Tài liệu thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio THCS

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio – Năm học 2009-2010

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio – Năm học 2009-2010
... Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ... Giáo viên: Lê Lơng Hạnh Tổ KHTN - Trờng THCS Văn Hoá Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ... Giáo viên: Lê Lơng Hạnh Tổ KHTN - Trờng THCS Văn Hoá Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ...
 • 10
 • 1,970
 • 136

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 12 (2008 - 2009)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 12 (2008 - 2009)
... Tìm hàm số S  x2  y x  xy  y Sơ lược cách giải thao tác máy tính Bài 3: (2 điểm) Tìm nghiệm gần phương trình sau: Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết sin 2 x  5(sin x  cos x)  Kết quả: ... Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết quả: Trang 6/9 Bài (2 điểm) : Tìm giới hạn sau: 1  2 n 1  lim 1  cos  cos   cos  n  n n n n   Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết quả: ... Hùng đến rút 60USD để sinh sống a) Hỏi sau năm số tiền lại bao nhiêu? b) Nếu tháng rút 200USD sau hết tiền? Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết Trang 4/9 Bài (2 điểm) : Giải hệ phương trình:...
 • 9
 • 315
 • 1

bộ đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio lớp 9

bộ đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio lớp 9
... THCS Bng A Thi gian thi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 19/ 12/2012 H v tờn thớ sinh: Nam (N) S bỏo danh: Ngy, thỏng, nm sinh: Ni sinh: Hc sinh lp: ... 579xyz chia hết cho 5.7 .9 = 315 0,5 (5,0ủ) Ta có 579xyz = 5 790 00 + xyz = 1838.315 + 30 + xyz 30 + xyz chia hết cho 315 Vì 30 30 + xyz < 10 29 nên (Dùng máy tính tìm bội 315 khoảng (30 ; 10 29) : ... {285;600 ;91 5} 0,5 TH1: x = 2; y = 8; z = 0,5 TH2: x = 6; y = z = 0,5 TH3: x = 9; y = 1; z = a) a = 19; b = 12; c = -20; d = 12; e = (5,0ủ) b) P(1,2) = 49, 22272; P( 19) = 5027515; 2,5 P (95 ) = 92 95480 391 ;...
 • 59
 • 570
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Vật lý lớp 12 (2008 - 2009)
... Lời giải vắn tắt cách bấm máy Câu 3: Một vật treo hình vẽ: Biết: M = 3,5kg Kết A    47 o Gia tốc trọng trường g Tính lực căng dây xích AB B Đơn vị tính: Niu-tơn (N) O M Lời giải vắn tắt ... cách bấm máy 30  Kết Câu 5: Hai điện tích q1 = -8 ,91.1 0-1 7C, q2 = 5,66.10 -1 7C đặt chân không cách khoảng 20cm Xác định vị trí mà cường độ điện trường 0? Đơn vị tính: Centimét(cm) Lời giải vắn ... 6400km Đơn vị tính: giây Lời giải vắn tắt cách bấm máy Kết Câu 9: Một lắc lò xo, treo vật có khối lượng m1 dao động với chu kì T1 Khi treo vật có khối lượng m2 dao động với chu kì T2 Tính T1 T2...
 • 6
 • 194
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009)
... tuổi đến lớp ? (Kết làm tròn đến hàng đơn vị) Cách làm Kết a) c) Số học sinh lớp đến trường năm học 200 8-2 0 09 : d) Nếu đến năm học 201 6-2 017, thành phố đáp ứng 120 phòng học cho học sinh lớp 1, ... P(4)= 52, P(5)= 79 Tính P(6), P(7), P(8), P (9) , P(10), P(11) Cách làm Kết Trang 2/6 Bài 4: (2 điểm): Dân số thành phố năm 2008 350.000 người b) Hỏi năm học 200 8-2 0 09, học sinh lớp đến trường, ... Bài 2: (2 điểm) a) Tìm ƯCLN BCNN 227285032 3 896 20 291 2 Cách làm Kết b) Tìm ước nguyên tố A = 192 13 +21473 +2 599 3 Cách làm Kết Bài 3: (2 điểm): Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 +bx3...
 • 6
 • 192
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014
... UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP Thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề ... thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp dụng, kết tính toán vào ô trống Các kết tính gần đúng, định cụ thể, ngầm định lấy xác tới 10 chữ số máy tính Bài 1: (1,5 điểm) Ghi kết vào ô trống Tính ... gian giao đề) Đề thi gồm 04 trang, 10 Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Điểm thi Bằng số Bằng chữ Các giám khảo (Họ, tên chữ ký) Giám khảo 1: Số phách (Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) Giám khảo...
 • 5
 • 517
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính Casio lớp 9 cấp huyện Thủy Nguyên năm 2014
... UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC: 2013 – 2014 MÔN: GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO LỚP Thời gian thi: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề ... thí sinh ghi tóm tắt cách giải, công thức áp dụng, kết tính toán vào ô trống Các kết tính gần đúng, định cụ thể, ngầm định lấy xác tới 10 chữ số máy tính Bài 1: (1,5 điểm) Ghi kết vào ô trống Tính ... gian giao đề) Đề thi gồm 04 trang, 10 Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Điểm thi Bằng số Bằng chữ Các giám khảo (Họ, tên chữ ký) Giám khảo 1: Số phách (Do Chủ tịch Hội đồng thi ghi) Giám khảo...
 • 5
 • 2,363
 • 2

