Chuong 1 HỆ THÔNG SỐ VÀ MÃ

Kỹ thuật điện tử số chương 2 hệ thống số số

Kỹ thuật điện tử số chương 2 hệ thống số và mã số
... 9…999; trọng số hai số hạng kế cận chênh lệch 10 lần 2. 2 Hệ thống số nhị phân(Binary): Hệ thống số nhị phân sử dụng số tự nhiên để biểu diễn Nhận xét: Trong dãy số nhị phân có n số hạng có 2n giá trị ... 10bit Nickle: 5bit Playte: 16bit 2. 2.1 Chuyển đổi số nhị phân sang số thập phân: Qui tắc: bn-1bn -2 b1b0b*1b *2 bm=bn-12n-1+…+b1 .21 +b0 .20 + +b*1 .2- 1+ … +b *2. 2 -2+ b*m2-m=A(10) Ví dụ: Tính giá trị thập ... A (2) 2. 0,513=1, 026 1, 026 – 1=0, 026 2. 0, 026 =0,0 52 2.0,0 52= 0,1004 0,0 52...
 • 24
 • 154
 • 0

Chương 1: Các hệ thống số

Chương 1: Các hệ thống số và mã
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Cách biểu diễn số hệ khác xem hình thức hóa, thập phân, nhị phân, thập lục phân việc chuyển từ sang khác thuộc loại toán ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 182
 • 3

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số pdf

Bài giảng điện- Chương 1: Các hệ thống Số và Mã pdf
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... SỐ Chương I : Các Hệ Thống Số I-1 Cách biểu diễn số hệ khác xem hình thức hóa, thập phân, nhị phân, thập lục phân việc chuyển từ sang khác thuộc loại toán ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 185
 • 0

Các hệ thống số

Các hệ thống số và mã
... =−m i i aibi trọng số ký hiệu Sb vị trí thứ i 1.2 Các hệ thống số 1.2.1 Hệ số 10 (thập phân, Decimal system) Hệ thập phân hệ thống số quen thuộc, gồm 10 số nói Dưới vài ví dụ số thập phân: N ... giá trị tương đương số hệ so với hệ cần thiết Phần sau cho phép ta biến đổi qua lại số hệ sang hệ khác hệ giới thiệu 1.3.1 Đổi số từ hệ b sang hệ 10 Để đổi số từ hệ b sang hệ 10 ta triển khai ... Thay số hạng số hệ bk số gồm k số hạng hệ b Thí dụ để đổi số N = F5, 6816 (hệ 24) sang hệ nhị phân (2) ta dùng bit để viết cho số hạng số này: N = 0101 1111 0101 , 0110 10002 1.3.4 Đổi số từ hệ...
 • 11
 • 153
 • 0

chương 1 hệ thống số

chương 1 hệ thống số
... Prentice-Hall 19 91 Khoa KTMT Vũ Đức Lung Chương 1: Mở đầu      1. 1 Hệ thống điện tử 1. 2 Hệ thống số 1. 3 Quá trình thiết kế hệ thống số 1. 4 Tự động thiết kế 1. 5 VHDL Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1. 1 Hệ thống ... viên kiến thức kỹ phân tích, thiết kế hệ thống số bao gồm hệ tổ hợp hệ         Hệ thống số đếm mã hóa Các lý thuyết sở đại số logic Hệ tổ hợp Hệ Vi mạch số vấn đề giao tiếp Các mạch logic ... Biểu diễn hệ thống điện tử Input signals : : Electronic System : : Output signals  Hệ thống tương tự (Analog system)  Hệ thống số (Digital system) Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1. 2 Hệ thống số Sound...
 • 10
 • 206
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Hệ thống số số doc

Tài liệu Kỹ thuật điện tử - Kỹ thuật số - Hệ thống số và mã số doc
... II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Ưu điểm mạch sô - Dễ thiết kế - Thông tin lưu trữ và truy cập dễ dàng,nhanh chóng - Tính xác và độ tin cậy cao - Có thể lập trình hoạt động - Ít bị ảnh ... Thuật Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Phép Trừ hệ Nhị phân Khi thực hiện phép trừ cần lưu ý: 0-0 =0; 1-1 =0; 1-0 =1; - = mượn bit cao Ví dụ: (sô mượn) 100 - 11 (sô bị trừ) 011 (sô trừ) ... Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ 5 .Mã ASCII (tt) Bài giảng Kỹ Thuật Sô 19 Học viện công nghệ BCVT Khoa Kỹ Thuật Điện Tử II CHƯƠNG 1: HỆ THÔNG SÔ VÀ MÃ SÔ Phép Công có nhớ...
 • 23
 • 179
 • 1

CHƯƠNG 1 he thong so

CHƯƠNG 1 he thong so
... Gray 0000 11 00 00 01 110 1 0 011 10 11 11 0 010 11 11 10 011 0 12 10 10 011 1 13 10 11 010 1 14 10 01 010 0 15 10 00 MÃ SÔ 3.2 Mã Gray  Chuyển số nhị phân thành mã Gray VD: Đổi số nhị phân 011 1 thành mã ... C F 11 00 11 11 1000 Kết quả: 011 1 11 00 11 11 1000B CÁC HỆ THÔNG SÔ 2.4 Chuyển đổi giữa các hệ thống số  Chuyển từ nhị phân sang số thập lục phân Ví dụ: Chuyển số 10 110 110 010 10 011 B sang ... 12 C.7H = 1 16 2 + 2 16 1 + 12 16 0 + 7 16 -1 CÁC HỆ THÔNG SÔ Thập phân tương ứng Nhị phân 2 Thập lục phân 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 10 1 A 11 1 B 12 1 0 C 13 1 D 14 1 E 15 1 1 F CÁC HỆ THÔNG...
 • 26
 • 339
 • 0

Kỹ thuật hệ thống số số pptx

Kỹ thuật hệ thống số và mã số pptx
... ̣ CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ Các bước để sử dụng hệ thống kỹ thuật số: * Biến đổi thông tin đầu vào dạng tương tự thành dạng số (ADC) * Xử lý thông tin số * Biến đổi đầu dạng số lại dạng ... CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ Hệ thống số thập lục phân (tt) Hệ thống số thập lục phân sử dụng 16 số gồm : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, B, C, D, E, F Mỗi ký tự số thập lục phân biểu diễn nhóm ký số nhị ... 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ 16 Bai giang Kỹ Thuât Số ̀ ̉ ̣ Hoc viên công nghệ BCVT ̣ ̣ Khoa Kỹ Thuât Điên Tử II ̣ ̣ CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG SỐ VÀ MÃ SỐ 5 .Mã Gray bit Nhị phân Gray Nhị phân Mã...
 • 23
 • 203
 • 0

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 1: Hệ thống, đối tượng phương pháp nghiên cứu môn học

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 1: Hệ thống, đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học
... kinh tế kỹ thuật đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Chương II: Bản chất kinh tế nhiệm vụ định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương III: Hệ thống mức, tiêu chuẩn hao phí nguyên vật liệu Chương ... mc kinh t - k thut qun tr kinh doanh Phn II H thng qun lý cht lng v mt s c th v nh mc Phần I Những vấn đề chung định mức kinh tế - kỹ thuật quản trị kinh doanh Chương I: Hệ thống định mức kinh ... cấu mức tiêu dùng Chương V: Phương pháp định mức tiêu dùng nguyên vật liệu Chương VI: Tổ chức quản lý công tác định mức doanh nghiệp Ph n II: Hệ thống quản lý chất lượng số vấn đề cụ thể định mức...
 • 25
 • 712
 • 13

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp

Slide bài giảng môn kế toán máy chương 1: Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp
... thụng tin qun lý da trờn mỏy tớnh núi chung v h thng thụng tin k toỏn hin i núi riờng Chuơng I Hệ thống thông tin kế toán với tổ chức doanh nghiệp I Thông tin kế toán định Khái niệm Dữ liệu kế toán ... nội dung nghiệp vụ Bớc 3: Thực bút toán điều chỉnh cuối kỳ Bớc 4: Khoá sổ Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Nghip v: L nhng s kin hoc s vic din hot ng sn xut kinh doanh m nú ... lói thu v ca doanh nghip Chu trỡnh nghip v: c hiu l lu lng cỏc hot ng lp i lp li ca mt doanh nghip ang hot ng 4 Các chu trỡnh nghiệp vụ hệ thống thông tin kế toán Gồm nhóm chu trình nghiệp vụ...
 • 44
 • 444
 • 3

1.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SỐ QUI UỚC CỦA HỆ THỐNG SỐ pptx

1.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG SỐ VÀ QUI UỚC CỦA HỆ THỐNG SỐ pptx
... trí ký số hệ bát phân có trọng số sau: 1.1.6 Hệ thống số thập lục phân (Hexadecimal Number System) Hệ thống số thập lục phân sử dụng số 16, nghĩa có 16 ký số Hệ thập lục phân dùng ký số từ đến ... lượng mà hệ thập phân hệ hệ thống số khác biểu diễn được, nhiên phải dùng nhiều số nhị phân để biểu diễn đại lượng định Tất phát biểu hệ thập phân áp dụng cho hệ nhị phân Hệ nhị phân hệ thống số theo ... điểm giúp hiểu hệ thống số khác Hệ thập phân – hay gọi hệ số 10 Bao gồm 10 chữ số (ký hiệu) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hệ thập phân hệ thống theo vị trí giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí Để...
 • 79
 • 206
 • 1

bài giảng môn học marketing căn bản - chương 1 hệ thống thông tin marketing

bài giảng môn học marketing căn bản - chương 1 hệ thống thông tin marketing
... cu marketing H thng thu thp thụng tin marketing bờn ngoi H thng phõn tớch thụng tin marketing Hỡnh 2 .1 H thng thụng tin marketing Cỏc nh qun tr Marketing - phõn tớch - lp k hoch - thc hin - kim ... người tiêu dùng xã hội 1. 3 H thng thụng tin Marketing ca doanh nghip 1. 3 .1 H thng thụng tin Marketing ca doanh nghip 1. 3 .1. 1 S cn thit ca h thng thụng tin Marketing (MIS) - Vo TK XIX phn ln cỏc ... CHNG 1: H THNG THễNG TIN MARKETING 1. 1 Các khái niệm sở Marketing 1. 1 .1 Khỏi nim Marketing - Khỏi nim: Marketing l quỏ trỡnh lm vic vi th trng thc hin...
 • 175
 • 544
 • 0

Bài giảng công trình trên hệ thống thủy lợi chương 1 hệ thống thủy lợi các công trình trên hệ thống thủy lợi

Bài giảng công trình trên hệ thống thủy lợi chương 1  hệ thống thủy lợi và các công trình trên hệ thống thủy lợi
... CÔNG TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG THỦY LỢI • Thời lượng: LT 2TC, BT+đồ án 1TC • Tài liệu học tập: Bài giảng môn học Công trình hệ thống thủy lợi, 2 010 • Tài liệu tham khảo chính: • 1 .Thủy công tập 1, NXB ... CHƯƠNG HTTL VÀ CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN HTTL • 1. 1 .Các khái niệm chung • 1. 1 .1 .Công trình thủy lợi • Mục đích xây dựng: • -Điều tiết,lấy nước,dẫn nước, sử dụng hợp lý nguồn nước; • -Phòng, chống thủy ... 2 .Thủy công tập 2,NXB Xây dựng,2005 • 3.Novak & nnk, Công trình thủy, dịch,2 010 • 4.Đồ án môn học Thủy công, NXB Xây dựng, 2004 • 5 .Các quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hành CÔNG TRÌNH TRÊN HỆ THỐNG...
 • 26
 • 280
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống số và mã sốcác hệ thống số và mãphần ii hệ thống số và mạch số1 hệ thống đếm và mãbài mở đầu hệ thống số và mã hóađể thực hiện việc tính toán và xử lí số liệu máy tính sử dụng những hệ thống số và các đơn vị đo khác nhaucác hệ thống số và điều khiển máy tính3 1 hệ thống tên và địa chỉ của mạng internet trong mối liên hệ với các tầng 4hệ thống lti và mạch lọc sốcac thong so va mach diencác hệ thống số trong máy tínhhệ thống số trong máy tínhchương 2 hệ thống sốchuong 5 hệ thống sốchuong 4 hệ thống sốNGHIÊN cứu tỷ lệ điếc NGHỀ NGHIỆP của NGƯỜI LAO ĐỘNG tại XƯỞNG INTÁC DỤNG của MISOPROSTOL TRONG ĐÌNH CHỈ THAI NHỎ hơn HOẶC BẰNG 12 TUẦN NGỪNG PHÁT TRIỂN TRONG tử CUNG tại BỆNH VIỆN PHỤ sản THÁI BÌNHPhân tích một đề tài nghiên cứu thị trường của CÔNG TY NCTT CIMIGOKIẾN THỨC, THÁI độ và THỰC HÀNH về làm mẹ AN TOÀN của các bà mẹ tại THỊ xã LAI CHÂU năm 2009DẤU HIỆU TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUANđỒ án nền MÓNG cong trinh xay dung dan dungTăng cường quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG THAM GIA PHÒNG, CHỐNG HIVAIDS Ở VIỆT NAMKIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ TIÊM VACCIN CÚM MÙA CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ HAI BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG TẠI HÀ NỘI NĂM 2015 VÀ YẾU TỐ LIÊN QUANMỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY CẤP CỦA NGƯỜI DÂN TẠI 2 XÃ THUỘC HUYỆN HÀM THUẬN BẮC TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2013SỬ DỤNG METHAMPHETAMINE TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Ý DĨ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘIHIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN CHÂM VÀ CẤY CHỈ CATGUT TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU VAI GÁY DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG TIEUKHATLING TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYP2 ĐÃ DÙNG THUỐC YHỌC HIỆN ĐẠI TẠI BỆNH VIỆN YHỌC CỔ TRUYỀNHÀNỘIĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG ĐIỆN TRƯỜNG CHÂM TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG BÀN TAY, BÀN CHÂN TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO NHỒI MÁU NÃObồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề địa hình việt nam và các dạng bài tập trong thi học sinh giỏi quốc gia môn địa líbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề kiến thức cơ bản và các dạng câu hỏi về địa hình việt nam trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc giabồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các bài tập liên quanLÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP II
Đăng ký
Đăng nhập