Tổng hợp 4 chuyên đề khó trong đề thi đại học

Tổng hợp công thức sinh quan trọng luyện thi đại học

Tổng hợp công thức sinh quan trọng luyện thi đại học
... tớch Xỏc sut sinh trai hoc gỏi u = 1/2 Xỏc sut sinh bỡnh thng = 3/4 Xỏc sut sinh bnh bch tng = 1/4 Nh vy theo qui tc nhõn: Xỏc sut sinh trai bỡnh thng = (1/2)(3/4) = 3/8 Xỏc sut sinh gỏi bỡnh ... Nht thit phi t a, b, c cho mi kh nng T kt qu lai ta cú xỏc sut sinh nh sau: - Gi a l xỏc sut sinh trai bỡnh thng : a = 1/4 31 b = 1/4 - Gi b l xỏc s ut sinh trai b bnh : - Gi c l xỏc sut sinh ... = 2n.2x 2.2n = 2n(2x ) DNG TNH THI GIAN NGUYấN PHN 1 )Thi gian ca mt chu kỡ nguyờn phõn: L thi gian ca giai on, cú th c tớnh t u kỡ trung gian n ht kỡ cui 2 )Thi gian qua cỏc t nguyờn phõn: DNG...
 • 76
 • 680
 • 1

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4, LỚP 5.

TỔNG HỢP CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4, LỚP 5.
... - Lớp 4A có 18 học sinh nam Số học sinh nam 2/3 số học sinh lớp Hỏi lớp 4A có học sinh nữ.(2 cách) Bài - Lớp 4B có 12 học sinh nữ Số học sinh nữ 2/3 số học sinh nam Hỏi lớp 4A có học sinh (2 cách) ... học sinh (2 cách) - Lớp 4B có 15 học sinh nam Số học sinh nam 5/4 số học sinh nữ Hỏi lớp 4B có học sinh? (2 cách) Bài - 3/5 số học sinh giỏi lớp 5A em Hỏi lớp 5A có học sinh giỏi? - Tìm chiều dài ... 1- Kết học kì I, lớp 4A có 1/4 số học sinh đạt Học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt Học sinh Tiên tiến Hỏi số học sinh không khen chiếm so với lớp? Bài - Lớp 4B có 18 học sinh nam Số học sinh nữ...
 • 215
 • 818
 • 0

Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán PTTH

Tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán PTTH
... nghiệp việc dạy học sinh giỏi. Tôi hy vọng chuyên đề ny giúp cho em học sinh giỏi có hứng thú, say mê việc giải bi toán hình học phẳng Trong chuyên đề ny, đa số bi toán nhỏ ,mặc dù bi toán cha phong ... Tổ toán trờng t.h.p.t Chuyên Thái Bình lời nói đầu ******* 20 Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi toán quốc tế có xuất bi toán hình phẳng m học sinh gặp không khó khăn giải bi toán ... theo chuyên đề cho học sinh l quan trọng Trong bi viết ny xin trình by chuyên đề Tứ giác Ton Phần nội,ngoại tiếp,đây l phơng pháp để giúp học sinh có cách nhìn khái quát , nhằm giải số bi toán...
 • 108
 • 684
 • 2

tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 chi tiết

tổng hợp các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8 chi tiết
... d chia 51994 cho 10000 = 24 54 Ta thy 54k chia ht cho 54 = (52 1)(52 + 1) chia ht cho 16 Ta cú: 51994 = 56 (51 988 1) + 56 Do 56 chia ht cho 54, cũn 51 988 chia ht cho 16 nờn 56(51 988 1) chia ... x(x1944 1) chia ht cho x3 + (cựng cú nghim l x = - 1) nờn chia ht cho B = x2 x + Vy A = x2 x9 x1945 chia ht cho B = x2 x + b) C = 8x9 9x8 + = 8x9 - 9x8 + = 8( x9 1) 9(x8 1) = 8( x 1)(x8 + x7 ... = x9 + x8 + x7 + + x + Ta cú: f(x) g(x) = x99 x9 + x 88 x8 + x77 x7 + + x11 x + = x9(x90 1) + x8(x80 1) + + x(x10 1) chia ht cho x10 M x10 = (x 1)(x9 + x8 + x7 + + x + 1) chia ht...
 • 87
 • 440
 • 2