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đăk Nông môn Toán lớp 9 (2008 - 2009)
... tuổi đến lớp ? (Kết làm tròn đến hàng đơn vị) Cách làm Kết a) c) Số học sinh lớp đến trường năm học 200 8-2 0 09 : d) Nếu đến năm học 201 6-2 017, thành phố đáp ứng 120 phòng học cho học sinh lớp 1, ... P(4)= 52, P(5)= 79 Tính P(6), P(7), P(8), P (9) , P(10), P(11) Cách làm Kết Trang 2/6 Bài 4: (2 điểm): Dân số thành phố năm 2008 350.000 người b) Hỏi năm học 200 8-2 0 09, học sinh lớp đến trường, ... Bài 2: (2 điểm) a) Tìm ƯCLN BCNN 227285032 3 896 20 291 2 Cách làm Kết b) Tìm ước nguyên tố A = 192 13 +21473 +2 599 3 Cách làm Kết Bài 3: (2 điểm): Cho đa thức P(x) = x5 + ax4 +bx3...
 • 6
 • 131
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Gia Lai môn Toán lớp 12 (2011 - 2012)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Gia Lai môn Toán lớp 12 (2011 - 2012)
... ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 2: (5 điểm) Tính nghiệm gần ( độ, phút, giây ) phương trình: 2(t anx-sinx)+3(cotx-cosx)+5=0 Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT12THPT - Trang ... hình thang Tính chu vi hình thang ABCD Tóm tắt cách giải: Kết quả: MTCT12THPT - Trang ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy 10 Bài 6: (5 điểm) Cho P(x)    x  x  Tính hệ số ... cách giải: Kết quả: MTCT12THPT - Trang ThÝ sinh kh«ng ®­îc lµm bµi thi phÇn g¹ch chÐo nµy Bài 10: (5 điểm) Cho hình tứ diện ABCD Gọi M, N nằm cạnh AB CD Biết thể tích tứ diện ACMN BDMN 500 506 Tính...
 • 9
 • 122
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2009 - 2010)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2009 - 2010)
... điểm) Giải hệ phương trình:  x+  − 2.2 y =  2 log x − log x + 12 = log ( y ) 2  Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho hình nón có bán kính đáy , biết thi t diện qua trục hình nón có góc đỉnh 720 Tính ... Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH Biết đỉnh C(2 ; 5), phương trình cạnh AB : x + y − = phương trình đường cao AH : x + y − = Tính diện tích tam giác ABC Cách giải Kết ... gần (độ, phút, giây) phương trình tan x − tan x + = Cách giải Bài (5 điểm) Cho S n = Kết n + + + + + n Tính giá trị gần S15 4 4 Cách giải Kết Bài (5 điểm) Tìm hàm số bậc ba y = x + bx + cx +...
 • 3
 • 95
 • 1

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2011 - 2012)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2011 - 2012)
... SAD tam giác vuông góc với (ABCD) Biết AB = AD = 12, 48cm; CD = 6,12cm Tính khoảng cách từ điểm B đến (SAC) Cách giải Kết Gọi a = 12, 48 b = 6 ,12 Thể tích hình chóp S.ABC : VS ABC Diện tích ... A ;− ; B ;  5 5 5 5 Bài (5 điểm) Giải hệ phương trình:  253 x +31x +3 = 7 8125 y  log x + log 404 4121 ( x + 1) + log y =  2011 2011  Cách giải Điều kiện x, y > Biến đổi hệ phương ... SOLVE để giải Bài (5 điểm) .Giải phương trình Cách giải Kết Nhập vào biểu thức Sử dụng phím SHIFT SOLVE Nhập vào giá trị đầu : Ta nghiệm x tương ứng Bài (5 điểm) Cho dãy số (u n ) Cách giải Kết...
 • 5
 • 87
 • 2

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio năm học 2012 - 2013 môn Vật lý

