CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Chuyên đề 10 ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học

Chuyên đề 10 ỨNG DỤNG DI TRUYỀN học
... vi khuẩn E coli có khả sản xuất insulin người D Tạo cừu Đôly Giải: A C ứng dụng công nghệ gen B ứng dụng đột biến D ứng dụng công nghệ tế bào Giải: Đáp án D Câu 15 [2015]: Khi nói ưu lai, phát ... Khi nói vai trò thể truyền plasmic kỹ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu sau đúng? A Nếu không truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận B Nhờ truyền plasmit mà ... Đáp án B Câu [2012]: Khi nói ưu lai, phát biểu sau không đúng? A Một giả thuyết để giải thích sở di truyền ưu lai nhiều người thừa nhận giả thuyết siêu trội B Để tạo lai có ưu lai cao số đặc tính...
 • 4
 • 54
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx
... số di truyền cao B Mức phản ứng rộng C Hệ số di truyền thấp D.Mức phản ứng hẹp Câu 29 :Trong chọn giống trồng, phương pháp chọn lọc hàng loạt thường áp dụng với tính trạng : A Có hệ số di truyền ... Restrictaza ligaza Câu :Một ứng dụng kỹ thuật di truyền A tạo giống ăn không hạt B tạo thể song nhị bội C sản xuất lượng lớn prôtêin thời gian ngắn D tạo ưu lai Câu :Trong kỹ thuật di truyền, ADN tái tổ ... hoocmôn phù hợp Câu 27:Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết nhằm mục đích A tạo ưu lai B tạo giống C cải tiến giống D tạo dòng Câu 28 :Trong chọn giống...
 • 10
 • 261
 • 1

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CHƯƠNG VI “ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC”, SINH HỌC 9 THCS

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MICROSOFT POWERPOINT ĐỂ THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CHƯƠNG VI “ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC”, SINH HỌC 9 THCS
... tài: Sử dụng phần mềm Microsoft PowerPoint để thiết kế giảng Chương VI “Ứng dụng di truyền học , Sinh học THCS Mục tiêu nghiên cứu - Sử dụng phần mềm MS PowerPoint để thiết kế giảng Chương VI “Ứng ... dụng phần mềm vào DH Chương VI “Ứng dụng di truyền học GV trường THCS - Nghiên cứu, xác định cấu trúc nội dung Chương VI “Ứng dụng di truyền học làm sơ sở cho vi c thiết kế GAĐT - Sử dụng phần ... ứng dụng PowerPoint dạy học Sinh học nói chung cụ thể Chương VI “Ứng dụng di truyền học nói riêng Đối với HS: Thăm dò thái độ HS tác dụng vi c sử dụng phần mềm MS PowerPoint để thiết kế giảng...
 • 43
 • 70
 • 0

Chương - Ứng Dụng Di Truyền Học

Chương - Ứng Dụng Di Truyền Học
... lọc là: A Đột biến gen C Biến dị tổ hợp B Đột biến nhiễm sắc thể D Thường biến ¤ Đáp án chương - ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG: 1C 12A 23C 2C 13B 24A 3D 14A 25A 4C 15D 5D 16C 6B 17A 7C 18C 8C ... Mất nhiều thời gian B Theo dõi chặt chẽ kiểu hình kiểu gen C Đạt hiệu với tính trạng có hệ số di truyền cao D Lâu có kết 22/ Trong chọn giống thực vật, việc tiến hành lai giống trồng với loài ... giúp chống chịu tốt với điều kiện bất lợi môi trường từ loài hoang dại 23/ Restrictaza ligaza sử dụng kỹ thuật cấy gen nhằm mục đích: A Nối ADN tế bào cho ADN plasmit B Cắt ADN tế bào cho ADN plasmit...
 • 3
 • 617
 • 39