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 1

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 1
... 2, 016 : 22,4 = 0,09 mol -> Khối lợng mol M2CO3 < 13 ,8 : 0,09 = 15 3,33 (I) Mặt khác: Số mol M2CO3 phản ứng = 1/ 2 số mol HCl < 1/ 2 0 ,11 .2 = 0 ,11 mol -> Khối lợng mol M2CO3 = 13 ,8 : 0 ,11 = 12 5,45 ... = mB - mCO = 11 0,5 - 22 = 88,5 g Tổng số mol M CO3 là: 0,2 + 0,5 = 0,7 mol 11 5,3 Ta có M + 60 = 16 4, 71 M = 10 4, 71 0,7 Vì hỗn hợp đầu số mol RCO3 gấp 2,5 lần số mol MgCO3 Nên 10 4, 71 = Vậy R Ba ... =x 14 3 = x 2,444 58,5 =y 14 3 = y 1, 919 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1, 919 y = 0, 717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1, 919 y = 0, 717 Từ (1) (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ta đợc: x = 0 ,17 8...
 • 63
 • 321
 • 1

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 2

Tổng hợp 34 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa THCS tập 2
... 3H2 2Al + Ba(OH )2 + 2H2O > Ba(AlO2 )2 + 3H2 Zn + 2NaOH -> Na2ZnO2 + H2 Zn + Ba(OH )2 -> BaZnO2 + H2 Kim loại đứng trớc H tác dụng với dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng tạo muối giải phóng H2 ... = (2) 2, 5 = 0, 025 mol 100 VCO2 = 0, 025 22 ,4 = 0,56 Lít Trờng hợp 2: CO2 d, Ca(OH )2 phản ứng hết có thêm phản ứng: CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3 )2 (3) Theo (1) nCO2 = nCa(OH )2 = nCaCO3 = 0 ,2 mol ... + H2O > Dung dịch bazơ + H2 Kim loại vừa tác dụng với axit, vừa tác dụng với bazơ: (Be), Al, Zn, Cr 2A + 2( 4 n)NaOH + 2( n 2) H2O -> 2Na4 nAO2 + nH2 Ví dụ: 2Al + 2NaOH + 2H2O > 2NaAlO2+...
 • 54
 • 282
 • 1

Tổng hợp Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3

Tổng hợp Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3
... php chia l Bi 32 : Lp 3A cú tt c 32 hc sinh, ú cú 1/4 s hc sinh t loi trung bnh S hc sinh kh v gii bng nhau, khng cỳ hc sinh yu km Vy s hc sinh gii ca lp 3A l 34 L Bi 33 :Thng to cha 63 kg go, thng ... s hng chc gp ba ln ch s hng n v Bi 102: lp 3A, 3B, 3C tham gia trng cõy u xuõn S cõy ca lp 3A v 3B trng c l 13 cõy Lp 3B v 3C trng c l 15 cõy Lp 3A v 3C trng c l 12 cõy Hi c lp trng c bao nhiờu ... lp 3A, 3B, 3C tham gia trng cõy, c lp 3A trng c cõy th lp 3B trng c cõy v lp 3C trng c cõy Hi mi lp trng c bao nhiờu cõy, bit lp trng c 186 cõy? Bi 76: Lp 3A cỳ 36 hc sinh, nu thm vo lp hc sinh...
 • 39
 • 121
 • 0

4 bộ đề thi đại học chuyên Vinh

4 bộ đề thi đại học chuyên Vinh
... Trờng ại học vinh đáp án đề khảo sát chất lợng lớp 12 Lần - 2009 Khối THPT chuyên Cõu I (2,0 ủi m) Môn Toán, khối A P N THI TH L N NM 2009 ỏp ỏn i m (1,25 ủi ... hệ M (6; 5) x 13 y + 29 = A (4; 6) 14 0,5 C(-7; -1) 0,5 H M(6; 5) B(8; 4) B (8; 4) - Giả sử phơng trình đờng tròn ngoại tiếp ABC : x + y + mx + ny + p = 52 + 4m + 6n + p = m = Vì A, B, C ... s tr bi vo cỏc ngy 24, 25/ 04/ 2010 nh n ủ c bi thi, thớ sinh ph i n p l i phi u d thi cho BTC K kh o sỏt ch t l ng l n s ủ c t ch c vo chi u ngy 15 v ngy 16/05/2010 ng kớ d thi t i Vn phũng Tr...
 • 10
 • 236
 • 1

tổng hợp chọn lọc đề thi hoá học hay trên toàn quốc

tổng hợp chọn lọc đề thi hoá học hay trên toàn quốc
... c) Hỗn hợp hai muối: NaCl – NaClO3 d) (a) hay (b) 145 Khí than ướt là: a) Hỗn hợp khí: CO – H2 b) Hỗn hợp khí: CO – CO2– H2 c) Hỗn hợp: C – nước d) Hỗn hợp: C – O2 – N2 – H2O 146 Hỗn hợp A gồm ... nóng, phản ứng xảy hoàn toàn Hỗn hợp khí, thoát không H2 CO hỗn hợp khí có khối lượng nhiều khối lượng V lít hỗn hợp hai khí H2, CO lúc đầu 4,64 gam Trong ống sứ chứa m gam hỗn hợp chất rắn Trị số ... than nóng đỏ nhiệt độ cao Cho V lít hỗn hợp A (đktc) tác dụng hoàn toàn với ZnO lượng dư, đun nóng Thu hỗn hợp chất rắn B hỗn hợp khí K Hòa tan hết hỗn hợp B dung dịch HNO3 đậm đặc thu 8,8 lít...
 • 7
 • 144
 • 0

Tổng hợp hàng trăm đề thi hóa học THPT và nhiều E-Books hóa học THPT potx

Tổng hợp hàng trăm đề thi hóa học THPT và nhiều E-Books hóa học THPT potx
... luận hợp lý dựa mà họ quan sát không dựa vào ý nghĩ biến hóa chì thành vàng Tổng hợp E-Books phương pháp giải, câu hỏi, lý thuyết, tập, bồ đề thi hóa học dành cho bạn học sinh THPT đặc biệt ... lý thuyết, tập, bồ đề thi hóa học dành cho bạn học sinh THPT đặc biệt bạn chuẩn bị thi ĐH, chúc bạn học tốt thi tốt! – Smith.N Studio ...
 • 2
 • 148
 • 0

4 Giải đề thi đại học khối A môn toán 2006

4 Giải đề thi đại học khối A môn toán 2006
... (2) 2 2 2 2 2 BD = AD AB = AD (AB AA ) = 4a ( 4a a ) = a BD = a OBD BH = a (3) Thay (2), (3) vào (1), ta đợc: a a3 VOOAB = = a. a = 12 tập tơng tự để luyện tập Bài 46 : Cho hình hộp với ... = x2 + y2 a+ b a + b = a + b ab a + b = (a + b) 3ab (a + b) ữ (a + b)2 4( a + b) a + b Từ đó: 1 A = + = a3 + b3 = (a + b) (a2 ab + b2) = (a + b)2 16 x y Vậy, ta có AMax = 16 đạt ... nP k C A +B +C 2 6 (A + B)2 = A2 + B2 + (A + B)2 = B = 2A 2A2 + 5AB + 2B2 = ( 2A + B) (A + 2B) = A = 2B Khi đó: Với B = 2A C = A, D = A, thay vào (1) ta đợc: (P1): Ax 2Ay Az + A = (P1):...
 • 18
 • 1,098
 • 1

4 Giải đề thi đại học khối B môn toán 2006

4 Giải đề thi đại học khối B môn toán 2006
... tam giác vuông ABM BCA, ta có: AD AM BA ABM BCA đồng dạng = = = AB AB BC ã ã ã ã ã ã ã ABM = BCA ABM + BAC = BCA + BAC = 900 AIB = 900 MB AC Mặt khác, ta có: SA (ABCD) SA MB Từ (1) (2) ... k = Câu V .b 15 Biến đổi b t phơng trình dạng: log5(4x + 144< /b> ) log5 24 < /b> < + log5(2x + 1) log5(4x + 144< /b> ) < log55 + log5(2x + 1) + log5 24 < /b> log5(4x + 144< /b> ) < log5[80(2x + 1)] 4x + 144< /b> < 20.2x + ... hai họ nghiệm B i tập tơng tự luyện tập B i 11 Giải < /b> phơng trình: cotx tanx = 2tan2x B i 12 Giải < /b> phơng trình: 6tanx + 5cot3x = tan2x B i 13 Giải < /b> phơng trình: 2tanx + cotx = + B i 14 < /b> Giải < /b> phơng trình:...
 • 17
 • 276
 • 0

4 Giải đề thi đại học khối D môn toán 2006

4 Giải đề thi đại học khối D môn toán 2006
... cho liờn h 0936 546 689 đề thi môn toán khối D năm 2006 Phần chung cho tất thí sinh Câu I: (2 điểm): Cho hàm số: (C): y = x3 3x + Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số Gọi (d) đờng thẳng qua ... b 4x 3x 0,5 = 3x + 0,5 22x Bài 47 Giải phơng trình: log ( x) = log x Bài 48 Giải phơng trình: log (x + 2)2 = log (4 x)3 + log (x + 6)3 4 Bài 49 Cho phơng trình: 2log4(2x2 x + 2m 4m2) ... thể tích khối chóp A.BCMN hoàn toàn đợc thực em lựa chọn đợc đỉnh, để từ xác định đờng cao đáy Đáp án chi tiết đề thi tuyển sinh môn toán khối D năm 2006 Câu I Bạn đọc tự làm Đờng thẳng (d) có phơng...
 • 18
 • 1,416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các chuyên đề thi đại học môn toáncác chuyên đề thi đại học môn anhchuyên đề thi đại học số phứccac chuyen de thi dai hoc toanbài tập tiếng anh theo chuyên đề thi đại họcnhững chuyên đề thi đại học môn toáncác chuyên đề thi đại học môn hóacác chuyên đề thi đại học môn tiếng anhchuyên đề thi đại học toánlý thuyết toán chuyên đề thi đai họcon toan theo chuyen de thi dai hocchuyen de thi dai hoc monnhung chuyen de thi dai hoc mon lytổng hợp lý thuyết môn vật lý ôn thi đại họctổng hợp lý thuyết vật lý 12 ôn thi đại họcRisk management for Ministry of Health educational institutions (MOHEIS)SKKN Ứng Dụng Phương Pháp Tọa Độ Vectơ, Tọa Độ Điểm Vào Việc Giải Bất Đẳng Thức, Phương Trình, Bất Phương Trình, Hệ Phương TrìnhKinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhơn Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng NghiêmFrom the current global economic crisis - thinking of a development model in VietnamThe portable MBA in entrepreneurshipMBA theory of financial risks from statistical physics to risk management, cambridgeA guide to effective human resources managementNgân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cươngthpt chuyen phan boi chau nghe an mon hoa hoc lan 1 nam 2017 file word co loi giai chi tiếtTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi đánh giá rung động của máy phương pháp đo trên các bộ phận không quay tại hiện trườngTrà dược bảo vệ sức khỏe phòng chữa bệnhHướng dẫn học sinh giải các bài tập địa lí tự nhiên đại cương trong ôn thi học sinh giỏi môn địa líHệ thống sấy thùng quayHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê doanh nghiệpHướng dẫn học sinh lớp một giải toán có lời vănBiotechnology for agro industrial residues utilisation