thi thử đại học 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn sinh 2013tổng hợp đề thi thử đại học môn toán 2014tổng hợp đề thi thử đại học môn văn 2013tổng hợp đề thi thử đại học môn lý 2013tổng hợp đề thi thử đại học hóa 2013tổng hợp đề thi thử đại học 2013 môn hóatổng hợp đề thi thử đại học 2013tổng hợp đề thi thử đại học 2013 môn toántổng hợp đề thi thử đại học 2012 môn hóatổng hợp đề thi thử đại học môn sinh 2012tong hop de thi thu dai hoc mon hoa 2013 pham duy hien pdfPhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngBài tập chứng minh bất đẳng thức lớp 10Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đảng lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống tổ chức Đảng ở Bắc Kỳ trong thời kỳ 1930 -1945Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Nghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngĐề tài Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Mối quan hệ giữa phạm vi bảo hiểm tiền gửi, cơ cấu sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt NamĐề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 4Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 6Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 14Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 15