chung IV UNG DUNG DI TRUYEN HOC. 12 CO BAN

chung IV UNG DUNG DI TRUYEN HOC. 12 CO BAN
... quy luật di truyền biến dị chung → HS: Nêu chứng cho thấy người tuân theo quy luật di truyền biến dị GV: Nhận xét bổ sung cho HS đọc dòng học → di truyền y học Hoạt động thầy trò Nội dung Hoạt ... trị hay chưa? - Nguyên nhân gây bệnh ung thư? - Bệnh ung thư di truyền hay không? Tại sao? GV: Gen quy định yếu tố sinh trưởng (gen tiền IV Bệnh ung thư - Ung thư: Nhóm lớn bệnh đặc trưng tăng ... nghiên cứu phát chế gây bệnh di truyền đề xuất biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị bệnh di truyền người I Bệnh di truyền phân tử -Bệnh di truyền phân tử: Những bệnh di truyền nghiên cứu chế gây...
 • 8
 • 364
 • 7

Tài liệu Chuơng IV Ứng dụng di truyền học

Tài liệu Chuơng IV Ứng dụng di truyền học
... sử dụng A Các tác nhân vật lí, hóa học để gây biến đổi vật liệu di truyền sinh vật B Các tác nhân vật lí để gây biến đổi vật liệu di truyền sinh vật C Nhiệt độ môi trường để gây biến đổi vật liệu ... truyền sinh vật C Nhiệt độ môi trường để gây biến đổi vật liệu di truyền sinh vật D Các tác nhân hóa học để gây biến đổi vật liệu di truyền sinh vật Câu 25: Chất cônsixin dùng để gây đột biến đa ... lượng tính trạng tạo thành từ dòng đơn bội D Tính trạng di truyền không ổn định nhân lên từ dòng tế bào có đột biến gen Câu 35: Cơ sở di truyền phương pháp nuôi cấy hạt phấn tạo dòng A Lưỡng bội...
 • 7
 • 455
 • 7

Tài liệu Ứng dụng di truyền học vào chọn giống pdf

Tài liệu Ứng dụng di truyền học vào chọn giống pdf
... sử dụng vào mục đích kinh tế - Nhược điểm: tốn nhiều thời gian biểu cao F1 sau giảm dần qua hệ Một vài thành tựu - Viện lúa quốc tế IRRI người ta lai khác dòng tạo nhiều giống lúa tốt có giống ... điều kiện cho việc ôn tập hiệu BÀI 18 CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I.Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp - Các gen nằm NST khác phân li ... lai có suất, sức chống chịu ,khả sinh trưởng phát triển cao vượt trội so với dạng bố mẹ Cơ sở di truyền tượng ưu lai - Giả thuyết siêu trội: kiểu gen AaBbCc có kiểu hình vượt trội so với AABBCC,...
 • 5
 • 503
 • 6

ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
... trần suất Để có suất cao mức trần có giống, cần gây đột biến việc sử dụng tác nhân vật lí hoá học, làm thay đổi vật liệu di truyền sinh vật, chọn lọc từ thể đột biến cá thể có đặc tính mong muốn ... nhân hóa học G Tái X EMS G Tái EMS T (X) Tái EMS (NMU) gây đột biến thay cặp G X cặp T A X - G T (X) A (G) Tác nhân hóa học BU Thay Cơ chế tác dụng cặp A- T thành G X Nguyên tắc sử dụng EMS ... không xuyên sâu tác dụng kích thích không gây ion hóa Gây đột biến gen (chủ yếu) Tng giảm nhiệt độ môi trường đột ngột, chế nội cân không kịp khởi động, gây chấn thư ơng máy di truyền Gây đột biến...
 • 42
 • 265
 • 2