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio năm học 2012 - 2013 môn Vật lý
... AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI HSG GIẢI TOÁN VẬT LÝ TRÊN MÁY TÍNH CASIO Năm học: 201 2- 2013 MÔN: VẬT LÝ Thời gian: 90 phút Ngày thi: 27/01 /2013 ******************************** HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT L - ĐỀ ... Nếu học sinh ghi thi u, sai, dư không cho điểm kết - Học sinh bấm máy kết mà không ghi cách giải cho 0,8 ( bài) - Học sinh ghi công thức tính toán cuối mà kết sai cho 0,2 ( bài) =========== Hết ... 0,5849 kg Chú ý: - Học sinh làm theo cách khác cho trọn điểm - Cách ghi chữ số thập phân: * Nếu học sinh ghi sai chữ số thập phân thứ sau dấu phẩy trừ 0,2 điểm * Nếu học sinh ghi thi u, sai, dư...
 • 4
 • 54
 • 0

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2010 - 2011)

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên Máy tính Casio cấp tỉnh Đồng Tháp môn Toán 12 (2010 - 2011)
... , F2 Tính thể tích khối đa diện ABCDEF A1 B1C D2 E F2 Cách giải Kết Bài 10 (5 điểm) Tính xác tổng S = (1+1 +12) .1! + (1+2+22).2! + (1+3+32).3! + + (1+15+152).15! Cách giải HẾT - Kết ... Cách giải Bài (5 điểm) Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy cho đường thẳng ∆ : Kết 12 213 x+ y− = hai 35 điểm A(30; 8), B (-1 ; 40) Tìm điểm M đường thẳng ∆ cho chu vi tam giác MAB nhỏ Cách giải Kết ... 23   Bài (5 điểm) Cho hàm số y = f ( x) = Cách giải Kết 2.2 Với kết câu 2.1 .Tính khoảng cách điểm cực đại điểm cực tiểu đồ thị hàm số Cách giải Kết Bài (5 điểm) Tìm nghiệm gần (độ, phút, giây)...
 • 4
 • 246
 • 0

Đề tài giúp học sinh tiếp cận luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi THCS Thị trấn Đông Triều

Đề tài giúp học sinh tiếp cận luyện thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính bỏ túi THCS Thị trấn Đông Triều
... dẫn học sinh giải toán máy tính bỏ túi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cho môn này, xin đưa số giải pháp thân việc: Giúp học sinh tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán máy tính bỏ túi ... Thị Trấn Đông Triều- Đông Triều- QN 37 Giúp HS tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán máy tính bỏ túi Casio III.KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT III.1 Kết luận Khi hướng dẫn học sinh giải toán máy tính bỏ ... Đào Thị Mai Phương – THCS Thị Trấn Đông Triều- Đông Triều- QN 11 Giúp HS tiếp cận, luyện thi học sinh giỏi giải toán máy tính bỏ túi Casio II.2.2.1.2.4 Tìm BCNN, UCLN II.2.2.1.2.4.1 Cách làm Máy tính...
 • 41
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các dạng toán thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính điện tử khoa họckỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio lớp 9đáp án đề thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh hau giangthi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay khối 9 năm học 2012 2015skkn bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm taybiện pháp bồi dương học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm taytài liệu giải toán trên máy tính casio thcsđề thi giải toán trên máy tính casio thcsđề thi hsg giải toán trên máy tính casio thcscác đề thi giải toán trên máy tính casio thcsde thi giai toan tren may tinh casio thcsde thi va dap an giai toan tren may tinh casio lop9giải toán trên máy tính casio thcsbài tập giải toán trên máy tính casio thcsphương pháp giải toán trên máy tính casio thcsĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Điện lực miền TrungKhả năng chịu lực tại vùng neo của cấu kiện bê tông ứng lực trước căng sauLựa chọn tiết diện cột hợp lý của khung thép nhà một tầnMở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành SơMở rộng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Tây CN Đà NẵngNâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro trong các dự án đầu tư xây dựng bằng công tác thanh tra trong quá trình thực hiện dự án tại thành phố Đà NẵnNghiên cứu biến tính mùn cưa làm vật liệu hấp phụ chất màu hữu cơ trong nướcNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình ĐịnhNghiên cứu công nghệ sản xuất Biogas từ các chất phế thải của các đơn vị chăn nuôi gia súc, gia cầNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Bình ĐịnNghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy HòaNghiên cứu sự phân bố của một số chủng nấm mốc gây hại tại Đại Nội Huế và Thánh địa Mỹ Sơn, Quảng NamNghiên cứu thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trong ngành hàng mỹ phẩm tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu thiết kế tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bằng tấm dán CacbonNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy lạnh EjectorNghiên cứu ứng dụng điều khiển trượt điều khiển bộ lộc tích cực cho việc giảm sóng hà
Đăng ký
Đăng nhập