trắc nghiệm ứng dụng di truyền học

trắc nghiệm ứng dụng di truyền học
... biến tạo giống phương pháp: A Sử dụng tác nhân vật lí hóa học làm thay đổi vật liệu di truyền sinh vật để phục vụ cho lợi ích người B Sử dụng tác nhân vật lí hóa học làm thay đổi kiểu hình sinh ... trình ứng dụng phương pháp ni cấy tế bào mơ để tạo quan thể hồn chỉnh B Ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng phương pháp ni cấy tế bào mơ để tạo thể hồn chỉnh C Ngành kĩ thuật quy trình ứng dụng ... bào Câu 45: Một ứng dụng kỹ thuật di truyền A tạo ưu lai B sản xuất lượng lớn prơtêin thời gian ngắn C tạo giống ăn khơng hạt D tạo thể song nhị bội Câu 46: Ưu bật kĩ thuật di truyền A tạo thực...
 • 5
 • 669
 • 48

Tài liệu Sinh học 9 - ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CÔNG NGHỆ TẾ BÀO pot

Tài liệu Sinh học 9 - ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC CÔNG NGHỆ TẾ BÀO pot
... khái niệm công nghệ tế nghệ tế bào: bào - Yêu cầu HS đọc thông - HS đọc SGK tin SGK - Thảo luận - Thực lệnh - Thực lệnh ? Công nghệ tế bào - Trả lời câu hỏi * Công nghệ tế bào ngành kỹ thuật ... tương ứng - Tạo nguồn gen động vật quý Củng c - đánh giá: a Công nghệ tế bào gì? b Nêu ưu điểm triển vọng nhân giống vô tính ống nghiệm c Nêu ứng dụng công nghệ tế bào? Công nghệ tế bào ứng dụng ... gen - HS quan sát H 31 dạng gốc - Phân tích - GV yêu cầu HS quan sát H 31 - Trả lời câu hỏi - GV cung cấp thông tin giai đoạn công nghệ tế bào * Công nghệ tế bào ? Công nghệ tế bào gồm gồm công...
 • 6
 • 217
 • 0

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG docx

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG docx
... tên -Giống ngô lai LVN10 có thời gian sinh giống vật nuôi trồng có trưởng 125 ngày, chịu hạn, chống đổ, kháng ưu lai mà em biết? sâu bệnh tốt đạt suất 8 -1 2 tấn/ha kết lai dòng thuần(lai đơn) - ... cố: - Câu hỏi tập cuối *Tư liệu bổ sung: - Giống ngô lai LVN4 có khả thích ứng rộng đạt 8-1 0 tấn/ha giống lai kép - Giống lúa VX-83 Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tạo kết lai giống ... bơ 4-5 % - Một số phép lai gia cầm gà Ri- Tam Hoàng, Rốt-Ri, Plaimao-Ri, Vịt Bầu – Cỏ - Cá Chép trắng VN(đực) với cá Chép Hung ga riF1 lai với Chép vàng In đô nê xia Cá chép lai giống chọn...
 • 4
 • 516
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề ứng dụng di truyền họcứng dụng di truyền học vào chọn giốngứng dụng di truyền họclý thuyết ứng dụng di truyền họctrắc nghiệm ứng dụng di truyền họctrắc nghiệm chương 4 ứng dụng di truyền họcđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017FULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThực trạng lao động và việc làm của lao động nông thôn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ AnThực trạng và giải pháp (Nghiên cứu tại hai phường Đình Bảng và Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh)Tìm hiểu một số đặc trưng của nhiên liệu hạt nhân và xác định độ giàu bằng phương pháp gammaTìm hiểu về các yếu tố gây ra sự lo lắng của học sinh lớp 10 trong các giờ học đọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Tam ĐảoTối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho báo điện tửTư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và vận dụng vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố Hà NộiVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayXác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửaXây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm tại phòng tài nguyên và môi trường huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangXây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Việt Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội.Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý các chỉ dẫn địa lý của Việt NamCác giai đoạn của quản lý dự án luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệpXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngCông thức gải nhanh hóaTRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA99 mẫu slide cực đẹp cho công việc và học tậpDeThiThu nettieng anh 2016 ly thai to lan2DeThiThu nettieng anh 2016 ngo si lien lan3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập